PIE regiobijeenkomst 1 2015

Download Report

Transcript PIE regiobijeenkomst 1 2015

Sector Techniek profiel PIE
Regiobijeenkomsten januari 2015
Jan van Hilten
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Agenda
 Laatste stand van zaken
 Aanpassing-syllabus
 Examenjaar 2015: een pilot-centraal examen
 Ervaringen uit de pilot
 ‘Spreekuur’ PIE
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzevakken
Handreiking SLO
Schoolexamen
50%
50%
PROFIELvak
4 Modulen
Centraal examen
Syllabus CvE
KERN
algemene vaardigheden
Professionele
LOB
Kernprogramma Techniek
A. Algemene kennis en vaardigheden
B. Professionele kennis en vaardigheden
–
–
–
–
Oriëntatie op de techniek
Voorbereiden
Ontwerpen en maken
Controleren en nazorg plegen
C. LOB  handreiking beschikbaar
www.vernieuwingvmbo.nl
Vertaling naar onderwijsprogramma's
De school bepaalt het aanbod in een onderwijsprogramma
4 Keuzevakken
Schoolexamen
ca. 400 uur
ca. 400 uur
1 Profielvak
bestaande uit
vier modulen
Centraal examen
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken
ec
zw
te
D&P
gr
en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Implementatie
• Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer
• Licenties: een school mag een profiel aanbieden als ze de licentie heeft
voor een onderliggende afdeling.
• Scholen die nu (schooljaar 2014-2015) een intersectoraal programma
aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P aanbieden of terugvallen op
een onderliggende afdeling waarvoor zij licentie hebben.
• Scholen die niet over een gewenste licentie beschikken moeten hierover in
overleg gaan met hun regionale partners, zoals nu ook het geval is.
• Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: Scholen mogen alle
beroepsgerichte keuzevakken aanbieden (licentievrij). Het aantal
profielmodulen dat als keuzevak mag worden aangeboden is beperkt tot
drie.
Het beroepsgerichte profielvak PIE met
4 modules
1.
2.
3.
4.
Ontwerpen en maken (voor BB, KB en GL)
Bewerken en verbinden van materialen (alleen voor BB en KB)
Besturen en automatiseren (voor BB, KB en GL)
Installeren en monteren (alleen voor BB en KB)
Keuzevakken PIE
(worden herzien in 2015)
1. Plaat en constructie werk
2. Booglassen
3. Klimaattechnologie
4. Procestechniek
5. Zonne- en windenergie
6. Werktuigkundig en elektrotechnisch
onderhoud
7. Utiliteitsinstallaties
8. Booglassen 2
9. CNC-technieken.
10. Drinkwater en sanitair
11. Dakbedekking
12. Verspaningstechnieken
13. Woon- en kantoortechnologie
14. Procestechniek 2
15. Besturing en automatisering 2 (domotica
16. (Mobiele) Communicatietechnologie
17. Nutsvoorzieningen
18. Koudetechnologie
19. Licht, geluid en beeld
20. alleen voor GL *): Bewerken en verbinden van materialen
21. alleen voor GL *): Installeren en monteren
*) Dit keuzevak geldt alleen voor GL omdat het identiek is aan een van de profiel
modulen voor KB.
Aanpassing-syllabus
– Aanpassingen in het examenprogramma (v1
– Bijstelling concept syllabus versie 2 versie 3
v2)
• Beschikbaar in februari 2015
– Veldraadpleging is 12 januari afgenomen bij de
pilotscholen
• eerste ervaring hiermee opgedaan
• zicht in hoeverre de syllabus voldoet aan de praktijk
– Concept syllabus versie 4
• Beschikbaar in mei 2015
Examen jaar 2015
Centraal examen: gekozen beroepsgericht Profielvak
• Mei 2015 pilot centraal examen
• September 2015 concept CSPE openbaar
Schoolexamen: keuzevakken of modules uit een ander
profielvak dan het gekozen profielvak.
Syllabus: beschrijving centraal examen (CvTE)
PTA: vastleggen van het schoolexamen en LOB
Handreiking: voor het schoolexamen (SLO)
Pilot-cohorten
Schooljaren 2013-2015  examen in 2015
Cohort 1 Start van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR
In ontwikkeling de profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem
Schooljaren 2014-2016  examen in 2016
Cohort 2 Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR
Cohort 1Start van 4 nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem
Schooljaren 2015-2017  examen in 2017
Cohort 3 Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR
Cohort 2 Doorstart van de profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem
Keuzevakken
• Leerling doet schoolexamen in minimaal 4 keuzevakken
• Vooralsnog ± 100 keuzevakken landelijk ontwikkeld
• School mag daarnaast ‘vrije-keuzevakken’ aanbieden :
– In samenwerking met het mbo ontwikkeld (i.c. deel uit het KD)
– Door derden ontwikkeld
• In het examenprogramma van een leerling mag maximaal 1
'vrij-keuzevak' worden opgenomen dat meeweegt in de
slaag-zak beslissing.
Ervaringen
van pilotscholen PIE
• Inventarisatie lesuren PIE (per week)
aantal pilotscholen
8
7
6
5
4
aantal pilotscholen
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
– GL: 1 x 4 uur is te weinig!
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Algemene opmerkingen
van pilotscholen PIE op de syllabus
 1.2 Composieten: welke?, hoe? wat? Milieuaspecten?
Snijsnelheden?
 1.2.3 CNC draaien niet produceren of examenprogramma wijzigen:
"en" vervangen door "of"
 1.2.3.4 beschrijving klopt niet. EMCO machines kunnen niet inlezen
 4.1 koperen buis en solderen zijn nog steeds gangbaar in de
renovatie en onderhoud. Pilotscholen hebben vorig jaar
geïnvesteerd in koperen buis en appendages. Graag in de syllabus
handhaven.
Implementatie
nieuwe programma’s
1.Wat wordt het onderwijsaanbod?
Onder andere:
– Wat is de visie van de school?
– Welke leerroutes wil de school aanbieden?
– Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio?
– Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio (andere vmboscholen, roc’s)?
– Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school aan?
Implementatie - vervolg
2. Hoe ziet de organisatie eruit?
Onder andere:
– Welke volgorde houdt de school aan voor het
onderwijsaanbod van profiel en keuzevakken?
– Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer maken?
– Welke leermiddelen zetten we in?
– Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor de
fysieke inrichting?
Implementatie - vervolg
3. Wat betekent dit voor de docenten?
Onder andere:
– Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd?
– Waar is extra scholing voor nodig?
– Waar kan worden samengewerkt met collega vmbo scholen of mbo of
bedrijfsleven?
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
Mei 2013: concept examenprogramma
Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3)
Augustus 2014: start pilot cohort 2
Mei 2015: eerste examens (cohort 1)
Augustus 2015:start pilot cohort 3
Mei 2016: examens cohort 2
Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen
Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma
2
Augustus
3
2013
4
5
Augustus
Augustus
2014
6
7
2015
Augustus
2016
8
Vragen?
FAQ:
www.vernieuwingvmbo.nl
Jan van Hilten
[email protected]