BWI regiobijeenkomst 1 2015

Download Report

Transcript BWI regiobijeenkomst 1 2015

Vernieuwing
beroepsgerichte
programma’s vmbo
Sector Techniek profiel BWI
Regiobijeenkomsten januari 2015
Arie Mallegrom
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Agenda

Laatste stand van zaken

Aanpassing-syllabus

Examenjaar 2015: een pilot-centraal examen

Ervaringen uit de pilot

‘Spreekuur’ BWI
Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
KEUZE
4 Keuzevakken
Handreiking
SLO
Schoolexamen
50%
50%
PROFIELvak
4 Modulen
Centraal
examen
Syllabus CvtE
KERN
algemene vaardigheden
Professionele
LOB
Kernprogramma Techniek
A.
B.
Algemene kennis en vaardigheden
Professionele kennis en vaardigheden




C.
Oriëntatie op de techniek
Voorbereiden
Ontwerpen en maken
Controleren en nazorg plegen
LOB  handreiking beschikbaar
www.vernieuwingvmbo.nl
Vertaling naar onderwijsprogramma's
De school bepaalt het aanbod in een onderwijsprogramma
4 Keuzevakken
Schoolexamen
ca. 400 uur
ca. 400 uur
1 Profielvak
bestaande uit
vier modulen
Centraal
examen
Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector
Van sectoren naar beroepsgerichte profielvakken
ec
zw
te
D&P
gr
en beroepsgerichte keuzevakken verdiepend of verbredend
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Implementatie





Nieuwe voorstel WVO  tweede kamer
Licenties: een school mag een profiel aanbieden als ze de
licentie heeft voor een onderliggende afdeling.
Scholen die nu (schooljaar 2014-2015) een intersectoraal
programma aanbieden mogen het nieuwe profiel D&P
aanbieden of terugvallen op een onderliggende afdeling
waarvoor zij licentie hebben.
Scholen die niet over een gewenste licentie beschikken
moeten hierover in overleg gaan met hun regionale partners,
zoals nu ook het geval is.
Aanbod beroepsgerichte keuzevakken: Scholen mogen alle
beroepsgerichte keuzevakken aanbieden (licentievrij). Het
aantal profielmodulen dat als keuzevak mag worden
aangeboden is beperkt tot drie.
Het beroepsgerichte profielvak
BWI met 4 modules
1.
2.
3.
4.
Bouwproces en Bouwvoorbereiding(voor BB, KB en GL)
Bouwen vanaf de fundering(alleen voor BB en KB)
Hout en Meubelverbindingen(voor BB, KB )
Design en Decoratie( voor BB en KB en GL)
Keuzevakken BWI
(worden herzien in 2015)
1. Constructieve aansluitingen en afwerking
2. Schoonmetselwerk
3. Schilderen van hout en steenachtige
ondergronden
4. Interieurbouw, stands en betimmeringen
5. Bouwkundig onderhoud en renovatie
6. Gevelopeningen
7. Daken en kapconstructies
8. Vloeren
9. Bouwmethoden en bouwstijlen
10. Bijzonder metselwerk
11. Scheidingswanden
12. Wandafwerking
13. Schilderen spuiten van metalen en
kunststof ondergronden
14. Onderhoud schilderwerk
15. Glaszetten
16. Meubelmaken
17. Bouw- en woonrijp maken
18. Terreinafwerking
19. Interieurontwerp en design
Aanpassing-syllabus


Aanpassingen in het examenprogramma (v1 v2)
Bijstelling concept syllabus versie 2 versie 3
 Beschikbaar in februari 2015

Veldraadpleging is 12 januari afgenomen bij de
pilotscholen
 eerste ervaring hiermee opgedaan
 zicht in hoeverre de syllabus voldoet aan de praktijk

Concept syllabus versie 4
 Beschikbaar in mei 2015
Examen jaar 2015
Centraal examen: gekozen beroepsgericht Profielvak
 Mei 2015 pilot centraal examen
 September 2015 concept CSPE openbaar
Schoolexamen: keuzevakken of modules uit een ander
profielvak dan het gekozen profielvak.
Syllabus: beschrijving centraal examen (CvTE)
PTA: vastleggen van het schoolexamen en LOB
Handreiking: voor het schoolexamen (SLO)
Pilot-cohorten
Schooljaren 2013-2015  examen in 2015
Cohort 1 Start van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR
In ontwikkeling de profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem
Schooljaren 2014-2016  examen in 2016
Cohort 2 Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR
Cohort 1Start van 4 nieuwe profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem
Schooljaren 2015-2017  examen in 2017
Cohort 3 Doorstart van de profielvakken: Z&W; BWI; PIE; M&T; E&O; HBR
Cohort 2 Doorstart van de profielvakken: MV&I; D&P; Groen; Maritiem
Keuzevakken
•
•
•
•
Leerling doet schoolexamen in minimaal 4 keuzevakken
Vooralsnog ± 100 keuzevakken landelijk ontwikkeld
School mag daarnaast ‘vrije-keuzevakken’ aanbieden :
 In samenwerking met het mbo ontwikkeld (i.c. deel
uit het KD)
 Door derden ontwikkeld
In het examenprogramma van een leerling mag
maximaal 1 'vrij-keuzevak' worden opgenomen dat
meeweegt in de slaag-zak beslissing.
Algemene opmerkingen van
pilotscholen BWI op de syllabus
 Module 1 te weinig praktisch voor KB.
 Benodigde tijd niet beschikbaar 100-120 uur per module.
 Niveau gerelateerde zaken als plannen e.d. in keuzevakken.
 Apart keuzevak maken richting niveau 4.
Implementatie nieuwe
programma’s
1.
Wat wordt het onderwijsaanbod?
Onder andere:
 Wat is de visie van de school?
 Welke leerroutes wil de school aanbieden?
 Wat is het arbeidsmarktperspectief in de regio?
 Welke opleidingsmogelijkheden biedt de regio
(andere vmbo-scholen, roc’s)?
 Welke profiel- en keuzevakken biedt uw school
aan?
Implementatie - vervolg
2.
Hoe ziet de organisatie eruit?
Onder andere:
 Welke volgorde houdt de school aan voor het
onderwijsaanbod van profiel en keuzevakken?
 Welke keuzes kunnen leerlingen wanneer
maken?
 Welke leermiddelen zetten we in?
 Wat betekent het nieuwe onderwijsaanbod voor
de fysieke inrichting?
Implementatie - vervolg
3.
Wat betekent dit voor de docenten?
Onder andere:




Welk begeleidingsmodel wordt gehanteerd?
Wat is samen te voegen of te combineren?
Waar is extra scholing voor nodig?
Waar kan worden samengewerkt met collega vmbo
scholen of mbo of bedrijfsleven?
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Tijdlijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
Mei 2013: concept examenprogramma
Augustus 2013: start pilot cohort 1 (leerjaar 3)
Augustus 2014: start pilot cohort 2
Mei 2015: eerste examens (cohort 1)
Augustus 2015:start pilot cohort 3
Mei 2016: examens cohort 2
Augustus 2016: start nieuwe examenprogramma’s alle scholen
Mei 2018: uitstroom leerlingen volgens nieuw programma
2
Augustus
3
4
2013
5
Augustus
Augustus
2014
6
7
2015
Augustus
2016
8
Vragen?
FAQ:
www.vernieuwingvmbo.nl
Arie Mallegrom
[email protected]