Koç Holding-Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Download Report

Transcript Koç Holding-Meslek Lisesi Memleket Meselesi

Koç Topluluğu
Koç Holding KSS Çalışmaları Organizasyonel Yapılanması
Koç Holding
Topluluk Şirketleri
CEO
Kurumsal
İletişim
Direktörlüğü
KSS
Koordinatörlüğü
Bayiler
KSS Yaklaşımımız
Koç Holding olarak kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımız;
ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet etmek üzere en çok
katma değer yaratacağımız ve en yüksek çarpan etkiye ulaşacağımız
projeleri hayata geçirmektir.
 KSS yaklaşımımız şirketlerimizin vizyon ve
değerleri ile uyumludur;
 Güncel sürdürülebilirlik ve iyi yönetişim
yaklaşımları, operasyonlarımız ve politikalarımıza
entegre edilmiştir;
 Elde edilen sonuçlar, küresel standartlarda (GRI)
raporlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır
KSS Projesi Yönetim Adımlarımız
 Katma değer yaratacak sosyal girişim için ihtiyaç analizi ve kurumsal SWOT analizi yapmak
 Paydaşları doğru tanımak ve projelere dahil olmalarını sağlamak
 Hareket ve zaman planı yapmak, bütçelemek
 Şirketin değer zincirinden faydalanmak
 Bir marka olarak konumlamak
 İzleme, değerlendirme, gelişme sürecini uygulamak
 Şirket süreçlerine katmak
 Çarpan etkisi yaratmak, sürdürülebilir, örnek alınabilir modeller geliştirmek
KSS Projelerimizde Başarı Faktörleri:
 Ülkemiz sorunlarına çözüm odaklı olmaları;
 Farkındalık yaratmaları;
 Sürdürülebilir, tekrarlanabilir, çarpan etkiye sahip olmaları;
 Şirket ve bayilerimizde uygulanabilmeleri;
 Tüm Türkiye’ye yayılabilir olmaları;
 Toplumsal kalkınmaya yarar sağlamaları;
 Topluluğumuzun öncü rolünü bir kez daha ortaya koyarak kamuoyunun
dikkatini çeken model uygulamalar olmaları.
Amaç: Sürdürülebilir Kalkınma
7
Mesleki Eğitimde
Değişim
Teorisi
Kişisel
gelişim
Eğitim
kalitesi
Farkındalık
Mesleki eğitimin iyileştirilmesi
Ekonomik ve sosyal kalkınma
Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi’nin
Ana Amaçları:
Mesleki-teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından
önemi konusunda toplumun her kesiminde
farkındalık yaratmak
Bu konuda önder olarak devlet-özel sektör
işbirliğinin tohumlarını atmak
MLMM Projesi
Başlangıçta Öngörülen Kapsam
•
1.
2.
3.
PROTOKOL KAPSAMI (2006)
Burs
Staj
İstihdam Önceliği
MLMM Projesi Döngüsü
Gerçekleşen Kapsam: 2006-2011
1. FAZ (2006-2011)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Farkındalık yaratma
Burs
Staj
Laboratuvarlar
Koçluk desteği
Kişisel gelişim desteği
Proje yarışmaları
İstihdam Önceliği
İzleme değerlendirme - Veri
Temeli
MLMM Projesi Döngüsü
Gerçekleşen Kapsam: 2011 +
2. FAZ (2011-2013+)
1. Farkındalık yaratma
2. Okul-işletme işbirliklerinin
yaygınlaştırılması
Vesile – Diyarbakır
Değer
Burs
* 81 ilde 264 okulda 8.118 öğrenciye aktif burs
desteği verildi.
* Burs sistemi üzerinden 10.567 öğrenciye ulaşıldı.
* Kız öğrenciler arasında yüksek okul terk oranları ve
Endüstri Meslek Liselerinde düşük kız öğrenci
okullaşma oranlarına rağmen bursiyerlerin %44’ü
kız öğrencilerden oluştu.
* Olumlu rol model öğrenciler oluşturuldu.
* Ders başarı oranları arttı. Mesleki eğitime
devamlılık istekleri arttı.
200
Her yıl seçimlerde görev alan çalışan
sayısı
21 milyon 190 bin TL
32.215
Burs bütçesi
Burs adedi
Necati – İzmir
Değer
Koçluk
•
•
•
•
•
Öğrencilerin istihdam edilebilirlikleri artırıldı.
Koçların sosyal becerileri geliştirildi.
Koçların kurumsal bağlılıkları ve motivasyonları
arttı.
Koçların aile içi ilişkileri olumlu yönde etkilendi.
Koçlar şirketlerinde değer katan model projeler
üretmeye başladı.
76
20
Programın
uygulandığı il sayısı
Koçluk desteği veren
şirket sayısı
580
Koçluk programına dahil
olan çalışan sayısı
Gözde - İstanbul
Değer
Staj
•
•
•
•
Staj talebinde bulunan öğrencilerin %80’ine
staj imkanı sağlandı.
Öğrencilerin istihdam edilebilirlikleri arttı.
Kurum kültürü ve mesleki gereklilikler eğitim
esnasında kazandırıldı.
İstihdam hikayeleri oluşmaya başladı.
Öncelikli istihdamların gerçekleştiği sektör:
Otomotiv
20
Staj desteği veren
şirket sayısı
•
•
Değer
Politika
Eğitim Reformu Girişimi ile “Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği” kapsamında 4
yayın 1000’in üzerinde paydaşla paylaşıldı; ayrıca ERG ağına iletildi:
–
–
–
–
Mesleki Ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Belgesi
Mesleki ve Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum Analizi
Hayat Boyu Öğrenme Uluslararası Eğilimler Bilgi Notu
Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor? Okul-İşletme İşbirliklerine Dair Politika
Önerileri
“Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite için Strateji Belgesi” kapsamında önerilen bir
çok politika MEB tarafından hayata geçirildi:
–
–
–
–
–
–
MTE organizasyon yapısı iyileştirildi
Alan seçimi 11. sınıfa kaydırıldı
Ortaöğretime mesleki ders tanıtımları eklendi
Temel becerilerin önceliği artırıldı
Özel sektörün rolü artırıldı. Teşvikler getirildi
Teknik öğretmenlerin sektörde eğitimine ilişkin proje başlatıldı
27
İşletme
6
Projede görev alan
danışman sayısı
30
Meslek okulu
11
Projede görev alan
akademisyen sayısı
Lab ve Eğitim Merkezleri
 Arçelik: 8 Lab (Elektrikli Ev Aletleri)
*
*
*
*
*
*
*
*
Kartal Atalar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (İstanbul )
Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (İstanbul )
Zeytinburnu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (İstanbul )
*
*
*
*
Model
Samsun
Adana
Konya
Eskişehir
Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Diyarbakır)
 Otokar: 1 Eğitim Merkezi (Otomotiv - Kaynak Atölyesi ile İş Yerinde
Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Trabzon)
İTO Vakfı Süleyman Taştekin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (İzmir)
Abidinpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Ankara)
Eğitim)
*
Sakarya
Demirtaşpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Bursa )
 Ford Otosan: 3 Lab & 1 Eğitim Merkezi & 1 MYO (Otomotiv-Ölçüm)
*
*
*
*
*
Ankara - Sincan Fatih Anadolu Meslek Lisesi, Teknik ve EML
Deniz - Karamürsel
İstanbul - Kartal Yakacık And. Tek. Lis. ,Tek. Lis. VE EML
Kocaeli - Karamürsel Endüstri Meslek Lisesi – 3CMM Ölçüm Laboratuvarı
Eskişehir İnönü Endüstri Meslek Lisesi – Ford Cargo Teknik Eğitim Merkezi
Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Meslek Yüksek Okulu
 Otokoç: 5 Eğitim Merkezi (Otomotiv - Okulum Yetkili Serviste Projesi
ile İş Yerinde Eğitim)
*
İzmir
8
5
7
1
1
Şirket
Sektörde
Eğitim merkezi
Meslek lisesi
MYO
Lab ve Eğitim Merkezleri
 Tofaş Fiat: 11 Lab (Otomotiv)
 Türk Traktör: 3 Lab (Tarım Makinaları)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
İstanbul Şişli Endüstri Meslek Lisesi
İstanbul Samandıra Endüstri Meslek Lisesi
İstanbul Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi
Ankara Gazi Endüstri Meslek Lisesi
Amasya Gökhöyük Endüstri Meslek Lisesi
Bursa Osmangazi Endüstri Meslek Lisesi
Ankara Güvercinlik Endüstri Meslek Lisesi
Adana Motor Meslek Lisesi
 Yapı Kredi: 1 Meslek Lisesi
İzmir Gaziemir Endüstri Meslek Lisesi
*
Kocaeli - Gebze Çayırova Yapı Kredi Kız Meslek Lisesi
Bursa Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi
Antalya Endüstri Meslek Lisesi
Samsun Endüstri Meslek Lisesi
Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi
Diyarbakır Burhanettin Yıldız Endüstri Meslek Lisesi
 Tüpraş:
*
*
*
*
Model
İstanbul Fiat Lab
4 Lab (Petro-Kimya)
Kocaeli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İzmir Aliağa METEM
Kırıkkale Bahşili H. Hidayet Doğruer Çok Programlı Lisesi
Batman Endüstri Meslek Lisesi
29
400
Laboratuvar
Hizmetiçi eğitim verilen
öğretmen sayısı
Kamil - Bursa
Model
Ya y g ı n l a ş t ı r m a
Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında
oluşturulan model ve elde edilen başarılar devletlerarası
kuruluşlar tarafından da örnek bir proje olarak sunulmaya
başladı.
•
2012 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) bağlı Gençlik
İstihdamı Programı tarafından Avrupa’da gençlerin istihdamını
destekleyen örnek uygulama olarak seçildi. Proje ILO’nun
alandaki çalışmalarına esin oldu.
•
2013 yılında UNDP tarafından bölgede iyi örnek gösterilen
MLMM, Global Alliance for Sustainable Employment (GASTE)
oluşturulurken model alındı.
•
Proje kapsamında oluşturulan okul-işletme modeli AB tarafından
İK Geliştirme Hibe Programı şartnamesinde temel teşkil etti.
•
2014 yılında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun
(TİSK) düzenlediği ‘2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’
Yarışması’nda etkililik, iyi uygulama, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik
ve yenilikçilik alanlarındaki başarısıyla “Büyük Ödül”ün sahibi
oldu.
İrfan – Diyarbakır
Model
Ya y g ı n l a ş t ı r m a
•
2012 yılında Koç Topluluğu şirketlerinde
görev yapan 550’den fazla çalışanın gönüllü
desteği ile uygulanan “Meslek Lisesi
Koçları Programı”nın yönetimini, Özel
Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)
öncülüğünde iş dünyasına devrettik.
•
2012-2013 döneminde ÖSGD Üyesi Koç
Topluluğu dışında 30 Şirket uyguladı, 310 Koç
ile 7 ilde 55 okulda 1550 öğrenciye ulaştı!
•
2013-2014 döneminde ÖSGD Üyesi toplam 40
Şirket çalışanlarından 523 gönüllü Koç ile 9
ilde 73 okulda toplam 2000 öğrenciye ulaştı!
40
523
9
73
2000
Şirket
Yeni MLK
İlde
Okulda
Öğrenciye Ulaştı
Model
Ya y g ı n l a ş t ı r m a
YEREL KALKINMA İÇİN
OKUL-İŞLETME İŞBİRLİĞi PROGRAMI
Bu Program ile Ne Değişecek?
• Okul-İşletme İşbirliği modelinin
yaygınlaştırılması ve uygulama sayılarının
artırılması mesleki eğitim kalitesini
artırmaya katkıda bulunacaktır
• İşbirliklerinin odağında yer alan eğitim
kurumu ve yöneticilerinin farkındalıklarının
artması ile uygulamalar ivme kazanacaktır
• Mesleki eğitimin gelişiminde önemli rolü
olan paydaşların yetkinliklerinin artırılması
hayata geçirilen uygulamaların kalitesine
katkıda bulunacaktır
İhtiyaç
Analizi
İşbirliği
& Eşleşme
Staj
Yerleştirme
Mezun
Yerleştirme
E-Öğrenme
MLMM’nin Paydaş Bazlı Kazanımları
Öğrenciler:
Kişisel Gelişim:
•
Özgüvenlerinde artış oldu.
Sosyal yönleri kuvvetlendi.
•
Aile ve arkadaşlarıyla
ilişkilerinde iyileşme
gerçekleşti.
•
Hedeflerinde büyüme
oldu. Geleceğe yönelik
daha net planları oluştu.
•
Ders başarı oranları arttı.
Mesleki eğitime
devamlılık istekleri arttı.
•
Sosyal konulara duyarlılık
kazandılar.
•
Zaman Yönetimi, İletişim,
Girişimcilik, Yaratıcılık,
Takım Çalışması
konusunda farkındalıkları
arttı.
•
Özgeçmişleri güçlendi.
İstihdam
edilebilirliklerinde artış
oldu.
Mesleki Gelişim:
•
Şirket/ Fabrika ortamını
erkenden keşfettiler.
•
İşyerinde beceri eğitimi
aldılar
Okullar:
Şirketler:
Gönüllü Şirket Çalışanları:
•
264 okula çeşitli yatırımlar
yapıldı.
•
•
Sorumlu vatandaşlık ve
gönüllülük ruhu
kazandılar.
•
Diğer kurum ve kuruluşları
meslek liselerine yönelik
projeler geliştirmeleri
yönünde teşvik etti.
•
Kişisel gelişimlerine katkı
sağlandı.
•
Çalıştıkları kuruma
bağlılıklarında artış oldu.
•
Toplumsal bir sorunun
çözümü için geliştirilmiş
bir projenin parçası
oldular.
•
Kendilerini motive, daha
aktif ve sosyal hissettiler.
Aile ilişkilerinde olumlu
yansımalar gözlemlediler.
•
•
Özel sektörün konuya ilgisi
ve desteği arttı, mesleki
eğitimin geliştirilmesi için
paydaşlara ulaşmak
kolaylaştı.
MLK modülleri tüm okulda
uygulanmak üzere rehber
öğretmenlere de sunuldu.
•
•
Burs ile desteklenen
kişisel gelişim eğitimleri
alan öğrenciler şirketlerde
staj yaptı ve mezun olan
bursiyerleri istedikleri
takdirde istihdam önceliği
verildi.
Çalışanlar açısından
kurumlarının kendilerine
böyle bir projede
gönüllülük imkanı
yaratması değer yarattı.
Yürütülen insan kaynakları
ve eğitim çalışmalarına
alternatif ve efektif
modeller üretildi.
Meslek Örgütleri Sektörel İşbirlikleri
Sektörel
İhtiyaçlar
Yeni Pazar
İmkanları
Teknolojik
Yenililikler
Bu süreçte neler yapılmalı?
Fayda & Riskler
Gözden
Geçirilmeli
Ortak Bütçe &
Yetkiler
MEB ile Temas
& Protokol
Eğitici Eğitimi &
Ders İçerikleri
Yeni Eğitmen
İhtiyacına
Sektörden
Destek
http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com