Rapor İçin Tıklayınız

Download Report

Transcript Rapor İçin Tıklayınız

TOKKDER
Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
2012 Yıl Sonu
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
İçindekiler
6
1
Amaç ve Kapsam
03
2
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar
06
3
Avrupa’da Operasyonel Kiralama
Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı
ve Ödenen Vergiler
7
Müşteri Sayıları
09
4
Özet Bulgular
5
Araç Parkı ve Özellikleri
6
Sözleşme Yapısı
12
16
21
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
24
31
1
Amaç ve Kapsam
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
3
Pazar Bilgisi
TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996
yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Vizyon
Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki
değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel
ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak.
Kısaca TOKKDER
 97 Üye,
 Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri,
 Sektörün %71’ini temsil eden üye yapısı,
 Leaseurope Üyesi,
(33 ülkede 44 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır)
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
4
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Amaç
 Operasyonel Kiralama Sektörü’nün genel resmini çıkarmak,
 Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek,
 Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri
konusunda bilgilendirmek.
Kapsam
 Sektörel araç parkı
Marka bazlı,
Segment bazlı,
Yakıt tipi bazlı,
Şanzıman tipi bazlı,
 Toplam müşteri sayısı
 Dönem içerisinde;
Satılan ve alınan araç sayısı,
Araç alım tutarı,
Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV)
 Sözleşme adetleri
Vade bazlı,
Döviz cinsi bazlı,
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
5
2
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
6
Metodoloji ve Katılımcı Firmalar
Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan
soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS’e ulaştırılmıştır.
ALD AUTOMOTİVE
DRD FİLO KİRALAMA
Katılımcı firmalar
Sektörün
% 71’ini
temsil etmektedir.
ALTUR TURİZM
FLEET CORP
ARKAS OTOMOTİV
GARANTİ FİLO
ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA
HEDEF ARAÇ KİRALAMA
AUTOLAND OTOMOTİV
LEASEPLAN
BEYAZ FİLO KİRALAMA A.Ş.
OTOKOÇ OTOMOTİV
CENTRAL CAR RENTAL
TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
ÇETUR-ÇELEBİ FİLO KİRALAMA
TEB ARVAL
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
7
Katılımcı Firmalar
Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2012 Yıl Sonu
8
7
7
6
5
4
3
5
4
2
1
0
>10.000
5.000-10.000
<5.000
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
8
3
Avrupa’da
Operasyonel Kiralama
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
9
Avrupa’da Operasyonel Kiralama
Otomotiv Genel / Bin kişi başına araç
800
600
700
600
500
679
624
537
485
593
580
500
572
400
519
380
400
300
300
362
345
238
200
200
155
100
0
155
100
0
Poland
Kaynak : Dünya Bankası Data
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
Czech Croatia Belarus Hungary Serbia
Republic
Turkey
Avrupa’da Operasyonel Kiralama
Şirket Filosu / Operasyonel Kiralama Filosu
9.0%
100%
90%
Şirket Araçları İçinde Operasyonel Kiralama Payı
8.0%
8.2%
80%
7.7%
7.0%
70%
60%
6.0%
50%
5.0%
6.5%
2.200.000
6.7%
%8,1
170.000
Ops.Leas. Fleet
40%
Business Fleet
4.0%
30%
2.500.000
3.0%
20%
10%
%20
500.000
2.0%
0%
1.0%
0.0%
2009
2010
2011
2012
Kaynak : Dünya Bankası Data / ARVAL Data
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
11
4
Özet Bulgular
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
12
Katılımcı ve Sektör Tahminleri
Özet / 2012 Yıl Sonu
Katılımcılar
Sektör Tahmini
Araç Adedi
119.281
170.031
Alınan Araç
47.513
67.728
Satılan Araç (II.El)
30.158
42.990
Müşteri Adedi
12.189
15.880
Alınan Araç Tutarı
2.138.822
3.048.812
Aktif Toplamı
4.765.060
6.792.416
Ödenen
901.797
1.285.478
(Bin TL)
(Bin TL)
KDV+MTV+ÖTV (Bin TL)
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
13
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini
180,000
%19,7
160,000
%18,3
140,000
142,000
%14,3
120,000
100,000
170,000
120,000
105,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
2009
2010
2011
2012
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
14
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme
Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü
40.00%
37.8%
35.00%
30.00%
25.00%
18.30%
20.00%
15.00%
10.00%
19.70%
16.4%
Operasyonel Kiralama
14.30%
9.20%
Türkiye
Binek Otomobil
8.50%
5.00%
2.20%
0.00%
2010
2011
2012
-5.00%
-6.3%
-10.00%
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
15
5
Araç Parkı
ve
Özellikleri
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
16
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım
2012 Yıl Sonu
25%
23%
24%
20%
20%
18%
18%
17%
15%
13%
10%
9%
8%
5%
5%
3%
3%
3%
3%
OPEL
HYUNDAI
AUDI
0%
RENAULT
VW
FORD
FIAT
CITROEN
DİĞER
Diğer
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
17
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri
2012 Yıl Sonu
60%
50%
2012
Kurumsal
Ticari
Araç
86.000!
53%
40%
30%
30.40%
2.655 /
120.000
20%
11.90%
10%
0%
C
B
D
2.10%
2.50%
E+F+SUV
LCV
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
18
Sektör Araç Özellikleri
2012 Yıl Sonu
100.0%
90.0%
90.6%
80.0%
100.00%
Kiralama Sektörü
Otomotiv Sektörü
90.00%
80.00%
70.00%
70.0%
60.00%
60.0%
58.70%
50.00%
40.00%
50.0%
41.30%
30.00%
40.0%
20.00%
10.00%
30.0%
0.00%
Dizel
20.0%
Benzin
10.0%
9.2%
0.0%
Dizel
Benzin
0.2%
Diğer
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
19
Sektör Araç Özellikleri
2012 Yıl Sonu
90.0%
70.00%
60.00%
80.0%
78.1%
50.00%
63.80
%
Otomotiv
Sektörü
Kiralama Sektörü
70.0%
40.00%
60.0%
36.20
%
30.00%
50.0%
20.00%
40.0%
10.00%
30.0%
0.00%
MANUEL
20.0%
OTOMATİK
21.9%
10.0%
0.0%
MANUEL
OTOMATİK
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
20
6
Sözleşme Yapısı
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
21
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre
2012 Yıl Sonu
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
65.2%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
20.0%
10.0%
0.0%
5.0%
<18 Ay
9.8%
18-30 Ay
30-42 Ay
>43 Ay
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
22
Sektör Sözleşme Özellikleri
2012 Yıl Sonu
100.0%
90.0%
80.0%
79.3%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
14.6%
10.0%
6.0%
0.0%
EUR
USD
TL
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
23
7
Araç Yatırımları, Araç
Alımı, Araç Satışı ve
Ödenen Vergiler
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
24
Sektör Gelişimi
Araç Alım Tutarı Milyon TL
3,500
3,000
3,049
2,500
2,390
2,000
1,802
1,500
1,000
500
0
2010
2011
2012
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
25
Sektör Gelişimi
Araç Alım Adedi
80,000
70,000
67,728
60,000
59,986
53,541
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2010
2011
2012
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
26
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı
14.0%
12.0%
12.2%
10.5%
10.0%
10.1%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2010
2011
2012
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
27
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL
50,000
45,000
45,016
40,000
39,839
35,000
33,661
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2,010
2011
2012
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
28
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri
43,000
42,990
42,500
42,000
41,500
41,330
41,000
40,500
40,000
39,767
39,500
39,000
38,500
38,000
2,010
2011
2012
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
29
Sektör Vergi Trendi
2012 Tahmini
ÖTV (Bin TL)
800,000
700,000
680,384
600,000
500,000
433,926
300,000
327,849
200,000
290,235
233,814
100,000
100,000
0
0
2010
2011
2012
MTV (Bin TL)
160,000
2010
1,400,000
140,000
2011
135,531
100,000
80,000
600,000
69,508
400,000
40,000
20,000
200,000
0
0
2010
2011
1.285.478
1,000,000
800,000
90,829
2012
2012
Toplam Vergi Tutarı (Bin TL)
1,200,000
120,000
60,000
469,563
400,000
300,000
400,000
200,000
KDV (Bin TL)
500,000
852,604
593,557
2010
2011
2012
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
30
8
Müşteri Adedi
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
31
Sektör Toplam Müşteri Adedi
2010-11-12 Tahmini
16,500
15,880
14,500
12,500
10,500
11,006
8,500
8,871
6,500
4,500
2,500
500
2,010
2011
2012
-1,500
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
32
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma
50.00%
40.00%
30.00%
2011
20.00%
2012
10.00%
0.00%
Operasyonel Kiralama
Türkiye
Binek Otomobil
Müşteri Sayısı
-10.00%
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
33
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı
12.00
11.50
11.36
11.00
10.94
10.50
10.00
9.50
9.50
9.00
8.50
2,010
2011
2012
TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu
©TNS 2012
34