Prezentare generala Program Cadru Orizont 2020

Download Report

Transcript Prezentare generala Program Cadru Orizont 2020

Prezentare Program Cercetare
EU HORIZONT 2020
Prof. Ioan Salomie
Departament Calculatoare
10 Ianuarie 2014
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
Date Generale
Finantare si Tipuri de Actiuni
Prioritatea Excellent Science
Prioritatea Industrial Leaderships
Prioritatea Societal Challenges
Participare, Evaluare, Finantare
Referinte
Date Generale
• Perioda de desfasurare: 1 Ian, 2014 – 31 Dec, 2020
• Buget: peste 71 mld Euro
• Prioritati:
–
–
–
–
Excellent Science - 32% (24.441 mldEuro)
Industrial Leadership – 22% (17.015 mld Euro)
Societal Challenges - 38% (29.679 mld Euro)
Altele – 8%
• Spreading Excellence and Widening Participation
• Science with and for Society
• Joint Research Center
• Implementare Program
– Programe de lucru (Work Programms (WP)) multi-anuale (WP curent 2014 –
2015 a fost publicat in Dec 2013)
• Site-ul participantului
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Ciclul
Stiinta – Industrie – Societate
Societal challenges
Industrial leadership
Excellent Science
Basic
Research
Demonstration
Technology
R&D
Prototyping
Large scale
validation
Pilots
Market
uptake
Finantare
Tipuri de Actiuni
Forme de finanțare
• Granturi
• Contribuție financiară directă sub formă de donație, în scopul de
a finanța o acțiune
•
Premii
• Contribuție financiară acordată ca recompensă în urma unui
concurs
• Achizitii Publice
• Furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de
servicii contra cost
• Instrumente Financiare
• Investiții de capital sau cvasi-capital; credite; garanții; alte
instrumente de partajare a riscurilor
Tipuri de Actiuni
•
•
•
•
•
•
•
Research and Innovation Actions
Innovation Actions
Coordination And Support Actions
SME Instrument
ERA-NET Cofund
Pre-Commercial Procurement (PCP) Cofund
Public Procurement of Innovative Solutions
(PPI) Cofund
Tipuri de Actiuni
Research and Innovation Actions
• Obiective
– Stabilirea de noi cunoștințe și / sau
– Explorarea fezabilitatii unei tehnologii noi
– Imbunătățire produs, proces, serviciu sau soluție
• Cum
– Cercetare fundamentală și aplicată,
– Dezvoltare tehnologica și de integrare,
– Testarea și validarea pe un prototip la scară
mică într-un laborator sau mediu simulat
Tipuri de Actiuni
Innovation Actions
• Obiectiv
– Activități care vizează în mod direct producerea de planuri și
aranjamente sau proiecte pentru:
• Produse,
• Procese sau
• Servicii
» noi,
» modificate sau
» îmbunătățite
• Cum
–
–
–
–
–
Prototipizare,
Testare,
Demonstratii pilot
Validare produs (scară largă)
Replicare pe piață
• Proiectele pot include limitat, activitati de cercetare si dezvoltare
Tipuri de Actiuni
Coordination And Support Actions
• Obiective
– Actiuni si Activitati constind in principal din masuri
pentru
• Standardizare,
• Diseminare,
• Sensibilizare si comunicare (awareness-raising and
communication),
• Creerea de retele de relationare (networking),
• Servicii de coordonare sau de asistență (coordination or
support services),
• Studii de proiectare pentru infrastructuri noi
• Activitati complementare de relationare si coordonare intre
programe din diferite tari
Tipuri de Actiuni
ERA-NET Cofund
• Obiective
– Sprijinirea pregatirii parteneriatelor publicpublic,
– Crearea de structuri de rețele,
– Proiectarea, implementarea și coordonarea
activităților comune,
– Pregatirea apelurilor trans-naționale pentru
propuneri de proiecte
Prioritatea
Excellent Science
Excellent Science
Componentele Principale
• Future and Emerging Technologies (FET)
– Promovarea tehnologiilor complet noi
• Dincolo de frontierele cunoscute
• Cu potențial de a deschide noi domenii pentru cunoasterea stiintifica si
tehnologica
• Care sa contribuie la industriile Europene de generație următoare
– Colaborare interdisciplinară cu privire la idei complet noi, cu risc ridicat
– Accelerarea dezvoltarii celor mai promițătoare domenii emergente ale științei
și tehnologiei
• Marie Skłodowska-Curie actions
– Formare in cercetarea de excelenta si inovativa
– Oportunitati de schimb de cunostiinte prin mobilitati trans-frontiera transsectoriala a cercetatorilor pentru ai pregati in cele mai bune conditii pentru a face
fata la provocarile societatii curente si viitoare
• Research infrastructures
– Dezvoltarea infrastructurii de cercetare Europeana pentru 2020 si in continuare
Excellent Science
Future and Emerging Technologies (FET) Calls
• FET Open
– Toate tehnologiile, fara domenii impuse
– Schema de depunere simpla si rapia (un singur pas)
• Approx. 15 pagini, evaluare intr-o etapa
• FET Proactive - maturizarea noilor domenii si teme de
cercetare, nepregatite inca sa fie incluse in circuitul
industrial
– Global Systems Science (GSS)
• Îmbunătățirea modul în care cunoștințele științifice pot stimula, ghida și ajuta la
evaluarea politicilor și răspunsurilor societatii la provocările globale
– Stiind, Facind, Fiind (knowing, being, doing): cunoasterea dincolo de
rezolvarea problemelor
– Spre Calcul de Inalta Performanta (Towards high performance computing)
• FET Flagships
– Dezvoltare proiecte EU majore
• Graphene
• Human Brain
Excellent Science
Infrastructures
eInfrastructures 2014 / 2015
• Resurse și servicii pentru infrastructura de cercetare în
domeniul ITC
– Furnizarea de servicii de bază prin eInfrastructuri
– Retele de Cercetare si Educationale – GEANT
– eInfrastructuri pentru medii de cercetare virtuale
• Acces la si managementul datelor stiintifice
– Management, conservare si calcul cu date masive (big data) de
cercetare, Research Data Alliance
• Calcul de Inalta Performanta (High Performance
Computing HPC)
– Infrastructuri pan-Europene pentru HPC si Servicii
– Centre de excelenta pentru aplicatii de calcul
Excellent Science
Indicatori de Performanta
• FET
– Publicații în reviste peer-review de mare impact
– Cererile de brevet și brevetele acordate în domeniul tehnologiilor
viitoare și emergente
• Marie Skłodowska-Curie
– Circulatia cercetatorilor intre tari si intre domenii de cercetare
(incluzind candidati PhD)
• Research infrastructures (incluzind
eInfrastructures)
– Numărul de cercetători care au acces la infrastructurile de
cercetare create
Prioritatea
Industrial Leadership
Industrial Leadership
• Obiective
– Dezvoltarea de tehnologii și inovații pentru afacerile de
mâine
– Sprijinirea IMM-urilor Europene inovatoare să crească în
companii de top, lideri mondiali in domeniu
– Aplicarea in industrie a KET (Key Enabling Technologies)
• Obiective specifice de finantare
– Leadership in Enabling and Industrial Technologies
(LEIT)
– Acces la Finantarea de Risc (Access to Risk Finance)
– Inovare in IMM-uri
Industrial Leadership
Leadership in Enabling and Industrial Technologies (LEIT)
• Obiectiv
– Support pentru cercetare, dezvoltare și demonstrații și, dacă este cazul,
pentru standardizare și certificare
• Domenii
– ICT
– KET (Key Enabling Technologies)
•
•
•
•
nanotechnology,
advanced materials,
biotechnology,
advanced manufacturing and processing
– Space
• Accente
– Interacțiuni și convergența în și între diferitele tehnologii
– Dezvoltarea de tehnologii cheie facilitatoare (KET) care sa poata fi
folosite in mai multe domenii, industrii si servicii
– Aplicarea acestor tehnologii in industrie pentru a face fata provocarilor din
societate
Industrial Leadership
ICT
• A new generation of components and systems
•
Engineering of advanced embedded and resource efficient components
and systems
• Next generation computing
•
Advanced and secure computing systems and technologies, including
cloud computing
• Future Internet
•
Software, hardware, infrastructures, technologies and services
• Content technologies and information management
•
ICT for digital content, cultural and creative industries
• Advanced interfaces and robots
•
Robotics and smart spaces
• Micro- and nanoelectronics and photonics
•
Key enabling technologies
Industrial Leadership
Nanotechnologies, Materials
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Integration of novel nano-materials into existing production lines
Novel nano-matrices and nano-capsules
Additive manufacturing for table-top nano-factories
High definition printing of multifunctional materials
Industrial-scale production of nanomaterials for printing applications
Scale-up of nano-pharmaceuticals production
Biomaterials for the treatment of diabetes mellitus
Storage of energy produced by decentralised sources
Post-lithium ion batteries for electric automotive applications
Extended in-service life of advanced functional materials in energy
technologies (capture, conversion, storage and/or transmission of energy)
Low-energy solutions for drinking water production
Fibre-based materials for non-clothing applications
Novel materials by design for substituting critical materials
Widening materials models
Materials-based solutions for the protection or preservation of European
cultural heritage
Industrial Leadership
Biotechnology
• Synthetic biology – construction of organisms
for new products and processes
• Widening industrial application of enzymatic
processes
• New bioinformatics approaches in service of
biotechnology
• Downstream processes unlocking
biotechnological transformations
Industrial Leadership
Factories of the Future (FoF)
• Process optimization of manufacturing assets
• Manufacturing processes for complex structures and geometries with
efficient use of material
• Global energy and other resources efficiency in manufacturing
enterprises
• Developing smart factories that are attractive to workers
• Innovative product-service design using manufacturing intelligence
• Symbiotic human-robot collaborations for safe and dynamic
multimodal manufacturing systems
• ICT-enabled modelling, simulation, analytics and forecasting
technologies
• Manufacturing of custom made parts for personalised products
• Flexible production systems based on integrated tools for rapid
reconfiguration of machinery and robots
• Integrated design and management of production machinery and
processes
Industrial Leadership
Energy Efficient Buildings (EeB)
• Materials for building envelope
• Adaptable envelopes integrated in building refurbishment
projects
• Development of new self-inspection techniques and
quality check measures for efficient construction
processes
• New tools and methodologies to reduce the gap between
predicted and actual energy performances at the level of
buildings and blocks of buildings
• Integrated solutions of thermal energy storage for building
applications
Industrial Leadership
Sustainable Process Industries (SPIRE)
• Integrated Process Control
• Adaptable industrial processes allowing the use of
renewables as flexible feedstock for chemical and energy
applications
• Improved downstream processing of mixtures in process
industries
• Methodologies, tools and indicators for cross-sectorial
sustainability assessment of energy and resource efficient
solutions in the process industry
• Energy and resource management systems for improved
efficiency in the process industries
• Recovery technologies for metals and other minerals
Industrial Leadership
Indicatori de Performanta
• Cererile de brevet și brevetele acordate în domeniul
tehnologiilor industriale si facilitatoare (enabling
technologies)
• Numarul firmele participante care introduc inovații noi
pentru firma sau piata (care acoperă perioada proiectului,
plus trei ani)
• Numarul de publicatii public-privat comune
Prioritatea
Societal Challenges
Societal Challenges
• Obiective
– Răspunde direct politicilor de priorități și
provocărilor societale care sunt identificate în
Strategia Europa 2020
– Vizează stimularea unei mase critice a
eforturilor de cercetare și inovare necesare
pentru atingerea obiectivelor politice ale
Uniunii
Societal Challenges
• Accentele principale
– Activitățile vor avea o abordare bazată pe provocări, care pot include
cercetarea de bază, cercetarea aplicată, transferul de cunoștințe sau
inovație, concentrându-se pe politicile de prioritati fără stabilirea, în
prealabil, a tehnologiilor sau soluțiilor care ar trebui dezvoltate
– Soluții bazate pe tehnologii pentru inovare in sisteme non-tehnologice,
organizaționale precum și în sectorul public
– Reunirea unei mase critice de resurse și cunoștințe în diferite domenii,
tehnologii și discipline științifice și infrastructuri de cercetare, pentru a face
față provocărilor
– Activități care acoperă întregul ciclul de la cercetarea de baza la piață, cu
o nouă perspectivă asupra activităților legate de inovare, cum ar fi
activitati pilot, activități demonstrative, bancuri de testare, sprijin pentru
achizițiile publice, conceperea, inovarea axată pe utilizatorul final,
inovarea socială, transferul de cunoștințe și preluarea pe piață a inovațiilor
și standardizarilor
Societal Challenges
• Specific Funding Objectives
– (a) Health, demographic change and well-being;
– (b) Food security, sustainable agriculture and forestry,
marine, maritime and inland water research, and the
bio-economy;
– (c) Secure, clean and efficient energy;
– (d) Smart, green and integrated transport;
– (e) Climate action, environment, resource efficiency
and raw materials;
– (f) Europe in a changing world - Inclusive, innovative
and reflective societies;
– (g) Secure societies - Protecting freedom and security
of Europe and its citizens
Societal Challenges
(a) Health, demographic change and well-being
Buget: 549 mil Euro (2014), 537 mil Euro (2015)
Apeluri orientate ICT
• Advancing active and healthy ageing with ICT
– Service robotics within assisted living environments
– ICT solutions for independent living with cognitive impairments
– ICT solutions enabling early risk detection and intervention
• Integrated, sustainable, citizen-centred care
– ICT-based approaches for integrated care (beyond current state-of-art
in tele-health and tele-care)
– Self-management of health and disease
• Improving health information and data exploitation
– Digital representation of health data to improve diagnosis and
treatment
– eHealth interoperability
Societal Challenges (/)
(c) Secure, clean and efficient energy
• Call: Energy-Efficiency
• Buget: 97 mil Euro (2014), 98 mil Euro (2015)
– New ICT-based solutions for energy efficiency
– Buildings design for new highly energy performing buildings
– Energy strategies and solutions for deep renovation of
historic buildings
– New technologies for utilization of heat recovery in large
industrial systems, considering the whole energy cycle from
heat production to transformation, delivery and end use
Societal Challenges (/)
(c) Secure, clean and efficient energy
• Call: Competitive Low-Carbon Energy
• Buget: 359 mil Euro (2014), 372 mil Euro (2015)
– Developing the next generation technologies of renewable
electricity and heating/cooling
– Innovation and technologies for the deployment of meshed offshore grids
– Next generation technologies for energy storage
– Developing next generation technologies for biofuels and
sustainable alternative fuels
– Enabling decarbonisation of the fossil fuel-based power sector
and energy intensive industry through CCS
– Supporting Joint Actions on demonstration and validation of
innovative energy solutions
– Modelling and analysing the energy system, its transformation
and impacts
Societal Challenges (/)
(c) Secure, clean and efficient energy
• Call: Smart Cities and Communities
• Buget: 92 mil Euro (2014), 108 mil Euro (2015)
– Development of system standards for smart cities
and communities solutions
– Developing a framework for common, transparent
data collection and performance measurement to
allow comparability and replication between
solutions and best-practice identification
Societal Challenges (/)
(d) Smart, green and integrated transport
Call: Mobility for Growth
• Buget: 374 mil Euro (2014), 184 mil Euro (2015)
–
–
–
–
–
–
–
–
Aviation
Rail
Road
Waterborne
Urban Mobility
Logistics
Intelligent Transport Systems
Infrastructure
Call: Green Vehicles
• Buget: 129 mil Euro (2014), 30 mil Euro (2015)
Call: Small Business and Fast Track innovation for Transport
• Buget: 35 mil Euro (2014), 39 mil Euro (2015)
Societal Challenges
(e) Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Call: Waste: A Resource to Recycle, Reuse and Recover Raw
Materials
• Buget: 73 mil Euro (2014), 58 mil Euro (2015)
Call: Water Innovation: Boosting its value for Europe
• Buget: 67 mil Euro (2014), 96 mil Euro (2015)
Call: Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a
Sustainable Supply of Raw Materials
• Buget: 166 mil Euro (2014), 189 mil Euro (2015)
Societal Challenges
Indicatori de Performanta
• Publicații în reviste peer-review de mare impact in
domeniile respective
• Cererile de brevet și brevetele acordate în domeniile
respective
• Numarul prototipurilor
• Numarul de publicatii public-privat comune
Participare, Evaluare, Finantare
Participare si Evaluare
• Participare
– Minimum 3 entitati legale, fiecare dintr-o tara diferita (stat
membru sau asociat MS/AC)
• Evaluare
– Experti Independenti
– Proces de evaluare intr-o etapa sau in doua etape (specific
apelului)
• Criterii de atribuire (fiecare criteriu 5 puncte, prag 3,
finantare posibila pentru total > 10 puncte)
• Excelenta
• Impact
• Calitatea si Eficienta implementarii proiectului
• Rezultate
• Dupa cinci luni
• Trei luni pentru semnarea Grant Agreement
Modelul de Finantare
• Rata unica de rambursare dupa tipul actiunii
(action type)
– Research and Innovation Actions: 100%
– Innovation Actions:
• Entitati non-profit: 100%
• Entitati orientate profit: 70%
• Costuri Indirecte
– Flat rate: 25% din costurile directe totale
• Constringerea principala
Action Funding + Recipies < Total Eligible Costs
Costuri Eligibile
• Costuri cu personalul
• Costuri de subcontractare
• Alte costuri directe
– Costurile de călătorie și indemnizațiile de ședere
– Costuri de amortizare a echipamentelor
– Costuri ale altor bunuri și servicii (inclusiv TVA
nedeductibil)
Costuri Eligibile
Costuri cu personalul
• Salarii + costuri incluse în remunerație care
decurg din legile nationale / contract de
angajare + taxe de asigurări sociale
– Dovezi ore muncite printr-un sistem de inregistrare a
timpului de lucru
• Remuneratie suplimentara
– Pina la 8000 Euro / an pentru entitati legale non-profit
• Cost unitar, costuri medii cu personalul
– Calculate pe baza inregistrarilor costurilor totale cu
personalul
Control si Audit
• Certificate de Audit
– Only for final payments when total EU
contribution claimed on the basis of actual costs +
average personnel costs ≥ 325,000 EUR
– Doar când contribuția totală a UE ≥ 325.000
EUR
• Certificate asupra methodologiei
• Audituri Ex-post
– Limitat la 2 ani dupa plata soldului
Site-uri de referinta
• H2020 Participant Portal site
• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/home.html
• Toate apelurile H2020
• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.ht
ml#h2020-water-2014-2015
• http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Referinte si credit
• Aceasta prezentare a fost pregatita si adaptata
pentru specificitatile UTCN folosind:
– Informatia publica EU, disponibila la:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
– Prezentari pentru ICT Open Day Vilnius, 2013
elaborate de Morten Moller si Ingrid MarienDusak (DG CONNECT)