COMPETITIA NATIONALA SCOALA EUROPEANA

download report

Transcript COMPETITIA NATIONALA SCOALA EUROPEANA

Prin participarea la proiectele de cooperare
europeana scolile romanesti au fost veritabili
ambasadori ai Romaniei in Europa, contribuind,
an de an, la promovarea unei imagini pozitive a
Romaniei si a valorilor scolii romanesti. Aceste
parteneriate au vizat, in principal, formarea si
dezvoltarea de competente-cheie, au favorizat
crearea unor retele de parteneri, au promovat
valorile nationale si europene, antrenand copii,
tineri, profesori, parinti, comunitati locale.
Ca o recunoastere a rolului pe care l-au
avut
scolile romanesti in sprijinirea
eforturilor Romaniei de integrare in Uniunea
Europeana, in anul 2004 Ministerul
Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului
a lansat competitia pentru obtinerea
certificatului ,,SCOALA EUROPEANA”
Certificatul este valabil pentru o perioada
de trei ani, dupa care scoala trebuie sa
candideze din nou pentru a-si reconfirma
titlul.
Misiunea scolii este asigurarea unui
viitor european elevilor ei si sanse egale de
afirmare, precum si implicarea ei activa in viata
comunitatii careia ii apartine, prin introducerea
dimensiunii europene, prin promovarea valorilor
si imbunatatirea continua
a calitatii actului
instructiv educativ si prin realizarea
unui
parteneriat activ scoala-elevi-parinti-comunitate
locala, raportandu-se permanent la standardele
si
practicile
din
Uniunea
Europeana.



· Recunoasterea rolului pe care l-au avut si il au
scolile romanesti in sprijinirea eforturilor Romaniei de
integrare in Uniunea Europeana, ca veritabili
ambasadori ai Romaniei in Europa prin promovarea
unei imagini pozitive a Romaniei si a valorilor scolii
romanesti in spatiul european;
·Promavarea experientelor pozitive ale scolilor
romanesti implicate in proiecte finantate prin
programe comunitare;
· Promovarea imaginii institutiilor de invatamant
preuniversitar cu performante in activitatea de
cooperare europeana si/sau in derularea de proiecte
finantate prin programe comunitare.



Stimularea cooperarii intre scolile din Romania si
institutii similare din tarile Uniunii Europene;
Promovarea unui management institutional
centrat pe dezvoltarea dimensiunii europene a
educatiei;
Sustinerea dezvoltarii conceptului de invatare pe
tot parcursul vietii in invatamantul preuniversitar
si promovarea performantelor, a inovatiilor si a
dimensiunii europene in sistemul de practici
educationale.
CANDIDATII ELIGIBILI:
Competitia pentru obtinerea certificatului
"Scoala Europeana" este deschisa tuturor
unitatilor de invatamant preuniversitar care
au fost si sunt implicate in activitati/
proiecte/ programe comunitare.
ACTIVITATI ELIGIBILE:




Activitati/proiecte/programe comunitare:
· Derulate de scoli/cadre didactice/elevi prin programul
Invatare pe Tot Parcursul Vietii (LLP) (2007-2013), eTWINNING, SPRYNG DAY. EUROSCOLA, INTELLIGENT ENERGY(
U4Energy)
· Derulate de scoli, in parteneriat cu ambasade, universitati si
scoli din Uniunea Europeana, companii europene;
· Asociatii profesionale europene, ONG-uri cu scop
educational/formare profesionala care activeaza la nivel
european etc.
· Derulate prin programele finantate ale MECT: Proiectul
pentru Invatamantul Rural (PIR), Programul de Granturi pentru
dezvoltare scolara (PGDS), PHARE RO - Accesul la educatie
pentru grupurile dezavantajate, PHARE TVET dezvoltarea si
modernizarea invatamantului profesional si tehnic, POS-DRU.
1. Coerenţa activităţilor derulate în cadrul
proiectelor/programelor comunitare cu
politica generală a instituţiei
şcolare - 25 puncte
2. Integrarea activităţilor derulate în cadrul
proiectelor/programelor comunitare în
programul curent al şcolii- 20 puncte
3. Asigurarea egalităţii de şanse- 15 puncte
4. Varietatea disciplinelor de studiu (ariilor
curriculare) implicate/ activităţilor educative
şcolare şi extraşcolare- 15puncte
5. Continuitate şi constanţă în derularea de
activităţi/proiecte/programe comunitare- 25
puncte
6. Strategie şi modalităţi de implementare şi
evaluare-15 puncte
7. Strategie şi modalităţi de valorizare
(diseminare şi exploatare a rezultatelor/
produselor)- 25 puncte
8. Dezvoltarea dimensiunii europene a
educaţiei prin activităţile de cooperare
europeană- 30 puncte
9. Calitatea documentelor de candidatură- 30
puncte
TOTAL PUNCTE: 200
ŞCOLI EUROPENE ÎN MUNICIPIUL
BUCUREŞTI
Anul şcolar
Nr. scoli candidate
Nr. scoli certificate
2003-2004
15
5
2004-2005
11
-
2005-2006
4
1
2006-2007
8
1
2007-2008
10
2
2008-2009
10
2
2009-2010
4
2
2010-2011
8
3
Anul 2004



1. Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, sector 1
2. Liceul Teoretic „ Ion Creangă”, sector 4
3. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, sector 5
Anul 2005


4. Colegiul Naţional „A.I.Cuza”, sector 3
5. Colegiul „Goethe”, sector 1
Anul 2006

6. Şcola cu clasele I-VIII nr. 85, sector 2
Anul 2007

7. Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, sector 1
Anul 2008


8. Liceul Teoretic „ Ion Creangă”, sector 4
9. Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, sector 1.
Anul 2009


10. Scoala Superioara Comerciala. „N. Kretzulescu”,
sector 3
11. Şcola cu clasele I-VIII nr. 45, sector 1
Anul 2010


10. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 „Sfinţii
Voievozi””, sector 1
11. Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”,
sector 4
Anul 2011



12. Colegiul Naţional "Ion Creangă", sector 4
13. Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu" ", sector 6
14. Colegiul Naţional "Elena Cuza", sector 6
Certificarea scolilor cu titlul de ,,Scoala
Europeana” le confera recunoastere si
prestigiu in comunitatile educationale, iar
eforturile pe care le fac pentru mentinerea
titlului obtinut, determina un interes tot mai
crescut pentru dezvoltarea de noi si noi
proiecte, ceea ce conduce la o imbunatatire a
managementului scolar si la dezvoltarea unei
culturi organizationale solide.
Pentru a incuraja scolile din Bucuresti sa –si
depuna canditaturasi a mari sansele de
obtinere a certificatului, s- a hotarat sa se
lanseze o actiune de identificare a unitatilor
scolare care doresc sa se inscrie la aceasta
competitie si acordare de consultanta pentru
acestea.
UNITATEA SCOLARA…………………………………………………………..………………..Sector…………….
PERSOANA DE CONTACT ( nume si prenume, telefon, adresa e-mail)……………………………………
NR. TIPUL DE PROIECT
CR
T.
1.
1COMENIUS
2
LEONARDO DA VINCI
3
GRUNDTVIG
4
PROGRAMUL
TRANSVERSAL
5
6
MOBILITATI
INDIVIDUALE
e-TWINNING
7
SPRYNG DAY
8
EUROSCOLA
9
INTELLIGENT ENERGY
( U4Energy)
10
PARTENERIATE-
11
AMBASADE,UNIVERSIT
ATI SI SCOLI DIN U.E.
PROIECTE FINANTATE
DIN FONDURI
STRUCTURALE
ANUL 2008- 2009
( se va mentiona numele
proiectului )
12
ALTE PROIECTE
EUROPENE
TERMEN 10.02 2012
ANUL 2009- 2010
( se va mentiona numele
proiectului)
ANUL 2010- 2011
( se va mentiona numele
proiectului)
In data de 9 februarie 2012 , ora 9,30 la
,,
Centrul de cosultanta pentru competitia Scoala
Europeana” de la Colegiul National ,,Ion
Creanga” va avea loc o prima intalnire pe aceata
tema.
VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!