2. Devizový trh

Download Report

Transcript 2. Devizový trh

2. Devizový trh
Tematické okruhy

Organizace devizového trhu

Obchodní systémy

Velkoobchodní a klientský trh

Základní typy operací

Důvody pro obchodování na devizovém trhu

Evropská a americká kotace, křížový kurz
Organizace devizového trhu



Globální trh
Reported foreign exchange market turnover structure by geographical distribution
(Triennial Central Bank Survey, Foreign exchange and derivatives market activity in 2010, September 2010, BIS)
OTC charakter
Vysoká míra koncentrace
obchodů

24 hodinový trh

Kolísající obchodní aktivita
Germany
2%
Canada
1%
Others
12%
Denmark
2%
France
3%
United Kingdom
37%
Australia
4%
Honk Kong
5%
Switzerland
5%
Singapore
5%
Japan
6%
United States
18%
Postavení USD v rámci finančního systému
Reported foreign exchange market turnover structure by currency pair
(Triennial Central Bank Survey, Foreign exchange and derivatives market activity in 2010, September 2010, BIS)
Other
26%
EUR/USD
28%
EUR/CHF
2%
EUR/GBP
3%
EUR/JPY
3%
USD/JPY
14%
USD/CHF
4%
USD/CAD
5%
USD/GBP
9%
Aktivita obchodování během obchodního dne
Obchodní systémy
Velkoobchodní trh
Klientský trh
Přímé obchodování
Reuters Dealing 3000 Direct
EBS Trader
mono bankovní systémy
Chief Dealer (Citibank)
NatWest Global Banking &
Markets
E-broker
Reuters Dealing 3000 Spot
EBS Spot
multi-bankovní systémy
Fxall, Currenex, eSpeed,
360 Treasury System, Lava FX
FX Connect
E-burza
FX MarketSpace
E-burza
HotSpotFX
EBS Spot E-broker
Velkoobchodní a klientský trh
Reported foreign exchange market turnover by counterparty
(Triennial Central Bank Survey, Foreign exchange and derivatives market activity in 2010, September 2010, BIS)


Price making vs. price taking
Objemy obchodů
with non-financial customers
13%
with reporting dealers
39%


Finanční instituce v pozici
klienta
Postavení hedge fondů
with other financial institutions
48%
Procentní podíl a dynamika hlavních segmentů na klientském trhu
(ClientKnowledge)
Corporations
18%
80
Client banks
37%
60
40
Real money
investors
7%
20
0
Corporations
-20
-40
Leverage/higl
y active
investors
38%
-60
-80
Real money
investors
Leverage/higly
active investors
Client banks
Základní typy operací


Spotové operace
Reported global foreign exchange market turnover by transaction type
(Triennial Central Bank Survey, Foreign exchange and derivatives market activity in 2010, September 2010, BIS)
Termínové kontrakty
Currency options
5%
Exchange traded futures
and options
2%
Currency swaps
1%

Den obchodování vs. den
vypořádání

Cena termínového kontraktu
(devizový kurz vs. úroková
míra)
Spot transactions
36%
FX swaps
43%
Outright forwards
11%
Důvody pro obchodování na devizovém trhu

Změna denominace likvidity

Spekulace

Hedging

Arbitráž
Evropská kotace
outright kotace
malá čísla
bazická měna
25,264 CZK/EUR
Evropská kotace
kótovaná měna
velká čísla
Americká kotace
malá čísla
outright kotace
bazická měna
0,0322 EUR/CZK
Americká kotace
kótovaná měna
velká čísla