Prvočíslo a číslo složené

Download Report

Transcript Prvočíslo a číslo složené

Anotace Autor Jazyk

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 04 - 47

Prezentace, která se zabývá prvočísly a čísly složenými Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Pavel Pavlas Čeština Žáci rozliší prvočíslo a číslo složené.

Ne Prvočíslo, číslo složené Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Celková velikost / datum Prezentace Výklad, procvičení Žák Základní vzdělávání – 2. stupeň 12-15 let 185 kB, duben 2012

Metodický pokyn:

• Prezentace a doplňování je vytvořeno pro práci na interaktivní tabuli Smart board.

• Slide 3. výklad + zápis – definice prvočísla a příklady • Slide 4. výklad + zápis – definice čísla složeného a příklady • Slide 5. procvičení – žáci vyberou a zakroužkují prvočísla • Slide 6. procvičení – žáci vyberou a zakroužkují čísla složená • Slide 7. procvičení – žáci vypíší prvních dvacet prvočísel a prvních dvacet čísel složených

Prvočíslo a číslo složené

Prvočíslo:

Každé číslo, které má právě dva různé dělitele – číslo 1 a samo sebe – se nazývá prvočíslo .

Př.: číslo 3 je dělitelné pouze jedničkou a trojkou, je tedy prvočíslem Př.: číslo 4 je dělitelné jedničkou, dvojkou a čtyřkou, není tedy prvočíslem 1 není prvočíslo, protože nesplňuje podmínku dvou různých dělitelů, je dělitelná pouze sama sebou.

Prvočíslo a číslo složené

Číslo složené:

Každé číslo, které má více než dva různé dělitele, se nazývá číslo složené .

Př.: Číslo 12 je dělitelné čísly jedna, dva, tři, čtyři, šest a dvanáct. Je tedy číslem složeným.

Př.: Číslo 13 je dělitelné pouze čísly jedna a třináct. Není tedy číslem složeným.

1 není číslo složené, protože nesplňuje podmínku více než dvou různých dělitelů, je dělitelná pouze sama sebou. Číslo 1 neřadíme mezi prvočísla ani čísla složená!

Cvičení:

Vyber z následujících čísel prvočísla a zakroužkuj je.

29 0 104 7 1000000 27 23 1 49 43 101 24 32 33 541

Cvičení:

Vyber z následujících čísel čísla složená a zakroužkuj je.

59 90 31 2 77 29 87 952 61 63 111 103 104 149 69

Cvičení:

Napiš prvních dvacet prvočísel.

Řešení: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71 Napiš prvních dvacet čísel složených.

Řešení: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32

Čerpáno

Texty: • COUFALOVÁ, J. a kol. Matematika pro šestý ročník základní školy. Praha: Fortuna,1998. 215 s. ISBN 80-7168-588-7.

• Vlastní zdroje (© Pavel Pavlas)