Модель управління ліцею щодо організації проведення

download report

Transcript Модель управління ліцею щодо організації проведення

Модель управління ліцею
щодо організації проведення
профорієнтаційної роботи
Професійна орієнтація
Комплексна, науково-обґрунтована система
форм, методів та засобів впливу на особистість з
метою оптимізації її професійного
самовизначення на основі врахування
особистісних характеристик кожного індивіда та
потреб ринку праці. Вона спрямована на
досягнення збалансованості між професійними
інтересами і можливостями людини та потребами
суспільства в конкретних видах професійної
діяльності.
Глосарій



Професійна консультація - передбачає надання допомоги
конкретній особистості при підборі професії відповідно до
індивідуальних особливостей особистості, на основі знань
про професії, своїх інтересів, нахилів.
Професійна діагностика - здійснюється оцінка
індивідуальності особистості з метою проведення
професійної орієнтації. Використовується на пошуковому
етапі профорієнтаційної роботи
Професійна просвіта - це система формування у молоді
уявлень та понять, знань про умови вибору професії.
Головним завданням у
профорієнтаційній роботі є :



допомагати учневі виявити в собі професійно
значимі якості та здібності, де б він міг
максимально самореалізуватись;
спрямувати учнів на самопізнання та власну
активність як основу професійного
самовизначення;
сприяти специфічними методами посиленню
конкурентоспроможності на ринку праці та
досягнення ефективної зайнятості населення.
Модель
профорієнтаційної
роботи ЖПЛПС
Директор
Навчально-виробнича частина
Старший
майстер
Заступник
директора
з НВР
Співпраця з ЦЗ (участь у
ярмарках професій)
Співпраця з соціальними партнерами
Конкурс «Кращий за професією»
Тиждень професій
Екскурсії на підприємства
Методист
Виховна частина
Заступник
директора з ВР
Робота з педагогічними
колективом ліцею
Робота з учнями ліцею
Робота з батьками
Співпраця з школами
Участь у масових заходах
Висвітлення роботи ліцею у ЗМІ
Психолог
Проф діагностика та
профконсуьтація
Робота в приймальтінй комісії
Анкетування «Мотиви вибору професії»
Робота з новим контингентом щодо
адаптації в нових умовах
День відкритих дверей «Ліцей чекає на тебе»
Профорієнтаційна робота
Організація роботи щодо проведення
профорієнтації
Профорієнтаційна робота – робота, яка не
припиняється ніколи. В ліцеї вона ведеться
постійно, цілий рік.
Перша та основна ланка профорієнтаційної
роботи є учні ліцею. Від того на скільки
подобається їм навчання, на скільки вони
зацікавлені в здобутті професії, на скільки вони
почуваються комфортно в ліцеї – залежить
майбутній набір.
Учні ліцею – головні пропагандисти з
профорієнтаційної роботи.
Заходи по організації профорієнтаційної
роботи








Наказ про організацію профорієнтаційної роботи по ліцею
Створення комісії по організації профорієнтаційної роботи
Розробка плану заходів по профорієнтаційній роботі
Закріплення за ЗОШ області педагогічних працівників ліцею
Підготовка друкованої продукції
Обладнання виставок кращих робіт учнів ліцею
Підготовка та організація виступів агітбригади з профорієнтації
Поповнення бібліотечного фонду літературою з питань
профорієнтації та закріплення інтересу учнів до професії
Напрямки профорієнтаційної
роботи ЖПЛСП
Робота
з школами
Робота
з батьками
Співпраця
з
підприємствами
Робота
з учнями
Співпраця
з ЦЗ
Участь у
міських
заходах
Співпраця з засобами інформації
(преса, телебачення)
Робота з учнями ліцею








Виховні години на теми : “Вчись поважати свою професію”, “Чи
є романтика в твоїй професії”, “Моя професія – професія
майбутнього”
Опитування на професійну спрямованість та престижність
професії
Індивідуальні консультації з учнями з питань підвищення
інтересу до обраної професії
Місячники пропаганди по професіям
Виготовлення альбомів по професіям “Розповідь про свою
професію”
Екскурсії на підприємства, зустрічі, бесіди з керівниками та
працівниками підприємств
Виставки виробів, творчих робіт
Конкурс кращий за професією
Організація виставок творчих здобутків учнів
Робота з батьками учнів





Робота з батьківськими комітетами груп з питання
профорієнтації
Вечори – зустрічі поколінь “Професія моїх батьків”
Індивідуальні консультації з батьками з питань підвищення
інтересу до обраної професії в їх дітей
Батьківські збори
Участь батьків в ліцейних заходах
Робота з школами




Співпраця з міськвно та райнвно з питань
організації роботи
Виступи агітбригади та театру моди
Відвідування працівниками ліцею шкіл
міста та області
“Дні відкритих дверей”
Співпраця з Центрами зайнятості




Направлення листів до органів опіки та піклування з метою
закріплення першого робочого місця
Участь учнів та працівників ліцею у “Ярмарку професій”
спільно з Центрами зайнятості
Запрошення спеціалістів ЦЗ у випускні групи з метою
працевлаштування та подальшого закріплення на
підприємствах області
Оформлення інформаційного стенду про роботу ЦЗ
Співпраця з ательє та перукарнями міста
та області




Моніторинг потреб підприємств міста та
області по даній професії
Укладання угод з підприємствами та
установами на підготовку робітничих
кадрів
Екскурсії на підприємства
Виробнича практика учнів
Підприємства, з якими
співпрацюємо




УТОГ
ТУСМО
Іскра
Перукарня “Експрес”
Організація роботи
приймальної комісії






Підбір кадрів для роботи в приймальній комісії
Наказ по ліцею про створення приймальної комісії
Виготовлення інформаційного стенду
Оформлення кімнати для роботи приймальної
комісії (виставки виробів та фотоальбоми про
діяльність та життя ліцею)
Розробка тестів для професійного відбору
Підготовка друкованих матеріалів для роботи
приймальної комісії
Виготовлення друкованої продукції
Прийом учнів на навчання





Засідання приймальної комісії з питання
розгляду документів
Визначення середнього балу атестату
Співбесіда
Тестування
Наказ про зарахування
Аналіз контингенту учнів прийнятих на
навчання в 2010 р.
Всього 399 учнів
Ряд1; після
11 кл 1
курс; 140;
35%
Ряд1; після
9 кл 1 курс;
50; 13%
Ряд1; після
9 кл 2 курс;
28; 7%
Ряд1;
Після 11
кл 2 курс;
181; 45%
після 9 кл 1 курс
після 9 кл 2 курс
Після 11 кл 2
курс
після 11 кл 1 курс
Аналіз контингенту учнів прийнятих
на навчання
Ряд1; 383
Дівчата
Ряд1; 16
Хлопці
0
100
200
300
400
Аналіз контингенту учнів прийнятих
на навчання
25
120
у батьків
у батьків, але
доїждж.
у гуртожитку
227
27
на приват.
квартирах
Аналіз контингенту учнів прийнятих
на навчання
Мають обох
батьків
250
Виховуються
одним з батьків
200
150
Сімейних
100
Напівсиріт
Сиріт
50
0
1
Мають обох
батьків
Сімейних
Аналіз контингенту учнів прийнятих
на навчання
Багатодітни
30х 3-4 дітей;
30
25
20
15
10
5
Прибули з
забруднени
Багатодітни
х районів;
х 5 дітей;
14
Мають
12
посвідченн
я ЧАЕС; 7
Неблагопол
Малозабез
учнних печених;
; 2
2
0
Багатодітних 3-4
дітей
Малозабезпечених