zvitdurektora - Вище професійне училище №7 м.Калуша

download report

Transcript zvitdurektora - Вище професійне училище №7 м.Калуша

Slide 1


Slide 2


Slide 3

Загальна характеристика ВПУ №7 м. Калуша
Навчально-виробничий процес організований у відповідності до діючих
державних стандартів, вимог і норм.
Вище професійне училище №7 м. Калуш (колишнє міське професійнотехнічне училище 19) було створено 12 серпня 1967р. (Наказ Чернівецького
міжобласного управління профтехосвіти за №99-к). Вперше було прийнято на
навчання 547 чол.
Проектна потужність училища 1200 чоловік. Здійснювалась підготовка
кваліфікованих робітників за професіями : муляр, штукатур, тесляр, столяр
будівельний, паркетник, слюсар-сантехнік, слюсар-вентиляційник,
електрозварник, машиніст екскаватора, машиніст козлових і баштових кранів,
слюсар-монтажник з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій,
електромонтажник з освітлення в силових мережах.
В 1997 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.1997р.
на базі ВПУ №7 і професійно - технічного училища №6 м. Калуша було створене
Вище професійне училище №7 м. Калуша.
Училище є державним професійно-технічним навчальним закладом, який
здійснює підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів за
державним замовленням, а також курсову підготовку та перепідготовку
незайнятого населення за професіями, на які видані ліцензії державною
акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України. Одночасно з
професійною підготовкою учні отримують повну загальну середню освіту.
Сьогодні в училищі навчається більше 800 учнів. Підготовка кваліфікованих
робітників здійснюється за напрямками : будівництво, автотранспорт, швейне
виробництво, громадське харчування, електротехнічне виробництво.


Slide 4

Управлінська діяльність


Управління діяльністю училищем здійснюється згідно річного та
місячних планів роботи, плану внутрішньоучилищного контролю та
календарних планів педпрацівників, планів виховної роботи керівників
груп. Така система планування відпрацьована в училищі і заснована на
взаємодії всіх ланок, підрозділів і учасників навчально-виховного
процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю
та взаємоконтролю.

В училищі затверджений регламент та режим роботи, розробляються
положення та методичні рекомендації з напрямків роботи, періодично
переглядаються посадові обов’язки, укладений новий колективний
договір між адміністрацією та профспілковим комітетом, який
розглянутий та затверджений на загальних зборах трудового колективу у
травні 2013р.

Як директор училища, у роботі дотримуюсь демократичного,
партнерського стилю керівництва, делегую повноваження заступникам,
керівникам підрозділів. Надаю колегам більше самостійності, довіри,
створюю умови для самореалізації. Шанобливо, з повагою ставлюсь до
кожного, вимогливість поєдную із справедливістю. Контроль здійснюю не
заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Ціную
самовіддачу, ініціативу, творчість у роботі. Принцип безконфліктності,
успіху і оптимізму беру за основу.


Slide 5

Прийом учнів
Формування учнівського контингенту
згідно ліцензованих обсягів та правил прийому


Slide 6

Контингент учнів училища


Slide 7

Контингент учнів училища
за професіями 2012-2013 н.р.


Slide 8

Кадри
Станом на 01.06.2013 в училищі нараховується

Правові відносини регулюються Колективним договором


Slide 9

Кадри
44

45

43

45
40

36

36

43
38

37

40

35

28

30
25
20
15
10
5
0

2008- 2009н.р

2009-2010н.р

2010-2011н.р. 2011-2012 н.р.

2012-2013н.р.

Викладачі
Майстри в/н

Викладачів загальноосвітнього циклу – 27
Професійно-технічного циклу – 11

В тому числі:
Викладачі
викладач методист – 6;
спеціаліст вищої категорії – 24;
старший викладач – 8;
викладач І-ї категорії – 6;
викладач ІІ-ї категорії – 2;
спеціаліст – 6.

Майстри в/н
майстер в/н ІІ-ї категорії – 14;
майстри в/н з відповідним розрядом – 40.


Slide 10

Рейтинг училища
2008-2013р.р.

2007-2008 – 11 місце
2008-2009 – 7 місце
2009-2010 - 4 місце
2010-2011 – 2 місце
2011-2012 – 2 місце


Slide 11

Результати Всеукраїнських
предметних олімпіад і конкурсів


Slide 12

Організація конкурсів фахової
майстерності серед майстрів
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед майстрів в/н 2012/2013н.р. стали:

1.

З професії кухар – Дорошенко Сюзана Михайлівна
(дипломант ІІІ етапу);

2.

З професії кравець – Головецька Тетяна Юліанівна
(ІІ місце);

3.

З професії монтажник ГКК – Якимець Леон Петрович
(дипломант міжнародного конкурсу Knauf).


Slide 13

Організація конкурсів фахової
майстерності серед учнів
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів 2012/2013н.р. стали:

• З професії офіціант –Володимир Жижка
(дипломант ІІІ етапу)
• З професії столяр будівельний – Степан Іванець
(ІІ місце)
• З професії кравець – Матрофайло Марія
(ІІІ місце)
Дипломант міжнародного конкурсу Knauf з
професії монтажник ГКК – Володимир Барнась


Slide 14

Організація навчально-виховного
процесу

• 1. Художня самодіяльність та творчість:
Упродовж останніх трьох років учні училища
займали призові місця в обласних конкурсах
стіннівок «Вірю в майбутнє твоє, Україно»,
«Творимо Україну своїми руками» та плакатів
«Молодь проти СНІДу» ( 2010р. – два треті, 2011р.
– два другі, 2012р. – друге і третє місця)


Slide 15

Спортивно- масова робота
За результатами обласних спартакіад 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

рр. та підсумками спортивно-масової роботи за ці роки
училище завойовувало перші місця.


Slide 16

Художня самодіяльність
Щорічно успішно виступають колективи художньої
самодіяльності на заключних концертах у м. Івано –
Франківську та гала-концертах обласного студентського
фестивалю “Бурштинове намисто” і міських заходах
“Зима іде – свята несе”


Slide 17

Соціальний захист учнів
станом на 01.06.2013 809 учнів

Діти сироти забезпечуються безкоштовним харчуванням.
Проводяться всі належні виплати передбачені законодавством
В І семестрі дітям пільгових категорій виплачена одноразова
матеріальна допомога


Slide 18

Охорона праці

Робота з ОП здійснювалась у відповідності
до нормативно-правових актів. Нещасних
випадків за звітний період не було


Slide 19

Виготовлено в майстернях під час
виробничого навчання
Найменування продукції
Друкованої продукції
Меблів
Дверей
Вікон
Лавок
Швейних виробів
Інструменту та інвентарю
Піднавіси
Ремонт учнівських стільців
Плити до огорожі
Бруківка

на суму
грн.
24 500 грн.
57 000 грн.
20 600 грн.
15 300 грн.
11 000 грн.
39 000 грн.
25 000 грн.
6 000 грн.
16 000 грн.
3 100 грн.
3 000 грн.
ВСЬОГО 220 500 грн.


Slide 20

Навчально- виробнича діяльність
(тис. грн.)

І – квартал 2013 року - 350 тис. грн.
майстерні – 103,6 тис. грн.; виробництво - 26,2 тис. грн.


Slide 21

Навчально - матеріальна база


Slide 22

РНПБЦ
knauf

Хенкель Баутехнік
(Україна)


Slide 23

Надходження і використання коштів
загального фонду
2012

Затверджено - 8 963 460 грн.
Надійшло – 8 963 460 грн.
Витрачено – 8 963 460 грн.

Затверджено - 9 696 292 грн.
Надійшло – 9 437 321 грн.
Витрачено – 9 437 321 грн.


Slide 24

Надходження і використання
спецкоштів
2%
4%

9%

2010 р.

2012 р.

1%

52%
30%

60%

42%

На зарплату з нарахуванням
Придбання товарів і послуг
Витрати на відрядження
Оплата комунальних послуг

Затверджено – 616 700,00 грн.
Надійшло – 679 727,94 грн.
Витрачено – 555 012,27 грн.

На зарплату з нарахуванням
Придбання товарів і послуг
Витрати на відрядження
Оплата комунальних послуг

Затверджено - 940 616,00 грн.
Надійшло – 784 621,00 грн.
Витрачено – 901 037,68 грн.


Slide 25

Організація
методичної роботи
•Засідання педагогічної ради
•Інструктивно-методичні наради
•Заняття в школі передового досвіду
•Заняття в школі молодого педагога
•Виїзні засідання методичних комісій
•Творчі звіти педагогічних працівників
•Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
•Участь в міжнародних конференціях
•Видавнича діяльність


Slide 26

Проведення обласних методичних
заходів на базі ВПУ №7 м. Калуша
2008-2009р.р.

Нарада заступників директора з НВР ПТНЗ області
Обласний семінар викладачів мови і літератури

2009-2010 р.р.

Обласний семінар викладачів і майстрів в/н з професії ОКН
Обласний семінар викладачів і майстрів в/н деревообробних
професій
Засідання обласної секції заступників з НР ПТНЗ
Проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності з професії «штукатур»
Засідання обласної секції викладачів географії ПТНЗ

2010-2011 р.р.

2011-2012 р.р.

Засідання обласної секції старших майстрів ПТНЗ
Нарада «Організація партнерських стосунків з органами
місцевого самоврядування »
Проведення ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів професійної
майстерності з професії монтажник ГКК

2012-2013 р.р.

Засідання обласної секції методистів ПТНЗ
Обласна нарада директорів ПТНЗ
Проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу професійної
майстерності з професії офіціант


Slide 27

Соціальний проект
З 1 вересня 2010 р. на базі РНПБЦ knauf , що
функціонує на базі ВПУ № 7 м. Калуша відбувається
допрофільне навчання групи учнів зі зниженим слухом.


Slide 28

В проекті з ТРК “Незалежність”
започаткована телепередача та
виготовлення навчальних відеофільмів
Поради кравчині
Головецька Т.Ю.

Поради столяру
Парубок О.Й.

Монтаж підвісних
стель з ГКК
Якимець Л.П.
Завальницький В.

Опорядження стін
багетами
Олексюк Г.М.
Романишин Л.М.

Опорядження кімнати
шпалерами

Декоративні
штукатурки

Дякун Л.В.

Гулій З.І.


Slide 29

Наші традиції


Slide 30

Наші традиції


Slide 31

Перспективи розвитку

створити КМЗ для підготовки кваліфікованих робітників з
ліцензованих професій і організувати випуск учнів з
підвищеними розрядами
облаштувати в гуртожитку кімнати покращеного типу для
проживання учнів
розширити географію базових підприємств
завершити навчальний ресторан-лабораторію
ліцензувати нові спеціальності (з професії утеплення фасадів
і касир торгового залу)
створити станцію технічного обслуговування автомобілів
придбати сучасне обладнання для столярів
завершити реконструкцію майстерні плиткових робіт
оновити комп’ютерну та периферійну техніку
реконструювати опалення
модернізувати навчально-виробничу базу для підготовки
ковалів


Slide 32

Перспективи розвитку
• завершити реконструкцію коридорів першого поверху
майстерень механічного профілю
• перекрити дах колишньої прядильні
• ремонт майстерні механізованого зварювання
• облаштування підлоги в майстернях автослюсарів
• ремонт спортивної зали корпусу № 2
• влаштування навісу та заміна вхідних дверей в
майстернях механічного профілю
• завершити реконструкцію туалетів в навчальних
корпусах
• завершити монтаж душової з установкою
електробойлера в спортзалі №1
• влаштувати навіс над центральним входом