Funkční deriváty karboxylových kyselin II

download report

Transcript Funkční deriváty karboxylových kyselin II

Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrL226
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Říjen 2013
Ročník
septima
Předmět
Chemie
Název, anotace
Funkční deriváty karboxylových kyselin II – Základní
charakteristiky a pravidla pro tvoření názvosloví funkčních
derivátů karboxylových kyselin
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1)
2)
3)
Formic-acid-3D-ball-stick.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2006 [cit. 2013-09-25]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Formic-acid-3D-ball-stick.png/764px-Formic-acid-3Dball-stick.png
MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s. 770-820. ISBN 978-80-214-3291-8.
BEYER, Hans. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Spálená 51, Praha II: Státní nakladatelství technické literatury,
1958, s. 186-202. TYPOVÉ ČÍSLO: 16-B3-4-III/6201.
Přehled citací a odkazů – pokračování:
4)
5)
6)
7)
CRAM, Donald J. a George S. HAMMOND. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Praha: Academica, 1969.
Acetamide-3D-balls.png. In: . Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2007 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Acetamide-3D-balls.png/754px-Acetamide-3Dballs.png
Amide-(primary)-skeletal.png. In: . Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2007 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Amide-%28primary%29-skeletal.png
JÜ. Nitrile Structural Formulae V.1.png Skočit na: Navigace, Hledání. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20011 [cit. 2013-10-16]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c7/Nitrile_Structural_Formulae_V.1.png/800pxNitrile_Structural_Formulae_V.1.png
Funkční deriváty karboxylových kyselin II
Ing. Eva Frýdová
Dělení funkčních derivátů:
–O–H
-
H+

Soli karboxylových kyselin
R – COO – Me
kde Me značí kov
–O–H

Estery karboxylových kyselin
R – COO – R1
Acylhalogenidy =

Halogenidy karboxylových kyselin
R – CO – X
kde X značí halogen (F, Cl, Br,I)
Dělení funkčních derivátů:
–O–H

Amidy karboxylových kyselin
R – CO – NH2
- H2O

Nitrily karboxylových kyselin
R–C=N
Přehledová tabulka názvosloví:
Sloučenina
Struktura
Zakončení názvu
O
Karboxylová kyselina
H
C
O
R
O
Amidy
Nitrily
C
NH2
R
C
R
N
-ová kyselina
-karboxylová kyselina
-amid
-karboxamid
-nitril
-karbonitril
Amidy karboxylových kyselin
Ethanamid = acetamid = amid kyseliny octové
O
O
C
R
NH2
C
CH3
NH2
Hexanamid = amid kyseliny hexanové
O
C
CH3CH2CH2CH2CH2
NH2
Amidy karboxylových kyselin
Cyklopentankarboxamid = amid cyklopentankarboxylové
O
kyseliny
O
C
R
C
NH2
NH2
N-methylpropanamid
O
C
?
CH3CH2
O
C
N (CH2CH3)2
NHCH3
!!!! N,N-diethylcyklohexankarboxamid !!!!
Nitrily
C
Acetonitril = nitril octové kyseliny
N
R
CH3C
N
Benzonitril = nitril kyseliny benzoové
C
?
C
CH3
CH3
N
N
!!!!
2,2 dimethylcyklohexankarbonitril = nitril
kyseliny 2,2 dimethyl cyklohexanové
!!!!
DĚKUJI ZA POZORNOST