Workshop werkgroep Huisvesting Energie besparen is

download report

Transcript Workshop werkgroep Huisvesting Energie besparen is

Energie
besparen een
kwestie van
doen
1
7 november 2013
Bart Endema
Friesland College
Werkgroep Huisvesting FSR
•Interactieve workshop
•
Kennis uitwisseling.
•
Dialoog aan gaan.
•
Informatie ook van andere leden van de
werkgroep Huisvesting.
Snelle voorstel ronde:
• naam,
• functie,
• bij school werkzaam.
Wie van jullie heeft aanpassingen
uitgevoerd die een energiebesparing
hebben opgeleverd.
Is hierbij ook rekening gehouden met een
terugverdientijd.
Voorstellen zijn niet overal toe te passen.
Er is geen gebouw gelijk.
Verschillende gebruikers, theorie en praktijkruimten
Uitdaging is “hoe krijg je de gebruikers mee”
Wie heeft hier het antwoord op
Je kan een gebouw nog zo voorzien van energiebesparende
voorzieningen, maar als je de gebruikers niet mee krijgt zal
het nooit het gewenste resultaat opleveren.
• Argument van gebruikers is dat zij het zien als een extra taak.
• Nu worden ramen en deuren geopend om ruimten te koelen.
• Ramen van onderwijsruimten worden niet gesloten.
• Radiatoren blijven volop aan.
• Pc's, beamers, TV schermen en digiborden worden niet
uitgezet.
• …………………….
Misschien moeten we ons afvragen of de gebruikers van
de ruimten wel weten hoe ze deze het beste kunnen
gebruiken.
Workshop voor volgend jaar?
Besparing uitgevoerd bij een schoolgebouw:
Gebouw met een bvo 30.000M² bouwjaar 2000.
Gas verbruik binnen 2 jaar met 30% gereduceerd.
• GBS laten instellen naar huidig gebruik.
• Kloktijden.
• Winterdag is het om 8.00 uur 19ᵒ ( was 21ᵒ )
om 9.00 uur 20ᵒ
• Stooklijnen controleren (CV ringleiding 80ᵒ zomerdag)
• Investering van 8.000,-.
• Jaarlijkse besparing van € 24.000,-.
Wat moet er eerst gebeuren:
- Leer je gebouw kennen.
- Zoek de zwakke plekken.
- Stel plan van aanpak op.
- Begin niet te groot, hou het beheersbaar.
- Blijf controleren.
- Er zijn diverse partijen die hierbij willen adviseren.
Nu de uitdaging van hoe dit te controleren.
Ga je de gebouwen voorzien van energiemeters?
- Per gebouw per week de meterstanden bijhouden.
- Vergelijk met voorgaande weken/ jaren.
- Geeft beheerder verantwoordelijkheid.
- Kan zelf eerste controle uitvoeren bij wijziging verbruik.
- Bij afwijking controle doormiddel van klimaatmeters.
- Geeft periodiek inzicht in verwachte jaarverbruik.
Investering 1 uur per week
Betrouwbaar?
Onderhoudscontract ROC van Twente
•
•
•
•
•
Aanbesteding 2010
Ingang 1-1-2011; gegund aan Strukton
Aantal gebouwen in contract: 3
1 gebouw 12.000m2 bvo: 25 jaar oud
2 nieuwbouw Almelo 35.000m2 bvo en Hengelo 55.000
m2 bvo
• Energiebeheer onderdeel contract
Energieteam
Samenstelling, ROC uit alle gelederen en installateur
Monitoring is essentieel
Alles is niet wat je denkt
Inregelen duurt veel langer dan gedacht
• Aanpak en resultaten
-
Benchmark gegevens gebruiken
Quick wins:
Warmwaterboiler plaatsen
Machines gewoon uitzetten (verwarming)
Computers uit, Veegpuls
Bewegingsmelders
Automatische gevelroosters
Controle op koelen en verwarmen
‘s Avonds eerder delen uit
Steeds monitoren en “vreemde” zaken onderzoeken
Resultaat reducties van meer dan 20%
Perslucht lekkagescan.
Isoleren appendages en/of pompen.
• Werklijst verbeterpunten
- Periodiek overleg
- Voortgang
- Plannen investeringen
- Voorbeeld in excel
Werklijst verbeterpunten
Voorbeeld: Pilot aanpassen ventilatie
School die werkt met Energiemeters
- Energiemonitoring (web-based)
- Energieteam
- Wekelijkse controle op verbruik
- Sturing op gebruik
- Periodiek management rapportage
Betrouwbaar?
Wat laten we allemaal aanstaan in de vakantie periode:
- koffie, frisdrank automaten
- boilers ( gas / elektrisch )
- koel en vrieskasten
- koelunits
- airco’s
- ventilatoren
- ………………….
Al eens een controle gedaan wat kantine apparatuur verbruikt.
Is het nodig dat dit altijd aanstaat!
Zijn er afspraken gemaakt met de catering.
De automaten uit onderstaand overzicht zijn vervangen door
nieuwe energie zuinige automaten.
Automaten
Meting 24 uur
Frisdrank
Snoep
Trommel/broodjes
Grote koelkast
Totaal verbruik
7.45 kw
7.08 kw
26.94 kw
1.32 kw
Totaal verbruik in kwh per
jaar
2715 kw
2584 kw
9833 kw
482 kw
15.614 kw
Zonnewarmte werende folie
Nieuw gebouw, glasopening de zwakste schakel is.
Geen buitenzonwering mogelijk.
Hier is gekozen voor de oplossing van aanbrengen van folie.
Resultaat:
- Verlaging van 5 graden aan de opwarming door de zon.
- Geen extra koeling benodigd.
- Gebruikers ervaren het zeer positief.
Met folies rekening houden me type. ( 3M prestige 70 )
Zijn verschillende ervaringen mee.
Energiescan uitgevoerd bij een gebouw uit 2000.
Jaarlijks energiekosten € 200.000,- Pand heeft nu D label.
- Kan na diverse aanpassingen naar een B label.
Mogelijke besparing in energiekosten van 10 tot 20%.
Investering van € 15.000,- voor slimme meters.
Investering van € 50.000,- aanpassingen gebouw.
Binnen 3 á 4 jaar terug verdiend!
Uitvoering vraagt wel een aanzienlijke investering.
Grafiek Cofely
Energiebelasting voor Gas en Electra
- Gasverbruik ≥ 170.000 Mᵌ
- Elektraverbruik ≥ 50.000Kwh
Kan voordeel opleveren door de afleveringspunten op de
factuur samen te voegen tot één administratieve aansluiting.
Meerdere ROC ’s hebben hier al gebruik van gemaakt.
Teruggaaf van € 85.000,- over de afgelopen 5 jaar.
Jaarlijks besparing van € 12.000,-
Serverruimte
 Koeling serverruimte watergekoeld op buitenlucht.
 Servers 95 % virtueel.
 Temperatuur serverruimte
Aantal eenvoudige aanpassingen
 Armaturen ombouwen naar LED verlichting.
 Isoleren appendages en/of pompen.
 Koelcelverlichting schakelen via deurschakelaar en met
` led verlichting.
 Catering automaten uitschakelen
 ……………….
Aantal minder eenvoudige aanpassingen




Armaturen vervangen door LED verlichting.
Recirculatie op de LBK.
Optivolt met spanningsoptimalisatie
………………….
Wie weet er nog meer