به دبستان شهدای هویزه خوش آمدید

download report

Transcript به دبستان شهدای هویزه خوش آمدید

‫به دبستان دخترانه شهدای هویزه‬
‫خوش آمدید‪.‬‬
‫گزارش عملکرد‬
‫آموزش ی ‪،‬پرورش ی ‪،‬مالی‬
‫دبستان دخترانه شهدای‬
‫هویزه در سال تحصیلی‬
‫‪1390-1391‬‬
‫برنامه ساالنه‬
‫ارتقاء قرآن کریم در سه قسمت‬
‫الف) طرح در محضر قرآن کریم ویژه معلمان هر روز ‪ 5‬تا ‪ 10‬دقیقه‬
‫قرائت و مفاهیم قرآن‬
‫ب)طرح س ی و سه روزه دانش آموزان پایه سوم از اول آبان ماه هر‬
‫روز ‪ 15‬دقیقه قرائت قرآن‬
‫ج) طرح مجمع قرآنی ویژه کلیه دانش آموزان (کالس های قرآنی )‬
‫د) طرح حفظ و قرائت قرآن در برنامه صبحگاهی‬
‫طرح آموزش ایمنی به کودکان‬
‫*‬
‫مانور زلزله و چگونگی رفت و آمد از پله ها و راهرو و حیاط‬
‫•ایمنی وسایل گاز سوز دریافت کتاب از شرکت ملی گاز‬
‫• رعایت نکات ایمنی در رفت و آمد به مدرسه و حیاط دبستان‬
‫•بازی های دبستانی و پیش دبستانی جهت رعایت نکات ایمنی‬
‫طرح بهبود سواد خواندن و نوشتن‬
‫•یاد دهی و یادگیری کتاب بخوانیم و بنویسیم‬
‫•طرح یادداشت روزانه ویژه دانش آموزان چهارم و پنجم‬
‫•طرح مشاعره ویژه دانش آموزان پایه چهارم و پنجم‬
‫•طرح دوست خوبم از اردو وبازدید چه یاد گرفتی ؟‬
‫طرح ارزشیابی توصیفی ویژه پایه اول تا سوم‬
‫•فراهم کردن زمینه های مناسب برای حذف بیست گرایی‬
‫•تاکید بر اهداف آموزش و پرورش به جای تاکید برمحتوا ی کتاب‬
‫ها‬
‫•افزایش بهداشت روانی محیط یاد دهی بر اساس کار گروهی‬
‫•تغییرارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی‬
‫عملکرد عمرانی ‪،‬تجهیزات ‪،‬پشتیبانبی‬
‫•بررس ی تعمیرات و خرید تجهیزات در جلسه انجمن اولیا ومربیان‬
‫• خریدنیمکت به تعداد ‪ 100‬عدد‬
‫•ایجاد فضای بازی مبتنی بر اهداف آموزش ی و ایمن سازی فضای بازی‬
‫•جداسازی حیاط بر اساس سن ونیاز هر گروه‬
‫•تعویض کامل برق ‪،‬تعمیر کولر و ‪...‬‬
‫• سنگفرش کردن کالس های هر دو طبقه‬
‫•رنگ و کنیتکس بیرونی و درونی حیاط و ساختمان آموزش ی‬
‫•ساخت اتاق ورزش و تجهیزات وسایل ورزش ی‬
‫•ایمن سازی ‪ ،‬پوشش میله ای حیاط و نصب حفاظ‬
‫•تجهیزات آزمایشگاهی‬
‫•هوشمند سازی مدرسه ‪ .1‬تابلوی اعالنات ‪ .2‬سایت کامپیوتر ‪ .3‬خرید و نصب وسایل صوتی و تصویری درکالس ها‬
‫‪،‬کامل کردن اتاق نگهبانی‬
‫•پرداخت هزینه های آب ‪،‬برق ‪ ،‬تلفن ‪ ،‬گاز‬
‫•تجهیز و تعمیر دستگاه های کپی و خرید کاغذ‬
‫اردوی آموزش ی و تفریحی‬
‫*آشنایی با طبیعت و مکان های خاص و ایجاد فرصت برای تفکر‬
‫*افزایش حس مسئولیت پذیری درمکان های خاص و ایجاد فرصت‬
‫برای کنجکاوی‬
‫*ایجاد روحیه نشاط و شادابی‬
‫*اجرای اردوهای در سه دوره سه ماه اول ‪،‬دوم ‪،‬سوم‬
‫عملکرد پرورش ی‬
‫برگزاری مناسبت های مذهبی و ملی‬
‫نمایشگاه ویژه هفته دفاع مقدس ‪،‬تولد حضرت معصومه ( س) ‪،‬تولد امام رضا‬
‫‪،‬برگزاری روز دختر ‪،‬روزدانش آموز ‪ ،‬روز پدر و دختر ‪،‬مراسم حج ‪ ،‬مراسم ویژه عید‬
‫غدیر ‪ ،‬مراسم ویژه دهه محرم ‪،‬راه اندازی هیئت دختران زینب ‪ ،‬هفته پژوهش ‪،‬هفته‬
‫کتاب و کتاب خوانی ‪،‬شب یلدا ‪،‬مراسم ویژه نوروز ‪،‬بازارچه خیریه ‪ ،‬مراسم روز معلم ‪،‬‬
‫جشن فارغ التحصیلی پایه پنجم ‪ ،‬جشن الفبا ‪،‬جشن فارغ التحصیلی پیش دبستان‬
‫‪،‬مراسم ویژه تولد حضرت زهرا و روز زن ‪،‬شرکت در مسابقات پرورش ی ‪ ،‬ورزش ی ‪ ،‬علمی‬
‫در منطقه ‪،‬جشنواره خالقیت ‪ ،‬روز ملی فن آوری هسته ای ‪،‬اجرای طرح سباح ‪،‬شنا‬
‫ویژه پایه سوم ‪،‬و طرح طناورز ویژه دانش آموزان پایه چهارم‬
‫امید آن داریم با مشارکت و فعالیت های‬
‫مضاعف هر روز خود را به سند چشم انداز‬
‫مقام معظم رهبری نزدیک کنیم تا در آینده‬
‫نزدیک بهترین و اول در کل جهان باشیم‪.‬‬
‫ستاد برنامه ریزی دبستان شهدای هویزه‬