09 Reneszansz festeszet

Download Report

Transcript 09 Reneszansz festeszet

A reneszánsz festészet
A témák
Keresztény tárgyú
Antik mitológiai
Portré
A 15.században még nem önálló
a tájkép
A 16. században
önállósodik
a tájkép
A 15.században még nem önálló
az életkép
A 16. században önállósodik
az életkép
A 15.században még nem önálló
a csendélet
A 16. században önállósodik a
csendélet
Festészeti technikák
Falfestészet - freskó
Falfestészet - szekkó
Táblakép - tempera
Vászon - olaj
A képi nyelv – tovább a Giotto által
kijelölt úton, a természet tökéletes
utánzása a cél
Az „ablak”
metafora
A tér problémája – vonalperspektíva
Szín- és
levegőperspektíva
Plasztikus hatás – a fény és árnyék
Élethű ember ábrázolás – anatómiai
ismeretek
A világ hű képe
Korai reneszánsz festők Itáliában
(15. sz.)
Masaccio
Legjelentősebb művei a firenzei
Brancacci kápolnában vannak
Szentháromság
Mária
Evangélista Szent János
Piero della
Francesca
Krisztus ostorozása
Mantegna
A mantovai freskók
Krisztus siratása
A lírai vonulat
Botticelli
Törékeny, kecses alakok, gótikus
vonalszépség
Vénusz születése
Tavasz
A megtért festő
Savonarola
Remek portrék
Az érett reneszánsz festészete
(A 16. század eleje)
Harmónia, szépség, nagyság,
életteliség
Kora reneszánsz
Érett reneszánsz
Leonardo da Vinci
• A reneszánsz ember
• Firenze, Milánó,
Róma, Franciaország
Művész, tudós, feltaláló
(Kéziratok,rajzok)
Kevés mű
Befejezetlen művek
Megvalósulatlan
tervek 1.
A ló (Budapest)
Megvalósulatlan tervek 2.
Az Anghiari csata
Elmaradt párbaj
Michelangelo:
A Cascinai csata
Az utolsó
vacsora
Mona Lisa
A reneszánsz portré
Leonardeszk
vonások
Szent Anna
harmadmagával
(Párizs)
Michelangelo
Buonarroti
Szobrász, festő, építész, költő
A festészete
• Falképek (freskók)
• Egyetlen táblakép
A Sixtus-kápolna
A mennyezet
Ádám teremtése
Az utolsó
ítélet
Raffaello Santi
da Urbino
Gazdag életmű, siker:
„festő fejedelem”
Vallásos témák
Antik mitológia
Portré
Budapesti
képmás
Perugino
Madonnák festője
• Istenanya és földi
anyaság
Esterházy
Madonna
Az aláírások terme: a szellem területei
Az athéni iskola
• Platón és
Arisztotelész -
Tisztelgés a kor nagyságai előtt
Michelangelo
A velencei érett reneszánsz
festészet
(16. sz.)
Giorgione
da
Castelfranco
A vihar
Col Tempo
Tiziano
Vecellio da
Cadore
Urbino-i Vénusz
Párhuzamok
Manet: Olympia
Kánai menyegző
A németalföldi reneszánsz
Jan van Eyck
Genti oltár - A bárány imádása oltár
Mária és az angyal
Genti oltár - A bárány imádása oltár
(nyitott)
Ádám és Éva
Az Arnolfini
házaspár
Giovanni Arnolfini…
Aprólékos részletek
Papucsok
A tükör
A 16.század mesterei Németalföldön
Hieronymus
Bosch
A Szénásszekér-triptichon
A gyönyörök kertje-triptichon
(zárt állapot)
A gyönyörök kertje-triptichon
(nyitott állapot)
Pieter
Bruegel
Éles szemű megfigyelő
Gyermekjátékok
„Paraszt” Bruegel –paraszti tárgyú
életképek
Az életkép nagyhatású alakítója
Parasztlakodalom
Szatirikus látásmód, könyörtelen kritikus
A tél – Vadászok a hóban
Német reneszánsz
• Táblaképek
• Grafikai lapok
Albrecht Dürer
Önarcképek
„Észak Leonardója”- rajzok, kéziratok
Úti napló - vízfestmények
Új művészeti ág: a sokszorosított
grafika
Fametszet
Rézmetszet
Melankólia
Hans Holbein
VIII. Henrik udvarában
Francia
követek
képmása
Anamorfizmus