09 Reneszansz

Download Report

Transcript 09 Reneszansz

Reneszánsz művészet
Földrajzi elterjedés
Szellemisége:
Rotterdami Erazmus
Luther Márton
Loyolai Ignác
A reneszánsz építészet
Téralakítás:
Tökéletes formák keresése,
szabályos alakzatok
Jellemző a hagyományos forma is –
hosszházas templom
Gyakori a síkmennyezet
Félköríves donga
kazettás díszítéssel
Centrális terek és a kupola
Emberléptékűség
Részletek, tagozatok:
Építészeti példák
Korai reneszánsz (15. sz.)
Brunelleschi
A firenzei dóm
kupolája
Térlefedés:
A firenzei Lelencház
Jelemzőek a városi paloták – palazzók
Benedetto Maiano – Cronaca: Palazzo
Strozzi, Firenze
A palladio-motívum
Reneszánsz építészet Itálián kívül
Chambord
Vaszilij Blazsennij
székesegyház,
Moszkva
Reneszánsz építészet
Magyarországon
Sokszor átépített épületegyüttes
Buda első ábrázolása
Fametszet Hartmann - Schedel 15. században megjelent
Világkrónika című könyvéből
Kályhacsempe
A visegrádi királyi palota
Mátyás palotája
Dísz kutak:
Herkules kút maradványai
Oroszlános kút
Visegrádi Madonna
Az esztergomi Bakócz - kápolna
Az oltár olasz
művész alkotása
Töredékek
Töredékek
Nyírbátori stallum, 1511.,
Bp., Magyar Nemzeti Múzeum