Művészetek az ókorban (egyiptomi-görög-római) Az ókori Egyiptom művészete Készítette: Hidvégi Nikolett Építészet A legjelentősebb építmények a templomok és sírépítmények (masztaba, piramis). A templom legfontosabb része a.

Download Report

Transcript Művészetek az ókorban (egyiptomi-görög-római) Az ókori Egyiptom művészete Készítette: Hidvégi Nikolett Építészet A legjelentősebb építmények a templomok és sírépítmények (masztaba, piramis). A templom legfontosabb része a.

Slide 1

Művészetek az
ókorban
(egyiptomi-görög-római)


Slide 2

Az ókori Egyiptom művészete

Készítette: Hidvégi Nikolett


Slide 3

Építészet
A legjelentősebb építmények a templomok és
sírépítmények (masztaba, piramis).
A templom legfontosabb része a szentély.
Jellemző elem a kapu két oldalán emelkedő
döntött falsíkú, toronyszerű tömeg a pülón.
A templomhoz vezető, szobrokkal
szegélyezett út a dromosz. A templomok
előtt gyakran obeliszkek álltak, melyek
napszimbólumként szolgáltak.


Slide 4

Festészet
•Színek ábrázolása:
Nő: világosbarna vagy rózsaszín
Férfi: barnásvörös
•Háttér: fehér
•Eszköz: földfesték, nádecset
•Legnagyobb felület törvénye:
Az arc, a kar és a láb oldalnézetben van; a szem, váll,
mellkas és törzs pedig elölnézetben; csípő 3/4 profilban.
•Témák: köznapi élet (földművelés, pék, fazekas)


Slide 5

Szobrászat
•Frontalitás törvénye: az alak egyenesen áll vagy ül. Az
orr-mellcsont-köldök egy vonalba esik.
•Merev tartás (hatalom kifejezése)
•Kísérő állat (pl. oroszlán - hatalmi szimbólum)
•Írnok: keresztbe tett láb: magas rangjának tipikus póza
•A művészetnek elsősorban a halotti kultuszt kellett
szolgálnia. A sírkamrákba helyezett szobrok a másvilágon
az elhunyt helyett dolgoznak.
•Kanópuszedény (urna): temetkezéseknél az elhunyt belső
szerveit tartó keményfa, kő vagy kerámia edény.


Slide 6

Az ókori Görögország művészete

Készítette: Patkós Daniella


Slide 7

Az európai művészet bölcsője az ókori Görögország.
Itt alakultak ki azok a művészeti műfajok, melyek az európai
művészeti fejlődés alapjául szolgáltak.

Az ókori görögség történelmét művészeti szempontból 4
szakaszra oszthatjuk: a homéroszi, az archaikus, a
klasszikus, és a hellenisztikus korra.
•A homéroszi korban alakultak ki a görög kultúra alapjai, az istenekről
szóló mondák rendszere.
•Az archaikus korban peripterosz templomokat készítettek, melyeket
dór oszlopokkal láttak el.
•A klasszikus kor központja Athén, ahol az építészet, szobrászat
nagyszabású alkotásai készültek el.


Slide 8

Építészet
•Templomok:

Alapvető alaktani eleme az oszloprend.
Hosszanti elrendezés
Kelet-Nyugati tájolás
Az összes térrész belmagassága azonos.
Ablakot nem alkalmaztak.
Leggyakoribb templomtípus: peripterosz
Pl: Poszeidon-templom,
Athén:Parthenón,
Héra templom


•Színház:

3 részből áll: orkhésztra, theatron, szkéné
Pl: Epidaurosz, Dionüszosz színház


•A városok központja az agora( piactér) volt.


Slide 9

Szobrászat
•Kötött mozgású ruhátlan ifjú (kuros) és a ruhás lány (kóré) alakok ábrázolása a
legelterjedtebb
•A kor tipikus alkotása az egyiptomi álló szobrok merev tartását utánzó ún. Tenei
Apollón szobra
•A lányszobrok haja parókaszerű, szájuk körül a különös, ún. archaikus mosoly ül.
•Isteneiket saját emberi képükre formázták.
•Szobraikkal a tökéletes emberi ábrázolásra törekedtek
•Agyagból , kőből, bronzból készítik szobraikat.


Slide 10

Festészet:
•növény- és állatmotívumos díszítés a leggyakoribb
•A megmaradt emlékek közül a legjelentősebb alkotások a festett vázák.
•A vázaképek a görög élet és mitológia érdekes jeleneteit mutatják be.
•Archaikus kor: feketealakos vázafestés
(eredeti/fehér csempeszín+fekete színkitöltés)
•Klasszikus kor: vörösalakos vázafestés
(fekete háttér+vörösre festett alakok)


Slide 11

Az ókori Róma művészete

Készítette: Imre Melinda


Slide 12

Építészet
Jellemzői:
•megnő a belső terek nagyság
• új térfedés módok: boltozatok:

Pl.: dongaboltozat, keresztboltozat , kupola.
•5 klasszikus oszloprend:

Toszkán, Dór, Ión, Korinthoszi , Kompozit.
•Jellegzetes épülettípusok:

templom, színház, amfiteátrum.


Slide 13

Szobrászat
Jellemzői:





A görög szobrászat meghatározó:
a stílusa és gyakran maguk a szobrászok is
görögök
Dombormű szobrászat:
képregény szerű ábrázolás(narrativitás)
Jellemző a portré szobrászat
(császárkultusz: császár istenszerű
ábrázolása)


Slide 14

Vége :)