Výsledná kalkulace – základní pojmy

Download Report

Transcript Výsledná kalkulace – základní pojmy

Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0199
Označení: VY_32_INOVACE_UCE_SA_2_10
Sada: 2
Ověření ve výuce: 29. 1. 2013
Třída: 4.B
Datum: 20. 1. 2013
Výsledná kalkulace – základní
pojmy
Předmět:
Účetnictví
Tematická oblast: Vnitropodnikové účetnictví
Ročník:
4. ročník
Anotace:
Hospodárnost, provedené a odvedené
výkony, změna stavu nedokončené výroby
Jméno autora (vč. titulu): Ing. Hana Samcová
Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615
Zjišťování
skutečných nákladů
vynaložených na
dokončené podnikové výkony
(kalkulační jednici).
a) po
skončení
výroby
b) koncem
účetního
období
při hromadné
a
velkosériové
výrobě



kontrola hospodárnosti vynaložených nákladů
zjištění skutečné rentability (ziskovosti)
jednotlivých druhů výkonů
podklad pro stanovení cen


Vyhodnocení výsledné kalkulace systémem
odchylek od předběžné kalkulace podle
jednotlivých položek kalkulačního vzorce
Rozbor odchylek podle příčin a následného
vlivu a jejich provázání do motivačního
systému
Zjištění skutečných nákladů na kalkulační jednici
má 2 kroky:
1. Zjištění skutečných nákladů na dokončené výkony
= skutečné náklady na provedené výkony ± změna stavu
nedokončené výroby
Znaménko změny stavu se uvádí v opačně!!!
2. Zjištění skutečných nákladů na kalkulační jednici
= celkové skutečné náklady na dokončené výkony / počet kalkul. jednic



Výsledná kalkulace se sestavuje ve stejných
položkách jako kalkulace předběžná.
Při výpočtu skutečných režijních nákladů na
kalkulační jednici se používají stejné metody
jako v kalkulaci předběžné.
Režijní náklady se zjišťují podle skutečných
přirážek ke zvolené rozvrhové základně, nikoli
pomocí změny stavu nedokončené výroby.
Položka
kalkul.
vzorce
Přímý
materiál
Přímé mzdy
Výrobní režie
Správní režie
Skutečné
náklady
Změna stavu
na
nedokončené
provedené
výroby
výkony
(opačné
(celkový
znaménko)
objem)
Skutečné
náklady na
dokončené
= odvedené
výkony
(celkový
objem
Výsledná
kalkulace
Změna stavu
nedokončené
výroby
(opačné
znaménko)
Skutečné
náklady na
dokončené =
= odvedené
výkony
(celkový
objem 100 ks)
Výsledná
kalkulace
10 000
+ 500
10 500
105
Přímé mzdy
8 000
- 300
7 700
77
Výrobní režie
6 400
x
6 400
64
Správní režie
1 600
x
1 600
16
Položka
kalkulačního
vzorce
Přímý
materiál
Skutečné
náklady na
provedené
výkony
(celkový
objem 100 ks)
Pozn.: nedokončená výroba je oceňována v položkách přímých nákladů
1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing.
– vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-87237-47-2
2) http://business.center.cz/business/pravo/zakony
3) http://www.systemonline.cz