Προσωπικό κουζίνας και τομείς εργοδότησης

Download Report

Transcript Προσωπικό κουζίνας και τομείς εργοδότησης

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:
1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ.
2. ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΝΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΘΕΙ.
3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑ ΤΑΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
4. ΠΩΣ ΙΕΡΑΡΧΕΙΤΑΙ Η ΚΟΥΖΙΝΑ
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ
ΚΑΛΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ:
ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΥΠΟΜΟΝΗ, ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ
ΚΑΛΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ:
ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ
ΚΑΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΤΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΝΑΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΘΕΙ:
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ κ.α)
ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,κ.α)
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Μάγειρας για σάλτσες, ζαχαροπλάστες κ.α)
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(Μάγειρας προσωπικού, προγεύματα κ.α)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
(Γραφέας, αποθηκάριος)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
(Υπεύθυνος για τα πιάτα, γυαλικά κ.α)
Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΧΩΡΙΖΕΤΕ ΣΕ 4
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΠΩΣ ΙΕΡΑΡΧΕΙΤΑΙ Η ΚΟΥΖΙΝΑ
CHEF
SOUS CHEF
CHEF DE PARTIE
COOK A
COOK B
COOK C
COMMIS
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ - CHEF
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ –
SOUS CHEF
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ
ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑ
ΕΠΙΤΗΡΕΙ ΤΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ CHEF DE PARTIE
ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΗΡΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ (ΖΕΣΤΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ, ΚΡΥΑ
ΚΟΥΖΙΝΑ,
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ)
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α – COOK A
ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β – COOK B
ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 1-5 ΧΡΟΝΙΑ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Γ – COOK C
ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - COMMIS
ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ
ΚΑΛΟΥ ΜΑΓΕΙΡΑ.
2. ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΝΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΘΕΙ.
3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑ ΤΑΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
4. ΠΩΣ ΙΕΡΑΡΧΕΙΤΑΙ Η ΚΟΥΖΙΝΑ