20. A fény A fény terjedése

Download Report

Transcript 20. A fény A fény terjedése

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ
Panoráma sorozat
20. A fény terjedése
Fényforrások 1.
Mit nevezünk elsődleges fényforrásnak?
A valódi fényforrásokat, amelyek fényt bocsátanak ki.
Mi a másodlagos fényforrás?
Az elsődleges fényforráson kívül minden más test,
amely a ráeső fény hatására válik láthatóvá.
Fényforrások 2.
Milyen fényforrásról beszélünk, ha a fényforrás
mérete elhanyagolható?
Pontszerű fényforrásról.
Milyen fényforrásról beszélünk, ha nem
elhanyagolható méretű a fényforrás?
Kiterjedt fényforrásról.
A fény terjedése 1.
Hogyan terjed a fény a levegőben és minden
homogén közegben?
Egyenes vonalban terjed.
Hogy nevezzük a vékony, párhuzamos
fénynyalábot?
Fénysugárnak.
A fény terjedése 2.
Mit nevezünk félárnyéknak?
A fénysugár útjába helyezett átlátszatlan tárgyak
az ernyőn árnyékjelenségeket okoznak.
Az ernyő részlegesen megvilágított pontjai alkotják
a félárnyékot.
Mi alkotja teljes árnyékot?
Az ernyő megvilágítatlan pontjai.
A fény mint elektromágneses
hullám
Mennyi a fény terjedési sebessége légüres térben
és a levegőben?
Kb. 300 000 km/s.
Milyen anyagot nevezünk fénytanilag sűrűbb
anyagnak?
Amelyik anyagban lassabban halad a fény.
Mi a fényév?
A fény által egy év alatt megtett út.
A fény mint anyag
Fénytani jelenségek
Miből áll a fény?
Apró részecskékből, ún. fotonokból.
Mi történik a fénnyel két átlátszó anyag
határfelültén?
Részben megtörik, részben visszaverődik.
Optikai eszközök
Nevezz meg a visszaverődés jelenségén alapuló
egyszerű optikai eszközöket!
Síktükrök, gömbtükrök.
Nevezz meg a fénytörés jelenségén alapuló
egyszerű optikai eszközöket!
Prizmák, lencsék.
Nevezz meg összetett optikai eszközöket!
Fénymikroszkópok, optikai távcsövek,
fényképező- és vetítőgépek.