Precursorii integrării europene

download report

Transcript Precursorii integrării europene

PRECURSORII
INTEGRĂRII EUROPENE
Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamţ
Elevi: Apopei Vasile
Tănase Doru
Clasa: a XII-a
Profesor coordonator: Elena Diana Spiridon
Nicolae Titulescu,
politician şi diplomat român
(1882-1941)
Nicolae Titulescu,
suporterul securităţii colective în
Europa
Motto:
“Sentimentul naţional
este acela care asigură
existenţa popoarelor.”
Nicolae Titulescu
Nicolae Titulescu
~ n. 4/17martie 1882, Craiova
~ d. 17 martie 1941, Cannes
Nicolae Titulescu (1882-1941), om politic şi diplomat
de talie internaţională, este numit şi “Cavalerul Păcii
mondiale”. Este ales membru de onoare în 1930 şi
membru titular în 1935 al Academiei Române. Preşedinte
al Academiei Diplomatice Internaţionale. A fost unul
dintre cei mai străluciţi oratori şi creatori de politică
internaţională pentru promovarea şi menţinerea păcii.
A simpatizat cu adepţii Republicii Spaniole în timpul
războiului civil din această ţară în perioada 1936-1939.
Nicolae Titulescu a fost membru al Academiei Române, doctor
honoris causa al Universităţilor din Atena şi Bratislava,
preşedinte al Academiei diplomatice internaţionale.
A fost ministru de finanţe (1917 şi 1920-1921), delegat la
Conferinta de pace de la Paris (1920), ministru plenipotenţiar la
Londra (1922-1927), ministru de externe al României (1927-1928
şi 1932-1936), delegat permanent (1920-1936) al României la
Liga Naţiunilor, al cărei preşedinte a fost ales în 1930 şi în 1931,
singurul care a deţinut această funcţie de două ori),
remarcându-se printr-un strălucit talent oratoric, servit de o
documentaţie vastă şi o riguroasă argumentaţie.
În primul mandat ca ministru de externe (1927 – 1928) a
semnat în numele României pactul Briand-Kellogg (1928) care
scotea în afara legii războiul ca mijloc de reglementare a
disputelor, a fost principalul autor al definiţiei agresorului şi a
teritoriului la care a consimţit inclusiv Rusia în 1933 la Londra
şi a fost o voce activă în conferinţele dezarmării de la Geneva
(1932 – 1934) care prevedeau ca reducerea armamentului să se
facă în mod egal de către toate statele.
Paradoxul lui Titulescu stă în caracterul simultan cu care,
pe de o parte, a fost omul timpului său, iar pe de alta, s-a născut
prea devreme. A fost omul timpului său pentru ca a înţeles cel
mai bine nevoile politicii externe a României din perioada
interbelică. S-a născut prea devreme pentru că multe din
conceptele pe care şi-a construit discursul politicii externe abia
în zilele noastre încep să fie luate în seamă.
S-a afirmat ca mare orator în prima jumătate a secolului
XX şi s-a impus în chip deosebit ca diplomat de talie
internaţională.
Gândirea şi acţiunile lui Titulescu au fost remarcabile prin
luciditatea şi realismul lor. El a militat pentru suveranitatea şi
egalitatea tuturor statelor în relaţiile internaţionale, pentru
securitatea colectivă şi prevenirea agresiunii.
Datoritã talentului său diplomatic de excepţie, cât şi a
contributiei sale la cauza păcii în Europa, Titulescu a fost
supranumit ministru al Europei, rămânând un simbol veşnic al
României în Europa.
Nicolae
Titulescu
la Societatea
Naţiunilor
De asemenea, a lansat idea unei Europe unite introducând
sintagma “spiritualizarea frontierelor”, potrivit căreia o abordare
transfrontalieră a valorilor cultural-spirituale poate desfiinţa
imaginar graniţele dintre state iar popoarele ţărilor vecine devin
mai unite. Din nefericire, ideile lui au fost anihilate de mişcările
fasciste din perioada interbelică.
Nicolae Titulescu a fost un politician al păcii, militând în
favoarea bunelor relaţii cu vecinii. El a optat pentru restabilirea
relaţiilor cu Uniunea Sovietică, dar protejând graniţele
României.
Vreme de două decenii, Nicolae Titulescu, om de vastă
cultură, dotat cu un ascuţit spirit analitic, şi-a slujit ţara cu
abnegaţie si inegalabilă competenţă.
Prima misiune diplomatică o îndeplineşte în 1920 ca
delegat la Conferinţa de Pace de la Paris, fiind unul dintre
mediatorii de pace după Primul Război Mondial.
Participă la negocierea Tratatului de Pace de la Trianon,
după care Transilvania a redevenit parte integrantă a României.
Nicolae Titulescu este un renumit om politic român,
conservator-democrat, a militat prin întreaga sa activitate în
direcţia întăririi colaborării internaţionale, în interesul păcii şi
securităţii europene.
Francmasoneria română reuşea să aibă în 1920, în
rândurile sale o adevarată elită a societăţii: artişti, politicieni,
militari, noua clasa de întreprinzători, dar şi reprezentanţii
vechii nobilimi, printre membrii acesteia se numără şi
diplomatul Nicolae Titulescu.
George Mironescu
şi Nicolae Titulescu
Nicolae Titulescu şi-a bazat întreaga activitatea pe
problemele majore, fundamentale, ale politicii externe a
României. După instaurarea fascismului în Germania, dându-şi
seama de pericolul pe care-l reprezentă aceasta pentru România,
ca şi pentru alte state europene, Nicolae Titulescu a depus o vie
activitate în direcţia întăririi colaborării internaţionale, în
interesul păcii şi securităţii europene.
Pe linia aceasta, Titulescu a semnat la Londra, în 1933, în
numele guvernului României, Convenţia de definire a
agresorului şi a depus eforturi remarcabile pentru încheierea în
1933 a Micii Înţelegeri şi pentru încheierea în 1934 a Înţelegerii
Balcanice, pacte regionale în care vedea o pavăză împotriva
agresiunii.
După ce România s-a aliniat Germaniei, relaţiile strânse
ale lui Titulescu cu Franţa, au devenit imposibile, iar în 1936
acesta a fost obligat sã renunţe definitiv la cariera diplomatică.
De fapt în 1936, regele Carol al II-lea îl îndepărtează din
toate funcţiile oficiale şi îl obligă să părăsească ţara. Stabilit la
început în Elveţia, apoi în Franţa, Nicolae Titulescu a propagat
chiar şi în exil prin conferinţe şi articole de ziare ideea
prezervării, adică apărarea păcii, anticipând pericolul unui nou
război. Nicolae Titulescu este unul dintre marii oameni ai
Europei, cel mai strălucit şi cel mai dinamic dintre toţi cei care
au vrut să construiască o Europă nouă, bazată pe egalitatea
puterilor şi respectul tratatelor, putem să spunem că el a creat
istorie.
Datorită talentului său diplomatic de excepţie, s-au
întâmplat multe cazuri, cum a fost acela din Camera Comunelor
din 1937, când parlamentarii englezi fiind vrăjiţi de elocvenţa
diplomatului român au cerut lui Nicolae Titulescu să repete
discursul în limba engleză.
În 1937 se refugiază politic în Franţa, la Cannes,
denunţând regimul fascist din România. În exil continuã
activitatea de promovare a ideii privind asigurarea şi menţinera
păcii în întreaga lume.
Anul 1939 marchează poate cele mai importante întâlniri
diplomatice ale carierei sale, acestea având în mare parte loc în
Marea Britanie. A avut întâlniri diplomatice cu Neville
Camberlain, Edward Wood Halifax, Winston Churchill, David
Lloyd George.
În vara anului 1940, într-unul din cele mai dramatice
momente ale existentei sale, când ţara noastră era sfâşiată,
Nicolae Titulescu afirma:
“Partidul meu de azi se cheamă România !”
La 17 martie 1941 a încetat din viaţă la Cannes. În
testamentul său a cerut să fie înmormântat în România, dorinţă
care a fost posibilă doar la 14 martie 1992, când rămăşiţele
pământeşti au fost transportate din Franţa şi înhumate la
cimitirul Sfânta Ecaterina din Şcheii Braşovului.
Nicolae Titulescu la căpătul unui zbucium fără ragazuri şi
al unei munci încordate reuşise să devină, în perioada dintre cele
două războaie, personalitatea cea mai prestigioasă a vieţii
politice înternaţionale.
“Acest ministru al unei ţări mici face o politică în stil mare.
CE OM UIMITOR !
În politica externă e îmbarcat pe o firava luntrişoara pe care
o conduce ca pe un vapor mare, în politica internă sta călare pe o
scândură putrezită, căreia până la urma îi dă o stabilitate de
stâncă.”, declara Edouard Herriot, prim ministru al Frantei, una
dintre personalităţile celei de-a treia Republici Franceze
referitor la diplomatul român, Nicolae Titulescu.
Nicolae Titulescu a fost şi va rămâne chintesenţa unei
gândiri ce defineşte o naţiune, mereu cerebral, a fost un luptător
în tranşeele păcii întru o Europă pe care şi astăzi ne străduim să
o împlinim. “...Viaţa mea a fost o luptă continuă în scopul de a
croi pentru România un loc în viaţa lumii, apărându-i totodată
interesele naţionale”.
În curtea Bisericii Sf. Nicolae din
Şcheii Braşovului se află mormântul lui
Nicolae Titulescu.
Vă mulţumim!