ריכוז שאלות קורס ניהול פרויקטים

Download Report

Transcript ריכוז שאלות קורס ניהול פרויקטים

‫ניהול פרויקטים‪ :‬ריכוז שאלות‬
‫‪1‬‬
‫מהדורה ‪04‬‬
‫ריכוז שאלות‬
‫מספר‬
‫‪2‬‬
‫נושא‬
‫תרגילים‬
‫‪1‬‬
‫עקרונות יסוד‬
‫‪ 1.1‬כנס היובל‬
‫‪A Day in the Life: Construction -1.2‬‬
‫‪Project Management‬‬
‫‪ -1.3‬נושאים עיקריים לטיפול מנהל הפרויקט‬
‫‪ -1.4‬בעלי עניין וניהול צפיות‬
‫‪ -1.5‬מודעת דרושים‬
‫‪ 1.6‬בחירת מנהל פרויקט‬
‫‪ 1.7‬הכרת הרקע של המשתתפים‬
‫‪2‬‬
‫ייזום‬
‫‪ -2.1‬ישיבת הזנק‬
‫‪ -2.2‬פרה מורטום יציל לך את הפרויקט‬
‫‪ -2.3‬ניתוח בעיות בשיטת עצם הדג‬
‫ריכוז שאלות‬
‫‪3‬‬
‫מספר‬
‫נושא‬
‫תרגילים‬
‫‪3‬‬
‫תכנון‬
‫‪ -3.1‬תכנון קורס ניהול פרויקטים‬
‫‪ -3.2‬תכנון מערכת לניהול משימות‬
‫‪"- 3.3‬חי" סיבות מדוע הפרויקט נכשל‬
‫‪4‬‬
‫ניהול התכולה‬
‫‪ -4.1‬זחילת שינויים‬
‫‪-4.2‬מה זה ‪CCB‬‬
‫‪- 4.3‬ניהול התכולה על פי ‪PMI‬‬
‫ריכוז שאלות‬
‫‪4‬‬
‫מספר‬
‫נושא‬
‫תרגילים‬
‫‪5‬‬
‫בקרה‬
‫‪ 5.1‬מה זה ‪PMO‬‬
‫‪6‬‬
‫סגירה והפקת לקחים ‪ 6.1‬לא לומדים דבר מעליהום‬
‫‪7‬‬
‫ניהול סיכונים‬
‫‪ 7.1‬ניהול סיכונים בפרויקט מיחשוב‬
‫‪8‬‬
‫ניהול צוות‬
‫‪ 8.1‬קריסת תקשורת פנימית וקונפליקטים בצוותים‬
‫‪9‬‬
‫גישת ‪Agile‬‬
‫‪ 9.1‬עידן המתודולוגיות הזריזות‪Agile-‬‬
‫‪ 9.2‬תכנון זמן עם ‪Use Case Points‬‬
‫‪Agile and war fighting 9.3‬‬
‫‪Agile Metrics 9.4‬‬
‫‪The Agile Manifesto for Project Managers 9.5‬‬
‫ריכוז שאלות‬
‫מספר‬
‫‪5‬‬
‫נושא‬
‫תרגילים‬
‫‪10‬‬
‫תקשורת בפרויקט‬
‫‪ 10.1‬תקשורת על פי ‪PMI‬‬
‫‪10.2‬חוסר היעילות של ישיבות‬
‫‪Communication Gaps 10.3‬‬
‫‪ 10.4‬חשיבות בעלי העניין להצלחת הפרויקט‬
‫‪ 10.5‬חשיבות ההקשבה‬
‫‪11‬‬
‫ניהול זמן‬
‫‪ 11.1‬ניהול זמן על פי ‪PMI‬‬
‫‪ -11.2‬התמודדות עם ניהול הזמן בפרויקט‬
‫‪- 11.3‬ניהול קדימויות‬
‫‪-11.4‬שיטת דלפי לאמידת זמן‬
‫‪-11.5‬מסלול קריטי‬
‫‪12‬‬
‫ניהול עלויות‬
‫‪ 12.1‬שמירה על המשאבים בפרויקט מאיום להזדמנות‬
‫ריכוז שאלות‬
‫מספר‬
‫‪6‬‬
‫נושא‬
‫תרגילים‬
‫‪13‬‬
‫ניהול ישיבות‬
‫‪ 13.1‬לכובע שלי ששה גוונים‬
‫‪14‬‬
‫הטמעה‬
‫‪ 14.1‬בית הקברות לסטראטפים‬
‫‪ – 1.1‬כנס היובל‬
‫התמניתם כמנהל פרויקט להכנת כנס היובל של החברה( כ ‪ 800‬עובדים)‬
‫‪ .1‬בידקו איזה מבין ‪ 42‬תהליכי הניהול של מודל ‪PMI‬רלוונטיים לפרויקט זה‪.‬‬
‫רשימת התהליכים מצורפת בהמשך‪.‬‬
‫‪ .2‬לכל תהליך רלוונטי רישמו דוגמא אחת לפחות עבור פרויקט כנס היובל‬
‫‪7‬‬
‫‪ – 1.1‬כנס היובל‬
‫תהליך‬
‫פעילות על פי ‪PMI‬‬
‫ייזום‬
‫‪ 4.1‬הכנת מסמך ייזום פרויקט‬
‫‪ 10.1‬זיהוי בעלי עניין‬
‫תכנון‬
‫‪ 4.2‬הכנת תכנית לניהול הפרויקט‬
‫‪ 5.1‬איסוף דרישות‬
‫‪ 5.2‬הגדרת תכולה‬
‫‪ 5.3‬יצירת מבנה תכולת העבודה‪WBS-‬‬
‫‪ 6.1‬הגדרת פעילויות‬
‫‪ 6.2‬קביעת סדר פעילויות‬
‫‪ 6.3‬אמידת משאבי פעילות‬
‫‪ 6.4‬אמידת משכי פעילות‬
‫‪ 6.5‬הכנת לוחות זמנים‬
‫‪ 7.1‬אמידת עלויות‬
‫‪8‬‬
‫‪ – 1.1‬כנס היובל‪-‬המשך‬
‫תהליך‬
‫פעילות על פי ‪PMI‬‬
‫תכנון‬
‫‪ 7.2‬קביעת תקציב‬
‫‪ 8.1‬תכנון האיכות‬
‫‪ 9.1‬הכנת תוכנית משאבי אנוש‬
‫‪ 10.2‬תכנון תקשורת‬
‫‪ 11.1‬תכנון ניהול הסיכונים‬
‫‪ 11.2‬זיהוי סיכונים‬
‫‪ 11.3‬ניתוח איכותי של הסיכונים‬
‫‪ 11.4‬ביצוע ניתוח סיכונים כמותי‬
‫‪ 11.5‬תכנון מענה לסיכונים‬
‫ביצוע‬
‫‪ 12.1‬תכנון רכש‬
‫‪4.3‬הנחיית ביצוע הפרויקט וניהולו‬
‫‪ 8.2‬ביצוע הבטחת איכות‬
‫‪9‬‬
‫‪ – 1.1‬כנס היובל‪-‬המשך‬
‫תהליך‬
‫פעילות על פי ‪PMI‬‬
‫ביצוע‬
‫‪ 9.2‬גיוס צוות הפרויקט‬
‫‪ 9.3‬פתוח צוות הפרויקט‬
‫‪ 9.4‬ניהול צוות הפרויקט‬
‫‪ 10.3‬הפצת מידע‬
‫‪ 10.4‬ניהול ציפיות בעלי עניין‬
‫‪ 12.2‬ביצוע רכש‬
‫בקרה‬
‫‪ 4.4‬בקרה ומעקב אחר מלאכת הפרויקט‬
‫‪ 4.5‬ביצוע בקרת שינויים משולבת‬
‫‪ 5.4‬אימות תכולה‬
‫‪ 5.5‬בקרת תכולה‬
‫‪ 6.6‬בקרת לוח זמנים‬
‫‪ 7.3‬בקרת תקציב‬
‫‪10‬‬
‫‪ – 1.1‬כנס היובל‪-‬המשך‬
‫תהליך‬
‫בקרה‬
‫פעילות על פי ‪PMI‬‬
‫‪ 8.3‬ביצוע בקרת האיכות‬
‫‪ 10.5‬דווחי ביצועים‬
‫‪ 11.6‬בקרה ומעקב אחר הסיכונים‬
‫‪ 12.3‬ניהול רכישות‬
‫סיום‬
‫‪ 4.6‬סגירת פרויקט או שלב‬
‫‪ 12.4‬סגירת רכישות‬
‫‪11‬‬
‫‪ – 1.2‬יום בחייו של מנהל פרויקט בניה‬
‫צפו‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪12‬‬
‫בוידאו וסכמו ‪:‬‬
‫מהן התכונות החשובות ביותר של מנהל פרויקט‬
‫היכן מבלה מנהל פרויקט את עיקר זמנו‬
‫מה ההבדלים בין מנהל פרויקט בתחום הבניה ותחום פיתוח התוכנה‬
‫‪ - 1.3‬נושאים עיקריים‬
‫קראו את המאמר‪" :‬נושאים עיקריים לטיפול מנהל הפרויקט" וענו על השאלות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪13‬‬
‫מה הקשר בין נוהל מפתח ו ‪PMBOK‬‬
‫לאיזה ניהול זמן מתכוון המשורר‪-‬האם זהו ניהול הזמן שמוזכר במודל ‪PMI‬‬
‫מהי מידת אפקטיביות של האיכות‪ ,‬האם תוכלו לתת דוגמא?‬
‫באיזה תדירות מומלץ לעדכן את תוכנית העבודה‬
‫מהי הבעיה הגדולה של אינטגרציות‬
‫כיצד משפיע מומחה היישום על הצלחת הפרויקט‬
‫מה הכוונה בבחינת כל פעילות מנקודת מבט תכליתית‬
‫איזה עיקרון כדאי לאמץ מתורת האילוצים‪ ,‬האם תוכל לנמק למה?‬
‫‪ –1.4‬בעלי עניין וניהול ציפיות‬
‫צפו בוידאו ‪Software Project Management in 15 Minutes Part 1-‬‬
‫‪BasDeBaar‬‬
‫וסכמו ‪:‬‬
‫‪ .1‬באיזה פרויקט מדובר‬
‫‪ .2‬כמה בעלי עניין קשורים לפרויקט‬
‫‪ .3‬מהו התפקיד האמיתי של מנהל פרויקט‬
‫‪ .4‬מה זה ‪Stakeholder Driven‬‬
‫‪ .5‬מהו האספקט החשוב ביותר בפרויקט‬
‫‪ .6‬מהו הגורם העיקרי לבעיות בפרויקט‬
‫‪ .7‬מה ניתן ללמוד מהמשפחה על ניהול פרויקטים‬
‫‪14‬‬
‫‪ –1.5‬מודעת דרושים‬
‫‪ ‬נסחו מודעה בסגנון‪:‬‬
‫"לחברה‪/‬ארגון בתחום ‪ XXXX‬דרושים מנהלי פרויקטים"‬
‫‪15‬‬
‫‪ –1.6‬בחירת מנהל פרויקט‬
‫‪ ‬לאחר פרסום מודעת הדרושים הגיעו ‪ 4‬מועמדים‬
‫‪ ‬הציגו תהליך שיאפשר לכם לבחור ביניהם‬
‫‪16‬‬
‫‪ –1.7‬הכרת הרקע של המשתתפים‬
‫‪ ‬ענו על השאלות בשאלון הרקע המצורף‬
‫‪17‬‬
‫‪ – 2.1‬ישיבת הזנק‬
‫קראו את המאמר" ‪ "Top 10 Reasons For Having A Project Kickoff‬וענו על‬
‫השאלות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪18‬‬
‫מה זה ישיבת הזנק‬
‫מהם ‪ 3‬הסיבות העקריות לניהול ישיבת הזנק‬
‫בנה רשימות ביקורת עבור מנהל הפרויקט לקראת ישיבת ההזנק(לפחות ‪ 7‬סעיפים)‬
‫הצג סדר יום לישיבת ההזנק של הפרויקט שלך(ליד כל סעיף רשום את הסיבה בהתאם‬
‫לעדיפויות של המאמר)‬
‫‪ – 2.2‬פרה מורטום יציל לך את הפרויקט‬
‫קראו את המאמר וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪19‬‬
‫מה זה פוסטמורטום‬
‫מהי ההנחה המרכזית של תהליך הפרהמורטום‬
‫פרט את עיקרי התהליך‬
‫האם התהליך נראה ישים בסביבתכם?‪-‬נמקו‬
‫‪ 2.3‬ניתוח בעיות בשיטת עצם הדג‬
‫קראו את המאמר‪Cause and effect Diagram :‬‬
‫וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪ .1‬מהי שיטת עצם הדג ולמה היא משמשת‬
‫‪ .2‬תנו דוגמא לשימוש בשיטת עצם הדג לניתוח בעיה הקשורה‬
‫לפרוייקט שלכם‬
‫‪20‬‬
‫‪" 3.3‬חי" סיבות מדוע הפרויקט נכשל‬
‫להלן טבלה של ‪ 18‬סיבות שכיחות מדוע הפרויקט שלכם נכשל(למרות שטרם התחלתם‬
‫אפילו) מלאו ‪ 4‬שורות ראשונות‬
‫‪21‬‬
‫‪ – 4.1‬התמודדות עם זחילת שינויים‬
‫קראו את המאמר" ‪ "Effectively Negotiating change‬וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪ .1‬מה עלולה להיות המשמעות של שינויים בשעור ‪ 1%‬על עלות הפיתוח‬
‫‪ .2‬הסבר את המושג דילמת האסיר מתורת המשחקים ומה המשמעות שלה בניהול שינויים‬
‫‪ .3‬הצג מספר כללים למנהל הפרויקט‪ ,‬רלוונטיים לסביבה שלכם‪ ,‬שניתן לגזור מהמאמר‬
‫(לפחות ‪ 4‬כללים)‬
‫‪22‬‬
‫‪ – 4.2‬מה זה ‪CCB‬‬
‫‪ .1‬הסבירו ‪ ,‬מה זה ‪( CCB‬אפש למצוא הסבר באינטרנט)‬
‫‪ .2‬תארו כיצד מיושם מושג זה בפרויקטים בארגונכם‬
‫‪23‬‬
‫‪ – 4.3‬ניהול התכולה על פי ‪PMI‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪24‬‬
‫הסבירו ‪ ,‬מה זה מטריצת עקיבות דרישות‬
‫תארו בקצרה מה זה ‪WBS‬‬
‫תארו בקצרה מהי חבילת עבודה‬
‫היכן בנוהל מפתח יש התייחסות ל ‪WBS‬‬
‫מה זה מילון תכולת עבודה‬
‫מהו חוק ‪100%‬‬
‫‪ - 5.1‬מה זה ‪PMO‬‬
‫קראו את המאמר מה זה ‪PMO‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪25‬‬
‫וענו על השאלות‪:‬‬
‫הגדר את המושג ‪ PMO‬בשתי שורות לכל היותר‬
‫למה בדיוק יכול לסייע ניהול של ‪PO‬‬
‫איזה משאבים נדרשים ל ‪PMO‬‬
‫מהו הקשר בין ‪ PMO‬והמעקב אחר העלויות‬
‫מהם הקשיים בהקמת ‪PMO‬‬
‫מה זה ‪Weather Station‬‬
‫מהן הפונקציות הבסיסיות של ‪Control Tower‬‬
‫מה מצפים מנהלים ממאגר משאבים‬
‫כיצד מיושם ‪PMO‬בארגונך ואם לא מה החלופה שיכולה לסייע למנהל הפרוייקט?‬
‫‪ – 6.1‬לא לומדים דבר מעליהום‬
‫קראו את המאמר "לא לומדים דבר מעליהום" וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪26‬‬
‫מהי הנטיה הרגילה של מנהלים?‬
‫מהם הגורמים לאי למידה‬
‫מה ההבדל בין הפקת לקחים והסקת מסקנות‬
‫מהי טעות שמחייבת למידה?‬
‫האם יש לכם לקח כלשהו לשיפור יכולת הניהול שלכם כתוצאה מקריאת‬
‫המאמר?‬
‫‪ - 7.1‬ניהול סיכונים בפרויקט מיחשוב‬
‫קראו את המאמר "ניהול סיכונים בפרויקט מיחשוב" וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪27‬‬
‫מה כולל תהליך ניהול הסיכונים בפרויקט‬
‫מהן קבוצות גורמי הסיכון העיקריות‬
‫כיצד מעריכים את מידת המבניות של הפרויקט‬
‫מהן הנקודות העיקריות שיש לבחון בניתוח הסיכונים לעוצמת השינוי‬
‫תן ‪ 2‬דוגמאות לשינוי אבני הדרך והתוצרים עקב ניתוח הסיכונים‬
‫האם מתודולוגיה מהווה גורם סיכון‬
‫תן דוגמאות כיצד איוש נכון יכול להשפיע על הצלחת הפרויקט‬
‫‪ - 8.1‬קריסת תקשורת‬
‫קראו את המאמר "קריסת תקשורת פנימית וקונפליקטים בצוותים" וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪28‬‬
‫מה המשמעות של צוות שאין בו קונפליקטים‬
‫למה יכול לגרום קונפליקט שלילי בצוות‬
‫מה מאפיין צוות "בריא"‬
‫האם יש לכם לקח כלשהו לשיפור יכולת הניהול שלכם כתוצאה מקריאת‬
‫המאמר?‬
‫‪ – 9.1‬עידן המתודולוגיות הזריזות‬
‫קראו את המאמר וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪ .1‬מהי הגדרה בסיסית של מתודולוגיה‬
‫‪ .2‬איזה מרכיבים כוללת מתודולוגיה ע"פ ‪Alistair Cockburn‬‬
‫‪ .3‬מה ההבדל בהתייחסות של מתודולוגיה קלאסית ל ‪ Agile‬בהיבטים הבאים‪:‬‬
‫הלקוח‪ ,‬תקשורת בתוך הצוות‪ ,‬הפקת לקחים‪ ,‬בדיקות‬
‫‪29‬‬
‫‪ - 9.2‬תכנון זמן עם ‪Use Cases‬‬
‫קראו את המאמר ‪ Project Estimation With Use Case Points‬וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪30‬‬
‫מה זה ‪UUCP‬‬
‫מה זה ‪UUCW‬‬
‫מה זה ‪UAW‬‬
‫מהו אחוז הדיוק הצפוי ל ‪UCP‬‬
‫עד כמה לדעתכם ניתן לממש את השיטה בארגונכם?‬
‫‪Agile and War Fighting – 9.3‬‬
‫קראו את המאמר "‪ "Agile and War Fighting‬וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪ .1‬הסבירו מה זה"”‪"Agile is for people‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪31‬‬
‫למה דוחה ‪ Von Clausewitz‬את גישת המרשם (‪(prescriptive‬‬
‫מהי הגישה הביזורית של המרינס ?‬
‫מהם ארבעת האלמנטים הסינרגטיים ל "‪"harmonious initiative‬‬
‫מהי "כוונת המפקד" על פי‪Marshall Helmuth von Moltke :‬‬
‫כיצד נושא האמון (‪ )trust‬יכול לסייע בפיתוח תוכנה‬
‫מה לדעתך ניתן לממש מתוך המאמר בארגונך?‬
Agile Metrics at the IAF – 9.4
:‫" וענו על השאלות‬Agile Metrics at the Israeli Air Force" ‫קראו את המאמר‬
story points ‫ כיצד נמדדים‬.1
Test Points ‫כיצד נמדדים‬
Pulse ‫מהו ה‬
‫ וכיצד הוא נמדד‬Burn Down ‫מה זה‬
‫כיצד נמדדות השגיאות‬
.2
.3
.4
.5
32
‫‪The Agile Manifesto – 9.5‬‬
‫צפו בוידאו וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪ .1‬מהם ‪ 4‬ערכי היסוד של ‪Agile‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪33‬‬
‫הסבירו לעומק את העיקרון הראשון מבין ‪ 12‬העקרונות‬
‫‪ Changes Are Good‬הסבר‬
‫מה זה ‪Release On Time‬‬
‫מה זה ‪Embrace Theory Y‬‬
‫מה זה ‪We Are On Target‬‬
‫במה עוסק כלל מספר ‪?10‬‬
‫מה זה ?‪Let Them Organize‬‬
‫‪ – 10.1‬ניהול התקשורת מודל ‪PMI‬‬
‫קראו את פרק ‪ – 10‬ניהול התקשורת בפרויקט‬
‫‪ .1‬חלקו את בעלי העניין בפרויקט שלכם על פי המודל של רשת כוח‪/‬מניע‬
‫‪ .2‬הציגו רשימת ראשי פרקים רלוונטיים לתוכנית התקשורת בפרויקט שלכם‬
‫‪34‬‬
‫‪ – 10.2‬וידאו ‪:‬חוסר היעילות של ישיבות‬
‫צפו בוידאו ‪:‬חוסר היעילות של ישיבות " וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪ .1‬מהן הסיבות לקיום ישיבות על פי הסרטון?‬
‫‪ .2‬הציגו לפחות ‪ 5‬סיבות למה לא לנהל ישיבות‬
‫‪ .3‬מהי האלטרנטיבה לישיבות?‬
‫‪35‬‬
‫‪Communication Gaps – 10.3‬‬
‫קראו את המאמר "‪ "Communication Gaps‬וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪ .1‬מהי ההגדרה של פער תקשורתי‬
‫‪ .2‬מה זה ‪The Satir Interaction Model :‬‬
‫‪ .3‬הציגו דוגמא של בעיה בתקשורת בה נתקלתם לאחרונה וכיצד פתרתם אותה‬
‫‪ .4‬מהו הלקח מקריאת המאמר לניהול נכון של התקשורת בפרויקט?‬
‫‪36‬‬
‫‪ – 10.4‬חשיבות בעלי העניין בפרויקט‬
‫צפו בסרטון‪The Ultimate Trick to Software Project Management :‬‬
‫‪ .1‬תמצתו את המסר של הסרטון למנהל הפרויקט‬
‫‪ .2‬הכינו טבלה ובה ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪37‬‬
‫בטור אחד בעלי הענין בפרויקט שלכם‬
‫בטור שנים מה יגרום להם להיות מרוצים‬
‫‪ – 10.5‬חשיבות ההקשבה‬
‫קראו את המאמרים‪:‬‬
‫א‪ .‬לא מקשיבים‬
‫ב‪ .‬על ההקשבה‬
‫‪ .1‬תמצתו את המסר של קישון והמשמעות שלו למנהל הפרויקט‬
‫‪ .2‬תמצתו את המסר של רוג'רס והמשמעות שלו למנהל הפרויקט‬
‫‪38‬‬
‫‪ – 11.1‬ניהול זמן על פי ‪PMI‬‬
‫קראו את פרק ‪ : 6‬ניהול זמן בפרויקט‬
‫וענו על השאלות‪:‬‬
‫‪ .1‬הסבירו מה זה ‪PDM‬‬
‫‪ .2‬הסבירו‪ :‬נתיב קריטי‬
‫‪ .3‬הסבירו‪ :‬אמידה בשיטת ‪PERT‬‬
‫‪39‬‬
‫ – התמודדות עם תכנון הזמן בפרויקט‬11.2
Twelve tips for realistic scheduling in a software :‫קראו את המאמר‬
development project
:‫וענו על השאלות‬
Sprints and buffers :‫ הסבר בקצרה‬.1
Don't be the source of the chaos :‫ הסבר‬.2
Master effective and rapid decision making:‫ הסבר‬.3
‫ שניתן לגזור מהמאמר‬,‫ רלוונטיים לסביבה שלכם‬,‫ הצג מספר כללים למנהל הפרויקט‬.4
)‫ כללים‬5 ‫(לפחות‬
40
‫‪ 11.3‬תרשים קדימויות‬
‫הכן‪ :‬תרשים קדימויות‪,‬תרשים ‪ CPM‬על פי תקצוב‬
‫מוקדם ותקצוב מאוחר‪ ,‬תרשימי ‪ GANTT‬על פי תקצוב‬
‫מוקדם ותקצוב מאוחר ופרופיל ניצול משאבים‬
‫‪41‬‬
‫פעולה‬
‫באה מיד‬
‫לאחר‬
‫זמן ממוצע‬
‫שבועות‬
‫סה"כ ימי‬
‫טכנאי‬
‫ימי טכנאי‬
‫בשבוע‬
‫‪A‬‬
‫‪--‬‬
‫‪5‬‬
‫‪40‬‬
‫‪8‬‬
‫‪B‬‬
‫‪--‬‬
‫‪3‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪8‬‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B.A‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪E‬‬
‫‪--‬‬
‫‪7‬‬
‫‪35‬‬
‫‪5‬‬
‫‪F‬‬
‫‪C,E,D‬‬
‫‪4‬‬
‫‪36‬‬
‫‪9‬‬
‫‪G‬‬
‫‪F‬‬
‫‪5‬‬
‫‪35‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ – 11.4‬שיטת דלפי לאמידת זמן‬
‫‪ .1‬יש לאתר באינטרנט מידע על שיטת ‪ DELPHI‬לאמידה‬
‫‪ .2‬יש לכתוב תקציר של מקסימום חצי עמוד על השיטה‪ ,‬עם דגש על יישומה בתכנון לוחות‬
‫זמנים לביצוע משימות בפרויקט פיתוח תוכנה‬
‫‪42‬‬
‫ מסלול קריטי‬11.5
Activity
Description
Estimated Duration
(Days)
Predecessor
A
Evaluate current technology platform
2
None
B
Define user requirements
5
A
C
Design Web page layouts
4
B
D
Set-up Server
3
B
E
Estimate Web traffic
1
B
F
Test Web pages and links
4
C,D
G
Move web pages to production
environment
3
D,E
H
Write announcement of intranet for corp.
newsletter
2
F,G
I
Train users
5
G
J
Write report to management
1
H,I
43
‫‪ -11.5‬המשך‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪44‬‬
‫כמנהל פרויקט מבין המשימות הבאות ‪ ,‬על מי כדאי לשים עין‪:‬‬
‫‪C‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬
‫‪ 12.1‬שמירה על המשאבים בפרויקט מאיום להזדמנות‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪45‬‬
‫קיראו את המאמר וענו‬
‫מהן השיטות הקלאסיות לשמירה על המשאבים‬
‫מתי כדאי להשתמש ב ‪ :‬סדנאות ממוקדות במקום חליפות מכתבים ומסמכים‬
‫הציגו לפחות ‪ 2‬רעיונות לשיפור תהליכי העברת מקל‬
‫למה מתכוון המשורר ב"מורכבות סמויה של דרישה חדשה"‬
‫תנו ‪ 2‬דוגמאות למדד יעול‬
‫‪ – 13.1‬לכובע שלי ששה גוונים‬
‫קראו את המאמר‪ :‬וענו על השאלות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪46‬‬
‫באיזה סוג של ישיבות מדובר‬
‫פרטו מספר מחסומים של משתתפים בישיבה‬
‫למה צריך את הכובע הכחול פעמיים‬
‫איזה כובע מבטא תחושות בטן‬
‫מה הקשר בין הכובע הצהוב והכובע הירוק‬
‫נסו להציע באיזה תהליכים כדאי להפעיל את השיטה בניהול פרויקטי ‪IT‬‬
‫‪ – 14.1‬בית הקברות לסטרטאפים‬
‫קראו את המאמר‪ :‬וענו על השאלות הבאות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪47‬‬
‫כאשר מדובר בהטמעת טכנולוגיות חדשות – מהם ‪ 5‬סוגי האנשים‬
‫ציין את שתי הקבוצות שיש להן גודל זהה‬
‫מה הכוונה בסדקים בפעמון?‬
‫מהי התהום‬
‫כיצד ניתן להתגבר על התהום‬
‫מהן ההשלכות שניתן להסיק מהמאמר אודות הטמעה של מערכות חדשות בארגון?‬