İnternet. Hazırlayıb Bakı ş. 192 saylı məktəbin

Download Report

Transcript İnternet. Hazırlayıb Bakı ş. 192 saylı məktəbin

Qlobal kompyuter şəbəkəsiİNTERNET
Üç hərfin sirri nədir?
Qlobal kompyuter şəbəkəsi ümumdünya informasiya
resurslarından istifadə etmək üçün geniş ərazini əhatə
edən kompyuterlərin birləşməsidir.
Qlobal şəbəkə ilə lokal şəbəkənin fərqləri bunlardan ibarətdir:
•Qlobal kompyuter şəbəkəsi geniş ərazini
əhatə edir.
•Qlobal şəbəkəyə dünyanın istənilən
yerindən qoşulmaq olar.
•Qlobal şəbəkədə ümumdünya informasiya
resurslarından istifadə etmək mümkündür.
•Qlobal şəbəkənin xidmətləri genişdir.
•Lokal kompyuter şəbəkəsi məhdud
ərazini əhatə edir.
•Lokal şəbəkəyə isə yalnız kiçik ərazidən
qoşulmaq olar.
•Lokal şəbəkədə isə yalnız bu şəbəkəyə
qoşulmuş kompyuterlərdə olan
informasiyalardan istifadə olunur.
•Lokal şəbəkənin isə xidmətləri
məhduddur.
İnternetə qoşulmaq üçün aşağıda göstərilmiş aparat və proqram
təminatlarından istifadə etmək olar.
Proqram təminatı(vebbrauzer proqramları)
• İnternet Explorer
• Mozilla
• Opera
• Safari və s.
• Şəbəkə drayverləri
Aparat təmintı
•
•
•
•
Kompyuter
Modem
Şəbəkə adapteri
Uyğun fiziki mühit
İnternetin xidmətləri.
Bu şəbəkənin aşağıdakı xidmət növləri var:
Elektron-poçt
chat
WWW
telekonfrans
telefoniya
Elektron poçt
e-mail
• E-mail bir insanın digər
insan və ya insan
qrupları ilə
məktublaşmaq,
müxtəlif növ fayllarla
bölüşmək imkanını
təmin edir.
• İlk dəfə şəbəkədə
elektron poçtdan
istifadə etmək üçün
proqram 1971-ci ildə
yazılıb.
• Chat və ya İRS xidməti mövcud zaman anında mətn,
şəkil, video və s. kimi informasiya mübadiləsini
aparmaq imkanıdır.
• İnternet Relay Chat(İRS) protokolu 1988-ci ildə
yaradılıb.
Telekonfrans-Usenet
• Usenet- cari zaman
anında kollektiv
şəkildə informasiya
mübadiləsi aparmaq
imkanını yaradan
xidmətdir.
• Bu xidməti 1979-cu
ildə iki universitet
tələbəsi yaradıb.
Telefoniya-Telnet
• Telefoniya-şəbəkə vasitəsi ilə səs informasiyasının ötürülməsi
xidmətidir.
• Bu xidmət 1986-cı ildə yaradılıb və 1995-ci ilədək davamlı
şəkildə inkişaf edərək təkmilləşmişdir.
WWW
• WWW (World Wide Web)hipermətin sistemi vahid
informasiya məkanında müxtəlif
şəbəkə resurslarının inteqrasiyası
üçün nəzərdə tutulub.
• 1989-cu ildə HTTP protokolunun
və HTML dilinin yaradılması ilə
WWW xidməti yaranmağa başlandı
“İnternet xidmətlərindən ən çox hansı məqsədlərlə istifadə
edirsiniz?” sualına cavab tapmaq üçün Facebookda sorğu
keçirilmişdir.
İnternetdən ən çox hansı məqsədlərlə istifadə
edirik?
əyləncə üçün
25%
informasiya,
yeni biliklər
əldə etməkvə
onlarla
paylaşmaq
üçün
40%
dostlarla
əlaqə
saxlamaq
üçün
35%
informasiya, yeni biliklər əldə etməkvə onlarla paylaşmaq üçün
dostlarla əlaqə saxlamaq üçün
əyləncə üçün
Maraqlı Faktlar
• 2011-cu ilin sonunda
dünyada internet
istifadəçilərinin sayı 2,1
milliarda çatmışdır. Bu da
təqribən dünya əhalisinin
30%-ni təkil edir.
• Azərbaycanda isə
internet istifadəçilərinin
sayı RİT Nazirliyinin
məlumatına əsasən 5.4
milyona yaxındır ki, bu da
əhalinin ümumi sayının
65%-ni təşkil edir.
Aforizmlər
• Kağız üzərində rəqəmlər ölü
rəqəmlərdir, amma elektron
rəqəmlər isə müxtəlif
əməllərə qadirdir.
Bill Henri Geyts
• Əvvəllər bir fincan kofe 5 $lıq klavyaturanı sıradan
çıxardırdı, indi isə 1000 $-lıq
notebooku.
World Wide Web
Dünya Hörümçək Toru
Nəticədə bildik ki, WWW üç hərfinin
çox dərin sirri var. Biz bu üç hərif
vasitəsi ilə bütün dünyanı əhatə edən
virtual aləmdə gəzə bilərik və ixtiyari
informasiyanı əldə edə, yerləşdirə və
paylaşa bilərik.