Pogled s terena na zalezovanje in razgovor z žrtvijo

Download Report

Transcript Pogled s terena na zalezovanje in razgovor z žrtvijo

RAZGOVOR Z ŽRTVIJO NASILJA IN
ZALEZOVANJE – POGLED S TERENA
Brdo pri Kranju, 4. in 5. november 2014
Darja Kovačič, strokovna delavka CSD Ljubljana Vič – Rudnik
Robert Tekavec, kriminalistični inšpektor, PU Ljubljana
RAZGOVOR Z ŽRTVIJO
NASILJA

Prvi stik z uporabnico – žrtvijo nasilja v
družini
Vzpostavitev delovnega odnosa (pomen
verbalne in neverbalne komunikacije)
 Jasna opredelitev odgovornosti za nasilje
 “PO MOČ” – žrtvi nasilja je potrebno dodati
moč in ne delati namesto nje


Strokovni delavec CSD/policist kompetenten
sogovornik
- do žrtve
- do povzročitelja nasilja
- do drugih institucij in NVO

Poznavanje pristojnosti in nalog posameznih
institucij in NVO

CSD:









Pogosto prvi kontakt z žrtvijo nasilja, pomembno vlogo pri
prepoznavanju nasilja v družini
Ugotovitveni postopek (razjasnitev vseh okoliščin, definiranje žrtve
in povzročitelja nasilja)
Načrt pomoči za odpravo trenutne/neposredne ogroženosti žrtve
nasilja
Načrt pomoči za odpravo vzrokov oz. okoliščin, ki so pripeljale do
nasilja
Preverjanje sposobnosti drugega starša, ki ni povzročitelj nasilja
Po potrebi izvedba ukrepov CSD za zaščito otrok po ZZDR
Delo z povzročiteljem nasilja in celo družino
Koordinacija MDT
Spremljanje izvajanja načrta pomoči

Policija:



Preiskava suma storitve kaznivega dejanja nasilja v
družini (podroben razgovor z žrtvijo – vsebinska,
krajevna in časovna opredelitev, zbiranje materialnih
dokazov, zbiranje obvestil (tudi poročilo CSD in NVO),
ugotovitve policistov) – sodni epilog
Nujni ukrepi za zaščito žrtve (ZNPPol, ZKP)
CSD in Policija:


Medsebojno sodelovanje in načrtovanje zaščite žrtve
tudi z NVO in VIZ
Izmenjava informacij

VIZ:


Obvestilo o sumu nasilja v družini, spremljanje otroka
NVO:


Svetovanje in podpora žrtvi nasilja, varna namestitev za
žrtve nasilja, zagovorništvo, spremljanje v postopkih pri
institucijah….
Programi za psihosocialno pomoč povzročiteljem
nasilja

Skrb za varnost žrtve nasilja



Pozor pri povečanju moči žrtve nasilja
Pomembno delo z povzročiteljem nasilja
Usklajeno delovanje posameznih institucij in NVO

Pomoč žrtvam nasilja – timsko delo



CSD koordinira tim, ni hierarhičnega odnosa
Potrebno vzpostaviti medsebojno zaupanje v dobro
delo drug drugega
Pomoč žrtvam nasilja posameznih institucij in
NVO se mora dopolnjevati in si ne nasprotovati
ali se izključevati
ZALEZOVANJE

Inkriminacija zalezovanja v zakonodaji




Zalezovanje kot kaznivo dejanje nasilja v družini
Zalezovanje kot prekršek
Pomankljivost
Kaj zalezovanje je
dejanja zalezovalcev
 Posledice zalezovanja


Primeri iz prakse

intervju
HVALA
Robert Tekavec ([email protected])
Darja Kovačič ([email protected])