ŠTA JE TO MOBING?

Download Report

Transcript ŠTA JE TO MOBING?

Dobrodošli !!!
Ako ništa ne saznate, sami ste krivi !!!
Ako išta saznate, to ste i tražili !!!
Uvodna reč (samozvanog) urednika, itd...
Poštovane/i,
• zahvaljujem se svim članovima kolektiva koji su svojom prijavom izrazili
znatiželju prema nagoveštenom sadržaju.
• izvinjavam se za pravopisne i druge greške koje ću sigurno, tokom ovog,
niodkoga naručenog rada napraviti.
• obaveštavam vas da se ... članova kolektiva ‘pretplatilo’ na niz
prezentacija koje sam pripremio.
• potsećam vas, da se u svakom trenutku, kada sadržaje koji vam stižu
ocenite kao ‘spam’, možete odjaviti (slanjem mail-a sa subjectom ‘ne’) i
više nećete biti uznemiravani.
• garantujem, još jednom, potpunu diskreciju ‘pretplatnicima’, odjavljenima
i naknadno prijavljenima.
• odobravam i potstičem razmenu i prosleđivanje prezentacija
neprijavljenim članovima kolektiva.
• dakle, ključna reč ovog poduhvata je masovnost.
Zašto na ovaj način, zašto elektronskom poštom ?
• ovaj način vidim kao legalan način komunikacije.
• ovaj način omogućava članovima kolektiva da se u trenutcima dokolice
upoznaju sa temom koja prožima i njihov život.
• ovaj način omogućava članovima kolektiva da potstaknuti i upućeni, o
određenim pojavama i ponašanjima izgrade svoj stav.
• ovaj način omogućava članovima kolektiva da na skupove gde će se ova
tema pokretati dođu već edukovani i pripremljeni.
• ovaj način članove kolektiva čini ravnopravnim učesnicima skupova
koji ovu temu imaju na dnevnom redu.
• ovaj način kod ravnopravnih učesnika potstiče zainteresovanost,
strpljenje i motivisanost za učešće u diskusiji.
• ovaj način ravnopravne učesnike štiti od nametanja mišljenja i zaključaka.
• ovaj način, dakle, u sebi nosi ključne reči, edukacija i učešće.
Zašto prezentacija a ne običan tekst ?
• prezentacija je oblik komunikacije koji pažnju i razmišljanje auditorijuma
usmerava na ključne poruke urednika (autora).
• prezentacija treba da se sastoji iz neophodnih podataka, teza koje
potstiču analizu, polemička pitanja, strukturirana tako da budi znatiželju
za sadržaj sledećeg slajda.
• prezentacija treba da se sastoji od slajdova koji će svaki za sebe,
ili najviše nekoliko njih pretstavljati tematsku celinu.
• prezentacija treba da omogući komfornu interakciju urednik (autor)konzument, jednostavnim pozivanjem na problematiku koja se obrađuje
slajdom pod određenim brojem.
• prezentacija koja je to samo po ekstenziji *.ppt, a po svojoj suštini je tekst
kome pripada ekstenzija *.txt ima, nedavno smo imali priliku da se u to
uverimo, pogubno dejstvo po zainteresovanost i aktivnost auditorijuma.
• prezentacija treba svojom suštinom da primora urednika (autora) na
jasnost i sažetost.
• prezentacija dakle u sebi nosi ključne reči provokacija, jasnost, sažetost.
Nezaobilazno pitanje na koje smo navikli:
Zašto sam se na ovaj poduhvat odlučio i zašto baš sada ?
• zato što se ovom temom bavim više od dve godine i osećam potrebu da
svoja saznanja podelim sa ostalim članovima kolektiva.
• zato što je jedna od tačaka dnevnog reda Nastavničkog veća održanog
22.01.2010 bila mobbing, a ja je smatram nedovršenom i u pojedinim
delovima pogrešno prezentiranom.
• zato što se ne slažem sa stavom da postoji veza između mobbinga,
tranzicije i izbora, jer mobbing postoji i kada nema, ni tranzicije ni izbora.
• zato što ne mislim da neko ne vrši mobbing ako tvrdi da je to nemoguće
dokazati, a uvek je moguće.
• zato što ako prihvatimo stav da svi možemo biti i virusi i doktori, i
odlučimo se za ulogu doktora, viruse i obolele moramo da prepoznamo.
• zato što mislim da u tom prepoznavanju mogu da vam pomognem.
• zato su ovde ključne reči saznanje na poklon.
Tragom sasvim ‘naivnih’ pitanja
Na početku jedna anegdota:
Maja 2008 godine, u mesecu u kome je ključna reč Praktična nastava,
krenem sa našom koleginicom, Mirjanom Marković da obilazim gradilišta,
prvenstveno na opštini Zvezdara, nebi li ubedili rukovodioca nekog
gradilišta da odobri učenicima GTŠ da posećuju gradilište po utvrđenoj
dinamici.
U ulici Dimitrija Tucovića, broja se ne sećam, nabasamo na gradilište
firme ‘Ratko Mitrović-Dedinje’ sa kojom smo već sarađivali i potražimo
rukovodioca gradilišta.
U susret nam dolazi sredovečna (kao ja), vedra, nasmešena gospođa, sa
ljubaznim, ali upitnim izrazom lica.
Naša koleginica sa osmehom koji parira kaže: ’’Mirjana Marković’’.
Neda se ni ljubazna šefica gradilišta i kaže: ’’Mirjana Marković’’.
Shvatam da je sve izrežirano i očekujem da se pojavi i Baba Jula.
To se, srećom, ipak nije dogodilo.
Ključne reči su ovde, dvojnici zaista postoje.
Pređimo na pitanja, ili, Aleksandar Ilić u ulozi sumnjivog lica
Nastavničko veće održano 22.01.2010, tačka dnevnog reda Mobbing.
Posle prikazane prezentacije čiji su, prema naslovnom slajdu, autori
Aleksandar Ilić i Nenad Stevanović, počinju pitanja. Izdvojiću dva.
Horvat:
Stevanović:
Horvat:
Stevanović:
Vidim da prezentacija ima dva autora, ko je drugi autor?
Kolega iz muzičke škole sa kojom sarađujemo,
Aleksandar Ilić je psiholog po struci i on mi je dao
metodičku sugestiju kako da izvedemo prezentaciju.
Izvinjavam se. Da li je taj gospodin, predsednik
udruženja “Stop mobbing“?
Da li je prdsednik?.. Ne znam taj podatak, zaista...
Pažljivijem slušaocu nije promakla poruka koju nose ova pitanja, da u sali
sedi neko ko je možda upućen u problematiku i da je korisno kloniti se
laičkih diskusija, tvrdnji, i zaključaka.
Ključne reči su ovde, džentlmensko upozorenje.
MOBING
ALEKSANDAR ILIĆ
PREDSEDNIK UDRUŽENJA “STOP-MOBBING”
Prezentaciju koju je gospodin Aleksandar Ilić prikazao u Vrnjačkoj Banji
možete preuzeti sa adrese:
http://www.sindikat-telekoma.rs/sindikat/vesti2007/11/071130mobing_vbanja.ppt
Ključna poruka glasi: Čestitam, pronađosmo sumnjivo lice.
Kritika, ili izražavanje smislenog suda o prezentaciji
Aleksandra Ilića i Nenada Stevanovića
Od metodičke sugestije do realizacije
Pomoći ćemo se teorijom skupova i osnovnim računskim operacijama nad
njima (analiza važi za inženjere svih profila i nastavnike matematike koji
predaju račun):
• Obeležimo skup slajdova koji čine prezentaciju koju je Aleksandar Ilić
prikazao u Vrnjačkoj Banji kao jedini autor sa ‘AI’
• Obeležimo skup slajdova koji čine prezentaciju koju je Nenad Stevanović
prikazao na nastavničkom veću i čiji su autori Aleksandar Ilić i Nenad
Stevanović sa ‘AINS’
• Razlika skupova AI \ AINS pretstavlja slajdove koje je Aleksandar Ilić
prikazao u Vrnjačkoj Banji a ne sadrže se u prezentaciji koju je Nenad
Stevanović, kao koautor, prikazao nastavničkom veću.
• Razlika skupova AINS \ AI pretstavlja slajdove koji se sadrže u prezentaciji
koju je Nenad Stevanović, kao koautor, prikazao Nastavničkom veću a ne
sadrže se u prezentaciji koju je Aleksandar Ilić prikazao u Vrnjačkoj Banji.
• Pogledajmo niz tih slajdova.
• Ključne reči su skupovi su in.
AI \ AINS
...ili šta je Aleksandar Ilić prikazao u Vrnjačkoj Banji a mi smo za to uskraćeni..
1
KO SU ŽRTVE
Važno je naglasiti da kada oboli
jedan član, redovno pati i cela
porodica.
Tako se žrtve mobinga umnožavaju.
KAKO ŽRTVA NAILAZI NA
RAZUMEVANJE
S obzirom na posljedice koje mobing može
izazvati, lekari, bilo koje specijalnosti,ne
mogu biti pošteđeni susretanja s ljudima
koji su stradali na ovaj način. Oni ne mogu
dopustiti sebi da kažu: "to se svima po malo
događa" ili "to i nije tako strašno", te da se
"ne bave ovim problemom" i "ne znaju kako
bi pomogli", što se u praksi na žalost
svakodnevno događa
2
3
ZAKON
U novom Zakonu o radu pojedine odredbe se bave
diskriminacijom na poslu ili seksualnim
uznemiravanjem - što je samo jedna od mogućih
manifestacija mobinga - ali ne i ovom pojavom u
celini. Zapravo, kod mnogih i dalje postoji
terminološka zbrka, pa seksualno uznemiravanje ili
zloupotrebu izjednačavaju sa pojmom mobinga, koji je
zapravo mnogo širi i sveobuhvatniji.
4
ZAKON
Za sada jedina stvar koju neko može da
uradi, jeste da podnese tužbu sudu i da
sud u postupku utvrdi da li je došlo do
diskriminacije, odnosno da li je došlo do
seksualnog uznemiravanja da bi
eventualno dobio nadoknadu štete
5
ŠTA UČINITI AKO
PREPOZNAMO MOBING
• Pre svega, svaka pojava MOBINGA se mora pismeno
zabeležiti.
• O onome što ste primetili obavestite svog predstavika
zaposlenih
• Pokušajte razgovarati sa osobom koja je zlostavljana
kao i sa osobom koja sprovodi to U slučaju psihičkih i
telesnih poremećaja potržite savet psihologa, psihijatra,
lekara medicine rada.
• Uradte bilo šta, što vam padne na pamet samo nemojte
dozvoliti da se preko takvog ponašanja pređe ćutke, jer
upravo zlostavljači to hoće.
Šta smo naučili iz slajdova
AI \ AINS
Rezime
1. Kada i ako postanete žrtva, sa Vama će patiti i vaša porodica ako je imate i ako
se njenim članovima već niste smučili.
2. Kada se požalite lekaru na zdravstvene posljedice (odakle li je ovo prepisano!!!)
ismejavanja i šala na račun govora, držanja, hoda, odevanja, privatnog života,
nacionalnosti, pola, rase (ima li u kolektivu ovakvih pojava?), lekar će Vam reći
da je u istom sosu i zatražiće Vašu pomoć (kao u romanu ‘Kada je Niče plakao’).
3. U zakonu postoji terminološka i svakojaka druga zbrka, pa ni tu pomoći nema jer
je ovo Balkan i seksualno uznemiravanje i nasilje su dopušteni.
4. Ipak podnesite tužbu Slavnom sudu i tužićete se do kraja života dokazujući da
ste atraktivni kao seksualni objekat. Uslov za (novčanu) nadoknadu štete je da
dokažete da ste vredni pažnje. Zlostavljač će dokazivati da ne ličite ni na šta, da
Vam nikada ne bi ponudio bilo koji oblik seksa (kao da ovo nije ništa novo?).
5. Sve marljivo zapisujte, tužite zlostavljača(e) Vašem pretstavniku, (ko li je to?),
ako niste Vi ugroženi, budite medijator (mirođija) na relaciji žrtva-zlostavljač, ako
ste žrtva i imate zbog toga zdravstvene tegobe, požalite se lekaru, možda
dobijete bolovanje, uradite bilo šta da slučaj obnarodujete jer zlostavljač želi da
ostane u konspirativi (ovo vrlo često nije tačno i zavisi od vrste zlostavljanja).
Ključna rečenica: Od poruka ovih (5) slajdova koristi nema!!!
Komentar
AINS \ AI
...ili čime je Nenad Stevanović obogatio prezentaciju
Aleksandra Ilića prikazanu u Vrnjačkoj Banji...
1
ZAŠTO UOPŠTE (NE)PRIČATI O
MOBINGU?
• Zaposleni- osnovna vrednost svake radne organizacije,
mobing- je pojava koja se odnosi na radnu sredinu i
njegove se negativne posledice odražavaju upravo na
zaposlene
• Mobing široko rasprostranjena pojava, a posledice se
odražavaju na socijalno okruženje, radnu sredinu i na
pojedinca
• Problem posmatra sa medicinskog, sociološkog, pravnog
i psihijatrijsko-forenzičkog stanovišta.
• Cilj je da se upozori na značajnost problema.
• Veoma je važno mobing prepoznati i naučiti kako ga
prepoznati jer se on može sprečiti samo zajedničkim
delovanjem
2
MOBING-STRES
– Stres na poslu ili radni stres
– Prisustvo radnog stresa svako poznaje ili
doživi barem jednom u toku svog radnog veka.
– Svaki stres na poslu nije mobing, a mobing
je pojava koja kao činilac, dodatno utiče na
nivo negativnog stresa na radnom mestu.
3
DA LI JE SEKSUALNO
UZNEMIRAVANJE MOBING?
•Harrasing (engl.reč – uznemiravanje) znači
stalno ometati ili ljutiti, iznurivati, nervirati
stalnim napadima, i uporno opsedati neku
osobu, sa jakom željom.
• Seksualno uznemiravanje je oblik neželjenog
verbalnog, neverbalnog i fizičkog ponašanja i
pokušaj seksualnog uticaja osobe na osobu,
koji je uznemirava, zbunjuje i stvara osećaj
neugodnosti i krivice s ciljem povrede
dostojanstva osobe.
Seksualno uznemiravanje je mobing.
4
MOBING KOJI SE NAJČEŠĆE PRIMEĆUJE
• Žrtvu ismejavaju i šale se na račun govora,
držanja, hoda, odevanja, privatnog života,
nacionalnosti, pola, rase,
• Šire se neproverene glasine i klevete,
• Izmišljaju se seksualne intrige, prete fizičkim i
seksualnim zlostavljanjem,
• Žrtva se teroriše i telefonskim
pozivima,
• U slučaju greške žrtve,
uskraćuje joj se mogućnost
za izvinjenje.
5
KOJI UZROCI DOVODE DO
POJAVE MOBINGA?
• Nedovoljno transparentna atmosfera, jaka
hijerarhija, nedostaci u internom informisanju,
neadekvatnom ponašanju rukovodstva, nedovoljno
razgarničena nadležnost i podela zadataka,
nedostaci u rukovodjenju personalom, potiskivanje
svadja i konflikata.
• MOBING uvek počinje konfliktom
• KONFLIKT- kontraverza, razlika u mišljenju ili otpor
• Veoma važan uzrok pojave mobinga u nekoj ranoj
sredini je svakako i veoma loša radna klima u kojoj
vlada zavist, zloba, neprijateljstvo i pritisci.
6
IV FAZA MOBINGA
• Karakteristična je po očajničkoj "borbi za
opstanak"žrtve, kod koje se tada pojavljuje
sindrom izgaranja na poslu,
• tj. hronični sindrom umora
(burn-out)
psihosomatski
ili depresivni poremećaji.
7
POSLEDICE MOBINGA
Prva posledica obično je samooptuživanje
žrtve MOBINGA.
• Druga posledica je stanje uznemirenosti.
Već u toj fazi osobe slabije psihofizičke
konstitucije mogu sasvim da propadnu,
da se ili izoluju od spoljnog sveta,
pa i porodice, ili postanu agresivni
prema sebi i drugima.
8
POSLEDICE MOBINGA
• Treća bitna posledica je
po firmu u kojoj je žrtva
zaposlena.Ugroženi
radnik često izostaje sa
posla, a na poslu se više
ne zalaže dovoljno i
onako kako je ranije
činio.
9
MOGUĆI PROFIL MOBERA
• MOBING najčešće sprovode
osobe između 40 i 50 godina,
podjednako žene i muškarci.
• Srećom, izuzetno je redak
među mladim osobama.
• MOBING nije sitno i uobičajno
splatkarenje i tračanje.
• MOBERI su AGRESORI koji
unapred detaljno planiraniju
etape napada.
10
KAKO PROTIV MOBINGA?
• U svetu je redovna praksa da u firmama, kako
državnim, tako i privatnim, postoje konsultanti za
probleme izazvane MOBINGOM, ili nadzornici za
sprečavanje nasilja na poslu,
• Švedska je zasad jedina država koja je i bukvalno
zakonski uzela zaposlene u zaštitu,
a MOBING je krivično delo podložno kažnjavanju,
• Priključiti se projektu Anti-Mobbing-Network
(mreža organizacija koje rade na prevenciji MOBINGA),
• Otvoriti SOS linije za pomoć žrtvama MOBINGA,
• U Nemačkoj je osnovana bolnica za žrtve MOBINGA,
• U Austriji zakon nalaže da direktor firme koja
zapošljava više od 50 ljudi mora da uključi psihologa
ukoliko nastanu problemi u međuljudskim odnosima,
• U Francuskoj se predlaže zakonska kazna od 15.250 €
ili jedne, pa i više godina zatvora.
11
SPORAZUM O ONEMOGUĆAVANJU MOBINGA I DISKRIMINACIJE
O onome što ste primetili, obavestite svog predstavnika zaposlenih,
člana Odbora za bezbednost i zdravlje na radu (Zakon o bezbednosti i
zdravlju na radu,Sl.list 1001/05.) Pokušajte razgovarati sa obe strane,
moberom i žrtvom. Dajte na znanje da je problem uočen to ponekad
može biti dovoljno. Ako to nije dovoljno učinite bilo šta da se ne bi
preko problema prešlo ćutke i obratite se Udruženju.
UDRUŽENJE STOP MOBING
tel. O63 1050498 064 130 17 86 064 421 27 880
AINS
AI
...ili klonirani slajdovi koji se sadrže u obe prezentacije...
ŠTA JE TO MOBING?
Opšteprihvaćeno stanovište
• Psihički teror, neprijateljski ili neetički vid komunikacije koji
potiče od jedne ili više osoba, sistemski je usmeren protiv
pojedinca u bespomoćnoj ili nezaštićenoj poziciji i koji se
nemože osloboditi jer se postupci mobinga neprestano
ponavljaju.
• U nauci (Konrad Lorenz) terminom mobing označavalo se
ponašanje nekih vrsta životinja. Sličnu pojavu u radnoj sredini
Hajnc Lajman je nazvao mobingom.
• Konrad Lorenc
Hajnc Lajman
MOBING
značenje termina
• glagol TO MOB - nasrnuti u masi, bučno navaliti na
nekoga; imenica MOB - koja znači rulja, gomila, puk,
svetina, ološ; zraz MOBBISH- prostaki grub vulgaran
• EMPLOYEE ABUSE (maltretiranje zaposlenog) i
WORK ABUSE, WORKPLACE TERRORISM,
WORKPLACE BULLYING
• Terminom MOBING obuhvaćene su sve vrste
šikaniranja na radnom mestu.
• Mobing se prevodi i kao: moralno zlostavljanje,
psihološko maltretiranje, psihološki teror…
ŠTA JE TO MOBING?
definicija
• Seksualno uznemiravanje,
ignorisanje, ismejavanje, pretnje,
zakidanje na zaradi...samo su neki
od oblika zlostavljanja.
• Po svojoj strukturi, mobing je
nasrtaj na ličnost,čast i ugled,
sadrži kletvu, uvredu, kršenje
osnovnih ljudskih prava, ali nije
posebno naznačen kao kazneno
delo.
MOBING KOJI SE NAJČEŠĆE PRIMEĆUJE
• U radnom okruženju žrtva ne
može doći do reči ili je stalno
prekidana u govoru,
• Ignorišu je kao da ne postoji,
• Isključuju je iz društvenog života
na poslu ("zaborave" da je
pozovu na proslavu, zabavu,
ignorišu u pauzama...),
• Prekidaju razgovor u trenutku
kada žrtva ulazi u prostoriju,
• Kontrolišu da li je na poslu više
ili manje nego što je to
uobičajeno,
MOBING KOJI SE NAJČEŠĆE
PRIMEĆUJE
• Često je premeštaju u prostorije udaljenije od radnih
prostora ostalih kolega,
• Dobija samo besmislena zaduženja i radne obveze koje su
ispod njene profesionalne kvalifikacije,
• Daju žrtvi zadatke koje ne može rešiti ili stalno dobija nova
zaduženja,
• Stalno je izvrgnuta kritici,
• Optužuje se i za propuste koji se objektivno nisu dogodili,
za ono što je napasnik krišom namerno eliminisao ili
oštetio,
• Obezvređuju rezultate rada žrtve i uskraćuju joj važne
informacije,
PODELA MOBINGA
VERTIKALNI MOBING
• Šef neprijatnim ponašanjem pokušava da
navede podređenog da sam da otkaz.
• Najčešće nadređeni napada i zlostavlja
jednog po jednog radnika dok ne uništi celu
grupu. Ovaj vid MOBINGA poznatiji je pod
izrazom BOSSING.
• U 5% slučajeva, grupa radnika vrši MOBING
nad pretpostavljenima.
• Vertikalni oblik MOBINGA zastupljen je u 55%
slučajeva.
HORIZONTALNI MOBING
• Odvija se između
radnika na jednakom
položaju u hijerarhijskoj
lestvici.
• Kolege vode rat raznim
podmetanjima
i ogovaranjima kako bi
se isterala
osoba koja izaziva
neprijatnosti ili
ljubomoru sa posla.
• Ovaj oblik MOBINGA
zastupljen je u
45% slučajeva.
PODVRSTE MOBINGA
MOBING ima dve glavne podvrste:
• STRATEŠKI MOBING
potreba za smanjenjem broja
zaposlenih zbog interesa preduzeća
• EFEKTIVNI ILI EMOTIVNI MOBING
(strah, zavist, zloba...)
koji se odvija na ličnom nivou.
Izmedju vršnjaka u školi
• Ukoliko se
nasilje
sprovodi
u školama,
koristi se
izraz
BULLYNG.
NAJČEŠĆI POSTUPCI
MOBINGA
Napad na ličnost i njegov socijalni ugled
Širenje tračeva, ponižavanje pred drugima, ismejavanje,
zadirkivanje zbog fizičkog nedostatka, približavanje
seksualne prirode...
Napad na socijalne odnose i komunikaciju
Uskraćivanje kontakta, isključivanje iz razgovora, stalno
prekidanje...
Napad na kvalitet rada
potcenjivanje radnog učinka, davanje
besmislenihponižavajućih zadataka...
Napad na zdravlje
Primoravanje na rad koji šteti zdravlju, pretnja telesnim
nasiljem, namerno izazivanje stresa, direktno nasilje...
ŽRTVE MOBINGA
• U najvećem broju slučajeva,
žrtve su najsposobniji i
najkompetentniji
– upravo oni koji izazivaju
zavist kolega.
• Neretko, u pitanju su osobe
visokih moralnih standarda
koje nisu spremne za etičke
kompromise.
NAJČEŠĆE ŽRTVE MOBINGA
• -„poštenjaci“- koji uočavaju i
prijavljuju nepravilnosti na poslu
• - mladi tek zaposleni i oni pred
penzijom
• - mirni i povučeni radnici niže stručne
spreme
• - radnici koji ćute i trpe
• - oni koji žele više samostalnosti u
radu i bolje uslove
• - pripadnici manjskih grupa
• - različite religije
• - drugačije etničko poreklo
• - kreativne osobe...
I FAZA
• Kao potencijalna osnova
MOBINGA pojavljuje se
nerešen konflikt među
saradnicima, koji se na
kraju
pokazuje kao
poremećaju u
međuljudskim
odnosima. Početni se
sukob ubrzo
zaboravlja,a zaostale
agresivne težnje
usmeravaju se prema
odabranoj osobi.
MOBINGA
II FAZA
• Potisnuta agresija eskalira u
psihoteror.
U vrtlogu spletki, poniženja,
pretnji
i
psihičkog
zlostavljanja i mučenja žrtva
gubi svoje profesionalno i
ljudsko
dostojanstvo
i
počinje da se oseća manje
vrednom,
poniženom
i
inferiornom u svom radnom
okruženju
i
primetno
zapostavljena, gubi ugled,
potporu i pravo glasa.
III FAZA MOBINGA
• Već obeležena i
permanentno
zlostavljana
osoba
postaje“džak za
boksovanje","de
žurni
krivac“za
sve propuste i
neuspehe
kolektiva.
V FAZA MOBINGA
• Nakon
višegodišnjeg
terorisanja,žrtve bolevaju
od hroničnih bolesti i
poremećaja,napuštaju
posao
ili
posežu
za
suicidalnim izlazom.
NAJČEŠĆE TEGOBE MOBINGA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bezvoljnost,
neobjašnjiv umor,
povlačenje u sebe,
gubitak
radosti
i
zadovoljstva
u
svakodnevnim
aktivnostima,
glavobolje,
želudačne smetnje,
poremećaj sna,
poremećaj apetita,
povišen krvni pritisak.
TRI OSNOVNE GRUPE
POREMEĆAJA
Telesni poremećaji
Hronični umor, smetnje sa probavom, povećana ili
smanjena telesna težina, različiti bolni sindromi,
smanjen imunitet
Psihički poremećaji
Depresija, emocionalna praznina, osećaj gubitka
životnog smisla, anksioznost, grubost, gubitak
motivacije i entuzijazma, apatija i hipomanija,
poremećaj prilagođavanja, nesanica, povećana
potreba za alkoholom, sedativima, cigaretama.
Poremećaji ponašanja
Gubitak koncentracije, zaboravnost, razvod braka,
porodični problemi, suicidalno ponašanje
PSIHIČKI POREMEĆAJI
• Od svih poremećaja najizraženiji su upravo psihički
poremećaji. Od početnih reakcija: samookrivljavanje,
usamljenost i lično obezvređivanje pa do poremećaja
prilagođavanja ili post-traumatskog sindroma (PTSP)
• Poremećaji psihičke prirode, ne retko, manifestuju se
nepoverenje i neprijateljstvom prema okolini, stalni osećaj
napetosti, iscrpljenosti, demoralisanosti zbog stalnog
ponižavanja, omalovažavanja, isamejavanja i odbačenosti.
• Međunarodnoj klasifikaciji bolesti MKB 10 postoje neke od
dijagnoza vezane za ove probleme:
- Z 56.2 – strah od gubitka posla
- Z 56.3 – stresogeni uslovi rada
- Z 56.4 – neslaganje sa predpostavljenim ili kolegama
KO SU MOBERI?
• To su manje sposobne,
ali moćne osobe bez
kapaciteta za ljubav,
radost, igru,
kreativnost, davanje i
deljenje.
• Njima se lako
pridružuju slabi u
strahu da ne postanu
žrtve, identifikuju se s
agresorom, odnosno
staju na njegovu stranu.
• MOBINGOM prikrivaju nemoć
u nekoj drugoj sferi svog života
(najčešće privatnog, u braku ili porodici),
formirajući oko sebe grupu u kojoj
dokazuju moć i važnost na račun žrtve.
• Često se zlostavljači osjećaju inferiorno.