Peygamberler 1

Download Report

Transcript Peygamberler 1

V. SINIF - VI. ÜNİTE
PEYGAMBERLERİ TANIYALIM
A.Ü.İ.F.
HAZIRLAYANLAR
• 00071066
• 00071060
• 00071076
• 00071098
• 99071054
SERDAR ARPACI
ÖMER KOÇ
MUSTAFA UYMAZ
KENAN EVREN ÜLGEN
M. HANİFİ GÜLLER
A.Ü.İ.F.
A.Ü.İ.F.
RESİMDEKİ ADAM SİZCE
NEYİ ARIYOR?
ONUN YOLUNU BULMASI
İÇİN NEYE İHTİYACI
VARDIR?
A.Ü.İ.F.
• PEYGAMBER,
Allah'ın emir ve
yasaklarını insanlara
bildirmek amacıyla,
insanlar arasından
seçilen elçilerdir,
kendilerine kitap
verilenlere RESUL,
verilmeyenlere ise
NEBİ denir.
A.Ü.İ.F.
• VAHİY:
Allah'ın emir ve
yasaklarını
peygamberlere
bildirmesidir.
CEBRAİL:
Peygamberlere
Allah'tan vahiy
getiren melektir.
A.Ü.İ.F.
ALLAH
VAHİY
CEBRAİL
PEYGAMBERLER
TÜM İNSANLIK
A.Ü.İ.F.
DAVRANIŞ
Peygamberlerin Örnek İnsanlar
Olduklarını Açıklama
A.Ü.İ.F.
Peygamberler kendilerine
bildirilen ilkeleri insanlara
ulaştırmakla
yetinmemişler, aynı
zamanda onları
uygulayarak gönderildikleri
kavimlere örnek
olmuşlardır. Onlar yüksek
ahlaklı, olgun, ve üstün
niteliklere sahip örnek
insanlardır.
A.Ü.İ.F.
Ey İnananlar!
And olsun ki sizin için, Resulullah en
güzel örnektir. (Ahzab 21)
A.Ü.İ.F.
BU KADAR DÜŞÜNDÜKTEN
SONRA NİYAHET BULDUM…
ALLAH VAR!
 İnsan düşünerek
Allah'ı bulabilir,
ancak O'na nasıl
kulluk edeceğini
bilemez
A.Ü.İ.F.
KILAVUZ KAPTAN
İstanbul'u gördünüz mü?
Boğaziçi'ni gezdiniz mi?
Dünyanın bu eşsiz incisini, henüz görmeyenleriniz varsa,
inşallah bir gün onu görür, gezer ve iyice tanırlar.
Marmara'dan Karadeniz'e, Karadeniz'den Marmara'ya giden
gemiler hep Boğaziçi'nden geçer. O kocaman, dev gibi
gemilerin bir kısmı yabancı bayrak taşırlar. Bunlar; Boğaz'dan
geçerken, kazaya yol açmamak için, anlarına bir rehber, yani
Boğaz'ı taşıyan bir kılavuz kaptan alırlar. Çünkü Boğaziçi'nin iki
yakası, bazen daralır, bazen genişler. Çoğu yerde akıntı vardır.
Bu akıntılar, gemileri kaptığı gibi sürükler, götürür.
Bazen "Benim kılavuz kaptana ihtiyacım yok!" diyen gemiler de
olur. Ama onlar Boğaz'ı iyi tanımadıkları için ya bir kıyıya, a da
kayaya bindirirler. Vapurlarla çarpışırlar. Olmadık kazalar
yaparlar.
Yanlarına kılavuz kaptan alan gemiler için böyle bir tehlike
yoktur. Onlar kılavuz kaptan sayesinde Boğaz'ı rahatça
geçerler.
Sevgili öğrenciler;
Dünya, tıpkı Boğaziçi gibi uzun, kıvrım kıvrım bir yoldur.
Hayat, bu boğazda yabancı bir gemi gibi kayıp gitmektedir.
A.Ü.İ.F.
Öyleyse kendimize soralım:
Dünya boğazından gelip geçenlerin de bir kılavuz kaptana
ihtiyaçları yok mudur?
Elbette vardır. Bu nedenle de yüce Rabb'imiz, dünya denilen
bu boğazdan geçen her kuluna, kılavuz kaptanlık yapmaları
için peygamberler göndermiştir.
Peygamberler de onlara şöyle demiştir:
Siz dünyayı tanımazsınız. Burada nasıl yaşanacağını
bilemezsiniz. Sizin bilmeniz ve yapmanız gerekenleri Allah bize
öğretti. Bizim kılavuzluğumuzu kabul ederseniz, başınıza hiçbir
tehlike gelmez. Dünyada mutlu bir şekilde kavgasız, barış
içinde yaşayıp gidersiniz.
Sonunda ne olmuş?
İnsanların kimi bu kılavuz kaptanlara uymuş, tehlikelerden
kurtulmuş. Kimi de "Benim kılavuz kaptana ihtiyacım yok!"
demiş; kendini bekleyen tehlikelerden habersiz, kanalık sulara
dalmış. Hem hayatını hem de geleceğini tehlikeye atmış.
İnsanlık tarihi, bu acıklı maceralarla doludur.
Biz de bu boğazdan geçmekte olduğumuza göre, kılavuz
kaptanları ve kendi kılavuz kaptanımızı iyi tanımak zorundayız.
And olsun ki Allah,
inananlara ayetlerini
okuyan, onları arıtan,
kitap ve hikmeti
öğreten bir peygamber
göndermekle iyilikte
bulunmuştur.
(Al-i İmran 164)
A.Ü.İ.F.
PEYGAMBERLİK
Gerekli görür ise bir peygamberi
O toplum içinden yüce Rab seçer
Bildirir kavmine mutlu haberi
Ümmetine önder olur peygamber
Öncesi Hz. Adem'dir bilin
Hz. Muhammed en son peygamber
Arasında gelen bütün hepsinin
Peygamberliği de bizce muteber
A.Ü.İ.F.
Bütün Peygamberler İnsanları; Allah'a,
Meleklere, Kitaplara, Peygamberlere,
Öldükten Sonra Tekrar Dirilmeye, Ahiret
Gününe İnanmaya Çağırmışlardır.
Bunları dinimizde İmanın Şartları olarak
bilmekteyiz.
ALLAH
AHİRET
MELEKLER
BÜTÜN
PEYGAMBERLER
PEYGAMBERLER
KADER KAZA
KİTAPLAR
Peygamberlerin Ortak Öğütleri
A.Ü.İ.F.
And olsun ki, biz Nuh'u
kavmine Peygamber
olarak gönderdik. Onlara
şöyle dedi:
- Ben sizin için apaçık bir
uyarıcıyım, Allah'tan
başkasına ibadet ve
kulluk etmeyin.
(Hud 25-26)
A.Ü.İ.F.
Semud Kavmine de kardeşleri Salih'i Peygamber olarak
gönderdik. Dedi ki:
Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka
ilah yoktur. (Araf 73)
A.Ü.İ.F.
İYİLİK
HOŞGÖRÜ
DOĞRULUK
A.Ü.İ.F.
Siz de peygamberlerin insanlara öğrettikleri
güzel olan ahlaki değerlerden bulup tabloya
ekleyiniz.
A.Ü.İ.F.
Nitekim kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan,
sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti
öğreten ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir
Peygamber gönderdik. (Bakara 151)
A.Ü.İ.F.
Senden önce gönderdiğimiz bütün
Peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve
çarşıda pazarda gezerlerdi. (Furkan 20)
De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım,
bana "Sizin ilahınız ancak bir tek Allah'tır"
diye vahyolunuyor. Kim Rabb'ine
kavuşmayı umuyorsa, yararlı bir iş yapsın.
(Kehf 110)
A.Ü.İ.F.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Sizce Peygamberler neden insanlardan
seçilmiştir?
A.Ü.İ.F.
İnsanlara hidayet
geldikten sonra onların
iman etmelerine ancak
"Allah bir beşeri mi
peygamber olarak
gönderdi" demeleri engel
olmuştur. De ki:
"Eğer yeryüzünde yerleşip
dolaşanlar melekler
olsaydı, elbette onlara
gökten Peygamber olarak
bir melek indirirdik."
(İsrâ 94-95)
A.Ü.İ.F.
Allah peygamberleri
insanlardan seçmiştir. Çünkü:
1. İnsan ancak kendi yaratılışında
olan insandan örnek alabilir.
2. Allah'ın gönderdiği ilkeleri
peygamberler insanların
uygulayabileceği şekillere
dönüştürürler.
3. Allah elçilerini insanlardan
seçmemiş olsaydı, insan iradesi
ortadan kalkardı.
A.Ü.İ.F.
ÇOCUKLA HAYDUTLAR
Müslümanlık, "doğruluktan ayrılmayın" diyor.
Eski zamanlarda bir çocuk varmış. O zaman İslam dünyasının
bilgi merkezi olan Bağdat'a gitmeyi ve orada okumayı çok
istermiş. Çocuğun yalnız bir annesi varmış. Düşünmüş, bunun
için önceden iki şey lazım: Annesinin gönlünü ve iznini almak,
para bulmak. Çocuk bunu annesine söylemiş, annesi bu işe razı
olmuş. Oğlunun hırkasının içine, -düşmesin ve çalınmasın diyekırk altın dikivermiş. Ayrıca ona, hiç yalan söylememesini tavsiye
etmiş.
Bundan sonra anne oğul helalleşmişler, çocuk bir kervana
katılarak yola çakmış. Hemedan'a yaklaşınca kervanı bir haydut
çetesi çevirmiş. Haydutlardan biri çocuğa: "Paran var mı?" diye
sormuş. Çocuk yalan söylemeyeceğine dair annesine söz
verdiğini hatırlamış ve: "Hırkamda kırk altın dikili." demiş.
Haydut, "Bu çocuk şaka yapıyor olmalı" diye gülmüş, bir şey
yapmadan bırakmış. Sonra başka bir haydut: "Paran var mı?"
diye çocuğa sormuş. Çocuk yine aynı cevabı vermiş, o da
bırakmış. Bundan sonra haydutların başı yaklaşmış ve: "Çocuk!
Paran var mı?" demiş. Çocuk: "Sizden önce soran iki adama da
A.Ü.İ.F.
söyledim. Hırkamın içinde kırk altın dikili…" demiş.
Haydutların başı, çocuğun hırkasını kestirip baktırmış.
Hakikaten kırk altın varmış. Haydutların hepsi şaşakalmışlar.
Haydutların başı sormuş: "Paranı pek güzel saklamışsın. Fakat
niye yerini söylüyorsun?..."
Çocuk şöyle cevap vermiş: "Hiç yalan söylemeyeceğim diye
anneme söz verdim."
Haydutların baş, çocuğun doğruluğuna, cesaretine, annesine
karşı beslediği saygıya hayret etmiş, hemen o da haydutluktan,
o güne kadar ettiği kötülüklerden hepsinden pişman olup tövbe
etmiş. Yanındakiler de tövbe ederek ona dönmüş ve:
-Kötü yollarda bize baş oldun, şimdi de iyi yollarda baş ol!..
Demişler. Aldıkları paraları sahiplerine vermişler.
Kıssadan hisse:
İşte, yavrularım! Sözünde ve işinde doğru olmak, doğruluktan
ayrılmamak, anneye babaya karşı itaatli olmak, onların
gönüllerini kıracak en ufak bir şeyde bulunmamak insana her
vakit iyilik getirir. Kurtuluş ve saadet, doğrulukta, anneye ve
babaya itattir.
A.Ü.İ.F.
Peygamberler
Neden Doğru,
Zeki ve
Güvenilir
Olmalıdır?
A.Ü.İ.F.
Kitapta İbrahim'i de
an, gerçekten o son
derece dürüst bir
kimse bir peygamber
idi.
(Meryem 41)
Kitapta İdris'i de an,
şüphesiz o doğru
sözlü bir kimse, bir
nebi idi.
(Meryem 56-57)
A.Ü.İ.F.
Peygamberimiz Hz. Muhammed tüm
yaşamı boyunca güvenirliliği ile
tanınmıştır. İnsanlar ona her türlü sırlarını
söyleyebilmişler, değerli eşyalarını emanet
edebilmişlerdir. O bunları en güzel şekilde
korumuştur. Asla emanete ihanet
etmemiştir. Mekkeliler ona bu özelliğinden
ötürü Muhammedülemin (Güvenilir
Muhammed) demişlerdir.
Hz. Muhammed'in güvenilir oluşuna dair
yaşamından çeşitli örnek olaylar
göstermek mümkündür. Bu olaylardan biri
şu şekilde gelişmiştir: Tüm
Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve hac
ibadetinin yapıldığı yer olan kabe yağmur
ve seller nedeniyle hasar görmüştü.
Mekke'de yaşayan kabileler bir araya
gelerek burayı onardılar. Ancak kutsal
olduğuna inanılan Hacerülesvet'in yerine
yerleştirilmesi konusunda aralarında
anlaşmazlık çıktı.
A.Ü.İ.F.
Her kabile, bu taşı yerine koyma şerefinin
kendisine ait olmasını istiyordu. Bu
konudaki anlaşmazlık neredeyse
aralarında çatışma çıkmasına neden
olacaktı. İçlerinden biri Kabe'ye girecek
ilk kişinin hakem olmasını önerdi. Aradan
fazla zaman geçmeden Kabe'nin
kapısından içeri Hz. Muhammed'in girdiği
görüldü. Bu durum, herkesi sevindirdi.
Çünkü o; dürüst, güvenilir, kararlı bir
kimse olarak tanınıyordu. Hz. Muhammed
bir yaygı getirtip taşı yaygının üzerine
koydurdu. Her kabileden birer kişinin
yaygının uçlarından tutarak
Hacerülesvet'i taşımalarını istedi.
Konulacağı yere getirildiğinde Hz.
Muhammed taşı alarak yerine yerleştirdi.
Onun bu çözümü herkesi memnun etti.
O güvenilirliği ile her zaman örnek
olmuştur.
A.Ü.İ.F.
Ey Peygamber Rabb'inden sana indirileni tebliğ
et. Eğer bunu yapmazsan O'nun verdiği
Peygamberlik Görevini Yapmamış olursun.
(Maide 67)
A.Ü.İ.F.
Peygamberlerin Özellikleri
DOĞRU
GÜVENİLİR
AKILLI
TEBLİĞ
A.Ü.İ.F.
İSA
İSMAİL
ZÜLKİFL
İSHAK
YAKUP
MUHAMMED
DAVUT
YUNUS
MUSA
İLYAS
SALİH
SÜLEYMAN
YUSUF
ZEKERİYYA
İDRİS
EYYÜB
YAHYA
ELYESEA
LUT
HARUN
İBRAHİM
ADEM
ŞUAYB
HUD
A.Ü.İ.F.
• Hangi Peygamberin
İsmini Duydunuz?
• Hangi Peygamberin
İsmini Yaşantımızda
Sık Kullanıyoruz?
A.Ü.İ.F.
Aşağıdaki Peygamberlerin Size
Hatırlattıklarını Birer Kelimeyle Yazınız?
Hz. Salih
:……………………………………….
Hz. Adem
:……………………………………….
Hz. Nuh
:……………………………………….
Hz. Yunus
:……………………………………….
Hz. Musa
:……………………………………….
Hz. Eyüb
:……………………………………….
Hz. Süleyman
:……………………………………….
Hz. Yusuf
:……………………………………….
A.Ü.İ.F.
Hangi Peygamberin Hangi Niteliklerini
Biliyorsunuz?
Peygamber
Nitelikleri
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
A.Ü.İ.F.
Peygamberimizin Hangi Özelliklerini
Taşıyorsunuz? (Boşluklara yazınız)
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
A.Ü.İ.F.
Aşağıdaki Boşlukları Doldurunuz?
Peygamberleri Severim.
Çünkü …………………………………..……
Peygamberimi Severim.
Çünkü ……………………………………...…
A.Ü.İ.F.
Aşağıdaki Tabloda Kaç Peygamber Adı Yazılıdır?
B V D A B Y Z Ü L K İ F L Ö B İ
D M U H A M M E D K Y N S P L U
I A Z R P K J Y A K U P Ü İ M T
T S Ç E Ş A U T V G N Ü L B U U
S A K H K H A R U N U G E R S R
A Y Ş N H E K A T F S R Y A A V
L L U U Y E R R P U H P M H D Ğ
İ İ S M A İ L İ K A U E A İ F T
H T R M I Y A H Y A D T N M Ğ Ğ
P H U D İ F B I F A O İ L Y A S
A.Ü.İ.F.