Marijompolė. J. Tumlovskaja

download report

Transcript Marijompolė. J. Tumlovskaja

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
II-oji (XI-oji) KSM konferencija
Neformali klubo narių diskusija “Kodėl
mes čia?”
Marijampolė 2010-10-27
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Mūsų kelias
Marijampolė 2010-10-27
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Pradžia
Marijampolė 2010-10-27
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Kodėl mes čia ?
Marijampolė 2010-10-27
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Mūsų stiprybės ir lūkesčiai
• Dažniausiai mokyklų privalumais laikomi pirmos srities
rodikliai (1.1.5. „Mokyklos atvirumas ir svetingumas“,
1.1.2. „Tradicijos ir ritualai“, 1.2.3. „Mokyklos, kaip
organizacijos pažangos siekis“, 1.3.3. „Aplinkos
jaukumas“, 1.1.3. „Tapatumo jausmas“, 1.3.1. „Darbo
tvarka ir taisyklės“ 1.4.3. „Mokyklos įvaizdis ir viešieji
ryšiai“), taip pat vardijami ketvirtos ir penktos srities
rodikliai (4.1.1. „Bendrojo rūpinimosi mokiniais politika“,
4.2.3. „Socialinė pagalba“ ir 5.1.2 „Planavimo
procedūros“), tik viena mokykla mini antros srities
privalumus (2.1.1. „Ugdymo programos“, 2.3.3. „Mokinio
ir mokytojo dialogas“ ir 2.4.1. „Mokymosi motyvacija“),
sprendžiant iš anketos turinio, ši mokykla nagrinėjo tik
antrą sritį.
Marijampolė 2010-10-27
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
• Trūkumai dažniausiai yra iš antros srities
(2.4.1. „Mokymosi motyvacija“, 2.2.2. „Pamokos
struktūros kokybė“, 2.4.3. „Mokymasis
bendradarbiaujant“, 2.3.2. „Mokymo ir gyvenimo
ryšys“, 2.1.4. „Pasirenkamos programos“, 2.4.2.
„Mokėjimas mokytis“), taip pat minimi ketvirtos ir
penktos srities rodikliai (4.2.2. „Psichologinė
pagalba“, 4.5.1. „Tėvų pagalba mokantis“ 5.5.2.
Įsivertinimo rezultatų panaudojimas“)
Marijampolė 2010-10-27
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Trūkstamos kompetencijos
(mokytojams)
•
•
•
•
•
Iliustracijų kūrimas
Tiriamosios veiklos (surinktų duomenų
apdorojimo)
IKT valdymo
Išmokti įsivertinti nuoširdžiai ir
neatmestinai. Iniciatyvumo.
Bendravimo su tėvais (kai kuriais)
Marijampolė 2010-10-27
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Trūkstamos kompetencijos (vadovams)
•
•
Pokyčių pasimatavimo.
Informacijos valdymo, įsivertinimo
proceso planavimo, susitarimų dėl
mokyklos veiklos tobulinimo prioritetų.
Marijampolė 2010-10-27
NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
Kuo mes galime padėti vieni kitiems?
Marijampolė 2010-10-27