Výpo*et rychlosti, dráhy a *asu

Download Report

Transcript Výpo*et rychlosti, dráhy a *asu

Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona:
III/2
č. materiálu:
VY_32_INOVACE_FYZ_23
Jméno autora:
Mgr. Alena Krejčíková
Třída/ročník:
1. ročník
Datum vytvoření:
9. 9. 2013
Vzdělávací oblast:
Přírodovědné vzdělávání
Tematická oblast:
Výpočet rychlosti, dráhy a času
Předmět:
Fyzika
Anotace:
Prezentace je určena k opakování základních
výpočtů kinematiky. Žáci rozdělují pohyby na
rovnoměrné a rovnoměrně zrychlené.
Procvičují základní výpočtové vzorce
z kinematiky a převody jednotek. V prezentace
jsou uvedeny řešené příklady a na ně navazují
příklady k procvičení.
Klíčová slova:
Rozdělení chemie, významní chemici své doby.
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Výpočet rychlosti, dráhy a času
opakování
1. příklad
Vlak ujel mezi dvěma stanicemi dráhu 7,5 km
za 5 minut. Určete jeho průměrnou rychlost.
Zápis:
s= 7,5km= 7500m
t= 5 min= 300s
v= ? ms-1
Výpočet:
v= s/t
= 7500 : 300= 25 ms-1
2. příklad
Cyklista projel dráhu 3 km za 10 minut. Jaká
byla jeho průměrná rychlost? Jakou dráhu by
ujel při této průměrné rychlosti za půl hodiny?
3. příklad
Za jakou dobu uběhne atlet dráhu 400 m, běžíli stálou rychlostí 10 m∙s–1. Jakou rychlostí by
musel běžet, aby tuto dráhu uběhl za 8 sekund.
4. příklad
Nad věží radnice proletělo letadlo stálou rychlostí
600 km∙h–1 a za 15 minut po něm ve stejném směru
proudové letadlo stálou rychlostí 1 200 km∙h–1. Za
jakou dobu a v jaké vzdálenosti od radnice bude
první letadlo dostiženo letadlem proudovým?
Zápis:
v1= 600 km ∙ h–1
t1= 15 minut= 0,25 hod
v2= 1 200 km ∙ h–1
t2= ? hod
Myšlenka:
letadla uletí stejnou dráhu s1=s2
s1=s2
v1 ∙ t1= v2 ∙ t2
t2=(v1 ∙ t1)/ v2
t2= (1200 ∙ 0,25)/ 600
t2= 0,5 hod
6. příklad
Ze dvou míst, jejichž vzdálenost je 6 km,
vyjedou současně proti sobě traktor a motocykl.
Traktor jede rychlostí 36 km∙h–1a motocykl
rychlostí 72 km∙h–1. Obě vozidla jedou
konstantní rychlostí. Za jakou dobu a v jaké
vzdálenosti od místa startu traktoru se vozidla
setkají?
7. příklad
Kulička se na nakloněné rovině začne pohybovat
a za dobu 5 s dosáhne rychlosti 1 m∙s–1.
Předpokládejte, že pohyb kuličky je rovnoměrně
zrychlený. Určete velikost zrychlení a dráhu,
kterou kulička urazí.
zápis:
t= 5 s
v= 1 m∙s–1
a= ? m∙s–2
s=? m
výpočet
a= v/t
a= 1/5= 0, 2 m∙s–2
s=1/2 ∙ a ∙t2
s=1/2 ∙ 0,2 ∙ 52 = 0,5 ∙ 0,2 ∙25 = 2,5 m
8. příklad
Závodní auto se rozjíždí z klidu rovnoměrně
zrychleně a za dobu 2,5 s ujede dráhu 50 m.
S jak velkým zrychlením se pohybuje?
9. příklad
Cyklista, který jede rychlostí 3 m·s–1, začne
prudce šlapat a za dobu 8 s zvýší rychlost na
7 m·s–1. Za předpokladu, že se pohybuje
rovnoměrně zrychleně, určete:
a) velikost zrychlení cyklisty
b) dráhu, kterou zrychleným pohybem ujede
10. příklad
Automobil brzdí se zrychlením 5 m∙s–2. Určete
brzdnou dráhu automobilu, je-li jeho počáteční
rychlost
a) 54 km ∙ h–1
b) 108 km ∙ h–1
Zdroje a literatura

Bednařík M., Široká M., Bujok P.: Fyzika pro gymnáziaMechanika, Prometheus, Praha 1994; ISBN 80-901619-3-6.

LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila.
Fyzika I pro střední školy. Praha: Prometheus, 2012, ISBN
978-80-7196-428-5.