vy_32_inovace_09_f7 - Základní škola Lanškroun

Download Report

Transcript vy_32_inovace_09_f7 - Základní škola Lanškroun

Název školy:
Autor:
Datum:
Název:
Číslo projektu:
Téma:
Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
Mgr. Jiří Vávra
29. 3. 2013
VY_32_INOVACE_09_F7
CZ.1.07/1.4.00/21.3780
Rovnoměrný pohyb
Anotace:
DUM; prezentace slouží k zopakování probraného učiva
Rovnoměrný pohyb. Žáci si interaktivně, ústně i písemně
opakují učivo. Procvičují vzorce pro výpočet dráhy
a rychlosti. Setkávají se s praktickým listem, ve kterém
hledají způsoby řešení praktických úloh.
Auto jede po dálnici a jeho tachometr ukazuje
stále stejnou rychlost. Tehdy říkáme, že se
automobil pohybuje rovnoměrně.
Pokud auto zrychluje nebo zpomaluje,
říkáme, že se pohybuje nerovnoměrně.
Jak vypočítáme dráhu rovnoměrného pohybu?
Auto jede po dálnici. Jeho tachometr ukazuje stálou
stejnou rychlost 100 kilometrů za hodinu. To můžeme
zapsat buď 100 km/h, nebo 100
.
dráha = rychlost
čas
Vzorec pro výpočet dráhy rovnoměrného pohybu
s=v
VELIČINA
RYCHLOST
DRÁHA
ČAS
t
ZNAČKA
v
s
t
JEDNOTKA
m/s, km/h
m, km
s, h
Příklad:
Na své cestě do Afriky letí čáp 12 hodin denně. Jeho
rychlost je 65 km/h. Jakou dráhu uletí každý den?
v = 65 km/h
t = 12 h
s=?
s=v t
s = 65 12
s = 780 km/h
Čáp uletí každý den 780 km.
Jak vypočítáme rychlost rovnoměrného pohybu?
Rychlost rovnoměrného pohybu, při kterém
dráhu s urazíme za čas t, se vypočítá takto:
rychlost = dráha : čas
v=s:t
v=
Příklad výpočtu rychlosti rovnoměrného pohybu:
Pohyblivé schody jsou dlouhé 30 m. Doba, za kterou
vyvezou člověka zdola nahoru, je 40 s. Jakou rychlostí se
pohybují?
s = 30 m
t = 40 s
v=?
v=s:t
v = 30 : 40
v = 0,75 m/s
Člověk i schody se pohybují rychlostí 0,75 m/s.
Převod jednotek rychlosti
1 h = 60 min = 3 600 s.
Jdeme-li rychlostí 1 m/s, pak za hodinu urazíme
3 600 m = 3,6 km. To znamená, že naše rychlost je 3,6 km/h.
Převeď rychlost 5 m/s na km/h.
Řešení: 5 m/s = 5
•
3,6 km/h = 18 km/h
Převod jednotek rychlosti
Jedeme na kole rychlostí 35 km/h.
Jak velká je rychlost v m/s?
Řešení: 35km/h : 3,6 m/s = 9,72 m/ s.
Pracovní list 1
Spočítej dráhu cyklisty, který jel průměrnou rychlostí
30 km/h po dobu 45 minut.
v = 30 km/h
t = 45 min = 45 : 60 = 0,75 h
s=?
s=v•t
s = 30 • 0,75
s = 22,5 km
Dráha cyklisty je dlouhá 22,5 km.
Pracovní list 2
Spočítej rychlost vlaku, který urazil 200 km za 1,5 hodiny.
s = 200 km
t = 1,5 h
v=?
Rychlost vlaku byla 133,3 km/h.
v=s:t
v = 200 : 1,5
v = 133,3 km/h
Pracovní list 3
1. Vysvětli rovnoměrný pohyb tělesa.
2. Napiš vzorec pro výpočet dráhy rovnoměrného pohybu.
3. Převeď 4 m/s na km/h.
4. Napiš vzorec pro výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu.
Použité zdroje
• RNDr. Martin Macháček, CSc., Fyzika pro 8. ročník základní školy
a víceletá gymnázia, nakladatelství Prometheus, 2006, ISBN 80-7196-220-1
• Kliparty galerie office
• Kliparty galerie SMART Notebook 11
• Vlastní zdroje - obrazový materiál
• Vlastní zdroje - texty