Apie replikatorius ir memus KIS panauj

Download Report

Transcript Apie replikatorius ir memus KIS panauj

Apie replikatorius ir
memus
„BIOLOGINIS ŠOVINIZMAS“
biologija plačiąją prasme nagrinėja
gyvąsias sistemas
„BIOLOGINIS ŠOVINIZMAS“
Gyvosios sistemos – tos, kurios:
dauginasi
mutuoja
patiria natūralią atranką
evoliucionuoja
palaiko savo struktūrą
sudaro ekosistemas
„BIOLOGINIS ŠOVINIZMAS“
Tad gyvosios sistemos yra ir:
etnosai
kalbos
žodžiai
kompanijos ir firmos
UNIVERSALUSIS DARVINIZMAS
S.Blackmore
(1999) The Meme
Machine.
 Б.М.Медников
(1982) Аксиомы
биологии.
 ir daug kitų

Kaip rasti idėjinį pagrindą
kultūros evoliucijos tyrimams
kultūra (biologų apibrėžimas)
elgsenos algoritmai ir kitos žinios,
paveldimos negenetiniu būdu, per
mokymąsi pamėgdžiojant
Kaip rasti idėjinį pagrindą kultūros
evoliucijos tyrimams
 Struktūralizmas
 Memetika
Struktūralizmas
C. Lévi-Strauss – etnologija
 M. Foucault – kultūros istorija
 J. Lacano – psichoanalizė
 R. Barthes – literatūros mokslas
 L. Althusser – marksizmo analizė
 F. De Saussure ir kt. – lingvistika

Idėja:
– atsikratyti „individinio psichologizmo“
– įvesti maksimaliai objektyvizuotą analizę
Kitas kelias – MEMETIKA
Galbūt memetika – dar viena
struktūralizmo atmaina
Memetika internete
2003 balandis
2007 kovas
Vienas pirmųjų
vadovėlių,
paremtų
memetikos idėja
13-as skyrius „Cultural evolution“
knygos apie memetiką
knygos apie memetiką
Grožinė literatūra

Greg Benford
(1998)
Termino memas atsiradimas
Meme – Dawkins (1989)
Neprigiję terminai:
culturgene
Lumsden and Wilson (1981)
mnemon – Lynch (?)
Memo apibrėžimas
 Memas
– kultūriškai paveldimas
informacijos vienetas žmogaus
atmintyje (psichikoje), lemiantis
elgseną.
Memų hierarchija
 spėjama,
kad turi egzistuoti
elementarieji memai (elememai?)
 daugelis memų iš tikrųjų yra
mempleksai (memų kompleksai)
Memai – tai:
 žodžiai
 sąvokos
 melodijos
 sąlyginiai
refleksai
 veiklos algoritmai
 anekdotai ir eilėraščiai
 mokslinės hipotezės ir teorijos
 religijos
Replikatoriai
Replikatorius – objektas, kuris geba
būti replikuotas tam tikroje
aplinkoje. Pvz.:
a) genai,
b) organizmai,
c) memai,
d) kompiuteriniai virusai,
e) modeliai Artificial Life sistemose
f) ir pan.
„Morfologinė dėžė“
organizmų
neorg. organiniai organinės genetinė dauginimosi
energija
grupė
junginiai C atomai molekulės Informacija
signalas
autotrofai
aplinka
aplinka
savo
savo
savo
savo
heterotrofai aplinka
aplinka
aplinka
savo
savo
savo
virusai
aplinka
aplinka
aplinka
savo
savo
aplinka
„Morfologinė dėžė“
organizmų
neorg. organiniai organinės genetinė dauginimosi
energija
grupė
junginiai C atomai molekulės Informacija
signalas
ENEONAI
aplinka
savo
savo
savo
savo
savo
autotrofai
aplinka
aplinka
savo
savo
savo
savo
heterotrofai aplinka
aplinka
aplinka
savo
savo
savo
virusai
aplinka
aplinka
aplinka
savo
savo
aplinka
„Morfologinė dėžė“
organizmų
neorg. organiniai organinės genetinė dauginimosi
energija
grupė
junginiai C atomai molekulės Informacija
signalas
eneonai
aplinka
savo
savo
savo
savo
savo
autotrofai
aplinka
aplinka
savo
savo
savo
savo
heterotrofai aplinka
aplinka
aplinka
savo
savo
savo
virusai
aplinka
aplinka
aplinka
aplinka
savo
savo
SIGLONAI aplinka
aplinka
aplinka
aplinka
aplinka
savo
Siglonai –
SIGnal Like OrgaNizmodai
Siglonai yra molekulės ar jų agregatai,
kurie:
 neturi informacijos, koduojančios jų
pirminę sandarą
 patys nesintetina sau reikalingų
makromolekulių ar monomerų (nors gali
katalizuoti kitas reakcijas)
 dauginasi tik sistemose, turinčiose siglonų
pirmtakų (presiglonų) ar tinkamų ląstelių
ar organizmų
prionas – „memiškas“ replikatorius?
 prionas
– trigeris?
 vieno bito dydžio inforeplikatorius?
Siglonais gali būti laikomi:
 prionai
 pavojaus
feromonai
 hipotetinės nukleorūgščių molekulės
(greičiausiai – RNR)
Memo ir geno analogijos
 Genas
 memas
 Genotipas  memotipas
 Fenotipas  femotipas
 Mutacijos
 genetinė inžinerija  memetinė
inžinerija
Išplėstinis fenotipas
gyvūnų pėdsakai
graužimų žymės
statiniai
lizdai, voratinkliai,
užtvankos, urvai...
ir pan.
Išplėstinis femotipas
Išplėstinis femotipas –
materialioji kultūra:
virtuvės rakandai,
knygos,
apranga,
pastatai,
keliai,
darbo įrankiai ir pan.
Ydingasis izomorfizmas
Маковский М. М.
Лингвистическая
генетика, 1992
Memo ir viruso analogijos
 Memas
kaip proto virusas
 Memas – virusas parazitas, žmogus –
jo šeimininkas
 Virusas ir virionas  memas ir
memionas
 Saikingieji virusai – saikingieji
memai
 Memo įsidiegimas prote
Memo ir organizmo analogijos
 dauginasi
 mutuoja
 konkuruoja
dėl resursų (šeimininkų)
 patiria atranką ir evoliucionuoja
 sudaro ekologines sistemas
Memų klasifikacija
memoidai
informaciniai vienetai atmintyje, kurie
atsiranda tam tikru ontogenezės
metu ir negali būti memetiškai
perduodami kitiems individams
Memų klasifikacija
automemai
informaciniai vienetai atmintyje, kurie
susiformuoja šio individo prote ir gali
būti perduodami kitiems individams
Memų klasifikacija
alomemai
informaciniai vienetai atmintyje,
kuriuos individas gauna iš kitų
individų ir kurie gali būti perduodami
kitiems individams
Proto struktūra
ALOMEMAI
AUTOMEMAI
MEMOIDAI
NEUROFIZIOLOGINIS
PAGRINDAS
Memoekologija (1)
Žmogaus protas kaip memocenozė
Memocenozė – sąveikaujanti ir
besivystanti memoidų ir memų
sistema žmogaus smegenyse
Biosferos analogas – ideosfera ar
infosfera
Memoekologija (2)
Klasikiniai ekologiniai santykiai
 Mutualizmas (++) – memai A ir B gali
veikti tik kartu.
 Kooperacija (++) – memai A ir B gai
veikti nepriklausomai, bet veikdami kartu
jie labiau prisitaikę.
 Konkurencija (––) – memai A ir B
konkuruoja ir anksčiau ar vėliau vienas
nuslopina kitą.
 ir kt.
Memoekologija (3)
Neklasikiniai ekologiniai santykiai
 Emerdžizmas (AB) – pirma
įsidiegia memas A. Vėliau iš jo
susiformuoja memas B. Abeji lieka
veiklūs.
 Provizionizmas (AB) – pirma
įsidiegia memas A. Vėliau jį pakeičia
ir nuslopina memas B.
MEMETINIO POŽIŪRIOS
PERSPEKTYVOS (1)
 KALBOTYRA
– žodžių leksinė
evoliucija
 KONCEPTOLOGIJA – konceptų
evoliucija
MEMETINIO POŽIŪRIOS
PERSPEKTYVOS (2)

SĄMONĖS tyrimai –
asmenybė kaip memetinis
konstruktas
S.Blackmore (1999) požiūris
MEMETINIO POŽIŪRIOS
PERSPEKTYVOS (3)
PSICHOPATOLOGIJA – haliucinacinių
mechanizmų tyrimai
 NEUROTEOLOGIJA – demonų, dievų ir
„dvasinių būtybių“ metabiologija

R.Hale-Evans (1995)
A.Freeman (2001)
Bioinformatika:
1. genoinformatika
2. morfoinformatika
3. neuroinformatika
Neuromemai ir kompomemai
Ar kompiuterinės sistemos gali būti
protingos ir sąmoningos?
Ar kompiuteriuose gali būti memų?
Interfeisai žmogus-kompiuteris
jungtys
žmogaus nervų sistema – kompiuteris
kompiuteriniai virusai patogeniški
žmogui?
kompomemų ir neuromemų
susiliejimas?
Kompomemai ir genai
genai:
perrašomi į kompiuterines bazes –
tampa kompomemais
kompiuterizuoti genų sintezė ir
įkėlimas į organizmus:
kompomemai suartėja su genais?
Ateityje:
Susilies:
genai
kompomemai
neuromemai
genoinformatika
kompoinformatika
neuroinformatika
VISKAS
Ačiū už dėmesį