seçmeli ders (2) - Yalova Üniversitesi

download report

Transcript seçmeli ders (2) - Yalova Üniversitesi

YALOVA ÜNİVERSİTESİ
ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
YAŞLI BAKIMI PROGRAMI

'' Mutlu Bir Yaşlılık İçin Yanlarında Siz
Olun''

Çınarcık Meslek Yüksekokulu,
29.04.2010 tarihinde kurulmuştur.

ÇMYO‘nun kurulma kararının ardından Sağlık
Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakım
Programının kurulma kararı alınmıştır.
PROGRAMIN AMACI

Programda öğrenim görecek öğrencilerin,
bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi,
beceri ve değerleri bütünleştirip,
özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve
sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım
hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe
sahip yetkin bir sağlık teknikeri olmalarını
sağlamak amaçlanmaktadır.
KİMLER TERCİH EDEBİLİR
Programa YGS-2 puan
türünden yeterli puan alan
öğrenciler tercih edebilir.

EĞİTİM OLANAKLARI
Mezunlarımız:
 Beslenme ve Diyetetik
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 Hemşirelik
 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş
yapabilmektedirler.
MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI
Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü;
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler,
 Hastaneler,
 Huzurevleri,
 Yaşlı bakımevleri,
 Güçsüzler yurdu,
 Yaşlı için gündüz merkezleri,
 Hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım evi), sağlık
birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar,
 Evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı
meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilirler.
AKADEMİK KADROMUZ

Öğr.Gör. Merve KOLCU
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı

Öğr.Gör. Mümine KALINDEMİRTAŞ KÜÇÜK
Yaşlı Bakımı Programı Başkanı

Öğr.Gör. Fatma KOCAAĞA
Öğr. Gör.
Merve KOLCU
Sağlı Bakım Hizmetleri
Bölüm Başkanı
Haliç Üniv. Hemşirelik
mezunu olup ve Haliç
Üniv. Hemşirelik
Bölümünde Yüksek
Lisans yapmıştır. Haliç
Üniv. Halk Sağlığı ABD.
Doktora öğrencisidir.
Öğr. Gör.
Mümine
KALINDEMİRTAŞ
KÜÇÜK
Yaşlı Bakım Program
Başkanı
Ankara Üniv. Sağlık
Eğitim Fakültesi Sağlık
eğitim mezunu olup ve
Sakarya Üniv. Sosyoloji
Bölümünde Yüksek
Lisans yapmıştır.
Öğr. Gör.
Fatma KOCAAĞA
Haliç Üniv. Hemşirelik
mezunu olup ve Haliç
Üniv. Hemşirelik
Bölümünde Yüksek
Lisans yapmıştır..
DERS PROGRAMI











I. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
Haftalık Ders Saati Kredisi Akts
ANATOMİ
2
2
5
FİZYOLOJİ
2
2
5
YAŞLI BAKIM İLKE
4
5
7
VE UYGULAMALARI I
SEÇMELİ DERS (1)
2
2
2
SEÇMELİ DERS (2)
2
2
2
SEÇMELİ DERS (3)
2
2
2
SEÇMELİ DERS (4)
2
2
2
ATATÜRK İLKELERİ
VE İNK.TARİHİ 1
2
0
3
TÜRK DİLİ 1
2
0
3
YABANCI DİL 1/ İNGİLİZCE 2
0
3
DERS PROGRAMI










I. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
Haftalık Ders Saati Kredisi Akts
FARMAKOLOJİ
3
3
2
İŞ YERİ UYGULAMASI
4
5
7
VE STAJ 1
YAŞLI BAKIM İLKE
4
5
7
VE UYGULAMALARI II
SEÇMELİ DERS (1)
2
2
2
SEÇMELİ DERS (2)
2
2
2
SEÇMELİ DERS (3)
2
2
2
ATATÜRK İLKELERİ
VE İNK.TARİHİ 1
2
0
3
TÜRK DİLİ 1
2
0
3
YABANCI DİL 1/ İNGİLİZCE 2
0
3
DERS PROGRAMI









III. YARIYIL / GÜZ
Dersin Adı
Haftalık Ders Saati Kredisi Akts
KRONİK HASTALIKLAR
3
3
4
BİLGİSİ
ENFEKSİYON
2
2
3
HASTALIKLARI
GERONTOLOJİK
2
2
2
SOSYAL HİZMETLER
YAŞLIDA ROMATOLOJİK
2
2
6
HASTALIKLAR VE FİZİKSEL
REHABİLİTASYON
2
2
2
SEÇMELİ DERS (1)
2
2
2
SEÇMELİ DERS (2)
2
2
2
SEÇMELİ DERS (3)
2
2
2
İLKYARDIM
2
2
3
DERS PROGRAMI








IV. YARIYIL / BAHAR
Dersin Adı
Haftalık Ders Saati
EVDE YAŞLI
2
BAKIM HİZMETLERİ
UĞRAŞ TERAPİSİ
2
SOSYAL REHABİLİTASYON 2
GERİATRİK PSİKİYATRİ
2
SEÇMELİ DERS (1)
2
SEÇMELİ DERS (2)
2
SEMİNER
2
Kredisi Akts
2
4
3
3
4
2
2
2
3
5
5
2
2
3
DERS İÇERİKLERİ
1-2-3-4. DÖNEMLER
ANATOMİ:Anatomini tanımı ve öğretim yöntemleri, anatomide sık
kullanılan terimler, hareket sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi,
sindirim sistemi, üriner sistem, genital sistem, merkez, sinir sistemi, endokrin
sistem, duyu organları, periferik oluşumlar
FİZYOLOJİ: Hücre fizyolojisi, kan fizyolojisi, uyarılabilir dokular
fizyolojisi, kalp dolaşım sistemi, fizyolojisi, boşaltım sistemi, sindirim
sistemi, sinir sistemi, endokrin sistem, duyu fizyolojisi
YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI 1: Yaşlanma ve yaşlılık ile
ilgili tanımlamalar, yaşlının temel gereksinimleri, yaşlıda bakım
uygulamalarının yürütülmesinde temel kurallar, hayati belirtiler, ateş,nabız,
tansiyon, solunum ölçülmesi ve kaydedilmesi, yaşlıda bireysel hijyen
uygulamaları, yatak yapımı, rahat yatış pozisyonları, yaşlının beslenme
gereksiniminin karşılanması
.
TIBBİ TERMİNOLOJİ:dersin veriliş amacı, iskelet sistemi tıbbi terimleri,
solunum sistemi tıbbi terimleri, kardiyovasküler sistem tıbbi terimleri, kulak
burun boğaz, tıbbi terimleri, göz tıbbi terimleri, üroloji tıbbi terimleri .
TEMEL GERONTOLOJİ: yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin
tarihçesi, geriatri ve gerontoloji tanımlamaları, yaşlanma teorileri,
yaşlanmaya bağlı fizyoloji ve psiko-sosyal değişimler, Türkiye’de ve
dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi, yaşlı
bireylerde yaşam kalitesi .
SAĞLIK YÖNETİMİ: Sağlık yönetimi, işletme yönetiminin ilkeleri,
Türkiye’de sağlık örgütlenmesi, Sağlık Bakanlığı’nın örgütlenmesi, kamu ve
özel sağlık kurumlarının çeşitleri ve bu kurumların yönetim biçimleri .
TEMEL MİKROBİYOLOJİ: Mikrobiyolojinin tanımı, tarihi ve genel
bölümlerinin
tanıtımı,
mikroorganizmaların
genel
yapısı,
mikroorganizmaların üreme özellikleri, bakteri beslenme ve üremesi,
mikroorganizma konak ilişkileri, bakteri genetiği, mikrop floraları,
sterilizasyon yöntemleri.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (I-II): Bu dersin amacı
Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye
tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında
öğrencileri bilgilendirmek.
TÜRK DİLİ (I-II): İmla ve noktalamalar, kompozisyon, Türkçe cümle
yapıları, Türkçe kelimelerin özellikleri edebiyatta farklı anlatımlar, edebi
metinler.
YABANCI DİL (I-II): Öğretilen yapıları doğru telaffuz ve tonlamayla
uygun ortamda konuşabilme. Alanlarında öğrendikleri konularla ilgili
dinlediklerini anlayabilme. Öğretilen yapıları ve kelimeleri kullanarak
yabancı dilde doğru ve amacına uygun yazabilme.Yabancı dilde
okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme.
YAŞLANMA VE YAŞLILIK SOSYOLOİSİ:Yaşlılık tanımı ve yaşlılığa
ilişkin kavramlar, yaşlılık kuramlarının tartışılması, yaşlılık imgelerinin
tartışılması, yaşlılık ve sosyal dışlanmanın ele alınması, yoksulluk ve
yaşlılık ilişkisinin ele alınması
YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMLARI: : Yaşlıda O2 tedavisi, sıvıelektrolit dengesi, yaşlıda ayak sorunları ve ayak bakımı, yaşlıda dermatolojik
sorunlara yönelik uygulamalar, idrar inkontinansı ve bakımı, fekal
inkontinans ve bakımı
FARMAKOLOJİ: Farmakolojiye giriş, farmasötik ilaç şekilleri, ilaçların
emilimi, dağılımı, ilaçların metabolizması ve atılımı, ilaçların etki
mekanizması.
İŞ YERİ UYGULAMASI VE STAJ: Yaz stajı öncesinde gerçekleştirilecek alan
uygulamsı faaliyetlerini kapsamaktadır.
NÖROLOJİK HASTALIKLAR:Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler,
sererovasküler hastalıklar, demans oluşturan durumlar, parkinson hastalığı,
epilepsi, baş ağrıları, kas hastalıkları.
MESLEK ETİĞİ: Etik tanımı ve ilkeleri, meslek nedir, mesleği meslek yapan
ilkeler, sağlık ve hastalık kavramları, sağlık hizmetlerinde ekip çalışması
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin
tarihsel gelişimi, toplam kalite yönetimi felsefesi ve ilkeleri, kalite maliyetleri
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ: Toplumsal, kültürel, davranışsal tarihsel ve politik
temelleri ile birlikte sağlık ve hastalık kavramları.
KRONİK HASTALIKLAR BİLGİSİ: Kronik hastalıklar tanımı, özellikleri,
seyri ve evreleri, kalp yetmezlikleri, koroner arter hastalıkları, hipertansiyon,
periferik damar hastalıkları, yaşlılık ve kanser.
ENFEKSİYON HASTALIKLARI: infeksiyon hastalıklarına giriş, genel
bilgiler, sindirim sistemiyle bulaşan hastalıklar, besin zehirlenmeleri, tifo,
dizanteri, kolera, brusella, bronşit, menenjit, hepatit, AIDS.
GERONTOLOJİK SOSYAL HİZMETLER:
Sosyal refah kavramı ve
tarihçesi, sosyal hizmetlerin tanımı ve kapsamı, sosyal hizmetlerin tarihçesi.
YAŞLIDA
ROMATOLOJİK
HASTALIKLAR
VE
FİZİKSEL
REHABİLİTASYON: Yaşlılığa bağlı iskelet sistemi değişiklikleri, osteoporoz
ve yaşlılarda kırıklar, bel ağrısı, gut, ağrı, tendinit.
İLKYARDIM: ilk yardımın tanımı, önemi, ilkeleri, kanamalar, yaralanmalar,
şok, kırık, yanık, zehirlenmeler.
YAŞLILARDA BESLENME: Sağlı ve beslenme, besin öğeleri, proteinler,
vitaminlar, su ve minerallar, diyabette beslenme, yaşlılarda beslenme
özellikleri.
MATEMATİK: Kümeler, işlem ve modüler aritmetik, temek kavramalar ve
sayı sistemleri, bölme, bölünebilme, ebob, ekok, köklü sayılar, üslü sayılar,
problemler.
İLETİŞİM BECERİLERİ:İletişim becerileri dersinin amacı öğrenciye sözlü,
sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan, ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim
kurma yeterlilikleri kazandırmaktır.
SAĞLIK ATIKLARININ YÖNETİMİ: Tıbbi atıklar hakkında genel bilgiler,
tanım, sınıflandırma, kaynaklar.
PSİKOLOJİ:Psikoloji ve yöntemleri, algı, gereksinimler, içgüdüler, dürtüler,
engelleme, çatışma, çaba amaçlama, duygu, öğrenme, bellek, zeke, dikkat,
irade, bilinç, bilişsel kurama göre erişim evreleri.
EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ: Yaşlılar için evde bakım hizmetlerinin
örgütlenmesi ve yönetilmesi hakkında bilgi verilir.
UĞRAŞ TERAPİSİ: Meşguliyet terapisinde temel prensipler ve planlama,
malzemelerin tanıtımı, kil ve şekillendirme, çanak tabak yapımı, kültürel
aktiviteler, ekonomik değer yaratabilecek meşguliyet terapileri.
SOSYAL REHABİLİTASYON: Sosyal rehebilitasyonun tanımı ve kapsamı,
yaşlılarda sosyal rahabilitasyon, yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma,
ev idaresi, hobi ve boş zaman değerlendirme aktiviteleri.
GERİATRİK PSİKİYATRİ: Yaşlılarda kişilik değişiklikleri, yaşlılarda
görülen psikotik bozukluklar, yaşlılık döneminde bipolar bozukluk, yaşlılık
depresyonu, yaşlılıkta demans.
SEMİNER: Öğrencilerin seminer sunumları.
HALK SAĞLIĞI: Sağlık- hastalık kavramları, halk sağlığı kavramı, sağlığın
göstergeleri, kadın ve sağlık, çocuk ve sağlık, iş ve sağlık, sağlığı geliştirme.
SAĞLIK HUKUKU: Sağlık hukukunun amacı, sağlık hizmetlerinde medeni
hukuk sorumluluğu, sözleşme sorumluluğu, hasta hakları, sağlık mevzuatı
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ: Bilgisayara giriş, bilgisayar sisteminin
yapısı ve genel özellikleri, klavya, bellek, yazıcılar, ekran, terminal, bilgisayar
kullanım kuralları, iletişimin tanımı, teknikleri ve meslek yaşamında iletişim.
ETKİNLİKLERİMİZ
YAŞLI BAKIM ÇALIŞTAYI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
ÇINARCIK MYO
http://http://www.yalova.edu.tr/cinarcikmeslekyuksekokulu