Yerel Yönetimler - Yalova Üniversitesi

Download Report

Transcript Yerel Yönetimler - Yalova Üniversitesi

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Doğru Tespit, Etkin Çözüm İçin Buradayız

    Yönetim ve Organizasyon bölümü ilk öğrencilerini 2011 2012 yılında Yerel Yönetimler Programından almıştır.

İlk öğrencilerin mevcudu 30 kişidir 2012 2013 yılında Yerel Yönetimler Programı birinci öğretimin yanında ikinci öğretim olarak da 30 öğrenci alacaktır.

2012 2013 öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğrenci mevcudu:

2012-2013 Sınıf Mevcutları

1. Sınıf 2. Sınıf

Toplam

Yerel Yönetimler (Birinci Öğretim)

30 30

60

Yerel Yönetimler (İkinci Öğretim)

30 ----

30

Yerel Yönetimler Programı

PROGRAMIN AMACI

Yerel Yönetimler, yerel yönetim birlikleri ile yerel hizmetleri görmeyi tüm kamu kurum ve kuruluşların yetişmiş ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır.

amaçlayan

KİMLER TERCİH EDEBİLİR

Programa YGS-4 puan türünden yeterli puan alan öğrenciler tercih edebilir.

EĞİTİM OLANAKLARI

* Mezunlarımız, Bölümden mezun olan öğrenciler, Örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, bilim dallarına dikey geçiş yaparak lisans mezunu olma olanağına sahiptir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Yerel Yönetimler Programı’ndan mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının, genel yönetimi, personel yönetimi, araştırma ve geliştirme gibi bölümlerinde, bir anlamda yönetimin her kademesinde görev alabilmektedirler.

Program mezunları aldıkları eğitimin bir sonucu olarak genellikle - Belediyeler, - Valilikler, İl Özel İdareleri, Kaymakamlıklar ve Bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar.

Ayrıca mezunlarımız, KPSS

AKADEMİK KADROMUZ Yrd.

Doç.Dr. Salih BATAL (

Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı)

Öğr. Gör. İzzet İsmail DUR (

Yerel Yönetim Programı Başkanı)

Öğr. Gör. Hale Eda GECE

“İLK” BÖLÜM BAŞKANIMIZ

Yrd. Doç. Dr.

Salih BATAL

•1983 yılında İstanbul’da doğdu.

•İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.

•2005’de Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

•2007’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilimdalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

•2010’da Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilimdalı, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında doktorasını tamamladı.

•2011’den beri Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

2011-…

“İLK” PROGRAM BAŞKANIMIZ

Öğr. Gör.

İzzet İsmail DUR

•Mayıs 1986 da İstanbul’da doğdu.

•İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.

•İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu yönetimi bölümünden 2008 yılında mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

•2011 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalındaki yüksek lisans eğitimini tamamladı.

•2012’den beri Yerel Yönetimler Programında Öğretim Görevlisi ve Program Başkanı olarak görevini yürütmektedir

2012-…

“İLK” YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİMİZ

2011-…

Öğr. Gör.

Hale Eda GECE

• 2005 yılında Çukurova Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

• 2009 yılında KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ana bilim dalından yüksek lisans derecesini aldı.

• 2012 yılı Şubat ayından itibaren Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevliliği ve Yalova Üniversitesi Erasmus Birimi Koordinatör Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

• Çok iyi derecede İngilizce , orta düzeyde Almanca bilmektedir.

Genel İşletme Sosyal Psikoloji

DERS PROGRAMI 1. Dönem

DERSİN ADI

Yabancı Dil I / İngilizce Türk Dili-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Yerel Yönetimlere Giriş Kamu Yönetimine Giriş Hukuka Giriş Genel Muhasebe Sosyolojiye Giriş Siyaset Bilimine Giriş Seçmeli Ders 1

Seçmeli Dersler

Haf.Ders Saati T U 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kredisi AKTS 3 3 3 0 0 0 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 Haf.Ders Saati T U 2 2 0 0 Kredisi AKTS 2 2 3 3

DERS PROGRAMI 2. Dönem

Haf.Ders Saati

DERSİN ADI

T U Yabancı Dil II / İngilizce Türk Dili-II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Siyasal Düşünceler Tarihi Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetim Tarihi Yerel Yönetim Hukuku Göç, Kentleşme ve Çevre Sorunları Türkiye'nin İdari Yapısı Seçmeli Ders 2 Seçmeli Ders 2

Seçmeli Dersler

Anayasa Hukuku İnsan Hakları Hukuku Genel Ekonomi Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Haf.Ders Saati T U 3 3 3 3 0 0 0 0 Kredisi AKTS 0 0 0 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 Kredisi AKTS 3 3 3 3 3 3 3 3

DERS PROGRAMI 3. Dönem

DERSİN ADI

İdare Hukuku Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Modelleri Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler Yerel Siyaset ve Demokrasi İmar Hukuku Seçmeli Ders 3 Seçmeli Ders 3 Seçmeli Ders 3 Haf.Ders Saati T U 3 4 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Haf.Ders Saati T U

Seçmeli Dersler

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Örgütleri Sosyal Politika Matematik Yerel Hizmet Yöntemleri Yerel Yönetimlerde Karar Organları 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 Kredisi AKTS 3 4 3 3 2 2 2 2 Kredisi AKTS 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4

DERS PROGRAMI 4. Dönem

DERSİN ADI

Kamu ve Yerel Yönetimler Maliyesi Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim İdari Yargılama Hukuku İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kent Estetiği ve Kent Planlaması Seminer Seçmeli Ders 4 Seçmeli Ders 4 Haf.Ders Saati T 3 3 3 3 2 2 2 2 U 0 0 0 0 0 2 0 0

Seçmeli Dersler

Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri Medya ve Medya Planma İnsan Kaynakları Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Haf.Ders Saati T U 2 2 2 2 1 0 0 0 0 2 Kredisi AKTS 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 Kredisi AKTS 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4

DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (1-2. DÖNEMLER)

YEREL YÖNETİMLERE GİRİŞ: Yerel Yönetim Kavramı, Yerel Yönetimlerin Tarihsel Gelişimi, Dünyada Yerel Yönetimler, Yerel Yönetim Sistemleri, Türkiye’de Yerel Yönetimler , Demokratik yerel yönetim kavramı konuları işlenecektir.

KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ: Kamu yönetiminin tanımı, Kamu yönetimi ve özel yönetimin karşılaştırılması, Kamu kurumlarının örgütlenmesi, Kamu kurumlarının özellikleri, Kamu yönetiminin denetlenmesi konuları işlenecektir.

HUKUKA GİRİŞ: Sosyal kurallar ve hukuk kuralları; hukuki yaptırım; pozitif hukukun kaynakları; kanunlaştırma hareketleri; hukuksal ilişkiler ve haklar; hakların türleri; hak sahibi, hakkın konusu, kazanılması ve kaybedilmesi; hukuksal eylemler ve işlemler; hukuksal işlemlerin türleri; hakların korunması konuları işlenecektir.

TÜRK DİLİ (I-II): İmla ve noktalamalar, kompozisyon, Türkçe cümle yapıları, Türkçe kelimelerin özellikleri edebiyatta farklı anlatımlar, edebi metinler ile ilgili konuları işlenecektir.

YABANCI DİL (I-II): Öğretilen yapıları doğru telaffuz ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Alanlarında öğrendikleri konularla ilgili dinlediklerini anlayabilme. Öğretilen yapıları ve kelimeleri kullanarak yabancı dilde doğru ve amacına uygun yazabilme.Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme ile ilgili konular işlenecektir.

ATATÜRK İLKELRERİ VE İNKILAP TARİHİ (I-II): Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.

SOSYOLOJİ: Sosyoloji ile İlgili Temel Kavramlar; Sosyolojinin Çalışma Alanları Sosyokültürel bütünleşme; Güncel Sosyolojik Araştırmalar ve Sonuçları.++ SİYASET BİLİMİ: Siyaset biliminin doğası ve yöntemleri. Devlet ve bürokrasi, Politikanın anlamı ve nitelikleri, Devlet kavramı ve devletin kökeni, Siyasal iktidar kavramı, Siyasal katılma, Siyasal partiler.++ GENEL MUHASEBE : Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanıyabilme. Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme. ++

SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ: Platon’dan başlayarak Aristoteles, Cicero, Seneca, Aquinli Thomas, Machiavelli, Tomas Hobbes, Thomas More, John Locke J.J. Rousseau’dan başlayarak İ. Kant, Montesquieu, Hume ve Burke, Hegel, Schoppenhauer, Nitsche, Marks ve Max Weber v.b. gibi düşünürlerin eserleri sunulacak ve bu kapsamda tartışmalar yapılabilecektir YÖNETİM ve ORGANİZASYON: Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetim teorisinin gelişimi, yönetim fonksiyonları, organizasyonların kuruluş şekli ve yönetim uygulamalarıyla ilgili çeşitli yaklaşım biçimlerinin incelenmesi öğretilir.

YEREL YÖNETİM TARİHİ: Türkiye'de yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi; yerel yönetimlerin siyasi ve hukuki yapısı; Avrupa Birliği bağlamında Türk yerel yönetim sistemi ve reform süreci anlatılmaktadır

YEREL YÖNETİM HUKUKU: Yerel Yönetim Birimleri, (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Köyler), Yerel Yönetim Birlikleri, Yasal Düzenlemeler, Güncel Yasa Değişiklikleri öğretilir GÖÇ, KENTLEŞME ve ÇEVRE SORUNLARI: Toplumsal yapı ve değişme; nüfus yapısı, göç teorileri, kent ve kent teorileri, kent ve kentsel gruplar ve gecekondulaşma konuları işlenmektedir TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI: Türkiye'nin İdari Yapısı, Merkezi Yönetimin Başkent Örgütü, Genel Yönetimin Taşra Örgütü, Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları, Bağımsız İdari Otoriteler, Coğrafi Yerinden Yönetim Kuruluşları ile Mahalli İdareler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

BİRİNCİ YIL SEÇİMLİK DERSLERİ GENEL İŞLETME: İşletmenin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları öğretilir.

SOSYAL PSİKOLOJİ: Zihni muhtevalar, motivasyon, kişiler arası reaksiyon vasıfları. Tutumların mahiyeti ve ölçülmesi, tutumların teşekkülü, tutumların değişmesi. Dil ve haberleşme, cemiyet, kültür, gruplar ve teşekküller. Liderlik ve grup değişmesi. Grup içinde fert, uygulamalı sosyo-psikolojik örnekler incelenecektir.

GENEL EKONOMİ: İktisadın temel kavramları. Her ekonominin ana sorunları, piyasa çeşitleri ve bu piyasaların özellikleri incelenecektir.

BİRİNCİ YIL SEÇİMLİK DERSLERİ İNSAN HAKLARI HUKUKU: İnsan Hakları hukukunun temel inceleme konusu ,insan haklarının tanınmasını ,korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla yürürlükteki insan hakları standartları işlenecektir.

TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI: Türk toplumsal yapısının temelleri, Türkiye’de değişmenin araçları olarak yapısal değişkenlerden ekonomi ve siyaset, Türk toplumsal yapısındaki değişmenin görünümlerinden olan nüfus, kentleşme ve aile olguları anlatılır.

ANAYASA HUKUKU: Genel anayasa hukuku bilgilerine ilişkin ayrıntılı bilgiler ve bunlara ek olarak şu an yürürlükte bulunan 1982 Anayasasının sistemi ve içeriği işlenecektir.

İKİNCİ YIL (3-4. DÖNEMLER) İDARE HUKUKU : Türk İdari Teşkilatı , idarenin işlemleri (idari işlem, idari sözleşmeler vs.), idarenin faaliyetleri (Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.), Personel Hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri (idare malları, kamulaştırma vs.), idarenin mali sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi gibi konular işlenmektedir..

KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİM MODELLERİ: Dünya’da uygulanan yerel yönetim modelleri incelenerek, kendi aralarında ve Türkiye’de uygulanan modelin mukayesesi yönetim modelinin temel unsurları belirlenmeye çalışılır.

yapılır.

Yapılan karşılaştırmalar sonucun en etkin uygulamalar ele alınarak ideal bir yerel AVRUPA BİRLİĞİ ve YEREL YÖNETİMLER: Avrupa Birliğinin tarihçesi ve organları genel hatlarıyla tartışılarak, Ankara Antlaşması’ndan başlayarak günümüze kadar gelen süreç ve Türkiye ile AB ilişkileri, AB çerçevesinde özellikle 1990'lardan itibaren ortaya çıkan gelişmeler göz önünde bulundurularak konular işlenmektedir.

YEREL SİYASET ve DEMOKRASİ: Küreselleşme ve yerelleşme olgusu, küreselleşme ve devlet ilişkisi, yerel yönetimlerin yükselişi, demokrasi kavramı, yerel demokrasi olgusu, siyasi kültür, demokratik katılım mekanizmaları, Türkiye’de yerel demokrasinin evrimi anlatılır İMAR HUKUKU: Bu derste ilgili hukuksal düzenlemeler teorik ve pratik boyutuyla ve içtihat dikkate alınarak incelenmekte özellikle imar planlaması hukuku ve imar ruhsatı konuları ele alınmaktadır.

KAMU ve YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ: Devletin ekonomik sorunu, devletin ekonomideki rolü, devlet faaliyetlerinin optimal düzeyi ve kamusal mal ve hizmetler, kamu harcamaları, etkileri, bütçe işlevleri, bütçe süresi, kamu gelirleri, vergileme; ilkeleri, tekniği, sınıflandırılması, baskısı, harcamalar üzerinden alınan vergiler, mahalli idareler maliyesi, kamu borçları öğretilir.

İDARİ YARGILAMA HUKUKU: Hukuk devleti ve yargısal denetim, idari rejim, idari yargının Türkiye’deki gelişimi ve özellikleri, idari yargı yerleri, idari yargının görev alanı, Uyuşmazlık Mahkemesi, idari yargılama usulüne egemen olan ilkeler anlatılmaktadı İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU: İş hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları, kaynakları ve uygulama alanı, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve Türk sosyal güvenlik sistemi ele alınır KENT ESTETİĞİ ve KENT PLANLAMASI: Kentleşmenin tarihsel gelişimi ve temel kavramlar, küreselleşme ve kent, kent planlamasının kavramı ve evrimi, gecekondu, çevre sorunları ve politikası üzerinde durulur. Ayrıca kent planlama sürecinin evreleri, plan yapım türleri; plan türleri ve yasal düzenlemeler öğretili

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK YÖNETİM: Stratejik yönetim, ilgili terim ve kavramlar, stratejik yönetim süreci ve unsurları ile Yerel Yönetimlerde stratejik yönetim unsurları ele alınarak, örnek stratejik planlar üzerinde SWOT analizleri yapılarak incelemelerde bulunulmaktadır.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU: İş hukukunun tarihsel gelişimi, kavramları, kaynakları ve uygulama alanı, bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku ve Türk sosyal güvenlik sistemi ele alınır KENT ESTETİĞİ ve KENT PLANLAMASI: Kentleşmenin tarihsel gelişimi ve temel kavramlar, küreselleşme ve kent, kent planlamasının kavramı ve evrimi, gecekondu, çevre sorunları ve politikası üzerinde durulur. Ayrıca kent planlama sürecinin evreleri, plan yapım türleri; plan türleri ve yasal düzenlemeler öğretili

İKİNCİ YIL SEÇİMLİK DERSLERİ YEREL YÖNETİMLERDE HALKLA İLİŞKİLER ve SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ: Halkla İlişkilerin tanımı, Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları ile Sivil toplum kavramı ve tarihsel gelişimi, Türkiye’de Sivil toplum olgusu ile sivil toplum örgütlerinin konumu anlatılır.

BÜRO YÖNETİMİ ve İLETİŞİM TEKNİKLERİ: Yönetim ve büro yönetimi, büro yönetiminin fonksiyonları, ofis otomasyon sistemleri, büroların ergonomik tasarımı; iletişim ve büroda iletişim kavramı konularını kapsamaktadır.

BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ: Bilgisayar donanım ve yazılımına giriş; DOS ve Windows işletim sistemleri, Windows işletim sistemi; Word; Excel, Powerpoint, Access, internet, e-posta ve www bilgi ağı kullanımları konularını kapsamaktadır.

İKİNCİ YIL SEÇİMLİK DERSLERİ SOSYAL POLİTİKA: Çalışma ve toplum hayatında tarihi süreç içinde ortaya çıkan sosyo-ekonomik sorunları ve değişimleri tahlil etmek, değişik sosyal grupların sorunlarını tespit etmek ve sosyal politika enstrümanları ile çözüm stratejileri geliştirebilmek bu dersin temel hedefidir.

MATEMATİK: Sayılar, Üslü ve köklü ifadeler, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Paraboller, 2.ve3.Dereceden fonksiyonların grafikleri konuları işlenmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: Personel yönetimi ve çalışan ilişkileri, işe alım ve eğitim, işveren- çalışan ilişkileri, ücretlendirme ve ek ödenekler ve iş değerleme kavramları bu dersin kapsamında işlenecektir.

YEREL HİZMET YÖNTEMLERİ: Kamu hizmetinin tanımı ve niteliği, yerel kamu hizmetlerinin yapısı, hizmet bölüşümü, kamu hizmetinin üretim ve sunuş biçimleri, belediye hizmetleri usulleri, güncel belediye ve yerel yönetimler yasa değişiklikleri anlatılır.

İKİNCİ YIL SEÇİMLİK DERSLERİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: Rekabet ve kalite kavramları, kalitenin tarihsel gelişimi ve kalite guruları, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Organizasyonlarda kalite kültürü ve faaliyetlerdeki kalite sorumlulukları ile Kalite Yönetim Sistemleri, anlatılmaktadır.

YEREL YÖNETİMLERDE KARAR ORGANLARI: Yerel yönetimlerde sorun belirleme ve çözüm yöntemleri ile karar alıcıların uygulama süreçleri değerlendirilerek karar organlarının yapısal sorunları ve çözümleri anlatılacaktır.

MEDYA ve MEDYA PLANLAMA: Plan öncesi aktiviteler, medya stratejisinin başlıca faaliyetleri, medya planlanmasında başlıca öğeler ve önemli faktörler, medya stratejisinin seçim aşamaları, medya türleri, medya kategorilerinin ve spesifik medya araçlarının seçimi ve medya satın alma ele alınır.

Faaliyetlerimiz

   Çınarcık Belediyesi Gezisi (08.12.2011) Yalova Belediyesi Gezisi (03.05.2012) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ziyareti (19.12.2012)

Teknik Gezilerin Amacı

Belediyelere düzenlenen teknik gezilerde öğrencilerinin belediyecilik mesleğini tanımaları; belediye çalışanlarının nasıl çalıştıklarını, ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını ve nasıl çözüm ürettiklerini yerinde görmeleri ve öğrenmeleri amaçlamaktadır.

Çınarcık Belediyesi Gezisi

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetim Programı öğrencileri 08.12.2011 tarihinde Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Salih BATAL ile Çınarcık Belediyesi’ni teknik inceleme amaçlı ziyaret ettiler.

Çınarcık Belediyesi Gezisi

Yalova Belediyesi Gezisi

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetim Programı öğrencileri 03.05.2012 tarihinde bölüm hocalarıyla beraber Yalova Belediyesi’ni teknik inceleme amaçlı ziyaret ettiler.

Yalova Belediyesi Gezisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gezisi

Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetim Programı öğrencileri 19.12.2012 tarihinde bölüm hocalarıyla beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni teknik inceleme amaçlı ziyaret ettiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gezisi

Bölüm Hocalarımız

T.C.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLETİŞİM BİLGİLERİ http://www.yalova.edu.tr/cinarcikmeslekyuksekokulu