εδώ - συζευξις

Download Report

Transcript εδώ - συζευξις

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ISP
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»
1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (DNS)- ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (HOSTMASTER)-ΔΙΑΚΟΜΗΣΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
(CACHE PROXY)
3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COLLABORATION
6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBHOSTING
7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ PORTAL SYZEFXIS
2
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Ενιαία υπηρεσία Καταλόγου
Ασφάλεια
Collaboration
Τηλεφωνία
Email
Portal
HelpDesk
Υπηρεσίες Ελλ. Δημοσίου
3
DNS
• DNS του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ  views για αιτήματα (queries)
εκτός και εντός ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΙΙ
• Εσωτερική και εξωτερική υποδομή DNS
• Υψηλή Διαθεσιμότητα Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού και
Λογισμικού, παρουσία και στα 2 Data Centers του
έργου, ειδικά για το εξωτερικό DNS θα υπάρχει
υποδομή και σε χώρο εντός των γεωγραφικών νησίδων
4
HOSTMASTER
• Απαραίτητη Υλικοτεχνική Υποδομή για να λειτουργήσει
υπηρεσία καταχώρησης Διευθύνσεων
• Συγκρότηση της διευθυνσιοδότησης του Δικτύου
ανεξάρτητα των παρόχων των νησίδας
• Ελαχιστοποιήση χρόνου μετάπτωσης κάποιου φορέα
5
Cache Proxy
• Απαραίτητη Υλικοτεχνική Υποδομή σε κάθε ένα από τα
Data Centers
• Κατάλληλες Διατάξεις για Caching και Balancing όλης
της διαδικτυακής κίνησης των φορέων
6
3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
• Κάλυψη γεγονότων των φορέων του έργου, π.χ. συνέδρια, ημερίδες,
με χρήση του κατάλληλου υλικού λήψης (κάμερα/ες, μικροφωνική
κάλυψη)
• Διάθεση πολυμεσικού υλικού σε πραγματικό χρόνο(live streaming)
• Θα υποστηρίζεται μετάδοση unicast και multicast
• Τουλάχιστον 10 ταυτόχρονες ζωντανές μεταδόσεις με μέγιστο 1000
χρήστες
• Δικτυακή πύλη διάθεσης πολυμεσικού υλικού κατ’ απαίτηση
• Στην ίδια δικτυακή πύλη θα προβάλλονται οι σύνδεσμοι των ζωντανών
μεταδόσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη
• Επεξεργασία ψηφιακού πολυμεσικού υλικού. (post processing)
7
4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ
• Ο ζητούμενος αριθμός θυρίδων στην αρχική λειτουργία του έργου είναι
60.000 με μέγιστο αριθμό δυνητικών χρηστών τους 500.000
• Χωρητικότητα 1Gbyte ανά θυρίδα
• Θα υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα εισερχόμενης POP3/IMAP με Secure
Socket Layer (SSL)
• Θα δίνεται η δυνατότητα για Mail Routing
• Θα υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή webmail, κατάλληλο γραφικό
περιβάλλον πλοήγησης στην ελληνική
8
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COLLABORATION
• Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επικοινωνούν και να μοιραστούν
μεταξύ τους υλικό όπως είναι η επιφάνεια εργασίας, αρχεία και
εφαρμογές (50.000 άδειες)
• Στο υλικό της τηλεσυνεργασίας θα περιλαμβάνονται :
 παρουσίαση αρχείου (π.χ. powerpoint, excel, word)
 παρουσίαση ιστοσελίδας και πλοήγηση στο διαδίκτυο
 διαμοιρασμός εφαρμογής και αρχείων
 διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας
 σημειώσεων σε λευκό πίνακα (whiteboard)
• Η υπηρεσία θα μπορεί να υποστηρίζει όλα τα λειτουργικά συστήματα
και όλους τους browsers
• Η πλατφόρμα εφαρμογών απαιτείται να υποστηρίζει την ελληνική
γλώσσα
• Ένιαίο περιβάλλον εργασίας μεταξύ PDA, Νetbook, Notebook, PC και
συσκευών κινητής τηλεφωνίας
9
6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBHOSTING
• Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική θα πρέπει εξυπηρετήσει περίπου δύο
χιλιάδες (2.000) δικτυακές πύλες
• Επέκταση σε ποσοστό τουλάχιστον 100% (τουλάχιστον 4.000
δικτυακές πύλες).
• Θα υλοποιήσει διατάξεις διαμοιρασμού φόρτου (Load Balancing) και
application acceleration.
• Η εγκατεστημένη υποδομή θα μπορεί να υποστηρίξει και τις δύο
πλατφόρμες φιλοξενίας (Microsoft Windows και Linux).
• Στους διαχειριστές των φιλοξενούμενων sites θα προσφέρεται
περιβάλλον διαχείρισης του ιστοχώρου
10
7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ PORTAL SYZEFXIS
• Ο ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα αναλάβει το σχεδιασμό
υλοποίηση και διαχείριση του Portal του ΣΥΖΕΥΞΙΣ καθ’ όλη τη διάρκεια
του έργου
• FORUM
• Μετάπτωση υφιστάμενης κατάστασης στο νέο Portal-Forum
11
Προσφερόμενη Υποδομή
• Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος του έργου, για όλες τις
παραπάνω υπηρεσίες, υποχρεούται να προσφέρει το
απαραίτητο hardware και software ώστε να καλύψει τις
ανωτέρω ανάγκες.
• Οι υποδομές που θα προσφέρει θα μπορούν να καλύψουν
τις ανάγκες των υπηρεσιών ακόμα και αν αυτές αυξηθούν
κατά 50%, χωρίς να απαιτηθεί οιαδήποτε προμήθεια
επιπλέον εξοπλισμού ή και λογισμικού.
12
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
25.977.009,60 €