Dreambox tool

Download Report

Transcript Dreambox tool

Satellite Cardsharing Forensics
Η δορυφορική τηλεόραση έχει μπεί στην καθημερινή μας
ζωή. Δυστυχώς όμως έχει κάποια προβλήματα -όπως η
κρυπτογράφηση του τηλεοπτικού σήματος και η
απαίτηση συνδρομής για την αποκρυπτογράφηση και
θέαση του- τα οποία έχρηζαν βελτίωσης. Ευτυχώς η
κοινότητα αποφάσισε να βελτιώσει αυτές τις υπηρεσίες
έτσι ώστε να στοιχίζουν από το τίποτα ( ο τζάμπας δεν
πέθανε τελικά) έως ένα ποσοστό της νόμιμης
συνδρομής.
Σήμερα θα δούμε αυτούς τους τρόπους, πως και αν
μπορούν να εντοπιστούν και τι ευρήματα μπορούν να
βρεθούν από την εγκληματολογική εξέταση.
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
1
Θέματα
•
•
•
•
•
Ποιος εισαι εσύ?
Λόγοι για τους οποίους γίνεται η υποκλοπή
Συστήματα – τρόποι υποκλοπής
Εγκληματολογική εξέταση
Νομικά θέματα
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
2
Ποιός είσαι εσύ?
• Αξ/κος ΕΛ.ΑΣ ε.α.
• Ιδρυτής του Εργαστηρίου Εξέτασης Ψηφιακών
Πειστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.
• Δικαστικός Πραγματογνώμονας εγγεγραμένος στον
Πίνακα Πραγματογνωμόνων Αθηνών
• Ειδικότητα Εξεταστή πειστηρίων από ΕΛ.ΑΣ
• Πιστοποιημένος εκπαιδευτής INTERPOL
• CFCE (International Association of Computer
Investigation Specialists)
• Europol
• Μπλα, μπλα, μπλα ποιο είναι το θέμα μας?
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
3
Λόγοι για τους οποίους γίνεται η υποκλοπή
• Δύο λόγοι
– Ο εξής ένας: Οικονομικότερο (aka τζάμπα)
• Δύο κατηγορίες
– Προσωπική χρήση (Θέαση δωρεάν ή θέαση σε
περισσότερες από μια TV)
– Επαγγελματική χρήση (κονόμα). Συστήματα με
εκατοντάδες χρήστες.
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
4
Συστήματα – τρόποι υποκλοπής
•
•
•
•
•
Card cloning (Gamma Card)
Card splitter
Αναμετάδοση εικόνας και σήματος
Video Streaming
Διαμοιρασμός κλειδιών
– Custom (μηχανήματα που έρχονται σεταρισμένα)
– Emulators. Cccam, Newcamd
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
5
Gamma Card
• Δεν λειτουργούν πια σε NOVA, λόγω αλλαγής
συστήματος Irdeto
• Secure Silicon. Πάντρεμα αποκωδικοποιητή
με μηχάνημα.
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
6
Card cloning (Gamma Card)
• Λευκές κάρτες οι οποίες προγραμματίζονται
• Διαθέτουν 72kb flash και 72kb EEPROM
• Χρησιμοποιούνται για θέαση συνδρομητικών
καναλιών
• Δημιουργία απεριόριστων αντιγράφων.
Μπουκέτα
που
ξεκλειδώνει
ορολογία
forums
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
7
Card cloning (Gamma Card)
• Κάθε κάρτα περιέχει πολλά κλειδιά (μπορεί
και 500), αλλά κλειδώνει σε 1 τυχαία.
• Πρόβλημα στον εντοπισμό όλων των καρτών,
λόγω του ότι τα υπόλοιπα κλειδιά είναι
κρυπτογραφημένα.
• Εντοπισμός μέσω αγοράς καρτών και κλείσιμο
(διαγραφή από τη βάση) των αντίστοιχων
καρτών
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
8
Gamma Card Programming
Χρήση λογισμικού gamaloader, Bestt
Update files σε forums κλπ
Απλή και σύντομη διαδικασία
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
9
Gamma readout
===================================================================================
Card #1, 02 Jun 2009 14:41:33 ** Gamma card
===================================================================================
1st ATR in ascii
: ;ü! IRDETO ACS V4.1ù
1st ATR in hex
: 0x3b9f210e49524445544f204143532056342e319d
2nd ATR in ascii
: ;ü!
2nd ATR in hex
: 0x3b9f210e47414d4d4143415244205620312e349d
GAMMACARD V 1.4ù
Serial NR and MNF data - CMD:0102000000003c
RAW response
: 0x0102000000000014343031323334353637385439383736354100000004
Serial NR
: 4012345678
Manufacturer data
: T98765A
ATR= Answer To Reset
FULL READOUT
Sets up communication parameters
ATR’s
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
10
Card Splitter
Μέσω δικτύου ethernet
Μέσω ασύρματου δικτύου
http://www.smartwi.net/
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
11
Card Splitter
• Χρήση εντός ίδιου κτιρίου
• Περιορισμένη απόσταση(wireless), τοπικο
επίπεδο με αναμεταδότες.
• Δύσκολος/αδύνατος εντοπισμός
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
12
Αναμετάδοση εικόνας και σήματος
• Αποκωδικοποίηση δορυφορικού τηλεοπτικού
σήματος και αναμετάδοσή του ως αναλογικό.
• Συνταγή
– Δορυφορική Κεραία λήψης
– Αποκωδικοποιητής
– Εκπομπή σε αναλογική συχνότητα
– Λήψη του καναλιού από τηλεοράσεις
– ανακατεύουμε με λίγη θρησκεία .........
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
13
Αναμετάδοση εικόνας και σήματος
• Και το αποτέλεσμα:
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
14
Στο ιερό για να είναι ευλογημένα
τοποθετούνται τα boxes
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
15
Video streaming
• Αποκωδικοποίηση σήματος και αναμετάδοσή
του μέσω διαδικτύου.
• Περιοριμένη βέβαια απόδοση
• Αδύνατη η προσωπική επιλογή καναλιού
• Εντοπισμός μέσω διαδικτύου
• Θρύλε ολέ!!
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
16
Θρύλε ολέ!!!!
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
17
Διαμοιρασμός κλειδιών
Google it
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
18
Διαμοιρασμός κλειδιών
• Custom boxes
– Boxes με ειδικό software.
– Αναβάθμιση – εγκατάσταση μέσω διαδικτύου
• Εντοπισμός
– Αγορά δεκτών δύσκολη η αντιμετώπισή του
• Ευρήματα
– Θέση σε λειτουργία του δέκτη και εύρεση
δ/σεων IP κλπ
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
19
Custom boxes
Servers σε Κορέα
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
20
Πολύ Custom boxes 
• Casper Dual tuner
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
21
Dreambox
• Δορυφορικός αποκωδικοποιητής
• Linux
• Αρκετά Images τα οποία διαφέρουν σε look and
feel
• Περιλαμβάνουν διαφορετικά plugins.
• Τα Plug-in μπορούν να προστεθούν ή
αφαιρεθούν είτε από το μενού είτε μεσω telnet
• Οι emulators είναι plugins όχι συνδεδεμένα με
τα images.
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
22
Dreambox Images
Gemini
Pli
Nabilosat
• http://www.sat-universe.com/forumdisplay.php?f=14
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
23
Emulators
• Εξομοιώνουν το Card Access Module
• Είναι δηλαδή υπεύθυνα για την
αποκρυπτογράφηση
• Server η/και Client
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
24
Dreambox tool
Card sharing Εντοπισμός
• Μέσω διαδικτύου
– Port scanning
– Forums
• Μέσω email (aka καρφωτή)
• Ερώτηση για κάποιες φήμες (Forthnet) δεν
είναι αποδεκτή (στου κουφού την πόρτα...)
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
26
Cccam Webinfo
• Αρχείο Webinfo
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
27
Εγκληματολογική Εξέταση
•
•
•
•
•
•
Εντοπισμός IP.
Εντοπισμός password
Σύνδεση
Setup shares
Tarballs
Τι ψάχνουμε?
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
28
Εντοπισμός IP
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
29
Password
Default
passwords Passwords (FTP
and telnet)
user: root
PW: relook
(Mostly used)
user: relook
PW: relook
(on some official images and
Highland)
On some Enigma's:
user: root
PW: dreambox
26/3/12
Sometimes Fantacy uses PW: fantacy
On some Ajax images PW: ajax
On ***** and some other enigma's:
user: root
PW: ipbox
Sifteam images:
user: root
PW: sifteam
Ιωάννης Πάσχος
30
Password
• Συνήθως ο προγραμματισμός γίνεται σε
κάποιο PC και στη συνέχεια μεταφέρονται τα
αρχεία ρυθμίσεων μέσω FTP ή telnet
• Αν υπάρχουν άλλα πειστήρια έρευνα σε
εκείνα για ανεύρεση του μέσα από αρχεία
ρυθμίσεων ή άλλα αρχεία.
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
31
Password
Αν όχι?
Το image τρέχει με root δικαιώματα οπότε.............
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
32
Password change
Αλλαγή σε default.
Password == dreambox
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
33
Τι πρέπει να προσέξουμε?
• Dual Boot με 2 λειτουργικά images
– Το ένα αθώο το άλλο ένοχο
– Το password μπορεί να ισχύει για ένα από τα δύο
– Η διαδικασία μπορεί να πρέπει να επαναληφθεί
• Boot from external device
– Full forensic image
• Live system. Προσοχή στα ατυχήματα
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
34
Image the box
• Σύνδεση με telnet και προσπάθεια με την
εντολή dd. BΙΙΙΙΙΙΙIG FAILURE.
• Αντίγραφο λογικών αρχείων με χρήση tar,
προκειμένου να μπορεί να εξαχθεί Hash value
και να εξεταστεί ως πειστήριο.
• Δεν υπάρχει πρόβλημα εφ’ όσον γνωρίζουμε
τι κάνουμε και το καταγράφουμε
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
35
Αξιολόγηση μεθόδου
• Τι χάνουμε?
– Οχι φυσικό αντίγραφο
– Δεν υπάρχει ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων
• Τι έχουμε?
– Αντίγραφα όλων των αρχείων (εκτός ορισμένων
συστήματος)
– Αρχεία ρυθμίσεων
– Διατήρηση ημερομηνιών και ωρών στο tar.gz αρχείο
– Δεν ενημερώνει Access Time για αλλοίωση
• Εύρεση μέσου που θα εγγραφούν
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
36
Εγγραφή tarball
• Σε εξωτερική συσκευή (αν υπάρχει)
• Δημιουργία share σε άλλο μηχάνημα windows
(εξυπηρετεί FTK, Encase κλπ) ή Linux και
mount
• Στους φακέλους που θα εξαιρεθούν μην
ξεχάσετε να μη συμπεριλάβετε το mnt 
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
37
Τι ψάχνουμε?
• Για dreambox αρχεία ρυθμίσεων από
emulators
• Cccam.cfg
• Newcamd
• Newcs.xml
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
38
Αρχεία Ρυθμίσεων CCcam
•
•
The CCcam.cfg βρίσκεται σε /var/etc folder.
Δύο τμήματα local settings και lines
•
Local Settings
•
•
•
•
•
SERVER LISTEN PORT : 12345
ALLOW WEBINFO: yes
WEBINFO USERNAME : username
WEBINFO PASSWORD : password
Lets you monitor your server stats using CCcamInfoPHP
•
•
SERIAL READER : /dev/ttyUSB0
Tells CCcam to use a cardreader, use ttySCI0 for internal readers
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
39
Cccam.cfg
•
Lines section
•
Προσθήκη χρήστη
–
–
F: user password 3 0 0 { 0:0:5 }
3 hops, reshare 4 times more
Reshare μεγαλύτερο από 5 είναι πρόβλημα αν οχι και το 5
•
Προσθήκη Server C: ip/dyndns_server port user password
•
Newcamd == N line:
•
N: ip/dyndns port user password deskey hops_away
•
radegast server R line:
•
R: IP/dyndns port CAID(4digits) providerID(6digits) hops_away
•
To connect to a Camd3 server you have to add a L line:
•
L: IP/dyndns port CAID(4digits) providerID(6digits) hops_away
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
40
Newcs.xml
<newcamdserver>
<!-- valid value for enabled are:
Yes, No - Enable or Disable newcamd server.
<enabled>Yes</enabled>
-->
<!-- valid value for name are:
Any name - Used to identify server to remote clients,
if the remote client isnt newcamd, this field have no purpouse.
<name>newcs</name>
-->
<!-- valid value for deskey are:
any 14x2 numbers - Used to encrypt the communication between
the client and the server. -->
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<!-- Notes about users:
The first user doesnt have au without beeing it set to on (unlike newcamd cardserver).
You can add as many user-sections as you want, just put them under eachother. -->
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
41
<user>
<!-- valid value for userfile are:
Any username you'd like - Used for client to logon (its case sensitive).
-->
<name>dummy</name>
<!-- valid value for password are:
Any password you'd like - Used for client to logon (its case sensitive).
-->
<password>dummy</password>
<!-- valid value for hostname are:
IP-address or DNS-name - Used for reverse login to the client.
<hostname>localhost</hostname>
<!-- valid value for port are:
0-65535 - Which port reverse login to the client.
<port>12000</port>
-->
-->
<!-- valid value for au are:
On,Off - Wheather the client are allowed to send EMM to the server.
<au>on</au>
<!-- valid value for sidoverride are:
On,Off - Wheather the client are allowed to override the SID-filter.
<sidoverride>off</sidoverride>
-->
-->
<!-- valid value for readers are device name,
if one <allow> present, other readers will be disabled! -->
<readers>
<allow>Phoenix on Com1</allow>
</readers>
<!-- valid value for spider are:
Yes,No - Wheather the client are allowed to be newcamd Cardspider.
<spider>No</spider>
<!-- valid value for rate are:
1-60 - number of seconds between each ecm
<rate>2</rate>
-->
-->
<!-- valid value for cardlevel are:
1
- If its set Mgcamd will use all cards over the same port.
-->
<cardlevel>1</cardlevel>
</user>
</newcamdserver>
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
42
Αρχεία Ρυθμίσεων Newcamd
•
CWS = 192.168.0.1 10000 username1 userpas1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan
testserver
•
•
Line parts in plain English 1)192.168.0.1 — ip address of the server
2)10000 — port of the server (the same as the one defined on newcs.xlm) 3)username1 userpas1 —
username and pass of the client (the same as the one defined on newcs.xlm) 4)01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14 — access code (the same as the one defined on newcs.xlm) 5)lan — leave this as
lan 6)cardserv – name of the cardsharing server (the same as the one defined on newcs.xlm)
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
43
Ευρήματα διάφορα Config files
•
•
•
•
Camx: Keys Directory: /var/keys/ - Softcam.Key Autoroll.Key Prgram file : /var/bin/ Config Files : /var/etc/ AU
Files : /var/keys/Autoroll.Key ________________________________________
GBox: Keys Directory: /var/keys - seca,nagra,via,irdeto,conax Prgram files: /var/bin - gbox Config Files: /var/keys gbox_cfg AU Files: /var/keys/roms/ ________________________________________
Camd3: Keys Directory: /var/keys - camd3.keys Prgram files: /var/bin - camd3 Config Files: /var/keys camd3.conf - camd3.config AU Files: /var/keys/ - seca_hash.bin - seca2_hash_0070.bin seca2_mask_0070.bin camd3.keys ________________________________________
Evocamd: Keys Directory: /var/keys - Autoupdate.Key & Keylist.txt Prgram files: /var/bin - evocamd Config Files:
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
44
Ευρήματα διάφορα Config files
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Newcamd: keys directory: /var/scce -keylist, ppua, rsakeylist & tpscrypt of /var/tuxbox/scce (newcamd 6.01, kan oude dir gebruiken) Program files:
/var/bin - newcamd, cardserv, cardspider, betadserv Config files: /var/tuxbox/config - newcamd.conf, cardserv.cfg, betad.cfg AU files: /var/scce/ nagrarom3.bin, nagraram3.bin, nagraepr3.bin, sttestrom3.bin, stmaprom3.bin, nagrarom7.bin, nagraram7.bin, nagraepr7.bin, nagrarom10.bin,
nagraram10.bin, nagraepr10.bin, nagrarom11.bin, nagraram11.bin, nagraepr11.bin, rsakeylist ________________________________________
Mgcamd: keys directory: /var/keys - SoftCam.key & AutoRoll.key Program files: /var/bin - mgcamd Config files: /var/keys - mg_cfg AU
files: ________________________________________
Scam: Keys Directory: /var/keys - seca2,nagra,via, - irdeto,conax Prgram files: /var/bin - scam Config Files: /var/keys - softcam.cfg AU Files:
var/keys/ - seca2 - /nagra_rom ________________________________________
Radegast : keys directory: /var/keys - SoftCam.key & AutoRoll.key Program files: /var/bin - rdgd, camd.rdgd, netpilot Config files: /var/etc radegast.cfg AU files: Need a patched driver for older conax cards
________________________________________
CCcam:
Keys Directory: /var/keys - Softcam.Key, AutoRoll.key & constant.cw
Program Files: /var/bin - CCcam, capmtserver
Config Files: /var/etc - CCcam.cfg
AU Files: /var/keys - Autoroll.key
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
45
Είδη ευρημάτων σε λοιπά πειστήρια
•
•
•
•
ftp log files and passwords
Αρχεία με πελατολόγια
Διάφορες εκδόσεις αρχείων ρυθμίσεων.
Διαγραμμένα αρχεία στατιστικών (και μη)
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
46
Αποτέλεσμα
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
47
Προβλήματα
• Πρόβλημα με image dreambox και άλλους
αποκωδικοποιητές
• Image from serial port?
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
48
Νομοθεσία
ΠΔ 343 14/11/2002
• Νόμος 2121/93
• ΠΔ 343 14/11/2002
– παράνομη συσκευή: κάθε εξοπλισμός ή λογισμικό
που έχει σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί ώστε να
επιτρέπει στον κάτοχό του την πρόσβαση σε
προστατευόμενη υπηρεσία σε καταληπτή μορφή,
χωρίς την έγκριση του φορέα που κατέχει την
άδεια παροχής της προστατευόμενης υπηρεσίας.
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
49
Resources
• Ολα για Oscam
– http://streamboard.gmc.to:8001/
• Cardsharing
– http://www.eurocardsharing.com/
– http://www.sat-share.tv/
– http://www.freecardshare.net/
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
50
Αυτάαααα
•
Αφού αντέξατε ως εδω...
•
•
[email protected]
[email protected]
26/3/12
Ιωάννης Πάσχος
51