4. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Download Report

Transcript 4. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Η ομάδα 3 παρουσιάζει την εργασία της
με θέμα «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης»

Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής
καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην
οποία η καύση του καυσίμου γίνεται στο εσωτερικό σώμα
της ίδιας της μηχανής, εξ ου και η ονομασία της, σε
αντίθεση με την ατμομηχανή, (όπου η καύση γίνεται
εκτός, στο λέβητα). Οι μηχανές αυτές έχει καθιερωθεί
ευρύτερα ν΄ αναφέρονται με το κεφαλαιογράμματο
αρκτικόλεξο ΜΕΚ. Ως ΜΕΚ θεωρούνται γενικά οι
αεριομηχανές, οι βενζινομηχανές, οι πετρελαιομηχανές
και οι αεριοστρόβιλοι. Γενικά στις ΜΕΚ, "εργαζόμενο
μέσο", ή "εργαζόμενη ουσία" είναι ο ατμοσφαιρικός
αέρας, (ενώ στις ατμομηχανές είναι ο ατμός).

Η ιστορία της εφεύρεσης και
κατασκευής των ΜΕΚ έχει
συνυφανθεί με την ιστορία και
την εξέλιξη των
αυτοκινούμενων οχημάτων,
που ήταν και η κύρια αιτία της
δημιουργίας τους. Η εξέλιξη
των κινητήρων εσωτερικής
καύσης που τροφοδοτούνται
με υγρά καύσιμα, έγινε
ουσιαστικά σε τρία βήματα,
αρχίζοντας με τον Jean-Josef
Lenoir, περνώντας από τον
Nicolaus Otto και
καταλήγοντας καταρχήν στον
Rudolf Diesel.








1. Εισαγωγή
Ανοίγει η βαλβίδα εισαγωγής. Καθώς το έμβολο κατεβαίνει το μίγμα εισέρχεται και
καταλαμβάνει τον χώρο του κυλίνδρου. Η βαλβίδα εξαγωγής είναι κλειστή.
2. Συμπίεση
Το έμβολο ανεβαίνει και η βαλβίδα εισαγωγής κλείνει. Το μίγμα συμπιέζεται. Η βαλβίδα
εξαγωγής παραμένει κλειστή.
3. Καύση
Το μίγμα αναφλέγεται και καίγεται. Τα αέρια προϊόντα εκτονώνονται και σπρώχνουν το
έμβολο προς τα κάτω. Και οι δύο βαλβίδες είναι κλειστές.
4. Εξαγωγή
Ανοίγει η βαλβίδα εξαγωγής και το ανερχόμενο έμβολο σπρώχνει τα προϊόντα της
καύσης να βγουν από τον κύλινδρο. Η βαλβίδα εισαγωγής είναι κλειστή
Μετά την καύση το εμβολο κατεβαίνει ανοίγει η θυρίδα εξαγωγής και
βγαίνουν τα καυσαέρια. Συνεχίζοντας την κίνηση προς τα κάτω
ανοίγει και η θυρίδα εισαγωγής και εισέρχεται η μύξη του καθαρού
αέρα με το καύσιμο μέσα στον κύλινδρο και καθαρίζει ο κύλινδρος και
από τα καυσαέρια ταυτόχρονα. αρχίζει η ανοδική πορεία του εμβόλου
και διαδοχικά κλείνει τις θυρίδες εισαγωγής και εξαγωγής και γίνετε η
συμπίεση λίγο πριν το εμβολο φτάσει στο ανώτερο σημείο γίνετε η
ανάφλεξη και αρχίζει από την αρχή ο κύκλος








Βενζίνη
Πετρέλαιο
Φυσικό αέριο
Υγραέριο
Υδρογόνο
Μεθανόλη
Αιθανόλη
Ενεργειακές κυψέλες
Κατάταξη ανάλογα με
Είδη
χρόνους λειτουργίας
Τετράχρονοι κινητήρες
Δίχρονοι κινητήρες
θερμοδυναμικό κύκλο λειτουργίας
Βενζινοκινητήρες (Κινητήρες Otto)
Πετρελαιοκινητήρες (κινητήρες Diesel)
Αεριοκινητήρες
(Στροβιλοκινητήρες) (κύκλος Joule)
είδος κίνησης και γεωμετρία εμβόλων
Εμβολοφόροι
Περιστροφικοί
Περιστρεφόμενου εμβόλου (Wankel)
Αστεροειδείς κινητήρες
οικονομία και περιβάλλον
Κινητήρες Μέριτ
Κινητήρες φτωχού μίγματος
Υβριδική τεχνολογία (Κύκλος Atkinson, Κύκλος
Miller)
Ηλεκτροκίνηση

Στην εποχή μας οι βασικότερες προοστίριες
μηχανές πλοίων είναι οι μηχανές εσωτερικής
καύσης (ΜΕΚ) ή πετρελαιομηχανές. Βασικές
κατηγορίες που τις διαχωρίζουμε είναι ανάλογα
με τον θερμικό κύκλο λειτουργίας τους δηλαδή σε
δίχρονες και τετράχρονες
Οι δίχρονες πετρελαιομηχανές χρησιμοποιούνται σε
μεγάλα εμπορικά πλοία διότι από αυτές μπορούμε να
έχουμε μεγάλες ιπποδυνάμεις. Τις ονομάζουμε
δίχρονες γιατί με μια περιστροφή του άξονα τους
ολοκληρώνετε ο θερμικός κύκλος λειτουργίας τους
δηλαδή παράγουν έργο σε 2 παλινδρομήσεις του
εμβόλου
Τις ονομάζουμε τετράχρονες γιατί αποδίδουν έργο σε δυο
περιστροφές του άξονα δηλαδή δε 4 παλινδρομήσεις του
εμβόλου. Τις συναντάμε σε νεοτέρα πλοία κυρίως επιβατικά
επίσης και σε καταμαράν



Ανάπτυξη συμβατικών οχημάτων μηχανών
εσωτερικής καύσης (Μ.Ε.Κ.)
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της
σύγχρονης τεχνολογίας καθώς αποτελεί την
βασική μηχανή καύσης στον κόσμο
Έδωσε το έναυσμα για την βελτίωση των
μηχανών καύσης και την ανάπτυξη των μέσων
μεταφοράς
ΓιώργοςΓιώργος
ΠολίτηςΠολίτης Σταμάτης Τσουκάλας
Νίκος Σιγάλας
Νίκος Σιγάλας
Γιώργος Χαρτοματζίδης
Σταμάτης Τσουκαλάς
Χρήστος Φουρνιστάκης
Γιώργος Χαρτοματζίδης
Χρήστος Φουρνιστάκης
ΤΕΛΟΣ