Εύχρηστα εργαλεία δημιουργίας πολυμεσικού μαθησιακού υλικού

Download Report

Transcript Εύχρηστα εργαλεία δημιουργίας πολυμεσικού μαθησιακού υλικού

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης & Πολιτισμού http://www.cosylab.gr

Εύχρηστα εργαλεία δημιουργίας πολυμεσικού μαθησιακού υλικού για ενήλικες

Σίμος Ρετάλης ([email protected])

CoSy LLab…

  Έμφαση στις διαδραστικές εκπαιδευτικές τεχνολογίες Εφαρμογές σε αυθεντικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

Τυπική μάθηση:

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  

Άτυπη μάθηση:

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Διά Βίου Μάθηση:

Κατάρτιση και Επαγγελματική Εκπαίδευση     1 post doc 2 research assistants 4 PhD candidates 3 MSc students

Από το 2003…

 6 διδακτορικά  E κπαιδευτικά εργαλεία  CADMOS, ComicStripCreator, LA_ER  Πολλές δημοσιεύσεις  1 βιβλίο πάνω σε «e-learning design patterns»  4 βραβεία καινοτομίας στο e-learning  Συνεργασίες με πολλά πανεπιστήμια και εταιρίες όπως Intel, Microsoft, Oracle

Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Έργα

http:// www.skoool.gr

http://www.educomics.org

Virtual Chemistry Lab for Smart Boards http://www.lifelongreaders.org

/

Για να δούμε τι θα δούμε…

  Η εργασία της συγγραφής Εργαλεία συγγραφής  Κατηγορίες συστημάτων

Συγγραφή Μαθησιακού Υλικού

   

Δημιουργία Μετατροπή Τεμαχισμός

Συναρμολόγηση Επαναχρησιμοποίηση

Κύκλος Ζωής Μαθησιακού Υλικού

Διαθέσιμο Υλικό Επαναπρο σδιορισμός Εργαλεία Συγγραφής Δημιουργία Μετατροπή Συναρμολόγηση Αναζήτηση Κατάλογος Μαθημάτων Παράδοση LMS

Παρακολούθηση Προόδου Μαθητή

Εισαγωγή

Το ζητούμενο από τα εργαλεία συγγραφής    Να διευκολύνουν / υποστηρίζουν αυτό που λέμε «Ταχύτατη ανάπτυξη» (

Rapid Development

).

Τι σημαίνει ταχύτατη ανάπτυξη;    …αξιοποίηση έτοιμων μορφοτύπων (templates) …ταχύτατη ενσωμάτωση πολυμεσικού περιεχομένου …ταχύτατη δημιουργία πρωτοτύπων  …Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary development) …ανάπτυξη και από ανθρώπους με μικρή εμπειρία (όχι μόνο από ειδικούς SMEs)

Κατηγορίες εργαλείων συγγραφής

     Εργαλεία δημιουργίας μαθημάτων (Course authoring tools) Εργαλεία δημιουργίας video tutorials (Video tutorials authoring tools) Εργαλεία δημιουργίας ασκήσεων αξιολόγησης (Testing and Assessment authoring tools) Εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών (simulation & game-based authoring Tools) … και άλλα…

Εργαλεία δημιουργίας μαθημάτων

        CourseLab (free)( http://www.courselab.com/ ) LCDS (Learning Content Development System) (free) ( https://www.microsoft.com/learning/en/us/training/lcds.a

spx#tab1 ) eXe (free) ( http://exelearning.org/wiki ) Udutu (free & hosted)( http://www.udutu.com/ ) Lectora ( http://www.trivantis.com/uk/ ) Articulate ( http://www.articulate.com/ ) Raptivity ( http://www.raptivity.com/ ) QuickLessons (Hosted) ( http://www.quicklessons.com/ )

Εργαλεία δημιουργίας μαθημάτων

CourseLab -http://www.courselab.com/ LCDS- https://www.microsoft.com/learning/ Articulate - http://www.articulate.com/ QuickLessons http://www.quicklessons.com/

CourseLab, http://www.courselab.com/

LCDS Microsoft

https://www.microsoft.com/learning/en/us/training/lcds.aspx#tab1

Εργαλεία δημιουργίας video tutorials

      CamStudio (free) ( http://camstudio.org/ ) Wink (free) ( http://www.debugmode.com/wink/ ) Jing (free+hosted) ( http://www.techsmith.com/jing/ ) Camtasia ( http://www.techsmith.com/camtasia/ ) Adobe Captivate ( http://www.adobe.com/products/captivate.html

) Screenr (free & hosted) ( http://www.screenr.com/ )

Camtasia, http://www.techsmith.com/camtasia/

Συνεργασία μέσω video

Εργαλεία δημιουργίας ασκήσεων αξιολόγησης     ClassMarker (free & hosted) ( http://www.classmarker.com/ ) Yacapaca (free & hosted) ( http://yacapaca.com/ ) iSpring (http://www.ispringsolutions.com/) Questionmark ( http://www.questionmark.com/ )

Εργαλεία δημιουργίας ασκήσεων αξιολόγησης

Εργαλεία Δημιουργίας Ψηφιακών Ιστοριών  Photo Album, Multimedia Poster, Picture eBook, Multimedia Story Book, Voice Cartoons, Digital TimeLine, Animation  My Storymaker http://www.clpgh.org/kids/storymaker/embed.cfm

          Kerpoof http://www.kerpoof.com/ Glogster http://www.glogster.com/ StoryBird http://storybird.com/ MixBook http://www.mixbook.com/edu Voci https://voki.com/classroom/ Photostory http://www.microsoft.com/photostory ZooBurst http://www.zooburst.com/ Animoto http://www.animoto.com/ Xtranormal http://www.xtranormal.com/ Dipity http://www.dipity.com

http://karenbrooksucboces.blogspot.com/2011/03/digital-storytelling-highlights-of.html

http://cogdogroo.wikispaces.com/StoryTools

Εργαλεία Δημιουργίας Ψηφιακών Ιστοριών http://storybird.com/ http://www.dipity.com

http://www.glogster.com/ http://padlet.com/

Comic Strip Creators

 Comic strip creators που επιτρέπουν την σχεδίαση μικρών ιστοριών web comic strips με την εισαγωγή εικόνων και παραθύρων διαλόγου         Garfield Comic Strip Creator http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html

Cosy Comic Strip Creator http://www.comicstripcreator.org

Bitstrips http://www.bitstripsforschools.com/ Pitxton http://www.pixton.com/ SuperHeroes from Marvel http://superherosquad.marvel.com

Make Belief Comics http://www.makebeliefscomix.com/ Toondoo http://www.toondoo.com/ Kabam http://www.bam.gov/sub_yourlife/yourlife_comiccreator.html

Garfield Comic Strip Creator

http://www.garfield.com/fungames/comiccreator.html

Cosy Comic Strip Creator

http://www.comicstripcreator.or

g

Pitxton http://www.pixton.com

/

Κλείνοντας…

 Η δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών είναι τέχνη και επιστήμη M. C.

Escher

Κλείνοντας…

 Η τεχνολογία δεν είναι πανάκεια!

Ερωτήσεις?