pateikčių ir kitų dokumentų talpinimu internete

Download Report

Transcript pateikčių ir kitų dokumentų talpinimu internete

IKT įrankiai ir pateikčių bei
kitų dokumentų talpinimas
internete
Aldutė Kazlauskienė,
Plungės akademiko Adolfo Jucio
pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2013-03-28
NAUJI IKT ĮRANKIAI
Power Point
pristatymai
Internetiniai
pristatymai
Bendravimas
elektroniniais laiškais
Bendravimas
tinklaraščiuose
Svetainės, sukurtos
FrontPage ar kt.
programomis
Turinio valdymo
sistemos
BENDRAVIMO ĮRANKIAI
- El. paštas
- Pokalbiai internetu
- Forumai
- Garso ir vaizdo
konferencijos (Skype,
MSN Messenger, Flash
Meeting, Elluminate ir
kt.)
INTERNETINIAI PRISTATYMAI
http://www.mixbook.com/photo-books/travel/travel-the-worldcopy-6847080?vk=K6ICl47mFR
Su „Mixbook“ galima:
- sukurti nuotraukų albumą,
- atvirukus,
- kalendorius
http://www.mixbook.com/
HTTP://WWW.MIXBOOK.COM/EDITOR?FS=1&PID=661
3638&TYPE=BOOK
INTERNETINIŲ PRISTATYMŲ
SVETAINĖS
http://www.scrapblog.com/
http://www.slideroll.com/
http://www.slidestory.com
http://zohoshow.com/
http://www.vmix.com/
http://www.tabblo.com/
http://filmloop.com/
http://www.smilebox.com
http://www.voki.com
http://i-like-pets2011.wikispaces.com/1.Introduction
WINDOWS MOVIE MAKER 2
Tai Microsoft Windows XP priedas
Skirtas
kurti vaizdo klipus ir filmus
pritaikyti specialiuosius efektus
įgarsinti filmus
išsaugoti juos skirtingais formatais
KELETAS NAUDINGŲ PATARIMŲ
Prieš pradedant kurti projektą, visą
medžiagą, kurią naudosite –
paveikslėlius, vaizdus ar muziką –
patartina susikelti į vieną katalogą.
KELETAS NAUDINGŲ PATARIMŲ
Galima pašalinti vaizdo įrašo garsą:
laiko juostoje pažymėkite jį, ir
atsidarę Clip prie Audio (Garsas)
parinkite Mute (Nutildyti) .
ANIMOTO (WWW.ANIMOTO.COM)
Animoto – tai puiki
priemonė pristatymų iš
nuotraukų ir vaizdo įrašų
kūrimui. Pagrindiniai jos
privalumai – labai
paprasta ir aiški vartotojo
sąsaja, puikūs vaizdo
efektai ir DVD vaizdo
kokybė.
NAUJAS POŽIŪRIS Į POWERPOINT
Svetainėje
www.slideboom.com,
užsiregistravę vartotojai
gali publikuoti savo
pristatymus, juos,
prireikus, redaguoti ar
parsisiųsti, peržiūrėti kitų
vartotojų sukurtus
pristatymus ar keistis
http://www.slideboom.com/my_presentations
jais.
Pasinaudokite šia programa:
http://www.slideshow.com/account/login
http://www.slideshow.com/users/aldakazl/myanimoto--477899429
SLIDESHOW.COM
Slideshow.com - saugi internetinė vieta, kur galima
talpinti PP prezentacijas, nuotraukas ir keistis jomis
su kitais...
Galima susikurti draugų grupę, peržiūrėti sudėtą
medžiagą, rašyti komentarus...
Tai puiki vieta ne tik dalintis informacija, bet ir
mokytis vieniems iš kitų.
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/FULLSCREEN/ALDA
KAZL/ALDUTES-VOKI/2
http://www.slideshare.net/aldakazl/etwinni
ng-i-like-pets-nuotrauk-koliaas-lithuaniaplunge
http://www.slideshare.net/aldakazl/etwinni
ng-story-competition-my-favourite-pet
SLIDE
Svetainėje
www.slide.com
užsiregistravę vartotojai
gali kurti puikius
internetinius pristatymus
iš nuotraukų ir pritaikyti
jiems įvairius efektus, o
vėliau – dalintis jais su
kitais.
KITOS SVETAINĖS
skirtos PowerPoint skaidrių
publikavimui, demonstravimui ir
pan.
http://www.presenternet.com
http://www.teamslide.com
http://www.instantpresenter.com
http://www.speechi.net/us/
SOCIALINIAI TINKLAI (SOCIAL
NETWORKS)
Socialinis tinklas - tai
antrosios kartos
žiniatinklio portalas,
kuriame užsiregistravę
vartotojai bendrauja su
savo draugais,
pažįstamais, projektų
partneriais ar kitais
žmonėmis.
eTWINNING PORTALAS
SUKURTOS ETWINNING GRUPĖS
Gera bendravimo forma
– eTwinning Grupės,
skirtos programos
dalyviams, kurie nori
plačiau diskutuoti ir
bendradarbiauti
pasirinkta tema.
Share ideas with fellow eTwinners
in an eTwinning Group
TINKLARAŠČIAI – INTERNETINIAI
DIENORAŠČIAI
Tinklaraštis (angliškai „weblog“ arba „blog“ ) yra užrašinė internete –
internetinis dienoraštis:
•
centre - atvirkščia chronologine tvarka paskelbti rašiniai (naujausi
visada tinklalapio viršuje);
• šonuose įvairios nuorodos:
- kalendorius su aktyviomis dienomis, padedantis surasti įrašus
pagal datą;
- naujų straipsnių ir lankytojų komentarų sąrašas;
- temos, kuriomis rašo autorius , sąrašas;
- nuotraukos/paveikslai/vaizdo įrašai ir t.t.
BLOGGER .COM
Blogger – viena iš
populiariausių ir
paprasčiausių tinklaraščio
kūrimo priemonių lietuvių
kalba.
Daug funkcijų : skirtingas
šriftas, teksto spalvinis
pabraukimas, teksto
lygiavimas (kairė, dešinė,
centras), citata bei klaidų
tikrinimas (yra ir lietuvių
kalba).
PRIVATUMO NUSTATYMAI
Yra galimybė nustatyti:
•kas matys patį blogą ;
•galimybė nerodyti paieškos
sistemoms ir neįtraukti į
Blogger.com sąrašus.
FOTO IR VAIZDO FUNKCIONALUMAS
•Galima įkelti nuotraukas be
jokių apribojimų;
•Yra galimybė po kiekviena
nuotrauka įdėti nuotraukos
aprašymą (caption).;
•Galima įkelti vaizdo (100 MB )
įrašus.
REGISTRACIJA PER „GOOGLE“
SUKURKITE DIENORAŠČIO PAVADINIMĄ
PASIRINKITE DIENORAŠČIO ŠABLONĄ
PAVYZDYS:
HTTP://ALDUTE-WEBECAM.BLOGSPOT.COM/
Pavyzdys “WebEcam”
BLOGGER.COM REIKŠMĖ
redaguojamas Template - galima pasidaryti profesionaliai
atrodantį dienoraštį;
galimybė įsidėti valdiklius (widgets) net iš trečių šalių tiekėjų, ne
vien tik iš Google;
nuolat atnaujinamas redaktorius ir funkcijos;
galimybė pridėti kitus autorius ;
galimybė publikuojant naudojantis Windows Live Writer
programa;
priklauso ir yra palaikoma Google.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

A L D U T Ė K A Z L A U SK IEN Ė,
PL U N G ĖS A K A D EM IKO A D O L F O J U C IO
PA G R IN D IN ĖS M O K YK L OS D IR EK TOR IA US
PAVA D U OTOJA U G D YM UI