Transcript Klausymasis

Klausymasis:
tai labai
svarbi žodinio
bendravimo
proceso dalis
Įvairiems komunikacijos
aspektams skiriamas laikas
Kalbėjimas
35%
Skaitymas
16%
Klausymasis
40%
Rašymas
9%
Jeigu nori būti
išmintingas, išmok
protingai klausinėti,
atidžiai klausyti, ramiai
atsakinėti ir nutylėti, kai
neturi ko daugiau
pasakyti
Dvi ausys ir vienas
liežuvis mums
duoti tam, kad
daugiau
klausytume ir
mažiau kalbėtume.
(Z.Stoikas)
Nemokėjimas
klausyti – viena
pagrindinių
neefektyvaus
bendravimo
priežasčių
Klausymasis – labai
reikšmingas mūsų
bendravimui
Tai kodėl vis tik klausymasis nėra
vertinimas
Girdėti = Klausytis?
„Klausytis“ reiškia
įsisavinti tam tikrus
mums vertingus
garsus, juos
apibendrinti,
analizuoti ir suprasti.
Tai psichologinė
ypatybė. Čia
svarbiausia interpretacija to , ką
girdime.
„Girdėti“ reiškia
mūsų ausies
sandaros
mechanizmo
pagalba priimti į
ausį mums
siunčiamus
garsus. Tai
fiziologinė
ypatybė.
Kaip suprantame, ką išgirstame?
Tikslas
Supratimas
Žodis
Aiškinimasis
Vidinės nesiklausymo
priežastys:
 mums neįdomu
 mes mąstome apie savo svarbesnes
problemas
 mes pavargę
 mes susijaudinę
 galų gale – tiesiog tingime klausyti,
juk klausymasis – sunkus darbas
Išorinės nesiklausymo
priežastys:
 pašnekovas kalba per tyliai
 trukdo transporto, elektros prietaisų
keliamas triukšmas
 trukdo telefono skambučiai
 bloga akustika
 susikaupti gali trukdyti ir pašnekovo
išvaizda, jo neverbalika, kalbėjimo
maniera
Klausymosi barjerai:
 Filtrai (išankstinė nuostata, ką norim
išgirsti)
 Emociniai barjerai (replikos, vertinimas)
 Fiziniai (nuovargis, triukšmas, liga)
 Menki klausymosi įgūdžiai
 Skirtumas tarp kalbėjimo tempo ir
informacijos priėmimo tempo
Klausymosi būdai:

Skiriamos dvi
aktyvaus
klausymosi
formos:
nereflektyvus
klausymasis
reflektyvus
klausymasis
Nereflektyvus klausymasis
Požymis:
Nesikišame į pašnekovo kalbą, dėmesingai
tylime ir įsiterpiame trumpomis replikomis
Kada vartotina:
• Klausytojas aukštesnio statuso
• Pašnekovas išgyvena gilius jausmus
• Dega noru išdėstyti savo nuomonę
• Nori išsikalbėt apie savo asmeninius dalykus
Kalbėtojui svarbiausia būti IŠGIRSTAM!
Reflektyvus klausymasis
Požymis:
Parodome, kad domimės savo pašnekovu
Kaip parodome dėmesį ?
• Pasitiksliname ar teisingai supratome
• Perfrazuojame jo mintis
• Atspindime kalbančiojo jausmus
• Apibendriname pokalbio idėją
Kalbėtojui svarbiausia būti SUPRASTAM!
Taigi mums labai svarbu žinoti
pagrindines gero klausymosi
taisykles:
Nepertraukinėkime
Nekeiskime pokalbio temos
Nesiblaškykime
Neuždavinėkime nereikalingų klausymų
Neprimeskime savo patarimų
Savo elgesiu, gestais, mimika, žodžiais
atspindėkime kalbančiojo jausmus
• Klausykime...tarp eilučių
•
•
•
•
•
•
Efektyvus klausymasis tai yra
aktyvus procesas, reikalaujantis
daug pastangų bei dėmesio
Supratimas
Atsiminimas
Girdėjimas
Efektyvus klausymasis
Reagavimas
Interpretacija
Įvertinimas
Efektyvaus klausymosi žingsniai
 Visą dėmesį skirkite pašnekovui
 Atsisakykite išankstinių nuomonių
 Įsiklausykite į žodžius
 Jei neaišku, pasitikslinkite
 Išlaikykite akių kontaktą
 Suteikite grįžtamąjį ryšį
 Nepertraukite pašnekovo
 Atkreipkite dėmesį į neverbalines detales