Çocuklarda Obezite Danışmanlığı

download report

Transcript Çocuklarda Obezite Danışmanlığı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR ve PROGRAMLAR ŞUBESİ
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE
VE SAĞLIKLI BESLENME
Uzm.Dyt.Özen YAMAN
Obez bir çocuk yakınlarına sevimli ve
hatta daha sağlıklı gelebilir.
Oysa bu durum aslında onun ilerideki
yaşamında önemli pek çok problemin
hazırlayıcısı ve başlatıcısı olacaktır.
ÇOCUK ve ERGENLERDE OBEZİTE
Çocukluk çağı problemleri
Tedavi edilmediği zaman yetişkinliğe taşınmakta
Zamanla tedavisi daha zor olup,
sağlıkla ilgili ciddi problemlere neden olmaktadır
Çocukluk Çağında Obezitenin Nedenleri
1.Genetik Etmenler
- Aile bireylerinde obezitenin varlığı
2. Çevresel Etmenler
- Anne karnındaki ortam (yüksek kan şekeri, açlık)
- Beslenme (erken süt çocuğu beslenmesi, yemek tarzı, damak tadı
oluşması, hazır besin tüketimi, reklamlar vb.)
- Fiziksel aktivitede azalma (TV, bilgisayar başında fazla oturma vb.)
- Aile etmeni (ailenin beslenme alışkanlıkları, annenin çalışması, ekonomik
nedenler vb.)
- Sosyal sorunlar (apartman yaşamı, kent yaşamında olumsuz çevre)
- Psiko-sosyal etmenler (büyük aile, parçalanmış aile, yaşlı anne, tek
çocuk vb.)
Çocuk ve Ergenlerde Obezitenin Yol
Açtığı Sağlık Sorunları-1
 Ergenlikten önce boyları ve kemik
olgunlaşma düzeyleri yaşıtlarına göre ileridedir.
Bu nedenle ergenlik belirtileri erken yaşta
ortaya çıkar, büyüme de erken yaşta
tamamlanır.
 Düztabanlık, bacaklarda eğrilik gibi ortopedik
sorunlar sıklıkla izlenir.
 Deri kıvrımlarında ve bacak aralarında
sürtünme sonucu pişikler görülür.
 Şişman erkek çocuklarda meme bölgesinde
yağ toplanması görülür.
Çocuk ve Ergenlerde Obezitenin Yol
Açtığı Sağlık Sorunları-2
 Karın ve kalçalarda yağ fazlalığı nedeni
ile deri çatlamaları gözlenir.
 Deri altı yağ dokusunun artışı ile deri
enfeksiyonları gelişebilir.
 Soluk alıp-vermede güçlük yaşanır.
 Kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon,
diyabet gibi hastalıkların çocukluk
yaşlarda ortaya çıkmasına neden olur.
Günümüzde obezite, çocukluk çağının en sık
görülen kronik hastalıklardan biri olarak kabul
edilmektedir.
Çocukluk çağı obezitesinin yetişkinlik
obezitesine yol açtığı ve pek çok kronik
hastalık
için
zemin
oluşturduğu
düşünüldüğünde obezite ile mücadeleye
çocukluk çağında başlamanın ne kadar
önemli olduğu açıkça görülmektedir.
Çocuk ve Ergenlerde Obezitenin Tedavisi
AİLE
ÇEVRE
TOPLUM
ÇOCUĞUN BESLENME VE EGZERSİZ ALIŞKANLIĞINI
BELİRLEMEKTEDİR.
Çocuğun beslenmesindeki amaç;
 Normal, sağlıklı büyüme ve gelişmesini,
 Yeterli ve dengeli beslenmesini,
 Okul başarısında artış göstermesini,
sağlamaktır.
Okul Çağı Çocuklarında ve Ergenlerde
Sağlıklı Beslenmenin Önemi-1
 Fiziksel büyüme ve gelişmelerindeki hızlı
artış nedeniyle besin öğelerine
gereksinimleri fazladır.
 Bu dönemde kemik kitlesinde artış
fazladır. Yaşam şeklinde ve besin alımında
değişiklikler olur.
10
Okul Çağı Çocuklarında ve Ergenlerde
Sağlıklı Beslenmenin Önemi-2
 Ayrıca özel durumlarda enerji ve bazı
besin öğelerine olan gereksinmenin daha
da artmasına neden olmaktadır.
 Yaşam boyu sürecek davranışlar
kazanılır.
11
Okul Çağı Çocuklarında ve Ergenlerde
Sağlıklı Beslenmenin Önemi-3
 Beslenmeye bağlı bazı kronik hastalıkların
temeli bu dönemlerde atılmaktadır.
 Hastalıkların önlenmesi için
dengeli beslenme gereklidir.
yeterli ve
12
Obezite ve Okul Öncesi Dönem
 Obezite her yaş grubunda görülmekle birlikte
fizyolojik olarak hızlı yağ depolanmasının
meydana
geldiği
yaşlarda
daha
sık
görülmektedir.
 Çocukluk döneminde en sık olarak yaşamın
ilk yılı, beş-altı yaş arası ve puberte
döneminde olmaktadır.
Obezite ve Okul Öncesi Dönem
 Okul öncesi yaşlarda obez çocukların
%26-41’inin okul çocuklarında obez
olanların, okul çocuklarında obez olanların
%42-63’ünün erişkin yaşta obez olduğu
gösterilmiştir.
 Eğer önlem alınmazsa tüm dünyadaki
yetişkinlerin %10’unun (15 milyon kişi)
obez olacağı düşünülmektedir.
Okul Öncesi Dönemde Obezitenin
Obezitenin Yol Açtığı Sorunları
 İri ve erken gelişim
 Yürümenin gecikmesi
 Düztabanlık, Bacaklarda eğrilik
 Pişikler
 Deri çatlamaları
 Deri enfeksiyonları
 Soluk alıp vermede güçlük
 Kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon vb.
hastalıklar
 Bağışıklık sistemi gelişimi ve etkinliği azaldığından
çeşitli hastalıklara yakalanma riski artar.
ANNE SÜTÜ
Obezitenin gelişmesinde dikkat edilmesi
gereken faktörlerden biri de yaşamın ilk
yıllarındaki beslenme şeklidir.
Yapılan çalışmalarda, obezite görülme
sıklığının anne sütü ile beslenen çocuklarda,
anne sütü ile beslenmeyen çocuklara göre
daha düşük oranlarda olduğu, anne sütü
verme süresinin, tamamlayıcı besinlerin
türü ve başlama zamanlarının obezite
oluşumunu etkilediği bildirilmektedir.
Bebeklere ilk 6 ay sadece
anne sütü verilmelidir ve
6 aydan sonra uygun besinlere
başlanarak yeterli ve dengeli
beslenmeleri sağlanmalıdır.
0-1 Yaş İçin Beslenme Önerileri

İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi yönünde anne desteklenmeli,
6. aydan sonra, 2 yaşına kadar tamamlayıcı besinlerle birlikte anne
sütü verilmesine devam edilmelidir.

Altıncı aydan itibaren uygun tamamlayıcı besinlere azar azar
başlanmalı, çocuğun ayına uygun besinler, uygun miktarlarda
verilmelidir.

İlk verilen tamamlayıcı besin tatlı olmamalı, şeker, bal, reçel,
bisküvi, muhallebi, vb. besinlerin verilmesinin enerji alımını
artıracağı unutulmamalıdır.

Bebek beslenmesinde biberon değil kaşıkla beslenme
uygulanmalıdır.
1-5 Yaş İçin Beslenme Önerileri
 İki yaş ve üzerindeki kilolu çocukların ağırlık
kontrolünde ilk adım mevcut ağırlığın korunmasıdır.
 Çocuğun yaşına ve olması gereken ağırlığına uygun
yeterli ve dengeli beslenme düzeni sağlanmalıdır.
 Şeker ve yağ içeriği yüksek besinler çocuk istediği için
ya da ödül olsun diye verilmemelidir.
 Düşük enerjili diyetler kesinlikle uygulanmamalıdır.
 Her öğünde dört besin grubundan besinlerin
bulunmasına dikkat edilmelidir.
 Öğün atlanılmamalı, azar azar ve sık sık
beslenilmelidir.
 Fiziksel aktivitesi artırılarak, büyüme ve gelişmesi
izlenerek hızlı ağırlık artışı önlenmelidir.
Dikkat!
Okul öncesi çağ çocuklarının
beslenmesinden sorumlu olan annelerin,
aile bireylerinin, bakıcıların ve
öğretmenlerin beslenme konusunda
bilinçlendirilmesi, çocukların beslenme
alışkanlıklarının gelişmesindeki etkisi
unutulmamalıdır.
Obezite ve Okul Çağı Dönemi
 Okul çağı dönemi (6-14 yaş) büyüme ve
gelişmenin devam ettiği dönemdir.
 Bu yaş sınırları, hem çocukluk hem de
ergenlik döneminin bir bölümünü
kapsamaktadır.
 Dünya sağlık Örgütü, 10-19 yaş grubunu
ergenlik dönemi olarak tanımlar.
 Okul çağı, ergenlik dönemi fiziksel, cinsel
ve psikososyal gelişimi içeren bir
dönemdir.
Büyüme Ve Gelişme
En Hızlı
Kızlarda:
9,5-15 yaş
Erkeklerde:
11-17 yaş
22
Obezite ve Okul Çağı Dönemi
Büyüme çağında hücre sayısı artmakta,
ihtiyaçtan fazla enerji alındığında ise vücuttaki
yağ hücrelerinin hacmi genişlemektedir.
Fazla enerji alımı devam ettikçe, yağ hücrelerinin
hem hacmi hem sayısı artar. Yağ hücrelerinin
hacmi ve sayısının artması obeziteye neden olur.
Obezite oluşumunda anne karnındaki dönem,
çocukluk dönemi ve kalıcı yağlanmanın oluştuğu
ergenlik dönemi kritik dönemlerdir. Kızlarda
yağlanma erkeklere göre daha fazladır.
Okul döneminde obezitenin yol
açtığı sağlık sorunları
 Kalp damar hastalıkları
 Tip 2 diyabet
 Karaciğer yağlanması
 Ortopedik sorunlar
 Astım vb. solunum yol hastalıkları
 Uyku apnesi
 Psikolojik sorunlar
Okul çağı döneminde beslenmenin
önemi-1
 Büyüme ve gelişmenin sağlanması
nedeniyle enerji ve besin öğeleri ihtiyaçları
fazladır.
 Kemik kitlesinde artış fazladır.
 Özel durumlar (sporcu çocuklar, ergen
gebelikleri, yeme davranışı bozuklukları
vb.) enerji ve besin öğeleri ihtiyaçları daha
da artar.
Okul çağı döneminde beslenmenin
önemi-2
 Yaşam boyu sürecek davranışlar ve
alışkanlıkların kazanıldığı dönemdir.
 Beslenmeye bağlı kronik hastalıkların
temeli bu dönemde atılır.
 Hastalıklardan korunmak ve bağışıklık
sistemini güçlendirmek için yeterli ve
dengeli beslenme önemlidir.
ADÖLESANLARIN YANLIŞ BESLENME
DAVRANIŞLARI VE NEDENLERİ
• Öğün düzensizliği
• Ara öğünlerde atıştırma tarzı beslenme
• Evden dışarıda yemek yeme alışkanlığı
• Sağlıklı beslenme bilincinin olmaması
• Şişmanlama korkusu
• Özellikle kızlarda mankenlere olan özenti
• Okul yemeklerinin yenilmemesi
• Ayak üstü (fast food) beslenme
27
Okul Yemeklerinin Tüketilmeme
Nedenleri
* Yemeklere okul yönetiminin önem vermemesi
* Sınırlı bütçe
* Yemekhane hijyeni ve fiziki koşulları
* Öğrencilerin fikrinin alınmaması
SONUÇ:
KANTİN VE FAST FOOD (AYAK ÜSTÜ BESLENME)
28
FAST-FOOD ÜRÜNLERİN SIK VE FAZLA
TÜKETİMİNİN SAĞLIK ÜZERİNE OLUMSUZ
ETKİLERİ
 Fast-food endüstrisinde özellikle çocuklar ve
gençler hedef alınmıştır.
 Fast-food ürünlerin özellikle çocuk ve gençler
tarafından tercih edilmesi yetersiz ve
dengesiz, sağlıksız beslenme sorununu akla
getirmektedir.
 Fast-food beslenmeyi oluşturan bazı menüler
beslenme yönünden yetersiz ve dengesizdir.
 Dengesiz fast-food ürünlerinin çok sık
tüketilmesi sağlığı olumsuz etkiler.
Fast food besinler :
Demir,
Kalsiyum,
B2 vitamini,
A vitamini,
C vitamini ve posa yönünden
yetersizdir.
 Doymuş yağ, tuz, basit şeker ve
kolesterol içeriği yüksektir
 Kanserojen madde içeriği yüksektir
 Aşırı kola ve meşrubat tüketimi
şişmanlık ve diş çürüklerine neden olur
 Kötü beslenme alışkanlığı yaparak
uzun vadede beslenme sorunları
oluşturur
30
FAST- FOOD TÜKETİMİ
ÖNLENMELİ YA DA AZALTILMALIDIR
Yağ içeriğinin yüksek olması kalp
damar hastalıkları,şişmanlık gibi önemli
sağlık sorunlarına yol açar
Vitamin ve mineral yönünden
yetersizliği anemi ve büyüme geriliğine
sebep olur
31
Okul çağı çocukları için beslenme
önerileri-1
 Besin çeşitliliği artırılmalıdır.
 Öğün atlanılmamalıdır. Kahvaltı günün en
önemli öğünüdür.
 3 ana, 3 ara öğün şeklinde beslenilmelidir.
 Günde 2 su bardağı süt ve süt ürünleri
tüketilmelidir.
Okul çağı çocukları için beslenme
önerileri-2
 Kansızlıktan korunmak için özellikle kızlar demir
mineralinden zengin besinler (et, pekmez vb.)
tüketmelidirler.
 Taze sebze ve meyve tüketilmelidir.
 Enerji alımı ile harcaması arasında denge
kurularak obeziteden kaçınılmalıdır.
 Şeker ve şekerli besin tüketimi
sınırlandırılmalıdır.
Okul çağı çocukları için beslenme
önerileri-3
 Fast food besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.
 Tuz tüketimi azaltılmalı, iyotlu tuz kullanılmalıdır.
 Günde 5-7 bardak su içilmelidir. Bol sıvı alınmalıdır.
 TV ve bilgisayar başında uzun süre kalınmamalıdır.
 Düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır. Güneş ışığından
doğrudan yararlanılmalıdır.
ÇOCUK ve ERGEN OBEZİTESİNDE
AİLENİN ROLÜ
ÇOCUK ve ERGEN OBEZİTESİNDE
AİLENİN ROLÜ
↘ Aile çocuğun sağlıklı ev şartlarını sağlayan önemli göreve sahiptir.
Çocuk ve gençler aileden model alarak yeme alışkanlıklarını
geliştirmektedir.
↘ Ailenin yemek adetleri (yemek masasının tv karşısında olması,
büyük porsiyon, atıştırmalar vs.) ve fiziksel aktivite durumu çocukları
da etkilemektedir.
↘ Ailenin ilgisizliği, aile bakımının yetersiz olması, düşük gelir gibi
etkenler de yeme alışkanlıklarını belirlemektedir.
↘ Ailenin yoğun ve telaşlı yaşam tarzı çocuğu ile daha az zaman
geçirmesine, yemek hazırlama fırsatının azalmasına, çocukların tv,
bilgisayar başında daha çok zaman geçirmesine ve dolayısıyla
obezitenin artışına neden olmaktadır.
ÇOCUK ve ERGEN OBEZİTESİNDE
AİLENİN ROLÜ
NELER YAPILABİLİR?
↘ Küçük adımlarla başlanarak ufak değişiklikler yapılmalıdır
↘ Çocuğun kilosu veya görünüşüne değil, sağlığındaki olumlu
değişikliklere odaklanmak doğrusudur.
↘ Çocuğun iştahına saygı gösterilmelidir. Çocukların sizin
belirlediğiniz porsiyonları benimsemeyebileceğini kabul edilmelidir.
↘ Biberonla ve anne sütüyle beslenen bebeklerde, hazırlanan
biberonun tamamının bitirilmesine veya daha çok emzirmeye
çalışmak doğru değildir.
↘ Şekerli yiyeceklerin hazırlanmasından kaçınılmalıdır
ÇOCUK ve ERGEN OBEZİTESİNDE
AİLENİN ROLÜ
NELER YAPILABİLİR?
↘ Ev içerisinde yüksek kalorili yiyecekler bulundurulmamalıdır
↘ Yağlı yiyecekleri sınırlandırılmalıdır
↘ Çocukların yeterli posa alması için meyve-sebze tüketimini
desteklenmelidir
↘ Besin dışında yiyecekler, avutmak, ödül gibi nedenlerle
kullanılmamalıdır
↘ Televizyon ve bilgisayar başında geçen süre için limit olmalıdır
↘ Hareketli oyunlar için çocuklar desteklenmelidir
↘ Düzenli, birlikte yapılabilecek aktiviteler geliştirilmelidir
ÇOCUK ve ERGEN OBEZİTESİNDE
AİLENİN ROLÜ
NELER YAPILABİLİR?
↘ TÜM AİLENİN KATILIMINI SAĞLANMALIDIR
↘ EN ÖNEMLİSİ; çocuğunuzun ağırlığı ne olursa olsun sevgi ve
cesaretinizi her zaman gösterin
ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ OBEZİTENİN
ÖNLENMESİNDE BAŞLICA ÖNERİLER-1
* 0-6 ay arası yalnızca anne sütü verilmesi teşvik edilmeli
* 6 ay-1 yaş arası ek gıdalara başlanma döneminde yeterince
dikkatli olunmalı
* Bir yaşında, sofradaki yerini almalı
* Aşırı yağlı, şekerli ve fast-food türü gıdalardan uzak
durulmalı
* Tüketilmesi istenilmeyen besinler evde bulundurulmamalı
* Yemek hazırlama ve ev işleri sırasında yardımcı olması
teşvik edilmeli
* Başta kahvaltı olmak üzere, üç an öğünü alması sağlanmalı
ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ OBEZİTENİN
ÖNLENMESİNDE BAŞLICA ÖNERİLER-3
*Fiziksel aktivitelerin, ailece birlikte yapılmasına da özen
gösterilmeli
* Yaşına ve cinsiyetine uygun sağlıklı beslenme ile
egzersizlerde bulunması konusunda bilgilendirilmeli ve
desteklenmeli
* Gerektiğinde tıbbi ve psikolojik destek alınmalı, tıbbi
araştırma yapılmalı
* Dengeli ve yeterli beslenme ile düzenli fiziksel aktiviteyi de
içeren bir yaşam tarzı oluşturulmalı
ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ OBEZİTENİN
ÖNLENMESİNDE BAŞLICA ÖNERİLER-2
* Her öğünde dört ana temel besin gruplarından
yeterince tüketmesi sağlanmalı
* Besinler, ödül veya ceza aracı olarak kullanılmamalı
* Mutlu bir aile ortamında beraberce yemek yenmeli
* Televizyon ve bilgisayar başında geçirilen süre
azaltılmalı
* Arkadaşları veya aile ile beraber spor yapması
desteklenmeli
ÇOCUK VE SPOR
 Çocukluk ve gençlik döneminde kazanılan ve
yaşam boyu korunan fiziksel sağlık, bedenin
en üst kapasitede işlev görmesi için zorunlu
görülmektedir.
 Egzersiz eğitimi, çocuğun ailesinin ve
öğretmenlerinin mesajlarını anlayacak kadar
büyüdüğünde hemen başlanılmalıdır.
 Çocukluk döneminde okulda verilen beden
eğitimi dersleri egzersiz eğitimi verilmesi ve
fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılmasında
önemli rol oynar, sağlıklı büyüme ve
gelişmenin sağlanmasına yardımcı olur.
Çocuklar niçin beden eğitimine
ihtiyaç duyarlar?-1
 Fiziksel uygunluğu artırır.
 Beceri gelişimini sağlar.
 Düzenli ve sağlıklı fiziksel aktivite olanağı
verir.
 Diğer konulara destek olur. Fen, matematik
ve sosyal bilimlerin içeriğinde laboratuar
olarak hizmet verir.
Çocuklar niçin beden eğitimine
ihtiyaç duyarlar?-2
 Kendine güven ve özgüveni artırır.
 Hedef kurma tecrübesi kazandırır.
 Öz disiplini geliştirir.
 Muhakeme gelişimini sağlar.
 Stresi azaltır.
 Kuvvetli ikili ilişkiler kurulmasını sağlar.
Çocuk egzersiz programının
amaçları
1. Fiziksel gelişimi sağlamak
2. Motor beceri gelişimini artırmak
3. Bilişsel (kognitif) gelişimi desteklemek
4. Sosyal ve duygusal gelişime yardımcı
olmak
Beden Eğitimi Programı
 Çocuklar için beden eğitimi programı, fiziksel
egzersiz, takım sporları, çift ve bireysel
sporlar ve boş zaman sporlarını içerir.
 Çocuklar ve gençleri birçok farklı spor dalı
için uyarmak en doğru yol olmalıdır. Böylece
hızlı büyümenin en yüksek hızda olduğu
zaman (kızlarda 9,5-15 yaş, erkeklerde 11-17
yaş) sonuna kadar çocuklar zevk alarak ve
korkmadan spor yapacaklardır. Ayrıca bu
dönem sonuna kadar tek bir spor dalına
konsantre olmayacaklardır.
Ülkemizde fiziksel aktivite yapma
oranı yeterli değildir.
Çocuklar gerek beden eğitimi derslerine
katılmaları gerekse okul sonrası egzersiz
veya spor faaliyetleri ile fiziksel aktivite
düzeylerinin artırılması yönünde teşvik
edilmeli, cesaretlendirilmelidirler.
Bu konuda çocukların öğretmenlerinin ve
ailelerinin desteğine ihtiyaçları vardır.
ÇOCUK VE ADÖLESANLARDA
OBEZİTENİN TESPİTİ VE
DEĞERLENDİRİLMESİ
VÜCUT AĞIRLIĞI ÖLÇÜMÜ
 0-2 yaş çocuk : Bebek terazisi
 2 ve yukarı yaş: Dijital terazi
Çocuklarda vücut ağırlığı ölçümünde;
 0.1 kg’a duyarlı hassas terazi kullanılır.
(Bebek Terazisi)
 Çıplak iken ölçüm yapılır.
BOY UZUNLUĞU ÖLÇÜMÜ
 0-2 yaş: İnfantometre (yatarak boy ölçer)
 2 ve yukarı yaş: Stadiometre (ayakta boy
ölçer)
Çocuklarda boy uzunluğu ölçümünde;
 İki yaşına kadar yatarak, iki yaşından
sonra ayakta ölçüm yapılır.
 Yatarak ölçüm infantometre, ayakta ölçüm
stadiometre kullanılarak yapılır.
GENEL İLKELER-1
2 yaşından küçük olan bebek ve çocuklarda;
 Boy uzunluğu yatırılarak ölçülür. Ölçümde
infantometre kullanılır. 85 cm altında boy
uzunluğu olan çocukların boy uzunluğu
yatırılarak ölçülür.
 Vücut ağırlığı yatırılarak ölçülür. Ölçümde
bebek terazisi kullanılır.
 Anneye/bakıcıya tartımın ve boy ölçmenin
nasıl yapılacağı anlatılmalı ve
yardımı/desteği alınmalıdır.
GENEL İLKELER-2
2 ve yukarı yaş çocuklarda;
 Boy uzunluğu ayakta ölçülür. Ölçümde
stadiometre kullanılır.
 Vücut ağırlığı ayakta yetişkin tartı aleti ile
ölçülür.
 Vücut ağırlığı ölçümü mümkün olduğunca
bireyler sabah açken, dışkılama sonrası
yapılmalıdır.
 Kişilerin üzerindeki giysi ağırlığını da
toplam ağırlıktan çıkarınız.
DEĞERLENDİRME
0-5 YAŞ ARASI BEBEK VE ÇOCUKLAR
Çocuklar için yaşa göre boy uzunluğu (yatarak
ve ayakta), yaşa göre vücut ağırlığı ve boy
uzunluğuna (yatarak ve ayakta) göre vücut
ağırlığının
değerlendirilmesinde
0-5
yaş
grubunda WHO-2006 ve 2007 Büyüme
Standartları’nın kullanımı önerilmektedir.
DEĞERLENDİRME
5-19 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR VE GENÇLER
6-18 yaş grubu erkek ve kız çocuklar ile
adolesanlar
için
WHO-2007
Değerleri yayınlanmıştır.
Referans
PERSENTİL DEĞERLERİNİN
YORUMLANMASI
BEDEN KÜTLE İNDEKSİ-1
Beden kitle indeksi (BKI) zayıflık ve
şişmanlık durumunun saptanması
amacıyla kullanılan pratik bir yöntemdir.
Beden Kitle İndeksi (BKI) tüm yaş grupları
için kullanılır. Sporcularda kullanımı uygun
değildir.
BEDEN KÜTLE İNDEKSİ-2
a) 0-5 yaş grubu WHO-2006 standardına göre
değerlendirilir.
b) 5-19 yaş grubu WHO-2007 referans
değerlerine göre değerlendirilir.
Sağlıklı Çocuk
Sağlıklı Gelecek
Sağlıklı Toplum…