SPOR BİLİMLERİ (YÖK Tanımlaması)

Download Report

Transcript SPOR BİLİMLERİ (YÖK Tanımlaması)

Süleyman Demirel Üniversitesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
SPOR BİLİMLERİ (YÖK Tanımlaması)
YÖK TANIMLAMASINA GÖRE SPOR BİLİMCİSİ
Spor Bilimleri Mezunlarımızın İstihdam
Durumları

Mezunlarımızın Atamaları ve İş yerleşimleri
 Üniversite atanmaları (1 okutman , 4 Arş.Grv atanmıştır).
 04.07.2013 tarihi itibarı ile de KPSS sınavı ile ilk öğrencilerimiz MEMUR olarak
atanmışlardır.
 Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde Sözleşmeli Antrenör olarak çalışan mezunlarımız
bulunmaktadır,
 Polis olarak atananlar bulunmaktadır,
 Özel sektörde kondisyoner, Aerobik Step, fiziksel uygunluk antrenörlüğü yapanlar
bulunmaktadır
 Üniversitelerin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlıklarına bağlı ve Spor Hizmetleri
alanında Eğitmen olarak çalışabilmektedirler.
 SPOR BİLİMLERİ MEZUNLARINA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMELİĞİ
HAKKI VERİLMEMEKTEDİR (BEDEN EĞTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİNİ
TERCİH EDEN ADAYLARIN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKUL VEYA YENİ
AÇILMAYA BAŞLAYAN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNE BAŞVURMALARI
GEREKMEKTEDİR www.yok.gov.tr).
Spor Bilimleri Mezunları KPSS Puanı ile Memur
olarak atamaları 04 Temmuz 2013 tarihi ile
başlamıştır. İlk mezunlarımızdan atanan bir
öğrencimizin ataması
BAŞVURU TARİHLERİ
Milli Sporcu, Süper Lig-I Lig, II Lig, III Lig,
Bölgesel/Deplasmanlı ve Amatör Lig (Süper Amatör, I
amatör-II amatör) ve ferdi sporcuların başvuruları
05-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında (mesai saatleri
içerisinde) yapılacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır.
Posta, faks vb ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU BRANŞLARI
 Atıcılık, Atletizm, Badminton, Bisiklet, Boks,
Cimnastik, Eskrim, Halter, Güreş, Judo,
Kayak, Masa Tenisi, Karate, Okçuluk, Triatlon,
Taekwondo, Tenis, Su Sporları (Yüzme,
Dalma, Senkronize Yüzme, Su Topu),
Basketbol, Futbol, Hentbol, Voleybol.
BAŞVURU ŞARTLARI ve GEREKLİ BELGELER
 Lise mezunu olmak (tek ders sınavından dolayı lise diploması olmayan
adaylar başvuru yapamazlar). Lise diplomasının aslı ve 1 adet
fotokopisi,
 Adayların başvurularında, 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
(ÖSYS) Kılavuzu’nda belirtilen, “Özel yetenek sınavı gerektiren
programlardan her birine, puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve
en az kaç puan almış olan adayların başvurabileceklerine, başvuru
öncesinde sınavı yapacak ilgili yükseköğretim kurumunca karar
verilecek” ifadesi dikkate alınmıştır. 2014 YGS puanlarının herhangi
birinden en az 140 puan ve daha yukarı puan alan adaylar, 2014
YGS bir (1) adet fotokopisi
 Kulüp, okul takımında veya ferdi olarak en az
3 yıl lisanslı
sporcu olmak. Spor İl müdürlüğü tarafından verilen belgede lisans
bilgilerinde görülen branşlar dışında başvuru yapamaz. Branş tercihini
de en çok yapmış olduğu spor branşından yapmak zorundadır.

Belge olarak;
 Spor İl Müdürlükleri (Gençlik Spor İl müdürlüklerinden) “SPORCU BİLGİ FORMU” alınacak
ve Spor İl Müdürlükleri (Gençlik Spor İl Müdürü) veya şube müdürü tarafından onaylanacaktır
(bu belgenin aslı getirilecektir fotokopisi geçerli değildir). Sporcu Bilgi Formu onaylı.

Nüfus Cüzdanının 1 adet önlü arkalı fotokopisi (aslı yanında olacaktır),

Milli sporcular için Spor Genel Müdürlüğünden alınmış Millilik belgesinin aslı ve fotokopisi

Ferdi veya takım sporlarında ulusal ve uluslar arası derece yapmış sporcuların ilgili federasyon
onaylı belgeleri (dereceleri gösteren), 1 adet belgenin aslı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü tarafından
hazırlanan ÖN KAYIT BİLGİ FORMU’nun elektronik ortamda (bilgisayar) yazılacak ve çıktısı
alınacaktır. Formalarda ekleme ve silme olmayacaktır,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesindeki şartları taşımak. Görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü
bulunmamak. (omurga bozuklukları, aşırı kamburluk, pelteklik, kekemelik, düztabanlık vs.)
engellerinden biri veya birkaçı bulunanlar ön kayıt için başvuramazlar).

İlgili Federasyondan oynadığı kulübün statüsünü belirten yazı.

Başka bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası nedeniyle çıkarılmış bulunanlar ön kayıt
yaptıramazlar.
ÖNEMLİ NOT
 ADAY TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERDE
YANLIŞ/SAHTE BELGE VB. VERİLMESİ VE TESPİT
EDİLMESİ DURUMUNDA ADAY HAKKINDA TÜM
YASAL İŞLEMLER YAPILACAK OLUP DİĞER
ADAYLARINDA MAGDURİYETİNE SEBEB
OLMASINDAN DOLAYIDA TÜM ZARARLARI
KABUL ETMİŞ OLACAKTIR.
ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ
 Spor Bilimleri bölümünün;
 I öğretim 40 kontenjan
 II öğretim 40 kontenjan, olmak üzere toplam 80
kontenjanı bulunmaktadır.
 SINAV KOMİSYONU BAŞVURULARA GÖRE
BRANŞ VE CİNSİYETE GÖRE KONTENJAN
DAĞILIMINI YAPACAKTIR.
 *** Futbol Branşından 11 kontenjan belirlenmiştir. Kontenjan
dağılımları aşağıdaki gibi yapılacaktır. Hesaplamada her kontenjanın
kendi içerisinde hesaplanması yapılarak belirlenen kontenjan
durumuna göre kendi statüsünde yerleşecektir. Örneğin süper ligden 10
başvuru yapıldı ise kendi içlerinde YÖK formülü uygulanarak en üst
değerdeki 1 aday yerleşecektir. Milli sporcular bu kontenjanlara dahil
olmayıp ayrı değerlendirileceklerdir.
 Spor Toto Süper Lig=
1 kontenjan
 PTT I Lig=
2 kontenjan
 Spor Toto II Lig=
2 kontenjan,
 Spor Toto III Lig=
2 kontenjan
 A2 lig=
2 kontenjan
 Amatör ve Bal Ligi=
2 kontenjan
 A. 2007-2014 yılları arasında Milli olmuş
sporculara 100 tam puan verilir. Ferdi veya takım
olarak okul veya kulüp bazında uluslararası
düzeyde Türkiye temsil etmiş olmak. Kendi
içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim
Kurumunun verdiği formüle göre
yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen YÖK
vermiş olduğu formül uygulanacaktır. Yeterli milli
sporcunun başvurusu olmadığı ve kontenjanların
dolmaması durumunda b maddesi uygulanır.
 B. Süper Lig ve I. Ligde yer alan sporculara 91-99 arası puan
verilecektir. Takım sporlarında puanlamada 3 yıl
sporculuğundan sonraki her yıl sporculuğu için +1 puan verilir.
Örneğin 7 yıl sporculuğu olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 91
puan, ek 4 yıl oynadığı için +4 puan alarak, toplam 95 puan
şeklinde değerlendirilecektir. Süper lig ve I lig sporcuları kendi
içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim Kurumunun
verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen
formül uygulanacaktır. Yeterli Süper Lig ve I Lig sporcusu
başvuru olmaması ve kontenjanların dolmaması durumunda c
maddesi uygulanır. Futbol branşından beyan ettiği lig
statüsünde kadroya girmiş olması gerekmektedir (Kayıtlar
esnasında ibraz etmeli)
 Ferdi Sporcularda da 2007-2014 yılları





arasında ulusal derece yapmış olanlar için,
1’ncilik elde edenler 99 puan
2’ncilik elde edenler 98 puan
3’ncülük elde edenler 96 puan
4’ncülük elde edenler 94 puan
5’ncilik elde edenler 92 puan
 C. Takım Sporlarından II liglerde yer alan (Bayan Futbol Takımı bu
kategoride değerlendirilecektir) sporculara 81-90 arası puan verilecektir.
Bu puanlama da 3 yıl dan sonraki her yıl sporculuğu için +1 puan verilir.
Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl karşılığı 81 puan, ek 4 yıl oynadığı
için +4 puan alarak toplam 85 puan şeklinde değerlendirilecektir. Ferdi
sporlardan kulüplerde ve okul müsabakalarına katılımları ve yaptığı
derecelere göre (sporcu bilgi formuna eklenmiş başarı belgeleri)
komisyon tarafından değerlendirme yapılarak puan verilir. II lig sporcuları
kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek Öğretim Kurumunun verdiği
formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda belirtilen formül
uygulanacaktır. Yeterli II lig sporcusu ve ferdi sporcu başvurusu olmadığı
ve kontenjanların dolmaması durumunda d maddesi uygulanır. Futbol
branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması
gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmeli)
 D. Takım Sporları III ligde ve bölgesel (deplasmanlı) lig sporcularına 71-
80 arası puan verilecektir. Bu puanlama da 3 yıl dan sonraki her yıl
sporculuğu için +1 puan verilir. Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl
karşılığı 71 puan, ek 4 yıl oynadığı için +4 puan alarak ve toplam 75 puan
şeklinde değerlendirilecektir. Ferdi sporlardan kulüplerde ve okul
müsabakalarına katılımları ve yaptığı derecelere göre (sporcu bilgi
formuna eklenmiş başarı belgeleri) komisyon tarafından değerlendirme
yapılarak puan verilir. Kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek
Öğretim Kurumunun verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda
belirtilen formül uygulanacaktır. Yeterli III ligde ve bölgesel
(deplasmanlı) lig sporcu ve ferdi sporcu başvurusu olmaması ve
kontenjanların dolmaması durumunda e maddesi uygulanır. Futbol
branşından beyan ettiği lig statüsünde kadroya girmiş olması
gerekmektedir (Kayıtlar esnasında ibraz etmeli)
 E. Takım ve Ferdi Sporlarda, amatör liglerdeki (süper amatör-I amatör, II
amatör) sporculara ve ferdi sporlarda yarışmalara katılanlara 51 ile 70
arası puan verilecektir. Bu puanlama da, 3 yıldan sonraki her yıl
sporculuğu için +1 puan verilir. Örneğin 7 yıl faal olan bir sporcuya 3 yıl
karşılığı 51 puan, ek 4 yıl oynadığı için +4 puan alarak toplam 55 puan
şeklinde değerlendirilecektir. Ferdi sporlardan kulüplere ve okul
müsabakalarına katılımları ve yaptığı derecelere göre (sporcu bilgi
formuna eklenmiş başarı belgeleri) komisyon tarafından değerlendirme
yapılarak puan verilir ve kendi içlerinde hesaplama yapılarak Yüksek
Öğretim Kurumunun verdiği formüle göre yerleştirileceklerdir. Aşağıda
belirtilen formül uygulanacaktır. Futbol branşından beyan ettiği lig
statüsünde kadroya girmiş olması gerekmektedir (Kayıtlar esnasında
ibraz etmeli)
HESAPLAMA
 Tüm hesaplama ve yerleştirmede Yüksek Öğretim
Kurumu’nun (YÖK) vermiş olduğu formüller
kullanılır.
 Her adaya yukarıda belirtilen kriterlere göre özel
yetenek sınav puanı (ÖYSP) verilecektir. Örneğin
milli bir sporcu ise bu adayın özel yetenek sınav
puanı 100 (tam puan) olarak belirlenir. Sonra tüm
adaylar için aşağıdaki (BİRİNCİ FORMÜL)
kullanılarak ÖYSP-SP belirlenerek daha sonra
(İKİNCİ FORMÜL) kullanılarak yerleştirme
yapılacaktır.
BİRİNCİ FORMÜL
İKİNCİ FORMÜL
 Aday aynı alandan geliyorsa; Örneğin; Spor alanından,
 YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS–P ) + (0,03 x
OBP)
 Aday diğer alanlardan geliyorsa;
 YP = ( 1,17 x ÖYSP–SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x YGS–P )

 ** AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-AE puanlarından en yüksek olanı
 *** YGS-1, YGS-2, YGS-3,YGS-4,YGS-5 veya YGS-6 puanlarından en
yüksek olanı
 2013-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı
sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş
adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları
yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan
sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız
geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan
sınırlaması olmayan programlarına 2013-ÖSYS'de
yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır. Adaylar YP
puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya
konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacaktır.
SINAV SONUÇLARI VE İLAN TARİH
 Kayıtlar bittikten sonra adayların vermiş olduğu evraklar incelenecektir.
Eksik veya yanlış belge verenin başvurusu iptal edilecek ve hakkında
yasal işlem başlatılacaktır.
 22 Ağustos 2014 tarihi saat 15.00 den sonra Süleyman Demirel
Üniversitesi Web adresinde (www.sdu.edu.tr) ve Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanlığı Panosunda ilan edilecektir.
 25-26-27 Ağustos 2014

I. Öğretim kayıtları
28-29- Ağustos 01Eylül 2014 II. Öğretim kayıtları,
 02-12 Eylül 2014 Kayıt yaptırmayan ve kayıt sildiren asillerin yerine
yedek kayıtlarının yerleştirilmesi.
 I. Öğretimi kazanan ve gelmeyen adaylar yerine, II. Öğretimden I
öğretime gelmeyen aday sayısı kadar BRANŞ dağılımına
bakılarak en üst puandan I. öğretime aktarılır. Örneğin I.
öğretimden 3 futbolcu aday gelmediği durumda II. Öğretimi
kazanan ilk sırada ki 3 futbolcu I. öğretime aktarılır.
 II. Öğretimden I.öğretime aktarılan ve II.öğretimi kazanıp da
kaydını yaptırmayan adaylar yerine yedeklerden BRANŞLAR
dikkate alınarak II. Öğretime kaydı yaptırılır.
 Yedeği olmayan branşlarda yerine komisyonun uygun göreceği
diğer branşlardan yedek adaylara kayıt hakkı verilir.
 I öğretimden kayıt sildiren adayların yerine II öğretimden aynı
branştan adaylar yine branş durumuna göre I. öğretime aktarılır.
II öğretimden kaydını sildirenler veya boşalan kontenjan sayısı
kadar öğrenci yedeklerden branş bazına göre II öğretime
yerleştirilir.
İTİRAZLAR
 İtirazın 25 ağustos 2014 tarihi mesai bitimine
kadar Sağlık Bilimleri Fakültesine dilekçe ile
Sınav Komisyonuna yazılı olarak yapılması
gerekir. Zamanında yapılmayan itirazlara ait
dilekçeler dikkate alınmaz.
 SINAV KOMİSYONU
 Sınavın tüm aşamalarında, gerekli
gördüğü takdirde her türlü
düzenleme yetkisine sahiptir.
ÖN KAYITTA TESLİM EDİLECEK BELGELER
 Ön Kayıt Formu (Kayıt esnasında doldurulacaktır)
 2 adet fotoğraf (son altı ay çekilmiş),
 Nüfus cüzdanın aslı ve 1 adet fotokopisi,
 Lise diploması aslı ve 1 adet fotokopisi
 2014 YGS sınav sonuç belgesi 1 adet fotokopisi
 Sporcu Lisans Belgesi 1 adet aslı
 Millilik belgesi (varsa)
 Federasyonca Ferdi veya takım olarak ulusal ve uluslar arası başarılarını
gösteren belgenin aslı (varsa),
 Federasyonca verilen Kulübün lig durumunu/statüsünü (süper lig, I lig, II
lig vb) gösteren belgenin aslı
 Futbol branşından başvuran adayların TFF tarafından Müsabaka belgesi,
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN KAYIT
İŞLEMLERİ
 12 adet vesikalık fotoğraf
 Lise diploması aslı
 Nüfus cüzdanı fotokopisi
 Tam teşekküllü devlet veya üniversite
hastanesinden alınacak sağlık raporu,
 Kesin kayıt aday başvuru formu (Sağlık
Bilimleri Fakültesi’nde doldurulacaktır)
 Askerlik çağına girmiş erkek adayların askerlik
tecil belgesi.
EĞİTİM GÖRÜLEN SPOR TESİSLERİ










BATI KAMPÜSÜ SPOR ALANLARI
Kondisyon Salonu
Küçük Jimnastik Salonu
Basketbol Sahası (2 Adet)
Beach Volley Sahası
Tenis Kortu (5 Adet)
Halı Saha (2 Adet)
Çim Futbol Sahası
Açık Fitness Aletleri Parkı
Koşu Parkurları
Binicilik Merkezi









DOĞU KAMPÜSÜ SPOR ALANLARI
Kondisyon Salonu (2 Adet)
Step Aerobik Plates Salonu
Basketbol Sahası (2 Adet Açık)
Voleybol Sahası (2 Adet Açık)
Tenis Sahası (1 Adet)
Squash Alanı (4 Adet)
Yapay Tırmanış Duvarı
Performans Laborutuarı
1 Adet Ferdi Sporlar
ATATÜRK SPOR SALONU
29 EKİM OLİMPİK YÜZME HAVUZ
PERFORMANS LABORATUAR
AEROBİK-STEP SALON
FERDİ SPORLAR SALON
FERDİ SPORLAR SALON / GÜREŞ
Dünya 4. Okçuluk 2013
Dağ bisiklet takımı Türkiye II.
TÜM ADAYLARIMIZA BAŞARILAR
DİLERİZ.