Transcript BUDDHISM

BUDDHISM
Allt började med..
•
•
•
•
Siddharta Gautama föds 500 f.Kr
Varför finns det lidande i världen?
Når Upplysning
BUDDHA = Den upplyste
Buddha Dharma Buddhas lära
• Dukha
• De fyra ädla sanningarna:
1. Allt leder till lidande.
2. Lidandet beror på begäret.
3. Lidandet upphör när begären försvinner.
4. Den åttafaldiga vägen släcker begäret.
Buddhismens tankegångar
•
•
•
•
•
•
Samsara
Karma
Den gyllene medelvägen
Den åttafaldiga vägen
Nirvana
Pari Nirvana
Skrifter inom Buddhism
• Tripitaka –
De tre korgarna
Dhammapada –
Viktigaste skriften
inom Buddhism
Riktningar inom Buddhism
• Theravada – de äldstes lära
• Mahayana – den stora vagnen
• Vajrayana – Tibetansk buddhism
Att leva som Buddhist
• Munkar och nunnor
• Fem moralreglerna
• Meditation
• Puja
• Ingen Gud!
Högtider inom Buddhism
• Gunia – Den heliga månaden
• Ljusfesten
• Vesak –
Buddhas dag
Världsreligion
• Buddhismen har spridit sig runt om
i världen. Med dess 350 – 550 miljoner
anhängare ses Buddhismen som en
världsreligion.