Bevar arbejdsglæden i en forandringstid

download report

Transcript Bevar arbejdsglæden i en forandringstid

Bevar arbejdsglæden i en
forandringstid
De kommunale arbejdspladser har stor fokus på
omstruktureringer, nye arbejdsgange,
effektiviseringer og besparelser.
Forandringerne medfører typisk ny organisering
af arbejdet, nye faglige prioriteringer, nye
samarbejdsflader og/eller ændrede ydelser.
Det påvirker arbejdet generelt og løsningen af
kerneopgaven specifikt.
Og det kan påvirke medarbejdernes trivsel ved
f.eks. at føre til fortravlethed, konflikter,
utryghed og oplevelsen af meningsløshed i
arbejdet.
Forandringer får betydning på tre niveauer:
• Det påvirker medarbejdernes relation til
borgerne, som skal vænne sig til forandrede
ydelser
• Det påvirker samarbejdet mellem
medarbejderne, som fælles skal skabe ny
mening i arbejdet
• Det påvirker relationen mellem ledelse og
medarbejdere, som skal samarbejde om at
finde meningsfulde veje til at føre de nye
prioriteringer ud i livet
FTF temarapport fra 2012
• Svar fra XXX heraf 1790 pædagoger
• 37% af pædagogerne frygter at blive
arbejdsløse
• 71% af FTF’erne har oplevet omorganiseringer,
sammenlægninger, lukninger eller flytninger
• 69% har oplevet en forøget arbejdsmængde
pr. medarbejder
• 65% har oplevet at der bliver færre
medarbejdere
• 44% af pædagogerne oplever en sænket
kvalitetsstandard (29% for den samlede FTFgruppe)
• 19% af pædagogerne oplever øget
kvalitetsstandard (31% for den samlede FTFgruppe)
• 29% af pædagogerne oplever at kunne levere en
tilfredsstillende kvalitet i deres arbejde (44% for
den samlede FTF-gruppe)
• 32% af FTF’erne er tilfredse med ledelsens
håndtering af forandringer
• 12% af FTF’erne har haft indflydelse på
forandringerne
Konsekvenser for arbejdsmiljøet
• Personer, der har oplevet negative
konsekvenser af forandringer på deres
arbejdsplads har en mere negativ oplevelse af
det psykiske arbejdsmiljø, f.eks. mindre
jobtilfredshed, mindre involvering på
arbejdspladsen og større konflikter mellem
arbejde og privatliv
• Negative konsekvenser af forandringer
betyder blandt andet også en højere grad af
udbrændthed og et lavere psykisk
velbefindende.
Håndtering af forandringer og trivsel
• Skab kendskab til baggrund og mål for
forandring
• Inddragelse
• Anerkendelse af reaktioner
• Støtte til ændring og udvikling
Problemtyper
•
www.hammerberg.dk
Gruppearbejde 1
- Hvilke forandringer har du oplevet på din
arbejdsplads?
- Gik det godt eller skidt?
- Hvad gjorde du som AMR eller leder?
- Fik I nogen hjælp udefra (kommune, BUPL,
andre)?
- Hvad skulle have været gjort anderledes?
- Manglede I værktøjer, hjælp eller andet?
De seks guldkorn
•
•
•
•
•
•
Indflydelse
Mening i arbejdet
Forudsigelighed
Social støtte (kollegialt og ved ledelse)
Belønning/anerkendelse
Passende krav
Virksomhedens sociale kapital
Samarbejdsevne
Kerneopgaven
Retfærdighed
Tillid
Tillid
Er ikke noget, man kan forlange
eller kræve af andre.
Det er noget, man selv kan vise
andre og noget, man kan gøre sig
fortjent til.
Retfærdighed
Handler grundlæggende om at
tingene går ordentligt og
respektfuldt for sig på
arbejdspladsen
Flere slags retfærdighed
• Fordelingsmæssig: Bliver løn, forfremmelser, fyringer,
anerkendelse, frynsegoder etc. retfærdigt fordelt?
• Processuel: Er processen retfærdig?
Følges anerkendte procedurer? Går det “rigtigt til?”
• Interpersonel: Bliver man behandlet ordentligt,
respekt?
dvs. med
• Informativ: Får man tilstrækkelig information?
Peter Hasle
Det særlige ved samarbejde
• Godt samarbejde kan ikke købes på markedet
• Godt samarbejde produceres og reproduceres hele
tiden
• Godt samarbejde er mere end summen af
personernes samarbejdsevne i teamet, afdelingen
eller virksomhed:
• Samspil, relationer og dynamikker mellem mennesker
• Det er også strukturer og arbejdsorganisering
– Virksomhedens sociale infrastruktur
Kerneopgaven
• Hvordan får vi tid til at udføre kerneopgaven
tilfredsstillende?
• Er vi enige om hvad kerneopgaven er?
Gruppearbejde 2
• Diskuter, hvad I hver især mener er
kerneopgaven i jeres institution
• Opdel opgaverne i ”kan” og ”skal”-opgaver
• Prioriter mellem ”kan”-opgaverne