15.30-15.45

download report

Transcript 15.30-15.45

Program
14.00 DNU-byggepladsen lige nu
v/ byggechef Søren K. Overgaard, Projektafdelingen DNU
14.20 Når du er med i DNU-byggeriet
v/ byggechef Søren K. Overgaard, Projektafdelingen DNU
14.40 Præsentation af Team bygge & Anlæg
v/ Casper Bechgaard Andersen, Jobcenter Aarhus
14.45 Om DNU-byggeriet
v/ ingeniørfaglig koor. Stefan Væggemose, Rådgivergruppen DNU I/S
15.15 Sikkerhed i DNU
v. sikkerhedskoordinator Lars Werner, Rådgivergruppen DNU I/S
15.30 Netværk og konsortiedannelse
v/ chefkonsulent Flemming Grangaard, Dansk Byggeri
15.45 Kaffe
16.00 Hvordan bliver ansøgningen konditionsmæssig
v/ udbudskoordinator Birgitte Møller, Rådgivergruppen DNU I/S
16.45 Spørgsmål
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
DNU
Det Nye
Universitetshospital
i Aarhus
Erfaringer fra roadshow om Samarbejde
eller konsortiedannelse
Chefkonsulent Flemming Grandgaard
Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Har møderne givet dig inspiration
til at indgå i et
samarbejde/konsortie
med andre?
12%
Ja
Nej
88%
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Er man kommet i gang?
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Hvorfor er det aktuelt med
konsortier eller lignende?
• Der er en begyndende erkendelse af behovet for at gøre
noget
• …også på længere sigt
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
ANTAL AF BYGGEPROJEKTER
ØSTJYLLAND
Med byggestart i 2012-2015
< 10 mio.
201 201 201 201
2
3
4
5
62
72
35
5
10 - 50 mio.
62
80
67
16
50 - 100 mio.
10
26
24
8
> 100 mio.
10
28
60
14
144
206
186
43
Samlet
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
DE 20 STØRSTE PROJEKTER I ØSTJYLLAND
Med byggestart i 2012-2015
Sagsnavn
Kommune
Byggestart
år/md
Afsluttet
år/md
Mio Kr.
"Nye" - Nyt boligområde ved Elev
Aarhus
201408
201908
3.800
Landsbyen i byen - Nyt boligområde
Aarhus
201503
202003
2.500
Kvartersomdannelse - Gellerupparken og
Toveshøj
Letbanen i Østjylland - etape 1, Transport
System Package
Skidome Denmark i Randers
Aarhus
201312
202701
2.165
Aarhus
201403
201701
1.600
Randers
201505
201705
1.500
Marselis Boulevard - Tunnel
Aarhus
201502
201911
1.400
Ceres-grunden - Boliger, erhverv og kultur
Aarhus
201310
201810
1.350
Ny ovnlinje 5 til AffaldVarme Århus
Aarhus
201405
201702
DNU - Nyt Psykiatrisk Center i Skejby
Aarhus
201512
Ava Affaldvarme - Halmfyret kraftvarmeværk
Aarhus
DNU - Etape S2
Kvm
Udbudsform
Entrepriseform
300.00
0
200.00
0
254.70
0
5.000
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Ukendt
Begrænset licitation
100.00
0
0
Ukendt
Totalentreprise
Ukendt
Ukendt
1.300
125.00
0
20.000
201812
1.125
51.000
201410
201610
1.100
5.000
Konkurrencepræget
dialog
Ukendt
Aarhus
201311
201604
1.035
38.878
Begrænset licitation
Randers - ny bro over Randers fjord
Randers
201503
201803
1.000
Aarhus Universitet - Lille Barnow - AU Arts
and Business Building
Sky Tower
Aarhus
201403
201603
1.000
Aarhus
201407
201608
Domis - Ny bydel ved Bryggervej
Aarhus
201506
Udviklingsplan for godsbanearealet
Aarhus
201409
Opførelse af erhvervslejemål
Randers
DNU - Etape S4
Udviklingsplan - Ny busterminal mv.
Begrænset licitation
Ukendt
Totalentreprise
Totalentreprise
Fagentrepris
e
Totalentreprise
Storentreprise
Storentreprise
Ukendt
61.000
Ukendt
Ukendt
900
66.000
Indbudt licitation
Ukendt
202006
900
77.000
Ukendt
Ukendt
201909
850
63.000
Ukendt
Ukendt
201405
201607
850
68.000
Ukendt
Ukendt
Aarhus
201410
201611
801
25.655
Begrænset licitation
Aarhus
201402
201602
750
57.000
Ukendt
Storentreprise
Ukendt
Aarhus
201301
201509
41.000 Ukendt
Det Nye Universitetshospital i Aarhus
I Informationsmøde
I741
28.05.2013
Totalentreprise
Ceres-grunden - Campus Aarhus C
Ukendt
Hvilke barrierer er der?
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Mulige barrierer
Fælles mål
Det giver for ensretning af goder og løn
Mister arbejde ved fremtidige licitationer
Stjæler de andre mine medarbejdere?
De store er måske bange for at ”hjælpe”…
Er de folk de andre sender, ligeså gode…
Giver det konkurrencedygtige priser
Stjæler de andre mine kunder?
Administrativt besværligt
Det tager for lang tid at opbygge et…
Tvivl om ansvarsfordeling
Ærlighed
Garantistillelser
Solidarisk hæftelse
Hvad hvis en af de andre går konkurs?
0
20
40
60
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
80
100
120
Solidarisk hæftelse
Hvad medfører solidarisk hæftelse?
Musketereden
”En for alle – alle for en”
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Kan man gøre noget ved
barriererne?
•
•
•
•
•
Vælge de rigtige samarbejdsparter
Vælge dem i tide
Ærlighed
Tillid
Klare aftaler
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Samarbejdsformer
Enkeltstående
opgave/entreprise
Længerevarende
samarbejde
(omtales ikke)
Konsortie med
forskellige fag
Konsortie med
samme fag
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Hvis du skal indgå i et konsortie?
47%
53%
Er det så et
tværfagligt?
Eller er det inden for
de samme fag, som
arbejder med i dag?
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Der er kun én vej
•
Hvordan finder man de rigtige samarbejdspartnere?
•
Man kan ikke starte at etablere et samarbejde på de få
uger, der er til et stort tilbud
Det skal forberedes…
•
Her er netværk den bedste vej, med mindre man har et
usædvanligt godt kendskab til hinanden i forvejen
•
Det er hårdt arbejde - tilliden skal være der på forhånd!
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Hvornår foregår – hvad??
Tidsakse med traditionelle faser
Tid
BHs Ide/behov
Prækva- Udbud
lifikation
Programfase Projektering
Finde
samarbejdsparter
Licitation Kontrakt
Tilbudsfase
Hensigtserklæring
Konsortieaftale
Pennefører
Garanti og forsikring
Start
Aflevering
Forhandl. Planlægning Udførelse
Selve udførelsen
Àcontofakturering
Intern afregning
Statusmøder
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Drift/vedligehold
Aflevering
Slutregning
Intern afregning
Statusmøder
1-5 årsgennemgang
Afvikling af konsortie
Hvordan aftaler man?
• Konkurrencestyrelsen har udarbejdet et forslag til direkte
brug
– Vejledning
– Konsortieaftale
• Juridisk bistand påkrævet
• Konsortieaftalen er til eget brug
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Spørgsmål til viderebearbejdning
• Selve praktikken i at gøre det, som en
tjekliste/køreplan
• Skatteteknik
• Regnskabsmæssig indregning
• Garantiforpligtelser
• Forsikringsforhold
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Prækvalifikation
• Har været et vigtigt punkt
• Hvor meget skal afleveres?
• Hvordan undgår man fodfejl?
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Form for samarbejde
• Det handler om mavefornemmelse for hvilken form, man
kan se sig selv i!
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Form for samarbejde
Afgiver bud i fællesskab
Konsortie
/
joint
venture
I/S
ApS, A/S
P/S
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Tak
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013