klik - Dansk selskab for Neurorehabilitering

download report

Transcript klik - Dansk selskab for Neurorehabilitering

DET NORDJYSKE UDDANNELSESPROGRAM
ERHVERVET HJERNESKADE
HVEM ER VI?
• Marie Elmgreen Nielsen – cand.scient.adm.
• Projektleder i Aalborg Kommune – projekt KORE
(koordineret rehabilitering) puljefinansieret
• Kommunal projektleder på det Nordjyske
Uddannelsesprogram – Erhvervet Hjerneskade
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
HVEM ER VI?
• Samarbejde mellem de Nordjyske Kommuner og
de højt specialiserede hjerneskadetilbud
• Forankret i den Administrative Styregruppe på det
specialiserede socialområde (socialdirektører fra
kommunerne + sektorchef fra Region Nordjylland)
• Udbudt af UCN Act2Learn (Sundhed og
Pædagogik)
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
DISPOSITION
•
•
•
•
Baggrund og samarbejdet
Det konkrete indhold i Uddannelsesprogrammet
De første erfaringer med Uddannelserne
Læring fra samarbejdet om
uddannelsesprogrammet
• Uddannelsesprogrammet efter projektperioden?
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU - ERHVERVET HJERNESKADE
BAGGRUND
• Puljen fra Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse i kølvandet af MTV og
forløbsprogrammer
• Stort set alle Nordjyske kommuner havde søgt om
midler til kompetenceudvikling af medarbejdere
på hjerneskadeområdet
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
BAGGRUND
Krav til kommunerne i forbindelse med puljen:
• Samarbejde med de højt specialiserede tilbud på
hjerneskadeområdet – i Nordjylland er det Regionale
tilbud
• Nøglepersoner og ikke bred opkvalificering af
medarbejdere
• Indsats i forhold til kompetenceudvikling skulle
baseres på en volumen større end den enkelte
kommunes medarbejdere…
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
BAGGRUND
• Befolkningsgrundlaget i Nordjylland: 580.000
• Svarer ca. til 10,5 pct. at den danske befolkning
• Ca. 1.900 borgere med om året med nye erhvervede
hjerneskader i Nordjylland
Udfordringen – et højt neurofagligt niveau
forudsætter samarbejde mellem kommunerne for at
sikre volumen i et økonomisk bæredygtig tilbud
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
BAGGRUND
• Hjerneskadeområdet var særligt fokusområde i
Rammeaftalen 2012 (Social)
(Arbejdsgrupperapport med anbefalinger + visioner:
www.rammeaftalernord.dk)
=> Arbejdsgruppen blev platform for samarbejde
om kompetenceudvikling i kommunerne
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
ORGANISERING AF SAMARBEJDET
Den administrative styregruppe på det
specialiserede socialområde
(Socialchefer fra kommunerne og
Sektorchef fra Region Nordjylland)
Følgegruppen til
Uddannelsesprogrammet
Repræsentanter fra kommuner
og Region Nordjylland og UCN
De kommunale
projekter
Ældre- og Handicapforvaltningen
Faglige arbejdsgrupper
Fagpersoner fra kommuner
og region + UCN
UCN Act2Learn
(sundhed og
pædagogik)
Region Nordjylland
Hjerneskadecentret og
Østerskoven
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
ORGANISERING
Den Administrative Styregruppe:
• Beslutningskompetence i forhold til de
overordnede rammer for samarbejdet
• Sikre ledelsesmæssig opbakning til
Uddannelsesprogrammet
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
ORGANISERING
Følgegruppen:
• Sikre forankring og ejerskab i kommunerne
• Koordinerer volumen og tidsplaner
• Sikrer fælles retning i projektperioden
• Afstemmer forventninger med leverandører
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
ORGANISERING
Den faglige arbejdsgruppe (-r):
• Formulere indhold i uddannelsesprogrammet
• Bidrage med viden om kompetencer i både de
kommunale og de regionale organisationer udbud og efterspørgsel af viden
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
ORGANISERING AF SAMARBEJDET
Den administrative styregruppe på det
specialiserede socialområde
(Socialchefer fra kommunerne og
Sektorchef fra Region Nordjylland)
Følgegruppen til
Uddannelsesprogrammet
Repræsentanter fra kommuner
og Region Nordjylland og UCN
De kommunale
projekter
Ældre- og Handicapforvaltningen
Faglige arbejdsgrupper
Fagpersoner fra kommuner
og region + UCN
UCN Act2Learn
(sundhed og
pædagogik)
Region Nordjylland
Hjerneskadecentret og
Østerskoven
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
ORGANISERING
• Organisering medvirket til at skabe et ”fælles produkt”
med ejerskab på tværs af kommuner og regionen
Sommeren 2012 inddrages UCN Act2Learn – niveau 1
• Uddannelsesmoduler kompetencegivende
• Sikre en platform der kan videreføre
uddannelsesmodulerne også efter projektperioden
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – erhvervet hjerneskade
Indhold i Uddannelsesprogrammet
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
HVOR ER VI NU?
• Første basismodul afsluttet i december 2012
• Fortsat arbejde med at konkretisere indhold i
undervisningsplaner – både for diplommodulerne
og for kurserne
• Lavet en tidsplan ud fra kommunernes behov
• Møder i følgegruppen i hele projektperioden
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
HVOR ER VI NU?
Forår 2013
Basis (A) Deltid
Basis (A) Deltid
Basis (A) Heltid
Kogn. (B) Deltid
Kogn. (B) Heltid
BU (C) Deltid
BU (C) Heltid
Fysisk (D) Deltid
Fysisk (D) Heltid
Koord. (E) Deltid
Koord. (E) Heltid
Basis (A) Heltid
Ældre- og Handicapforvaltningen
Efterår 2013
Basis (A) Deltid
Forår 2014
Basis (A) Deltid
Basis (A) Heltid
Kogn. (B) Deltid
Kogn. (B) Heltid
BU (C) Deltid
BU (C) Deltid
Fysisk (D) Deltid
Fysisk (D) Deltid
Fysisk (D) Heltid
Koord. (E) Deltid
Efterår 2014
Koord. (E) Deltid
Koord. (E) Heltid
Kogn. (B) Deltid
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
LÆRING?
Det er muligt at lave et solidt samarbejde, hvor alle
parter opnår et bedre resultat end det den enkelte
kommune kunne opnå alene!
Men det forudsætter at nogen investerer i
processen – projekter kører ikke sig selv
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
LÆRING?
Afgørende faktorer i samarbejdet:
• Alle kommuner har defineret behov ud fra egne
rammer, prioriteringer og organisering
• Fastholde fokus på det solidariske i samarbejdet
– ejerskab i den enkelte kommune og i
samarbejdet
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
LÆRING?
• Samarbejdet mellem de specialiserede hjerneskadetilbud
og kommunerne er udmøntet i uddannelsestilbud der er
målrettede og på et højt fagligt niveau
• Vi har styrket forudsætningerne for at tale med et fælles
sprog og dermed blive bedre til at dele og udvikle viden
sammen
• Bare det at nøglemedarbejdere mødes på tværs af
kommuner og sektorer giver styrket kendskab til
hinandens praktsis
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
LÆRING OG BÆREDYGTIGHED?
• Nøglepersoner i alle kommuner, men hvordan
sikres spredning og videndeling lokalt?
• Der er afsat ressourcer til kompetenceudvikling
men ikke til den organisatoriske understøtning af
vidensløft i kommunerne
• Flair for kommunikation, men processer faciliterer
ikke sig selv 
Ældre- og Handicapforvaltningen
DNU – ERHVERVET HJERNESKADE
BÆREDYGTIGHED?
• Inden projektperioden udløber tager vi stilling til
udbud og indhold efter projektperioden
• Målet er, at der er efterspørgsel til at moduler og
kurser bliver en fast del af udbuddet i Nordjylland
efter projektperioden
• Styrke fagligheden på området og på den måde
sikre bedre rehabiliteringsforløb til borgerne
Ældre- og Handicapforvaltningen