Transcript Pumpe pass

Pumpepas
Navn: ________________________
Pumpetype: ___________________
Insulintype: ____________________
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
Behandlingssted:
Endokrinologisk afd. M, Odense Universitetshospital.
Diabetesklinikken tlf 6541-1624, hverdage mellem 7.30-14-30
Udenfor dette tidsrum: Afd M1, tlf 6541 3421
Kontaktsygeplejersker:
Alice Jørgensen, Heidi Nissen, Hanne Thygesen, Lene
Larsen, Jytte Højgaard
Kontaktlæge
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
INSULIN / KULHYDRATRATIO:
1 ie insulin dækker
gram kulhydrat
INSULINFØLSOMHED:
1 ie insulin sænker BG
mmol/l
Mål for BG:
mmol/l
Fra dato/ år
Insulinregime med pen:
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
Basalrate- indstilling:
Standard basal
1. kl
2. kl
3. kl
4. kl
5. kl
6. kl
-
=
=
=
=
=
=
Total basaldosis:
dato/år:
Basal A /B
ie/t
ie/t
ie/t
ie/t
ie/t
ie/t
1. kl
2. kl
3. kl
4. kl
5. kl
6. kl
-
Total basaldosis:
Udskiftes ved ændringer
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
=
=
=
=
=
=
ie/t
ie/t
ie/t
ie/t
ie/t
ie/t
Når du ikke får insulin via pumpen……
• …skal du have insulin på anden vis.
• Du kan bruge din pumpeinsulin med sprøjte
eller pen hver 2. til 3. time.
• Hvis det er over flere dage, kan du tage
langsomt virkende insulin til sengetid og
hurtigt virkende i dagtiden til måltiderne
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
Hvor meget insulin skal jeg tage ?
• Hvis du bruger din pumpeinsulin :
Brug din totale døgndosis (basal + bolus) og fordel den på 8
– 10 injektioner over døgnet.
• Hvis du skifter til langsomtvirkende insulin til natten:
Tag ca. 40% af total døgndosis som langsomt virkende til
natten og tag resten som hurtigtvirkende til måltiderne.
Mål BG og vurder om insulin dosis skal justeres.
Dosis før pumpebehandling:
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
Højt BG- fejlfindingsguide:
1. Glemt at tage insulin til sidste måltid ?
- tag en korrektionsbolus og mål BG efter 1 time.
2. For lille insulinbolus til et måltid ?
- tag en korrektionsbolus og mål BG efter 1 time.
3. For lang pause med pumpen frakoblet ?
Tag korrektionsbolus med pumpe eller med pen og mål BG
efter en time.
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
Højt BG- fejlfindingsguide, fortsat:
4. Sygdom ?
Der er ofte øget behov for insulin. Mål BG, temperatur
og undersøg for ketoner i blod eller urin. Tag ekstra bolus og
/ eller øg basalraten midlertidigt. Er du i tvivl, kontakt afd M
5. Luft i infusionssættet ?
Kobl slangen fra kroppen, læg pumpen på bordet, tag
sprøjten ud. Sæt pumpen til REWIND, monter sprøjten igen.
Brug MANUAL
PRIME til al luft i slangen er væk. Kobl
slangen til igen.
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
Højt BG- fejlfindingsguide, fortsat:
7. Nål / Kateter gledet ud ?
Tjek at plasteret ved nålen sidder som det skal. Er det
vådt og lugter af insulin kan det være gledet ud. Skift sættet,
til et nyt sted.
8. Utæt infusionssæt ?
Lugt af insulin og fugtighed omkring infussionssættet ?
Skift sæt, til et nyt sted.
9. Ikke mere insulin i pumpen ?
Fyld ny sprøjte og nyt infusionssæt med insulin og
monter det.
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
Højt BG- fejlfindingsguide, fortsat:
10. Manglende batteri-funktion ?
Sæt nye batterier i. Vær opmærksom på, om DIN
pumpe kun kan bruge helt nye batterier.
11. Hvis der fortsat er problemer: Lav en ”selvtest ” på
Medtronic pumpen.
12. Hvis pumpen ikke fungerer ?
Tag insulin med sprøjte eller pen OG KONTAKT
DIABETESKLINIKKEN FØRSTKOMMENDE HVERDAG.
DET ER EN GOD VANE, AT SKIFTE NÅL OG INFUSSIONSSÆT I
DAGTIMERNE: så kan man se inden sengetid, at det er korrekt monteret og
virker !!
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
OBS: Syreforgiftning / ketoacidose
Ketoner opstår på grund af mangel på insulin.
Små mængder er ufarlige, men ketoner i større mængder
kan føre til syreforgiftning, som kan være en livstruende
tilstand.
Som pumpebruger vil du allerede efter 3-4 timers pumpestop
have forøget risiko for udvikling af livstruende syreforgiftning.
Tag hurtigtvirkende insulin med pen, hvis BG ikke falder ca 1
time efter at du – for at korrigere et højt BG - har taget
bolusinsulin med pumpen.
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
HUSKELISTE :
De med * markerede bør du altid have med dig , øvrige bør medbringes
på Week-ends, længere ferier og rejser til udlandet.
-*BG-apparat og stix
-*Ekstra slange/ infusionssæt og reservoir (sprøjte)
-*Engangssprøjter eller pen med hurtigtvirkende insulin
-*Pumpepas
- Insulin
- Ekstra batteri
- Ketostix til blod eller urin
- Lommemanual / manual til pumpen
- Insulin-pump certificate (Travel- information)
- Evt. langsomtvirkende insulin i pen
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
Når du rejser…..
• Mål BG undervejs, tag ekstra eller færre
bolus-doser.
• Ved rejser over tidszoner : indstil uret i
pumpen til lokaltid ved ankomst til rejsens
destination.
• Medbring - som vanligt - kulhydratreserver.
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
INSULIN PUMP CERTIFICATE.
It is hereby certified that :
Born:
has Type 1. diabetes and is treated with an insulin pump.
Therefore, this person needs to carry as well material for the
insulin pump treatment such as insulin injektion pens, insulin
vials and blood glucose meter in the hand luggage.
This person also needs to carry one carton of juice due to
the risk of low blood glucose.
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital
The insulin pump may alarm in airport detectors etc.
It is vital for this person, that the insulin pump is NOT
removed from the body more than 30 – 60 minutes.
In case of problems regarding this patient and diabetes
please contact
Department of Endochrinology M, University Hospital of
Southern Denmark. + 45 6541 3421
Date___________Signature______________________
Endokrinologisk afdeling M. Odense Universitetshospital