Patientens perspektiv – hvad siger patienterne

download report

Transcript Patientens perspektiv – hvad siger patienterne

Hvad ser og hører vi i vores sårcenter
fra de patienter der behandles I
primær praksis !
Sårpatientens forløb !
Hvad er det der gør en forskel, for at
sårene heler ?
Sårsygeplejerske Wilja Dam
Sårcentret, Dermatologisk afdeling
Århus Sygehus,
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Patientens perspektiv – hvad siger
patienterne
• “Der kommer så mange forskellige”
• “Jeg skal forklare dem hvad de skal gøre”
• “Bandagerne bliver anlagt så forskelligt, for stramt - for
løst”
• “Jeg kan jo ikke passe mine sko, med de bandager på”
• “Jeg sidder og venter og de kommer på mange forskellige
tidspunkter”
• “Jeg er så glad for ……, hun er bare så god til det, men nu
er hun rejst”
• “De har så travlt, benene bliver ikke vasket, der må ikke
komme vand på, de smører ikke benet o.s.v.
• “Sårene bliver ikke renset op som I gør det”
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Hjemmesygeplejerskens perspektiv
• “Pt. vil ikke have anlagt kompressionsbandagerne som I
anbefaler”
• “Badning af ben kan ikke lade sig gøre I hjemmet”
• “Der er oprettet sundhedsklinikker, men der er ikke
mulighed for at bade benene I sundhedsklinikken”
• “Jeg kan ikke komme til at se såret på bagsiden af benet vi behandler patienten siddende på knæ i døråbningen til
toilettet”
• “Meget trange forhold I hjemmet” – ja patientens hjem er
blevet en arbejdsplads !
• “De produkter har vi ikke”
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Sårcentrets perspektiv
•
Vi kan se fremgang når ptt. behandles I sundhedsklinikkerne
•
Vi ser manglende god kompressionsbehandling og profylakse
•
Sårbunden trænger til oprensning og huden til soignering
•
Omgivende hud er irriteret / eksematiseret – skorpet og skællende hud
•
Hjemmesygeplejersken ringer, har brug for en sparringspartner, dog ofte først når det
virkelig er forværret – hvad virkede sidst ?
•
Hjemmesygeplejerskerne har været afventende indtil det næste besøg I sårcentret –
har ikke handlet på en evt. problemstilling
•
Den ordinerede behandling følges slavisk – behandlingsprincipperne anvendes ikke
altid I praksis.
•
Patienterne vil ikke altid købe lokalbedøvelse
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Kritisk kolonisation
/Infektion
Inflammation
Maceration
Nedbrudt hudbarriere
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Hjemmesygeplejerskens værktøjskasse
• Jævnligt oprense sårbunden - Debrisoft, engangscurette
• Justere produkt og skiftefrekvens udfra graden af
væskesekretion
• Observere tidlige tegn på inflammation – og handle for at
imødegå en egentlig infektion – sølvprodukt, rødt bad
hyppigere skift
• Igangsætte behandling med hormon crème ordineret p.n.
• Have fokus på hvad den optimale kompression hos den
enkelte patient er
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Rødt bad –
Kaliumpermanganat 3
%.
1 ml./ liter vand.
(tørrer, desinficerer og
stilner kløe).
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Hvilke instrumenter
Engangs curette:
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Skarpske
Saks og pincet
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
T – I – M – E framework – vigtige
indsatsområder – observere og handle på
• Tissue: Væv, sårbund (knogle,sene, kalkaflejringer,
hypergranulation, sårsekret) og ødem behandling
• Infection: Kontrol af inflammation og infektion, reducere
den bakterielle byrde I sårbunden
• Moisture: Fugtbalance I sårbunden
• Edge: Sårkanter og omgivende hud
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Sårvurdering - systematik
Sårbund
Sårkanter
Omliggende hud
Vurdere ødem og effekt af kompressionsbehandling
Vurdere den forbinding og kompressionsbandage der fjernes
– skal der justeres på valg af produkt og / eller skifteinteval
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Handlinger - organisatorisk
•
Uddelegering af ansvar - ledelsen inddrages
•
Uddannelse – uddannelse – uddannelse
•
En sårsygeplejerske tilknyttet hver patient
•
Evt. etablering af sundhedsklinikker, med mere fast personale og med
mulighed for soignering af sår/hud
•
God dokumentation, evt. en regel om at der skal laves en sårvurdering
med fast interval f.eks. hver 14 dag, f.eks. via telemedicin under opgaver
og herved sikre godt samarbejde sektorerne imellem
•
Reflektere – gøre status med jævne mellemrum – ændre
behandlingsplanen ved ændringer og behov derfor
•
Sårcentre bedre til at lægge behandlingsplaner både på kort og lang sigt
samt beskrive hvad der er vigtigt ved netop denne pt.
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Stille sig selv spørgsmålene
T
Hvor meget væsker såret ? Farve – lugt m.m. Er er ødem?
I
Er der tegn på infektion ?
M
Hvordan er fugtbalancen ?
E
Er der heling ? Hvordan har huden det ?
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
• Kommentarer og spørgsmål
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland
Lokal anæstesi
• Emla / Tapin: Appliceres med et godt lag I sårbunden med
okklusiv film over i ca. 20 min. - ½ time
Indeholder udover Lidocain også Prilocain som virker
dybere end Lidocain. Købes I håndkøb 5g og 30 g
Pris:
Emla 30 g 280,15 kr
Tapin 30 g 240,75 kr.
• Xylocain gel 2%: Appliceres I et tyndt lag med okklusiv film
over I ca. 10 min. Købes I håndkøb I 30 g og 10 sprøjter af
10 g
Pris: 35 g 32,87 kr
Aarhus Universitetshospital
Region Midtjylland