Transcript Kafli 2

Sögueyjan – 1. hefti
Kafli 2
Ísland byggist fólki, bls.13-25
Ísland byggist fólki
Af hverju byggðist
Ísland seinna en
önnur lönd?
Ísland tengist
mikið sögu annarra
landa
Siglingar víkinga
skipta þar mestu
máli
Landnám Íslands - 1
 Fornar heimildir segja
Ingólf Arnarson og konu
hans, Hallveigu
Fróðadóttur, fyrstu
landnámsmenn Íslands
 Talið er að þau hafi sest
að á Íslandi um 870
 Landnámabók segir frá
hvernig vildi til að þau
völdu sér búsetu í
Reykjavík
Landnám Íslands - 2
 Landnám hefst á
víkingaöld sem er talin
hefjast 793 og lýkur 1050
 Landnámsöld er innan
víkingaaldar, frá 870 til
930
 Ísland var numið á
víkingaöld þegar norrænir
menn sigldu um Evrópu
 Til eru frásagnir af
mönnum sem komu á
undan Ingólfi og Hallveigu
Landnám Íslands - 3
Elsta frásögnin sem gæti átt við Ísland er frá
4.öld fyrir Krist þegar Pýþeas sigldi frá
Miðjarðarhafi til þess að kanna hversu langt
heimurinn næði í norður!
Hann nefndi eyjuna sem hann kom að Thule
og það nafn var oft notað yfir Ísland í
landfræðiritum á fyrri öldum
Landnám Íslands - 4
• Nokkuð víst er að írskir munkar, sem
kölluðustu papar, komu hingað um 100 árum
fyrir landnám
• Paparnir vildu vera í
einrúmi. Þess vegna
forðuðu þeir sér
þegar norrænir menn
hófu hér landnám
Landnám Íslands - 5
 Þekking manna á
heiminum var ekki mikil
í þá daga
 Fyrstu
landnámsmennirnir
höfðu engin kort og því
var afrek þeirra mikið er
þeir náðu landi á nýjum
slóðum
Víkingaöld
 Norrænir menn tóku að
sigla víða um lönd og
höfðu þær ferðir mikil
áhrif á sögu Evrópu
 Norrænu víkingarnir
hjuggu strandhögg,
rændu og myrtu,
stunduðu verslun og
námu lönd
 Upphaf víkingatímans
miðast við árás
víkinga á klaustrið
Lindisfarne á Englandi
árið 793
 Víkingaöld lýkur síðan
1050 en þá hafði
dregið mikið úr
ferðum norrænna
manna
Víkingaöld - 2
 Víkingarnir áttu auðvelt
með að koma fólki á
óvart, því þeir voru
snillingar í skipasmíði og
siglingum.
 Íbúar þeirra landa sem
víkingarnir herjuðu á
voru mjög óttaslegnir
vegna grimmdar þeirra.
 Víkingarnir komu frá
þrem löndum: Noregi,
Danmörku og Svíþjóð.
 Norðmenn sigldu til
Englands, Færeyja og
Íslands.
Siglt til Íslands
 Þrír norrænir menn komu til
Íslands fyrir landnám.
1. Naddoddur, sem
rak hingað á leið
sinni frá Noregi til
Færeyja og kallaði
landið Snæland
2. Garðar
Svavarsson, sænskur
maður sem sigldi
fyrstur umhverfis landið,
eftir það var landið kallað
Garðarshólmi
3. Hrafna-Flóki, settist að í
Vatnsfirði og hafði vetradvöl á
landinu og kallaði það Ísland.
 Ísland varð albyggt 870 – 930
samkvæmt Íslendingabók Ara
fróða
Ferðaleiðir Naddodds, Garðars og
Hrafna-Flóka
Siglt til Íslands - 2
 Ísland var síðasta land Evrópu sem
byggðist fólki.
 Landnámsfólkið kom frá Evrópu, sem
bar með sér siði, menningu og venjur
að heiman.
 Landnámsmenn höfðu keltneska
þræla með sér frá Norður - Bretlandi.
 Íslendingar eru fyrst og fremst
afkomendur Norðmanna og Kelta.
Siglt til Íslands - 3
 Fornleifar gefa til kynna
að landnámsmenn hafi
verið sæmilega stæðir
bændur.
 Landnemarnir notuðust
við sólina og stjörnurnar  Skip landnemanna
kölluðust
knerrir
og
um
til þess að sigla í rétta
borð var bústofninn,
átt.
verkfæri ofl. Siglingin
gat tekið nokkra daga
upp í margar vikur eftir
veðri.
Landnám Íslands
Landnámsfólkið byrjaði að koma sér upp
öruggu skjóli. Fólkið var fyrst og fremst
bændur og leitaði því eftir landi sem var
hentugt fyrir landbúnað.
Lífið einkenndist af sjálfþurftarbúskap, sem
þýddi að fólk framleiddi
sjálft það sem það þurfti
á að halda: mat, klæðnað
og áhöld.
Landnám Íslands 2
 Gróið land hefur minnkað
um helming frá
landnámsöld, vegna
ofbeitar búfjár og
náttúruhamfara.
 Fólkið í landinu ber mikla
ábyrgð á því hvernig
landgæði hefur breyst.
 Það er mikilvægt að bera
virðingu fyrir umhverfinu.
Lífshættir
 Ræktun lands er erfið
þar sem loftslag er svalt,
landið hrjóstrugt og
tíðar náttúruhamfarir.
 Korn var mest ræktað
sunnan- og vestanlands
og bústofn bænda voru
nautgripir, sauðfé, svín,
geitur og hænur.
Lífshættir
• Sauðfé hafði mest áhrif á
líf þjóðarinnar sem gaf af
sér kjöt, mjólk og ull
• Hesturinn var ,,þarfasti
þjónninn”, aðal
samgöngutækið og
vinnuþjarkurinn.
Lífshættir 2
 Sumir bændur komu sér
upp selum, en þar sátu
konur og börn yfir fénu
sem var á beit á sumrin.
 Túnin við bæina voru
síðan slegin síðsumars til
þess að hafa hey fyrir
skepnurnar á veturna.
 Sjósókn var lítil á fyrstu
öldunum, bara stunduð
sem auka búgrein og
hlunnindi fyrir bændur
 Hlunnindi voru öll gæðin
sem náttúran gaf af sér,
s.s. fiskur, fugl, egg, dúnn,
rekaviður auk
hefðbundinn
landbúnaður
Lífshættir
Hús landnámsmanna voru einföld úr timbri,
grjóti og torfi
Rekaviður var mikilvægt byggingarefni í hús og
áhöld, því íslensk tré voru of smágerð
Flestir landnámsmenn komu með timbur frá
Noregi til húsbygginga