Transcript BS_idegalap

Idegrendszeri alapfogalmak

A neuron

Idegsejt típusok

IDEGRENDSZER CNS (központi) PNS (környéki) Agyvelő Gerincvelő Idegek (nervus) n.

Dúcok (ganglion) ggl.

sejttest

idegrost (velőshüvelyes axon) CNS

Szürkeállomány MAG Fehérállomány PÁLYA

PNS

DÚC IDEG

Az idegrendszer működése

KÖZPONT Érző Mozgató Szomatikus

(bőr alsó réteg Hcs. Izom)

Vegetatív

(minden más bőr felső réteg)

Szomatikus

(H.cs. Izmok)

Vegetatív

(simaizom, mirigyhám)

Gliasejt típusok • Asztrociták • Ependimasejtek • Mikrogliasejtek • Oligodendrociták CNS • Schwann-féle sejtek - PNS

Gliasejttípusok II.

Agy gerincvelői hártyarendszer

Liquor cerebrospinalis • Protektív hatás • Diagnosztikus jelentőség – SM – kórokozók

Gerincvelői érzőneuron szenzoros neuron • Pseudounipolaris n. (1/2 axon – dendrit ) • Soma: intervertebralis ggl. (cskd) • Periferias nyúlvány – Szabad idegvégződés – Szekunder érzékhámsejthez • Centrális nyúlvány – Hátsó gyökér – Szürkeállomány…

Gv. Szenzoros neuron a szürkeállományban 1.

2.

3.

Felszállópálya Közvetlen mozgató neuronhoz (mot/veg.) Interneuronhoz (gátló/serkentő)

G.v. interneuronok

Kollaterálisok:

1.

mozgató neuronhoz 2.

interneuronhoz • • azonos szelvény különböző szelvény (le- fel-) I.

II.

azonos oldal ellentétes oldal

Motoros neuronok • Mellső szarv • Idegrostja: elülső köteg • Nincs átkapcsolódás • NT: ACh (g.v. utáni első szinapszisban általában)

Vegetatív mozgató neuronok • Általában oldalsó szarvban • Kilépő idegrost: mellső köteg • Átkapcsolódás vegetatív dúcban (NT=ACh) – Szimpatikus (paravertebrális dúcok, tájéki dúcok) – végső NT = adr/noradr.

– Paraszimpatikus dúcok (szervek falában vagy előtte) – végső NT = ACh

Vegetatív idegek • Szimpatikus – Th és

L

g.v. idegek • Paraszimpatikus –

n. IX.

és

n. X.

valamint az

S

g.v. idegek

Légzés szabályozás

Keringés szabályozás