A bazális előagy szerepe A bazális előagy szerepe • a bazális előagy volt a legjobb alvás központ jelölt – nagy frekvenciájú ingerlés is.

Download Report

Transcript A bazális előagy szerepe A bazális előagy szerepe • a bazális előagy volt a legjobb alvás központ jelölt – nagy frekvenciájú ingerlés is.

A bazális előagy szerepe
A bazális előagy szerepe
• a bazális előagy volt a legjobb alvás központ jelölt –
nagy frekvenciájú ingerlés is altat (Sterman és
Clemente, Benedek és Obál)
• ChAT immunhisztokémiai kimutatása: talamuszban
nincs kolinerg sejt – kérgi ACh a bazális előagyból
jön  - 70-es évek vége, 80-as évek eleje
• kettős szerep: alvás és ébrenlét – első ötlet: az
ACh altat
• Alzheimer kórban a sejtek zsugorodnak, vagy
elpusztulnak – nagy lökést ad a kutatásoknak
• öregkori dementia kolinerg elmélete – Alzheimer
kórban a folyamat felgyorsul
• Vanderwolf: a bazális előagyi ACh döntő szerepe 
• a kettős aktiváló rendszer elképzelés 
• körülírt lézió is kérgi lassulást okoz 
• spontán sejtaktivitás , azonosított sejtek 
• de: szelektív lézió hatása 
• adenozin és BF , lassú hullámok és SCN 
• az alvás-kapcsoló 
Kolinerg pályák
Butcher,L.L., Woolf,N.J., In: Alzheimer’s and Parkinson’s Diseases, Plenum, 1985
Féloldali bazális előagy irtás
Vanderwolf, C.H., Int. Rev. Neurobiol., 30 (1988): 225-340
A kettős aktiváló rendszer
Dringenberg H.C., Vanderwolf C.H. Neurosci. Biobehav. Rev. 22 (1998): 243-257
Körülírt féloldali lézió
before lesion
no drug
scopolamine
after R. NB lesion
no drug
scopolamine
modified from Buzsáki et al., J.Neurosci 8 (1988): 4007-4026
Kéregre vetülő sejt aktivitása
Détári,L. and Vanderwolf,C.H. Brain Res., 437: 1-8, 1987
F-, és S-sejtek a BF-ben
Détári et al., Brain Res., 759: 112-121, 1997
Juxtacelluláris feltöltés
D
M
ChAT+
neuron
L
V
ChAT+ cell
EEG
1 mV
>16 Hz
30
spikes/s
20
10
unit
1s
data from laboratories of Détári,L., and Zaborszky,L.
PV+
neuron
D
M
L
V
PV+ cell
EEG
1 mV
45
30
ZCR/s
15
0
15
10
spikes/s
5
0
unit
5s
data from laboratories of Détári,L., and Zaborszky,L.
Sejttípusok a BF-ben
Duque,A. at al., J. Neurophysiol., 84:1627-1635,2000
Sejttípusok a BF-ben
Duque,A. at al., J. Neurophysiol., 84:1627-1635,2000
Szelektív ACh irtás
Bernston,G.G. et al., Eur. J. Neurosci., 16 (2002): 2453-2461
Szelektív ACh irtás és alvás I.
Kapás, L., et al., Brain Res. 712 (1996): 53-59
Szelektív ACh irtás és alvás II.
Kapás, L., et al., Brain Res. 712 (1996): 53-59
Adenozin és alvásdepriváció
Porkka-Heiskanen,T. et al., Neuroscience 99: 507-517, 2000
lassú hull
Lassú hullámok és SCN MUA
100
50
0
W
N
R
0
szubjektív éjszaka
b
[%]
200
150
100
50
lassú hullámú teljesítmény
lassú hullámú teljesítmény
0
[%]
250
200
150
100
50
0
W
N
R
12
6
c
c
[%]
175
150
125
100
[%]
150
100
50
0
12
18
6
24
7
Cirkadian idő (h)
b
c
[%]
8
6:50
7:00
7:10
7:20
7:30
Cirkadian idő (h)
c
175
0.2
125
100
[%]
150
100
50
LA
PA
200
0.0
SCN sejtaktivitás
(LA alatti átlag %-ban)
150
korreláció az SCN sejtaktivitással
(r-érték)
SCN multiunit aktivitás
24
W
N
R
0
lassú hullámú teljesítmény
18
Cirkadian idő (h)
b
SCN multiunit aktivitás
a
SCN multiunit aktivitás
szubjektív nappal
6
-0.2
-0.4
LA
PA
-0.6
100
90
80
70
60
0
50
0
W
N
R
6
7
8
6:50
7:00
5 10 15 20 25
5 10
frekvencia (Hz)
delta teljesítmény
(LA alatti átlag %-ban)
7:10
7:20
7:30
50 100
500
Cirkadian idő (h) M.J., Détári,L., and Meijer, J.H., Nature Neurosci., 6(2003): 1086-1090
Deboer, T., Vansteensel,
Az alvás-kapcsoló