Kurtide kultuur

download report

Transcript Kurtide kultuur

Kurtide kultuur
Lilli Pärn, Tallinna Heleni Kooli õpetaja
Triin Jõeveer, Tallinna Ülikooli üliõpilane
Tallinn, 2006
Mis on kultuur?
Grupitöö:
1. Palun kirjutage paberile nii palju kui
võimalik, mis kurtide kultuuris
sisaldub. (5 minutit)
2. Pärast grupitööd tutvustab iga grupi
esindaja oma rühma tööd.
Kurtide kultuuri ülevaade 1
Silmakontakt
Suhtlejate vaheline kaugus
Rohkem puudutusi kui kuuljatel
Visuaalne ruum
Visuaalne stimulatsioon
Aplaus
Head isu soovides lauale koputades
Otse ütlemine
Tervitamine
Kurtide kultuuri ülevaade 2
Võõrastega kohtumine
Kui kurt kohtub viipekeelt oskava
kuuljaga
Kui kurt kohtub võõra kurdiga
Tehnoloogia
Äratuskell, vilkuv uksekell, beebialarm,
voodialarm, televisiooni subtiitrid, sms,
faks, TTY (tekstitelefon), 3G,
operaatorikeskus.
Kurtide kultuuri ülevaade 3
Tähtsad päevad:
Kurtide päev, festivalid, etendused, laagrid,
konverentsid, klubi kokkutulekud
Kurtide ajalugu
Viipekeelsed jutustused, folkloor, anekdoodid
Nime viipemärgid
Inimese kirjeldamine viipekeelt kasutades
Aeg
Kurtide kultuuri ülevaade 4
Kommunikatsioon
Suhtlemise ajal vaata näo poole, mitte kätele
Ära katkesta suheldes silmakontakti
Aktiivse kuulaja käitumine
Teise kurdi tähelepanu köitmine
puudutuste kaudu
Teiste omavahel rääkijate
möödumine
Näita teisega suheldes sinuga
rääkijale, et ta ootaks.
Kurtide kultuuri ülevaade 5
Sotsiaalne elu
Informatsioonid/uudised
levivad kiiresti
Kollektiivitunne, nagu kõik
kurdid oleks üks perekond
Kohtumise lõppedes
lepitakse kokku uues kohtumises
Kuulja kultuuri lühike ülevaade
Viisakus
Vähe silmakontakti
Nõrk visuaalne stimulatsioon
Sotsiaalsed käitumisreeglid (normid)
Suhtlemisviis (võtab aega,
et jõuda asja tuumani)
Ei vaata puuetega inimesi kui
võrdväärseid
Suur tänu
tähelepanu eest!