kafedrasi nazariy seminarlari to`g`risida ma`lumot

Download Report

Transcript kafedrasi nazariy seminarlari to`g`risida ma`lumot

Urganch Davlat
Universiteti Pedagogika
fakultetining
“Pedagogika va
psixologiya” kafedrasi
nazariy seminarlari
to’g’risida ma’lumot
Pedagogika
fakultetida ilmiy
– nazariy
seminar
muntazam
ravishda
faoliyat olib
boradi
Pedagogika fakultetida
2012-2013 o`quv yilida 3
ta kafedrada 40 ta
professor o`qituvchi
bo`lib, ularning barchasi
ilmiy-nazariy semenarga
jalb qilingan.
• Mehnat ta’limi
kafedrasi o`qituvchisi
Pedagogika fanlari
nomzodi R. Rajapov
“Oilaviy
munosabatlarda
mehnatning o’rni va
ahamiyati” mavzusida
ma’ruza qildi. Ma’ruza
semenar
qatnashchilari
tomonidan a’lo
darajada qabul qilindi.
Pedagogika va
psixologiya kafedrasi
dotsenti N. Salayeva
“Amaliyotchi psixologlarni
tayyorlashning ijtimoiy
psixologik xususiyatlari”
mavzusidagi maruzani
ilmiy-nazariy semenarda
qatnashayotgan
professor o`qituvchilar
diqqatida havola qildilar.
Maruza professor
o`qituvchilar tomonidan
iliq qabul qilindi va qizg’in
bahs-munozaraga boy
bo`ldi.
“CHizma geometriya va
MG fanini o’qitishdagi
muammolar” yuzasidan
“Mehnat ta’lim”
kafedrasi o`qituvchisi Y.
Bobojonovning
maruzasi;
• “Boshlang’ich sinflarda
o’qish darslarini yangi
pedagogik
texnologiyalar asosida
tashkil qilish”
“Boshlang’ich ta’lim
nazariyasi va
metodikasi” kafedrasi
katta o`qituvchisi M.
Tilovovaning maruzasini
semenar qatnashchilari
iliq, bahs munozaralar
bilan qarshi olishdi.
•
Pedagogika va
psixologiya kafedrasi
o`qituvchisi
O`.Adamovaning
“Psixologik xizmatni
tashkil etishning o’ziga
xos xususiyatlari”
mavzusidagi maruzasi
semenar
qatnashchilarini chuqur
taasuurot qoldirdi.
Mavzu yuzasidan
semenar ishtirokchilari
psixologik xizmatga
aloqador ko`plab
faktlarni bilib olishga
muvaffaq bo`ldilar.
Mehnat ta’limi kafedrasi
o`qituvchisi X. Yoqubov
“Mashina detallari fanini
o’qitishda axborot
texnologiyalaridan
foydalanish” mavzusida
maruzasini taqdim etgan
bo`lsa, “Boshlang’ich
ta’lim nazariyasi va
metodikasi” kafedrasi
dotsenti M. Salayeva
“Pedagogika fanining
interfaol metodlari”
mavzusida munozarali
tarzda chiqish qildilar.
Pedagogika va
psixologiya
kafedrasi dotsenti
Sh. Ismoilovaning
“Применение
метода
проектов”
mavzusidagi
maruzasi katta
bahs munozaraga
boy bo`lib o’tdi.
Mehnat ta’limi kafedrasi
o`qituvchisi Yo.
Madaminovaning
“Kiyimlarni bichish va
modellashtirish asoslari
kursini o’qitishda
kompyuter
texnologiyalardan
foydalanish” mavzusidagi
maruzasi semenarda
qatnashgan professor
o`qituvchilarga mavzu
yuzasidan boy
ma’lumotlarni taqdim qildi.
Pedagogika va
psixologiya kafedrasi
o`qituvchisi Ch.
Sobirovaning “Bo`lajak
o`qituvchilarni axloqiyestetik tarbiyalash –
shaxsni kamol toptirish
omili” mavzusidagi
maruzasi professor
o`qituvchilarni mavzu
yuzasidan savoljavobga chorladi.
O`qituvchi mavzuning
dolzarbligini nihoyatda
keng ochib berdi.
Fakultetda faoliyat
yuritayotgan ilmiynazariy va uslubiy
semenarda nafaqat
fakultetning professor
o`qituvchilari balki,
magistrantlari hamda
bakalavriyat yo`nalishi
ta‘lim olayotgan
talanbalar ham
qatnashadilar. Ular ham
mavzular yuzasidan
bahs-munozaralarda
ishtirok etib ilmiy
faoliyatga tayyorlanib
bormoqdalar.